III. međunarodna konferencija Otvorena škola u zajednici – škola za sve

Učeničke kompetencije u tokovima formalnog i neformalnog obrazovanja

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

1 13. i 14. siječnja 2011. godine u Osnovnoj školi Kreka u Tuzli je, u organizaciji Međunarodne udruge „Interaktivne otvorene škole“ MIOS Tuzla, održana III. međunarodna konferencija „Otvorena naslovnicaškola u zajednici  – škola za sve“. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Učeničke kompetencije u tokovima formalnog i neformalnog obrazovanja“. U radu konferencije sudjelovalo je oko 300 učenika, roditelja, nastavnika, pedagoga, ravnatelja škola iz Tuzlanskog kantona, Osijeka i Novoga Sada te predstavnici Pedagoškog zavoda iz Tuzle i Agencije za odgoj i obrazovanje iz Osijeka.

Tijekom konferencije održana su:

1. Predavanja: prof. dr. suzic

 • Kompetencije djece za 21. stoljeće, prof. dr. Nenad Suzić s Filozofskog fakulteta u Tuzli,

 • dr.sc.Hariz Adzic2Metodičke mogućnosti u podršci za dostizanje poželjnih kompetencija učenika za 21. stoljeće, dr. sc. Hariz Adžić iz Pedagoškog zavoda u Tuzli. 

2. Radionice (za nastavnike):

 • Redovan nastavni proces u funkciji razvoja dječjih kompetencija,
 • Kako omogućiti učenicima funkcionalno korištenje znanja i vještina iz redovite nastave,
 • Mjesto roditelja u razvoju dječjih kompetencija,
 • Umrežavanje otvorenih škola u zajednici,
 • Aktualnost interkulturalnih kompetencija u razvoju učenika – stereotipi i predrasude,
 • Učenički klubovi u razvoju dječjih kompetencija,
 • Jačanje dječjih kompetencija u tijekovima cjeloživotnog obrazovanja,
 • Kako prepoznati dječje kompetencije u redovitom nastavnom procesu,
 • Mogućnosti i značaj školskih sportskih društava u procesu razvoja dječjih kompetencija.

3. Radionice (za učenike):

 • Otvorena škola u zajednici kroz oči djeteta,
 • Volontirati: DA ili NE?.

4. Prezentacije projekata i servisnog učenja:

 • projekt osijek2OŠ „Mladost“ iz Osijeka,
 • OŠ Tušanj iz Tuzle,
 • OŠ „Petefi Šandor“ iz Novog Sada,
 • OŠ „Sveti Sava“ iz Rumenke,
 • Srednja građevinsko –geodetska škola iz Tuzle,
 • OŠ Solina iz Tuzle.

5. „Obrazovni sajam“ na kojemu su škole Tuzlanskog kantona prikazale svoje radove tijekom dvogodišnje suradnje s MIOS-om.

Konferencija je održana u suradnji s raznim udrugama iz Tuzle, Tuzlanskog kantona te udrugama Interaktivne otvorene škole Osijek i Interaktivne otvorene škole Novi Sad.

zoltan Razgovarali smo sa Zoltanom Arđelanom, ravnateljem OŠ „Petefi Šandor“ iz Novoga Sada i predsjednikom udruge Interaktivne otvorene škole Novi Sad. Na ovogodišnjem forumu predstavljeni su projekti ostvareni tijekom prošle školske godine u okviru Servisnoga učenja.

U IOS Novi Sad aktivno je uključeno pet škola iz Novoga Sada, Rumenke i Sremske Kamenice te se trenutno žele uključiti još dvije škole. Prof. Arđelan izuzetno je zadovoljan rezultatima koje je Udruga postigla te suradnjom s udrugama u Tuzli i Osijeku, a posebno ističe umreženost škola iz ova tri grada.

Udruga IOS Novi Sad, kao i udruge u Osijeku i Tuzli, organizira redovita stručna usavršavanja učitelja, na razini pojedinoga grada i na međunarodnoj razini. Posebno je ponosan na uspješnu organizaciju dva međunarodna foruma u suradnji s MIOS Tuzla i IOS Osijek. Redovito se organiziraju predavanja, radionice, okrugli stolovi … Tema obrazovnoga foruma održanog 2010. bila je interkulturalnost i inkluzija.

