Međunarodni webinari u 2010. godini

iva_bosiljevac

Iva Bosiljevac

Polako kraju privodimo ovogodišnji ciklus međunarodnih webinara „Let’s learn together“ iz programa „Suradnici u učenju“ u kojemu su nam učitelji iz raznih zemalja predstavili svoje projekte i inovativne načine korištenja informacijske tehnologije u obrazovanju.

Ugostili smo sudionike Foruma inovativnosti u obrazovanju iz raznih europskih zemalja, ali i druge projekte kojima je cilj učiteljima približiti korištenje računala u obrazovanju.

Na početku ciklusa Bart Verswijvel nam je predstavio belgijski projekt „Teacher Aid“ u kojemu studenti nesigurnim učiteljima pomažu savladati izazove korištenja informacijske tehnologije.

Učitelji sjevernoirske osnovne škole „Christ the Redeemer” iskoristili su Formulu 1 za poticanje učenja kod djece te više o tome ispričali u webinaru „Students driving learning forward“.

Susanna Galstyan iz Armenije predstavila je svoj projekt „Logical Rebus” u kojem se učenici nadopunjuju i stječu nove vještine stvarajući križaljke korištenjem računalnih programa i interneta, a kako se društveni mediji mogu sigurno koristiti za pružanje bogatijeg obrazovnog iskustva, pokazao nam je David Rogers iz Velike Britanije kroz projekt „Pirati i društvene mreže“.

Predstavljanje državnih pobjednika Foruma inovativnih učitelja nakratko smo prekinuli kako bismo saznali na koji način briselski „School Technology Innovation Center” podržava poučavatelje u ostvarivanju svih prednosti učinkovitog korištenja informacijske tehnologije u učenju i poučavanju.

Kako učenje jezika učiniti zanimljivijim, pokazala nam je Nicole Wildisen iz Švicarske svojim projektom „Historias Pingpong“ u kojem njezini učenici pomoću interneta uče s vršnjacima iz Gvatemale, a da i hrvatske škole mogu više nego uspješno surađivati sa stranima, dokazala je Suzana Delić iz OŠ Horvati svojim međunarodnim videokonferencijama pomoću kojih su njezini učenici dobili priliku upoznati nove zemlje, običaje, gradove i svoje vršnjake.

S velikim smo zadovoljstvom ugostili Lindu Fahlberg Stojanovsku iz Makedonije koja je u webinaru „Učionice i obrazovanje: Videoprojektori i dinamične prezentacije” pokazala kako u razrede na učinkovit način integrirati tehnologiju.

Ekološka pitanja, umjetnost, društvene mreže i međunarodnu suradnju ujedinila je u svom projekt „Razred bez zidova“ Jan Webb iz Velike Britanije. Na koji način se u Ukrajini bave temom sigurnosti djece na internetu, približila nam je Yana Kurchenko predstavljajući „Onlandiu“ – nacionalnu kampanju u kojoj djeca, roditelji, učitelji i svi ostali korisnici mogu naučiti sve potrebno o sigurnijem i odgovornijem ponašanju na Internetu.

Arjana Blažić iz zagrebačke IX. gimnazije ponosno nam je predstavila svoj projekt „Greetings from the world“ s kojim je ušla među prvih 35 projekata na ovogodišnjem „Worldwide Innovative Education Forumu“ održanom u Južnoj Africi, a Stefan Stenbom iz Švedske pokazao je kako učenici pomoću Live Messengera dobivaju pomoć u svladavanju matematike kroz projekt „Math coach online“.

Snimke svih webinara možete pronaći u Arhivi webinara na portalu www.ucitelji.hr. Pozivamo vas da pratite međunarodne webinare i u 2011. godini, a ukoliko se želite uključiti u njihovo stvaranje, javite nam se s prijedlozima projekata koje biste željeli predstaviti.

Srdačan pozdrav do sljedećeg online susreta šalje vam Tim međunarodnih webinara!

Virtualni okrugli stolovi u 2010. godini

iva_bosiljevac

Iva Bosiljevac

Virtualni okrugli stolovi održavaju se u organizaciji Microsofta Hrvatska, Agencije za odgoj i obrazovanje, Sveučilišnog računskog centra Srce i tvrtke Aquilonis. Ove godine održali smo ih osam, ugostili sugovornike iz cijele Hrvatske, obradili razne teme, a kvalitetu rasprava dokazuje i veliki broj sudionika koji se spajaju s udaljenih mjesta.

Virtualni okrugli stol „Obrazovni sadržaji na internetu“ uputio nas je u to kako odabrati kvalitetni obrazovni sadržaj na internetu, prepoznati dobar, pouzdan i točan obrazovni/informativni sadržaj i razlikovati ga od sadržaja koji nije takav.

