Debatom, križaljkama i osmosmjerkama prema sigurnosti

marina_mirkovic

Marina Mirković

Povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, u Tehničkoj školi Požega organizirali smo nekoliko aktivnosti s učenicima. Tijekom siječnja dobili su domaću zadaću kojom su dali svoj doprinos promoviranju odgovornog korištenja interneta i ukazivanju na moguće opasnosti i izloženost neprimjerenim sadržajima i prijetnjama koje su sve prisutnije na internetu.

Učenici su samostalno ili u paru morali izraditi kreativni obrazovni rad s porukom i pozivom djeci i mladima na odgovornost pri radu na internetu. Mogli su birati između ponuđenih oblika rada:

 • plakat,
 • prezentacija,
 • esej,
 • priča,
 • križaljka,
 • osmosmjerka,
 • logo, zaštitni znak,
 • strip.

Najviše se učenika odlučilo za prezentacije u kojima su pažnju posvetili pravilima ponašanja na internetu, opasnim prijevarama i razgovorima, savjetima djeci i roditeljima.

Dio učenika izradio je poučne križaljke i osmosmjerke s pojmovima sigurnosti i zaštite na internetu. Zanimljivi su bili i učenički radovi slika i crteža sa zaštitnim znakom Dana sigurnijeg interneta.

Logo1Logo2

Slika1Dio učeničkih radova iskorišten je za izradu izložbenog panoa postavljenog u holu Tehničke škole.

Slika 1. Izložbeni pano u holu Tehničke škole Požega posvećen Danu sigurnijeg interneta

Slika3U 1. f razrednom odjelu, zanimanje tehničar za računalstvo, u suradnji s pedagoginjom škole Ksenijom Romanić, održano je predavanje Sigurnost i zaštita djece na internetu. Učenici su pratili naša predavanja s prezentacijama, aktivno sudjelovali u razgovoru, odgovarali na pitanja.

Slika 2. Predavanje pedagoginje Ksenije Romanić na satu razrednika

Slika2

Na Dan sigurnijeg interneta, 8. veljače 2011. godine, u 3. f razrednom odjelu organizirana je debata u kojoj se raspravljalo o tezi „Stvarno prijateljstvo je kvalitetnije od virtualnog“.

Slika 3. Predavanje prof. Marine Mirković na satu razrednika

Slika4Debata je organizirana pod nastavom računalstva u suradnji s kolegom Hrvojem Mikolčevićem, dipl. inž. elektrotehnike. Učenici su odabrali po tri govornika afirmacijske i negacijske grupe. Određeno je četvero službenih sudaca te voditelj debate (mjeritelj vremena). Svi ostali učenici sudjelovali su u debati kao publika.
Slika 4. Govor člana afirmacijske grupe

Debatom se razvija kritičko, logičko i kreativno mišljenje. Zanimljivo je naći neobične, a time i iznenađujuće, nepredvidive argumente ili potkrijepe, kao i uspješno se „izvući“ u nedostatku argumenata. Učenici proučavaju temu s boljim razumijevanjem i dugoročnim usvajanjem. Pri tome slušaju vlastiti govor kao i stajališta drugih učenika.

Učenici su se argumentima borili za obranu svojih stavova. Ispočetka su bojažljivo krenuli sa stvaranjem argumenata da bi u debati razvijali niz kreativnih razmišljanja s obje strane. Polemika se nastavila i nakon debate u nastavi tijekom dana.

Svi smo svjesni da prema današnjem razvoju tehnologije i mogućnostima koje ona pruža mladima, u kvalitetnom prijateljstvu kombinirano sudjeluju stvarni i virtualni elementi.

Slika5Više glasova članova suda (3 od 4) dobila je afirmacijska ekipa koja je branila ovu tezu u odnosu prema negacijskoj ekipi koja je bila protiv.

Učenici su pokazali visok stupanj odgovornosti u radu na internetu kao i saznanja o mogućim problemima te pravilima koja će povećati sigurnost i zaštitu rada na internetu, ne samo djece, već i odraslih.

Slika 5. Debatanti u unakrsnom ispitivanju

Učenici 1. f razrednog odjela su na Dan sigurnijeg interneta na nastavi računalstva izrađivali prigodne plakate u Microsoft Wordu.

U nastavi je korištena nastavna metoda slagalice prema okvirnom sustavu kritičkog mišljenja.

 • Suradnička struktura slagalice je u tome da članovi suradničke grupe postanu stručnjaci u određenom polju neke teme.
 • Razred je podijeljen u ekspertne skupine. Temu koju proučavamo podijelila sam na 4 dijela.
 • Članovi ekspertnih skupina zajedno rade na istoj temi i postaju eksperti iz tog dijela.
 • Ekspertna skupina proučava svoju podtemu i planira efikasne načine poučavanja ostalih učenika o važnim informacijama.
 • Po završetku rada učenici ekspertnih skupina poučavaju ostale učenike sadržajima svoga rada.
 • Učenici zapisuju pitanja koja imaju veze s bilo kojim dijelom teksta i upućuju ih grupnom ekspertu koji je odgovoran za taj dio.

Ekspertne skupine:

 • Društvene mreže
 • Elektronička pošta
 • Cyberbulling
 • Zaštita računala

Zadaci članova ekspertnih skupina:

 • Proučiti sadržaj iz udžbenika i s interneta,
 • Izraditi plakat (opis mogućih problema, upozorenja, načini zaštite).

Slika6Učenici su uspješno izradili i prezentirali svoje radove. Uz obrađene teme posvećene sigurnosti i zaštiti djece na internetu, plakati su pokazali poznavanje obrade teksta, oblikovanje teksta i slika, odlomaka i stranice.

Slika 6. Izrada plakata u Wordu

Jedna misao o “Debatom, križaljkama i osmosmjerkama prema sigurnosti

 1. Povratni ping: Zajednički Pogled | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.