Mjerenje informacijsko tehnološke osposobljenosti težak je zadatak

srce

Srce novosti

VinzeRazgovor s pozvanim predavačem na 33. međunarodnoj konferenciji ITI 2011: Ajay S. Vinzé je profesor biznisa i direktor Executive MBA programa pri W. P. Carey School of Business na Arizona State University, USA.

Zamolili smo profesora Ajaya S. Vinzéa, pozvanog predavača na konferenciji ITI 2011 da nam odgovori na nekoliko pitanja vezanih uz njegovo sudjelovanje na ovogodišnjoj konferenciji.

Profesor Vinzé će održati predavanje iz područja poslovne inteligencije (BI) pod naslovom
“Preparedness and Response – A New Role and Responsibility for IT“ te će zajedno s prof. dr. sc. Mirjanom Pejić-Bach s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu sudjelovati u organizaciji ITI teme „Minitrack: Leveraging IS for Competitiveness in Transition Economies“.

ITI 2011 će se održati od 27. do 30. lipnja u Cavtatu, a posebna tema ove godine je “Statistika, računalstvo i IT u sljedećem desetljeću”.

Kako Vi definirate informacijsko tehnološku (IT) osposobljenost? Kako se ona mjeri?

U društvima rastuće digitalizacije, informacijsko tehnološka osposobljenost zauzima središnje mjesto. Taj multidimenzionalni koncept može se definirati kao uključivanje tehnološki potpomognutih procesa u strateške, taktičke i operativne procese neke organizacije. IT osposobljenost od ključne je važnosti, a „CxOx“ pomaže u povezivanju
njenih dviju karakteristika: kontradiktorne i komplementarne, kojima se ona ostvaruje od uloge djelotvornog vizionara do one kreatora vrijednosti servisa/procesa. Dok se od informacijsko tehnološke osposobljenosti ponajprije očekuje da omogući učinkovito upravljanje, usklađenost s propisima i kontrolu, njezin značajniji utjecaj bit će vidljiv u inovacijama koje se temelje na njoj. Tehnološke su inovacije već pokazale da iz temelja mogu promijeniti modele poslovanja (od servisa do proizvodnje) kao i globalnu sliku biznisa u svijetu koji svakim danom postaje sve povezaniji.

Mjerenje informacijsko tehnološke osposobljenosti težak je zadatak s obzirom na činjenicu da se ona različito manifestira u raznim funkcionalnim područjima. Intenzitet informacijske tehnologije (IT trošak u odnosu na Operativni trošak) na bruto razini može poslužiti kao djelotvorna mjera informacijsko tehnološke osposobljenosti neke organizacije. Istraživanje, koje su proveli McAfee i Brynjolfsson, pokazuje da intenzitet informacijske tehnologije mijenja kompetitivnu dinamiku u smislu tri čimbenika: koncentracije industrije, turbulencije na tržištima te raširenosti performanse, mjereno prema bruto profitnim maržama. Nešto suptilnije mjerenje temelji se na promatranju načina kako će informacijsko tehnološka osposobljenost evaluirati promjenu odnosa između CIO-a i drugih izvršitelja C razine.

Na temelju dostupnih informacija o inicijativama u pravcu IT osposobljavanja, u čemu Vi vidite glavne prepreke tim procesima u tranzicijskim ekonomijama?

Tranzicijske ekonomije čine jednu trećinu svjetske populacije. Za te ekonomije obično je karakterističan razvoj i sve izraženija prisutnost „srednjeg staleža“. Dosadašnja je povijest pokazala da su obrazovanje i društveni poticaji za stvaranje vrijednosti (novčane ili neke druge) ključni čimbenici potpore (facilitator) ili ometanja (disruptors) promjena u tom staležu. Kao takvi, ova dva čimbenika bit će glavni poticatelji odnosno prepreke informacijsko tehnoloških inicijativa u tranzicijskim ekonomijama.

Što treba poduzeti da bi se te prepreke uklonile?

Treba ulagati u obrazovanje. Srednja škola, sveučilište i poslijediplomski studiji bit će presudni. Vlade moraju preuzeti proaktivnu ulogu, a zakone i propise iskoristiti za stvaranje okružja koje tehnologiju koristi za poticanje inovacija. Primjer Indije odlično pokazuje kako se, u smislu globalne konkurentnosti, intenzivno ulaganje u obrazovanje i stvaranje poslovne klime koja je otvorena prema novim tehnologijama itekako može isplatiti.