U „Različitim stilovima učenja“ čuli smo kako IKT može pomoći da se ostvare različiti stilovi učenja u nastavi i individualnom učenju te koji su mogući stilovi učenja u pripremi za ispite Državne mature.

Cilj virtualnog okruglog stola „Upotreba apleta, filmova i simulacija u nastavi – multimedija u nastavi“ bio je pokazati kako se upotrebom apleta, filmova i simulacija u nastavi mogu razvijati novi oblici učenja i poučavanja, a o tome kako se upotrebom igara može povećati motivacija učenika i učinak učenja te djelovati odgojno, raspravljali smo u virtualnom stolu pod nazivom „Računalne igre u obrazovanju“.

U virtualnom stolu „Uloga i značaj inovativnih škola“ saznali smo što određenu školu čini inovativnom te se upoznali s Microsoftovim projektom namijenjenim suradnji i novim izazovima inovativnih škola.

Puno pažnje privukla je rasprava o „Informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji u Nacionalnom okvirnom kurikulumu i školskom kurikulumu“ tijekom koje su pripremljeni stavovi i mišljenja o optimalnoj primjeni Nacionalnog okvirnog kurikuluma u školskom kurikulumu kako bi se mogli usporediti s europskim i svjetskim iskustvima. Prezentirani su i u okviru okruglog stola na Savjetovanju u Šibeniku.

Mišljenja, stavove i mogućnosti primjene e-učenja u osnovnim i srednjim školama istražili smo kroz virtualni stol „E-učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola“, dok je ciljImplementacije računalnih igara u proces obrazovanja“ bio razmotriti mogućnosti uvođenja računalnih igara u proces obrazovanja i potaknuti stavove i promišljanja o pozitivnim aspektima njihove primjene tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Zahvaljujemo se svim sudionicima, uvodničarima, moderatorici Ivani Turčić Prstačić te posebno tvrtki Microsoft Software d.o.o iz Srbije uz čiju smo pomoć u nekoliko okruglih stolova ugostili i učitelje iz Srbije.

Snimke svih virtualnih okruglih stolova možete pronaći u Arhivi webinara na portalu www.ucitelji.hr. Pozivamo vas da nam se pridružite i na sljedećim virtualnim okruglim stolovima te svojim sudjelovanjem i uključivanjem u raspravu doprinesete razmjeni iskustava i znanja.

Web 2.0 alati i e-učenje u primarnom obrazovanju – II. dio

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

clip_image001Web 2.0 alati unutar NOK-a svoje mjesto pronalaze u međupredmetnoj temi Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije pa mogu postati najsuvremenije nastavno pomagalo i sredstvo u svim odgojno-obrazovnim područjima.

Mogućnosti multimedijskih prikaza i pristupa računalnim mrežama, osobito internetu, omogućuju trenutačni pristup golemom i brzorastućem broju informacija iz cijeloga svijeta te njihovo pretraživanje. Uz to, pridonose razvoju učeničkih sposobnosti samostalnoga učenja i suradnje s drugima te njihovim komunikacijskim sposobnostima. Pridonose razvoju pozitivnog odnosa prema učenju, unaprjeđenju načina na koji učenici prikazuju svoj rad te njihovim pristupima rješavanju problema i istraživanju. Isto tako, učinkovita i racionalna primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u različitim situacijama daje bitan doprinos razumijevanju temeljnih koncepata u području tehnike i informatike.

Stoga je svim učenicima nužno omogućiti odgovarajući pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Oni se tom tehnologijom trebaju služiti u svim predmetima i tako dobiti mogućnost za istraživanje i komunikaciju u lokalnoj sredini, ali i šire, kako bi stekli vještine razmjene ideja i podjele rada sa suradnicima te pristupa stručnim sadržajima na različite načine.

Web 2.0 alati se mogu mnogostruko koristiti u primarnom obrazovanju tako da ga koriste učitelji kako bi im bio olakšan nastavni i nenastavni rad, da se koristi u nastavi ili u izvannastavnim aktivnostima, da se učenike podučava kako i koje Web 2.0 alate koristiti u radu ili kombinirati neke, a najbolje sve, od navedenih primjera.

