Europski obrazovni program “Leonardo da Vinci”

marko_benkovic_danijel_dadovic

Marko Benković i Danijel Dadović

18. siječnja je u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), održan IMAG0056seminar „EU program: Leonardo da Vinci“. Seminar je organizirala Agencija za mobilnost i programe EU, a vodio ga Duje Prkut, v. d. voditelja Odsjeka za potprogram Leonardo da Vinci Agencije za mobilnost i programe EU. Program za cjeloživotno učenje najveći je europski obrazovni program, a Leonardo da Vinci jedan je od njegovih potprograma. Osim ovog potprograma, koji se odnosi na strukovno obrazovanje i osposobljavanje, unutar Programa za cjeloživotno učenje su i programi Comenius (za predškolsko i školsko obrazovanje), Erasmus (za visoko školsko obrazovanje) i Grundtvig (za obrazovanje odraslih).

Cilj održavanja seminara bio je upoznati sudionike s potprogramom te drugim aktivnostima koje su dostupne poslovnim subjektima u Programu za cjeloživotno učenje. Osim navedenih potprograma, u Programu za cjeloživotno učenje zanimljiv je i Transverzalni program koji djeluje kao svojevrsna poveznica između različitih sustava obrazovanja i potprograma.

Ciljevi potprograma Leonardo da Vinci su mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, učenika i osoba na tržištu rada, stjecanje i usavršavanje stečenih znanja, vještina i kvalifikacija, učenje stranih jezika po osobnom izboru i njihovo razumijevanje, upoznavanje različitosti europskih kultura i njihovih vrijednosti te uspostava i potpomaganje suradnje između europskih zemalja za postizanje europskih dimenzija u daljem i širem strukovnom obrazovanju.

IMAG0058Program je namijenjen srednjim strukovnim školama, pučkim učilištima, ustanovama za visoko obrazovanje, udrugama učenika, roditelja i nastavnika, poduzećima, društvenim i socijalnim partnerima i ostalim predstavnicima rada, gospodarskim komorama i ostalim trgovačkim institucijama, tijelima odgovornim za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, istraživačkim i tehnološkim centrima, neprofitnim organizacijama, dobrovoljnim udruženjima te nevladinim i neprofitnim udrugama.

Svrha potprograma Leonardo da Vinci je da zaposlene i nezaposlene osobe pripremi za tržište rada pružajući im adekvatnu usavršavanje u željenoj struci. Trajanje usavršavanja može se obaviti u periodu od 2 do 26 tjedana te se odvija u poduzeću, obrazovnoj ustanovi ili nevladinoj organizaciji koja se nalazi na bilo kojem području u Europskoj zajednici.

Potprogram Leonardo da Vinci sudionicima osigurava financijska sredstva koja pokrivaju troškove puta, života, pripreme za odlazak na usavršavanje te troškove organizacije cjelokupne mobilnosti. Zaposlenici koji idu na stručno usavršavanje odlaze u tvrtku kako bi unaprijedili svoje stručne vještine, znanja i kompetencije u svrhu smanjenja troškova i unaprjeđenja poslovanja poduzeća iz kojega su došli.

Da bi se zadovoljili uvjeti sudjelovanja u programu Partnerstva, suradnja se mora odvijati između više ustanova i osoba iz područja strukovnog obrazovanja s krajnjim ciljem razmjene iskustava i razvijanja strukovnog područja. Projekt treba uključivati najmanje 3 partnera iz 3 različite države, od kojih je najmanje jedna država članica Europske zajednice, dok predlagatelj projekta mora biti jedan od partnera, tj. to mora biti tzv. koordinirajuća institucija. Aktivnosti projekta mogu uključivati poslovanja koja se bave lokalnom ili inozemnom suradnjom, a oblici mobilnosti uključuju projekte, sastanke, konferencije, seminare i razne strukovno usmjerene radionice. Na svršetku partnerstva potrebno je izraditi završni produkt u obliku novostvorenog priručnika, CD-a ili bilo kojeg medijskog sredstva o temi projekta u kojemu se sudjelovalo.

Što se tiče poslovnih subjekata u programu namijenjenom za Projekte prijenosa inovacija, sudjelovanje u tim aktivnostima rezervirano je za tvrtke koje imaju interes za rad na unaprjeđenju sustava strukovnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja.

Ukoliko želite obaviti stručno usavršavanje, a ne možete pronaći partnera, organiziraju se tzv. kontaktni seminari, a sve dodatne informacije o njima, kao i o samom potprogramu Leonardo da Vinci, možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Program Leonardo da Vinci idealna je prilika za svakoga tko želi posjetiti neku od zemalja Europske zajednice i pritom usavršiti svoje znanje te u nastavku svoje karijere pomoći svojem poduzeću pozitivnim primjerima iz inozemstva.

Jedna misao o “Europski obrazovni program “Leonardo da Vinci”

  1. Povratni ping: Pogled u akciji po drugi put | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.