Budući da su resursi (novac, vrijeme, ljudi) nedostatni, gdje bi ove inicijative trebale započeti (biznis, industrija, vladajuće strukture ili obrazovanje)?

U globalno konkurentnom svijetu, ne možemo si dopustiti luksuz biranja između ovih mogućnosti. Nastojanja i inicijative moraju se istodobno pokretati u biznisu, vladajućim strukturama i sektorima obrazovanja. Odnosi između ta tri sektora nisu kompetitivne
naravi, već je riječ o komplementarnosti i međusobnom osnaživanju. Pošto smo to utvrdili, valja napomenuti da vodeća uloga pripada sektorima obrazovanja. Njihova je dužnost osigurati globalno konkurentnu radnu snagu. To će nedvojbeno potaknuti poslovne i vladajuće strukture da se dodatno osnaže jer u svijetu kakav je danas, talenti više nisu limitirani geografskim granicama.

Kakva je uloga u inicijativama informacijsko tehnološkom osposobljavanja pripasti sveučilišnim računskim centrima (poput Sveučilišnog računskog centra – Srce – u Zagrebu, Hrvatska)?

Ulazimo u jedno vrlo zanimljivo povijesno razdoblje – demografi najavljuju da će tzv. „Neto Gen“ (osobe rođene između 1977. i 1997.) posve dominirati svjetskom ekonomijom. To su ljudi odrasli u digitaliziranom svijetu i za njih informacijska tehnologija nije nikakva novost, već sasvim prirodan dio njihova okružja. Stoga će za organizacije poput Sveučilišnoga računskog centra – Srce, kao i za slične organizacije, u njihovu prihvaćanju uloge inovatora i poticatelja informacijsko tehnološkog osposobljavanja, re-inženjering vlastita ustroja kao i promjena statusa „čuvatelja“ tehnologije u status „suradnika“ s tehnologijom, predstavljati golemi izazov.

srceČlanak je originalno objavljen u Srce Novostima broj 35.

Windows Live SkyDrive

matija_blagus

Matija Blagus

U današnje vrijeme gotovo svakodnevno koristimo razne vrste prijenosnih memorija za pohranu raznih podataka, od raznih USB memorija do prijenosnih diskova. Postoji i rješenje koje nam nudi identičnu uslugu preko mreže, a zove se Windows Live SkyDrive. Radi se o svojevrsnom „mrežnom disku“ u oblaku u koji možemo spremiti do 25 GB vlastitih podataka. Prednost korištenja SkyDrivea nad klasičnim USB memorijama jest da podacima možemo pristupiti s bilo kojeg računala spojenog na internet. Vjerujem da će mnogi od vas isprobati ovu uslugu i uvjeriti se u jednostavnost korištenja i njezine prednosti.

Prijava i dodavanje novih mapa

Za početak korištenja usluge morate se prijaviti na stranicu skydrive.live.com pomoću svojeg Live ID korisničkog računa. Nakon provjere vašeg identiteta pojavljuje se stranica s vašim mapama.

image
Slika 1. Prikaz sučelja usluge Windows Live SkyDrive

Uz postojeće, možemo dodati i vlastite mape. Kliknite na Novo pa iz padajućeg izbornika odaberite mogućnost Mapa. Upišite ime za naziv nove mape, a želite li promijeniti postavke dijeljenja, odaberite mogućnost Promijeni kako biste odredili s kime ćete dijeliti informacije iz te mape. Važno je dobro odrediti postavke dijeljenja – osobne i privatne stvari označite mogućnošću Ja što znači da ćete samo vi imati pristup toj mapi.