U svijetu postoji velik broj dobrih primjera uvođenja novih tehnologija u obrazovni proces. U Hrvatskoj još uvijek ima dosta problema (tehnološke, pedagoške i organizacijske prirode) s kojima se susreću učitelji pri uvođenju IKT-a i e-učenja u nastavu, što rezultira nedovoljnim korištenjem e-učenja u nastavnoj praksi. U primjeni je treća generacija e-učenja (tzv. E-learning 2.0) čiji je glavni element primjena Web 2.0 alata, a karakteristika postavljanje učenika u centar učenja i poučavanja uz pomoć IKT-a i e-učećih tehnologija, pri čemu je uloga učitelja u potpunosti drugačija od one u tradicionalnoj školi koja u svome radu ne koristi i ne primjenjuje nove tehnologije. Učitelj je pomagač i poticatelj u radu svojim učenicima, a taj cilj realizira korištenjem Web 2.0 tehnologija i društvenog programa koji uz određene pedagoške i didaktičke primjene omogućuju postizanje 95 % uspješnosti u učenju (prema navodu Williama Glassera). Učiteljima je omogućena suradnja – dijeljenje ideja i stvaranje novih znanja, stvaranje virtualnih zajednica, lakoća izrade i isporuke nastavnih sadržaja u kojima mogu sudjelovati i učenici itd. Pri tome su iznimno korisni alati poručivanja i dopisivanja (engl. messaging) kao učinkovit način komunikacije:

Instant Messaging (IM) je oblik real-time, stvarne i direktne tekstualne komunikacije između dvoje i više ljudi koji koriste računalo i moguće ga je upotrijebiti u svim navedenim oblicima komunikacije.

U novoj obrazovnoj sredini – učionici s jednim računalom – Web 2.0 alati mogu biti korišteni na različite načine. Već od prvog razreda učenike se može i potrebno ih je navikavati na upotrebu i primjenu računala u radu te ih uvoditi u svijet Web 2.0 kulture. Osim tehničkih preduvjeta (računala i prateće periferije i internetske veze), osnovno je da učitelj/učiteljica svojim primjerom učenicima pokažu da su FIT persons (engl. Fluid in Technology), osobe spretne u ophođenju informatičkom tehnologijom. Sljedeći koraci su individualni, ali ovisni o osobnosti učitelja. Najvažnije je učenika staviti u centar učenja i stjecanja iskustva.

Dugogodišnji korisnici Web 2.0 alata znaju za Moodle pri CARNetu kojemu mogu pristupiti svi učenici temeljem elektroničkog identiteta koji dobivaju od administratora imenika HUSO (Hosting usluga za osnovne i srednje škole) CARNetovog sustava. U izradu web stranica škole unutar CMS-a (Content Management System), sustava za upravljanje sadržajima pri CARNetu koje karakterizira jednostavno stvaranje i održavanje stranice škole te kontrola nad kretanjem informacija u zajednici učenja i suradnju na projektu, upućeni su mnogi učitelji. Pri tome je zbog pojednostavljenja, ali i omogućavanja rada, u pojedinim mogućnostima učenike trebalo podučiti kako raditi s tzv. uploadom, kako prenijeti podatke s određenog medija na računalo i kako ih učitati na web pri čemu su korišteni mnogobrojni Web 2.0 alati za zvučni i videopodcasting.

Zadatke za samostalan rad i/ili domaće zadaće, i unutar navedenih alata, moguće je pratiti pomoću bloga, društvenih mreža, poručivanja i dopisivanja tako da se unaprijed dogovori jedan ili više načina na koji će se odvijati protok informacija i njihova kontrola.

Podrazumijeva se da se svi nastavni i izvannastavni zadaci mogu riješiti pomoću jednog ili više Web 2.0 alata. Bitno je unaprijed dogovoriti koje alate koristiti te razinu komunikacije u njemu ili njima.

Iznimno korisni Web 2.0 alati uporabljivi u nastavi i izvan nje su Wiki alati. Korisni su u primarnom obrazovanju i na korisničkoj razini, a s porastom informatičkih znanja i na uredničkoj razini, što se posebice odnosi na nastavno i znanstveno osoblje koje raspolaže relevantnim informacijama koje se mogu objaviti na Wikiju. Često se zbog predmetka slobodan (engl. free) izbjegavaju jer se njime, navodno, umanjuje njihova vrijednost što nije točno. U moderiranju Wikija sudjeluju samo stručnjaci određenih polja i područja i stoga objava istinitosti prolazi procjenu eksperata te se može afirmirati.

Društvene i socijalne mreže (Facebook, Twitter, Netlog, MySpace, LinkedIn i dr.) prema zastupljenosti su trebale imati primat na vrhu navoda Web 2.0 alata, no nehotice su stavljene u drugi dio njihove primjene zato što njihova uporaba nije isključivo obrazovna, nego prvenstveno zabavna, ali se mogu „izvući“ obrazovni elementi. Naime, katkad će nas neki od učenika imenovati ili spomenuti, u dobrom ili lošem kontekstu, pa je bolje imati uvid u stanje stvari, nego se iznenaditi (primjer iz prakse). Činjenica je da, ako nas nema na internetu, kao da nas uopće nema. Stoga mi, kao učitelji, trebamo i moramo biti prisutni u svim društvenim događanjima (ne želimo li da nas vlastiti učenici „pregaze“). Loša metafora? Ne, činjenično stanje.

