Mjerenje informacijsko tehnološke osposobljenosti težak je zadatak

srce

Srce novosti

VinzeRazgovor s pozvanim predavačem na 33. međunarodnoj konferenciji ITI 2011: Ajay S. Vinzé je profesor biznisa i direktor Executive MBA programa pri W. P. Carey School of Business na Arizona State University, USA.

Zamolili smo profesora Ajaya S. Vinzéa, pozvanog predavača na konferenciji ITI 2011 da nam odgovori na nekoliko pitanja vezanih uz njegovo sudjelovanje na ovogodišnjoj konferenciji.

Profesor Vinzé će održati predavanje iz područja poslovne inteligencije (BI) pod naslovom
“Preparedness and Response – A New Role and Responsibility for IT“ te će zajedno s prof. dr. sc. Mirjanom Pejić-Bach s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu sudjelovati u organizaciji ITI teme „Minitrack: Leveraging IS for Competitiveness in Transition Economies“.

ITI 2011 će se održati od 27. do 30. lipnja u Cavtatu, a posebna tema ove godine je “Statistika, računalstvo i IT u sljedećem desetljeću”.

Kako Vi definirate informacijsko tehnološku (IT) osposobljenost? Kako se ona mjeri?

U društvima rastuće digitalizacije, informacijsko tehnološka osposobljenost zauzima središnje mjesto. Taj multidimenzionalni koncept može se definirati kao uključivanje tehnološki potpomognutih procesa u strateške, taktičke i operativne procese neke organizacije. IT osposobljenost od ključne je važnosti, a „CxOx“ pomaže u povezivanju
njenih dviju karakteristika: kontradiktorne i komplementarne, kojima se ona ostvaruje od uloge djelotvornog vizionara do one kreatora vrijednosti servisa/procesa. Dok se od informacijsko tehnološke osposobljenosti ponajprije očekuje da omogući učinkovito upravljanje, usklađenost s propisima i kontrolu, njezin značajniji utjecaj bit će vidljiv u inovacijama koje se temelje na njoj. Tehnološke su inovacije već pokazale da iz temelja mogu promijeniti modele poslovanja (od servisa do proizvodnje) kao i globalnu sliku biznisa u svijetu koji svakim danom postaje sve povezaniji.

Mjerenje informacijsko tehnološke osposobljenosti težak je zadatak s obzirom na činjenicu da se ona različito manifestira u raznim funkcionalnim područjima. Intenzitet informacijske tehnologije (IT trošak u odnosu na Operativni trošak) na bruto razini može poslužiti kao djelotvorna mjera informacijsko tehnološke osposobljenosti neke organizacije. Istraživanje, koje su proveli McAfee i Brynjolfsson, pokazuje da intenzitet informacijske tehnologije mijenja kompetitivnu dinamiku u smislu tri čimbenika: koncentracije industrije, turbulencije na tržištima te raširenosti performanse, mjereno prema bruto profitnim maržama. Nešto suptilnije mjerenje temelji se na promatranju načina kako će informacijsko tehnološka osposobljenost evaluirati promjenu odnosa između CIO-a i drugih izvršitelja C razine.

Na temelju dostupnih informacija o inicijativama u pravcu IT osposobljavanja, u čemu Vi vidite glavne prepreke tim procesima u tranzicijskim ekonomijama?

Tranzicijske ekonomije čine jednu trećinu svjetske populacije. Za te ekonomije obično je karakterističan razvoj i sve izraženija prisutnost „srednjeg staleža“. Dosadašnja je povijest pokazala da su obrazovanje i društveni poticaji za stvaranje vrijednosti (novčane ili neke druge) ključni čimbenici potpore (facilitator) ili ometanja (disruptors) promjena u tom staležu. Kao takvi, ova dva čimbenika bit će glavni poticatelji odnosno prepreke informacijsko tehnoloških inicijativa u tranzicijskim ekonomijama.

Što treba poduzeti da bi se te prepreke uklonile?

Treba ulagati u obrazovanje. Srednja škola, sveučilište i poslijediplomski studiji bit će presudni. Vlade moraju preuzeti proaktivnu ulogu, a zakone i propise iskoristiti za stvaranje okružja koje tehnologiju koristi za poticanje inovacija. Primjer Indije odlično pokazuje kako se, u smislu globalne konkurentnosti, intenzivno ulaganje u obrazovanje i stvaranje poslovne klime koja je otvorena prema novim tehnologijama itekako može isplatiti.

Budući da su resursi (novac, vrijeme, ljudi) nedostatni, gdje bi ove inicijative trebale započeti (biznis, industrija, vladajuće strukture ili obrazovanje)?

U globalno konkurentnom svijetu, ne možemo si dopustiti luksuz biranja između ovih mogućnosti. Nastojanja i inicijative moraju se istodobno pokretati u biznisu, vladajućim strukturama i sektorima obrazovanja. Odnosi između ta tri sektora nisu kompetitivne
naravi, već je riječ o komplementarnosti i međusobnom osnaživanju. Pošto smo to utvrdili, valja napomenuti da vodeća uloga pripada sektorima obrazovanja. Njihova je dužnost osigurati globalno konkurentnu radnu snagu. To će nedvojbeno potaknuti poslovne i vladajuće strukture da se dodatno osnaže jer u svijetu kakav je danas, talenti više nisu limitirani geografskim granicama.

Kakva je uloga u inicijativama informacijsko tehnološkom osposobljavanja pripasti sveučilišnim računskim centrima (poput Sveučilišnog računskog centra – Srce – u Zagrebu, Hrvatska)?

Ulazimo u jedno vrlo zanimljivo povijesno razdoblje – demografi najavljuju da će tzv. „Neto Gen“ (osobe rođene između 1977. i 1997.) posve dominirati svjetskom ekonomijom. To su ljudi odrasli u digitaliziranom svijetu i za njih informacijska tehnologija nije nikakva novost, već sasvim prirodan dio njihova okružja. Stoga će za organizacije poput Sveučilišnoga računskog centra – Srce, kao i za slične organizacije, u njihovu prihvaćanju uloge inovatora i poticatelja informacijsko tehnološkog osposobljavanja, re-inženjering vlastita ustroja kao i promjena statusa „čuvatelja“ tehnologije u status „suradnika“ s tehnologijom, predstavljati golemi izazov.

srceČlanak je originalno objavljen u Srce Novostima broj 35.

Jedna misao o “Mjerenje informacijsko tehnološke osposobljenosti težak je zadatak

  1. Povratni ping: Pogled u akciji po drugi put | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.