Dodavanje datoteka na SkyDrive servis

Nakon što ste napravili proizvoljnu mapu, odnosno dali joj ime, klikom na Sljedeće dolazite do stranice na koju ćete postavljati vlastite dokumente i datoteke u mapu. Možete ih jednostavno prenijeti sa svog lokalnog diska povlačenjem datoteka u predviđeni okvir u prozoru SkyDrive servisa. Ukoliko vam više odgovara klasično prenošenje datoteka na server, kliknite na poveznicu Stranicu za standardno prenošenje te će se učitati stranica za pojedinačni prijenos datoteka. Ovdje se, uz standardno prenošenje datoteka, nalazi i mogućnost podešavanja veličina slika. Klikom na Prenesi ili Nastavi datoteke će biti prenijete u vašu SkyDrive mapu.

image
Slika 2. Izgled sučelja za prijenos dokumenata na SkyDrive


Rad s datotekama

Sve datoteke koje se prenesu na servis, mogu se i uređivati. Otvorite bilo koju mapu unutar svojeg SkyDrive servisa i dobit ćete popis datoteka koje se nalaze u njoj. Postavite li pokazivač miša pokraj imena datoteke, pojavit će se operacije koje možete obaviti s datotekom. Ukoliko je riječ o nekom od Officeovih dokumenata (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), bit će vam ponuđena mogućnost da otvorite dokument u pregledniku ili u programu. Otvaranje u pregledniku omogućava brzo i jednostavno uređivanje postojećih Officeovih dokumenata, bez potrebe ih otvarate u Officeovim programima. Važno je napomenuti da Office Web Apps (alat za uređivanje Officeovih dokumenata iz internetskog preglednika) ima samo osnovne funkcije uređivanja te da ćete za korištenje naprednih funkcija i alata trebati koristiti program Microsoft Office. Ako odaberete otvaranje u programu, vaš će dokument biti automatski otvoren u Microsoft Officeu te možete direktno uređivati dokument koji se nalazi na SkyDriveu. Mogućnosti za rad s ostalim dokumentima su standardne – dijeljenje, kopiranje, premještanje, preimenovanje, brisanje dokumenata i slično. Ukoliko kliknete na Više, pojavit će se dodatne mogućnosti za rad s datotekom.

image
Slika 3. Prikaz mogućnosti za rad s datotekama

Dijeljenje mapa i datoteka

Datoteke i mape na servisu možemo podijeliti i s drugim korisnicima, pri čemu nam je potrebna samo poveznica. Kako biste omogućili dijeljenje neke svoje datoteke, kliknite na mogućnost Dijeli te zatim na Dohvati vezu kako bi vam sustav dao poveznicu na vašu datoteku ili mapu. Tu poveznicu možete poslati svojim prijateljima i korisnicima kojima želite. Za podešavanje prava pristupa datoteci ili mapi uredite dozvole: za dijeljenje mapa kliknite na mogućnost Svojstva kako bi se otvorile dodatne mogućnosti za zadanu mapu. S desne strane vidjet ćete mrežnu adresu svoje mape pa ju kopirajte i proslijedite kome želite. Svaku od mapa možete i preuzeti na svoje lokalno računalo. Ukoliko kliknete na Preuzmi kao .zip datoteku, sadržaj mape bit će spremljen u zip datoteku koju možete slobodno preuzeti na svoje računalo.

image

Slika 4. Izgled prozora s prikazanim svojstvima mape

Detaljnije o dijeljenju datoteka i mapa možete vidjeti u videozapisu.

Povezivanje SkyDrivea u Windows Explorer

Često korisnici žele koristiti SkyDrive kao mrežni disk unutar Windowsa, što je vrlo zgodna mogućnost. Možete koristiti neke od alata koji nude stvaranje mrežnih diskova iz vašeg SkyDrivea. Jedan on poznatijih alata, a ujedno i besplatan je SkyDrive Explorer. Možete ga preuzeti s adrese te isprobati njegove mogućnosti.

Ukoliko ne želite koristiti posebne alate, za stvaranje mrežnog diska učinite sljedeće:

1. Pomoću Live ID-a prijavite se u svoj SkyDrive račun.

2. Mrežna stranica izgleda kao https://cid-1234567890abcdef.skydrive.live.com/. Podebljani dio između https://cid- i .skydrive.live.com/ predstavlja vaš ID te ga pribilježite kako biste ga mogli koristiti u sljedećim koracima.

image
Slika 5. Adresa SkyDrivea

3. U sljedećem koraku napravite poveznicu na mrežni disk. U izborniku Start odaberite Računalo te unutar prozora s diskovima kliknite na Dodaj mrežno mjesto.

image
Slika 6. Dodavanje mrežnog mjesta

4. U prvom i drugom prozoru čarobnjaka odaberite Dalje kako biste došli do prozora za upis mrežnog mjesta. U to polje upišite adresu svoje SkyDrive mape. Ukoliko želite povezati mapu koja se zove Public, upišite sljedeće: \\docs.live.net@SSL\1234567890abcdef\^2Public .

