Matematički program za sve

marko_sever

Marko Sever

Microsoft Mathematics 4.0 je besplatan računalni program zamišljen kao pomagalo pri učenju matematike te kao svakodnevni alat za potporu matematičkim aktivnostima širokog kruga korisnika. Program je osmišljen u duhu programa Mathematica i koristi uobičajene matematičke načine razmišljanja i matematičkog zapisa.

imageMicrosoft Mathematics 4.0 sadrži veliku kolekciju alata, priručnika i instrukcija dizajniranih kako bi pomogli učenicima i studentima da se uhvate u koštac s problemima koje imaju u matematici i prirodoslovnim predmetima. Korisnici mogu vrlo brzo svladati osnove korištenja MS Mathematics za rješavanje jednadžbi, rješavanjem zadataka korak po korak. Program omogućava istraživanje i kombiniranje raznih elemenata te time daje mogućnost za bolje razumijevanje osnovnih koncepata u algebri, trigonometriji, računanju, fizici i kemiji.

Izdvojit ćemo nekoliko mogućnosti koje će koristiti svim učenicima, studentima i nastavnicima za bolje razumijevanje matematike i lakše snalaženje u raznim matematičkim zadacima. Najčešći problem je način konceptualnog rješavanja zadataka koje matematika postavlja pa se korištenjem ovog besplatnog alata jednostavnije može shvatiti i razumjeti matematika.

  • Cjelokupni grafički kalkulator s proširivim grafičkim i računskim mogućnostima nudi velik broj raznih alata koji produbljuju razumijevanje kompleksnosti matematike.

image

  • Rješavanjem zadataka korak po korak program vodi korisnika kroz rješavanje problema, bez obzira radi li se o računskim ili algebarskim zadacima. Time korisnik dobiva mogućnost učenja i rješavanja zadataka na učinkovitiji način.

image

  • Mapa s formulama i jednadžbama sadrži više od 100 najčešćih matematičkih jednadžbi i formula koje omogućuju pronalaženje i jednostavnu primjenu odgovarajuće jednadžbe potrebne da bi se riješio matematički ili prirodoslovni problem.

image

  • Alat za rješavanje trokuta je grafički alat koji omogućuje jednostavnije shvaćanje trokuta i relacija između njegovih različitih elemenata. Moguće je izračunavanje duljina stranica, veličina kutova, opsega, površine te korištenje ostalih formula.

image

  • Alat za pretvaranje jedinica omogućava brzo i jednostavno pretvaranje mjernih jedinica za različite matematičke i fizikalne veličine, uključujući duljinu, površinu, obujam, masu, temperaturu, tlak, energiju, snagu, brzinu i vrijeme.

image

  • Alat za prepoznavanje rukopisa omogućava upisivanje izraza rukom, tj. prstom po zaslonu osjetljivom na dodir ili olovkom po grafičkom tabletu što je često brže i jednostavnije od korištenja ugrađenih alata za matematičke izraze.

image

imageJedna od najvećih prednosti ovoga alata je mogućnost vizualizacije raznih matematičkih funkcija i grafova koje često stvaraju problem pri shvaćanju i prihvaćanju matematike. Korištenjem MS Mathematics možete na vrlo jednostavan način učenicima omogućiti da promatraju razlike u raznim kvadratnim površinama te stvarati animacije prijelaza između raznih površina i funkcija u dvodimenzionalnoj ravnini ili trodimenzionalnom prostoru.

U fizici se MS Mathematics može upotrijebiti pri pokusima kojima se pokazuju međuovisnosti raznih veličina, a njihovo značenje i grafički prikaz imageučenicima omogućuje da bolje razumiju gradivo. Jedan od takvih primjera je rezonancija u električnom titrajnom krugu u kojem unosom podataka prikazujete ovisnosti x o y osi i dobivate sljedeći graf.

Microsoft Mathematics 4.0 se u nastavi može koristiti na različite načine jer učenicima omogućuje da matematičke sadržaje prikažu na interaktivan i vizualan način. Naravno, program ne može zamijeniti učenikov trud koji je dio procesa učenja, nego može biti njegova produžena ruka u složenijim situacijama. Stoga vjerujemo da će privući veliku pažnju u boljem razumijevanju čari matematike koja nam pomaže u razumijevanju prirode i svijeta oko nas, kako nastavnika, tako i učenika.

Dodatne informacije:

Pregled mogućnosti programa
Preuzimanje programa
Upute za korištenje

2 misli o “Matematički program za sve

  1. Povratni ping: Proljeće s Pogledom | Pogled kroz prozor

  2. Povratni ping: Pogledom u proljeće | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.