Prvi dio adrese je za sve korisnike isti i ne mijenja se. Nakon prvog dijela (\\docs.live.net@SSL\) upisujemo naš ID na SkyDriveu. Ovdje je upisan primjer, a vi morate upisati svoj koji ste zabilježili u 2. koraku. Nakon toga slijedi ime mape koju želite iskoristiti kao mrežni disk. Obavezno prije imena mape (u našem slučaju Public) upišite znak ^2 te u nastavku ime mape bez praznina.

image5. Nakon toga kliknite na Dalje kako bi se otvorio prozor u koji ćete upisati svoje Live ID korisničko ime i zaporku da biste se mogli povezati sa SkyDriveom.

 

Slika 7. Prijava na SkyDrive

6. U sljedećem koraku upišite naziv mrežnog mjesta te kliknite na Dalje i nakon toga na Završi. Prikazat će se sadržaj vaše mape na SkyDriveu. Toj ćete mapi moći pristupiti direktno iz Windows Explorera i raditi s njom kao da se nalazi na vašem lokalnom računalu.

Želite li pročitati izvorne upute na engleskom jeziku, pronaći ćete ih na ovoj stranici.

Europski obrazovni program “Leonardo da Vinci”

marko_benkovic_danijel_dadovic

Marko Benković i Danijel Dadović

18. siječnja je u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), održan IMAG0056seminar „EU program: Leonardo da Vinci“. Seminar je organizirala Agencija za mobilnost i programe EU, a vodio ga Duje Prkut, v. d. voditelja Odsjeka za potprogram Leonardo da Vinci Agencije za mobilnost i programe EU. Program za cjeloživotno učenje najveći je europski obrazovni program, a Leonardo da Vinci jedan je od njegovih potprograma. Osim ovog potprograma, koji se odnosi na strukovno obrazovanje i osposobljavanje, unutar Programa za cjeloživotno učenje su i programi Comenius (za predškolsko i školsko obrazovanje), Erasmus (za visoko školsko obrazovanje) i Grundtvig (za obrazovanje odraslih).

Cilj održavanja seminara bio je upoznati sudionike s potprogramom te drugim aktivnostima koje su dostupne poslovnim subjektima u Programu za cjeloživotno učenje. Osim navedenih potprograma, u Programu za cjeloživotno učenje zanimljiv je i Transverzalni program koji djeluje kao svojevrsna poveznica između različitih sustava obrazovanja i potprograma.

Ciljevi potprograma Leonardo da Vinci su mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, učenika i osoba na tržištu rada, stjecanje i usavršavanje stečenih znanja, vještina i kvalifikacija, učenje stranih jezika po osobnom izboru i njihovo razumijevanje, upoznavanje različitosti europskih kultura i njihovih vrijednosti te uspostava i potpomaganje suradnje između europskih zemalja za postizanje europskih dimenzija u daljem i širem strukovnom obrazovanju.

IMAG0058Program je namijenjen srednjim strukovnim školama, pučkim učilištima, ustanovama za visoko obrazovanje, udrugama učenika, roditelja i nastavnika, poduzećima, društvenim i socijalnim partnerima i ostalim predstavnicima rada, gospodarskim komorama i ostalim trgovačkim institucijama, tijelima odgovornim za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, istraživačkim i tehnološkim centrima, neprofitnim organizacijama, dobrovoljnim udruženjima te nevladinim i neprofitnim udrugama.

Svrha potprograma Leonardo da Vinci je da zaposlene i nezaposlene osobe pripremi za tržište rada pružajući im adekvatnu usavršavanje u željenoj struci. Trajanje usavršavanja može se obaviti u periodu od 2 do 26 tjedana te se odvija u poduzeću, obrazovnoj ustanovi ili nevladinoj organizaciji koja se nalazi na bilo kojem području u Europskoj zajednici.

Potprogram Leonardo da Vinci sudionicima osigurava financijska sredstva koja pokrivaju troškove puta, života, pripreme za odlazak na usavršavanje te troškove organizacije cjelokupne mobilnosti. Zaposlenici koji idu na stručno usavršavanje odlaze u tvrtku kako bi unaprijedili svoje stručne vještine, znanja i kompetencije u svrhu smanjenja troškova i unaprjeđenja poslovanja poduzeća iz kojega su došli.

Da bi se zadovoljili uvjeti sudjelovanja u programu Partnerstva, suradnja se mora odvijati između više ustanova i osoba iz područja strukovnog obrazovanja s krajnjim ciljem razmjene iskustava i razvijanja strukovnog područja. Projekt treba uključivati najmanje 3 partnera iz 3 različite države, od kojih je najmanje jedna država članica Europske zajednice, dok predlagatelj projekta mora biti jedan od partnera, tj. to mora biti tzv. koordinirajuća institucija. Aktivnosti projekta mogu uključivati poslovanja koja se bave lokalnom ili inozemnom suradnjom, a oblici mobilnosti uključuju projekte, sastanke, konferencije, seminare i razne strukovno usmjerene radionice. Na svršetku partnerstva potrebno je izraditi završni produkt u obliku novostvorenog priručnika, CD-a ili bilo kojeg medijskog sredstva o temi projekta u kojemu se sudjelovalo.

Što se tiče poslovnih subjekata u programu namijenjenom za Projekte prijenosa inovacija, sudjelovanje u tim aktivnostima rezervirano je za tvrtke koje imaju interes za rad na unaprjeđenju sustava strukovnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja.

Ukoliko želite obaviti stručno usavršavanje, a ne možete pronaći partnera, organiziraju se tzv. kontaktni seminari, a sve dodatne informacije o njima, kao i o samom potprogramu Leonardo da Vinci, možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Program Leonardo da Vinci idealna je prilika za svakoga tko želi posjetiti neku od zemalja Europske zajednice i pritom usavršiti svoje znanje te u nastavku svoje karijere pomoći svojem poduzeću pozitivnim primjerima iz inozemstva.

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

CARNet u 2010. godini

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet je i tijekom 2010. godine nastavila rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom. Tako je prošle godine poseban naglasak stavljen na uspostavu i održavanje stalnih veza prema ustanovama članicama te osiguravanje pristupa CARNetovoj mreži za pojedinačne korisnike. Više

Brošura o izradi dobrog školskog weba

Povodom četvrtog rođendana Portala za škole, u pripremi je izrada brošure u kojoj će učenicima i njihovim nastavnicima biti objašnjeno kako napraviti dobar, zanimljiv i koristan školski web. Više

Nova CARNetova usluga: Radio on Demand

Uspješna suradnja CARNeta i Hrvatskog radija rezultirala je pristupom brojnim radijskim emisijama na novom CARNetovom portalu Radio on Demand. Riječ je o novoj CARNetovoj usluzi koja omogućuje slušanje najboljih i najzanimljivijih emisija iz Dječjeg i Obrazovnog programa Hrvatskog radija. Više

Uspostavljena veza CARNeta s Hrvatskim Telekomom na CIX-u

10. siječnja 2011. godine CARNet je uspostavio razmjenu prometa s Hrvatskim Telekomom d. d. preko hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa – CIX-a (Croatian Internet eXchange). Više

Edu.hr portal

Krajem prošle godine objavljen je novi CARNetov portal – Edu.hr, dostupan na adresi http://www.edu.hr. Portal Edu.hr je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Više

Počinje 2. semestar nastave na E-learning akademiji

U Zagrebu će se 17. i 18. veljače održati prijelazna radionica za 8. generaciju polaznika CARNetove E-learning akademije kojom će započeti 2. semestar ovog obrazovnog programa za korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Više

CARNetov Bandwidth Metar

Ovog vam puta predstavljamo CARNetov Bandwidth Metar, mjerač kojim korisnici CARNetove mreže mogu izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka prema i od CARNetove mreže. Više

Otvorene prijave na online tečaj „Izrada online tečaja pomoću Moodlea“

Otvorene su prijave na online tečaj „Izrada online tečaja pomoću Moodlea“ uz podršku online mentora koji će s održavanjem započeti 2. veljače 2011. Ovaj je tečaj namijenjen nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova članica CARNeta koji u skladu sa smjernicama instrukcijskog dizajna žele samostalno osmisliti i izraditi online tečaj u Moodleu iz proizvoljno odabranoga područja. Više