Pomoću društvenih mreža učitelj dobiva svojevrstan uvid i u obiteljske odnose, sklonosti, afinitete te na određeni način može tumačiti određena zbivanja u obitelji (kad učenici dobiju privolu i povjerenje roditelja, počinju iskazivati osobnost, a danas to biva vrlo brzo jer roditelji imaju sve manje vremena za kontrolu svih djetetovih aktivnosti tijekom dana).

Premda se Web 2.0 alati ne dijele na naprednije i one manje napredne, u primarnom se obrazovanju može izvesti njihova nadogradnja. Toj skupini pripadaju alati za izradu mentalnih mapa i blok dijagrama koje će učenici u primarnom obrazovanju moći koristiti samo uz pomoć učitelja koji će ih usmjeriti na njih i potrebu njihove upotrebe.

Mentalne mape (engl. Mind Maps) poput Bubble.us, Mindmeistera ili Mindoma predstavljaju jednostavne i besplatne mrežne programe za online brainstorming, odnosno dijagram za prezentaciju riječi, ideja, zadatka ili drugih predmeta posloženih oko centralne ideje ili pojma (engl. keyword) koji generiraju, vizualiziraju, strukturiraju i klasificiraju određeni pojam.

Gogini mali savjeti ili za svakog ponešto…

gordana_sokol

Gordana Sokol

slika1

U odabiru tema o čemu pisati nije loše napraviti malu, jednogodišnju retrospektivu. Stoga krenimo redom.

Početak godine bio je vezan uz aktualnu temu, novi operacijski sustav Windows 7. Iako i danas ima stvari koje otkrivam u hodu i o kojima ću još pisati, u siječnju su moju pažnju zaokupljale korisne sitnice vezane uz rad s prozorima, dijeljenje ekrana na rešetke i mogućnost usporednog otvaranja prozora. Uz rad s prozorima istražila sam mogućnosti i kako zakvačiti programe na programsku traku kako bi nam uvijek bili na dohvat ruke.

slika2

Kao uvod u mjesec sigurnosti uslijedio je niz postova vezanih uz sigurnost. Bilo je tu mnoštvo zanimljivih tema vezanih uz stvaranje sigurnih lozinki uz savjete kako da ona ostane tajna, odnosno kako je zaštititi od krađe. Nadalje, mjesec sigurnosti donio je seriju postova u kojima sam obradila izuzetno koristan servis koji će pomoći roditeljima ili starateljima koji žele zaštititi svoju djecu u mutnim internetskim vodama. Riječ je o Windows Live Obiteljskoj sigurnosti. U člancima o Obiteljskoj sigurnosti detaljno je objašnjen postupak preuzimanja i instalacije Obiteljske sigurnosti, prilagodba postavki, pogled s dječjeg stajališta te postupak uklanjanja programa. Kako je već u listopadu lansirana nova inačica Obiteljske sigurnosti, Windows Live Obiteljska sigurnost 2011 koja dolazi u paketu Windows Live Essentials, bilo je potrebno obraditi i novu inačicu i sve dodatne mogućnosti koje nudi. Tako je nastala nova serija članaka koju su upotpunili i videozapisi o Windows Live Obiteljskoj sigurnost 2011.

Ožujak i travanj donio je još malo savjeta vezanih uz Windowse 7, instalaciju printera i instalaciju uređaja za koje još nisu dostupni driveri, upravljački programi, i načinu kako instalirati uređaj uz pomoć upravljačkih programa za operacijski sustav Vistu. Ovo mi se činilo i idealnim vremenom za upoznavanje novih korisnika te slika3podsjećanje starih na Vruće krumpire, program koji nam omogućuje izradu interaktivnih kvizova u obliku mrežnih stranica. Naravno, riječ je o Hot Potatoesu i njegovim kvizovima i križaljci. Uslijedio je post o Cool tražilici Cuil i zanimljivostima vezanim uz prikazivanje rezultata pretrage koje ona pruža.

Mjesec svibanj bio je mjesec snimanja i raznih korisnih dodataka. Bavila sam se mogućnostima snimanja CD i DVD medija u Windowsima 7, kao i snimanjem navedenih medija pomoću Windows Media Playera. Istražila sam mnoštvo raznih, zanimljivih i korisnih dodataka namijenjenih za programe paketa Microsoft Office poput:

 • Outlooka na radnoj površini,
 • slika4Chart Advisora – savjetnika za grafikone, dodatak za Microsoft Office Excel koji možete besplatno preuzeti s mrežne stranice Microsoft Office Labs klikom na poveznicu Download Chart Advisor i
 • Chem4Word – dodatka za Word koji će kemičarima, istraživačima i studentima olakšati umetanje, uređivanje i dvodimenzionalno prikazivanje kemijskih formula u dokumentu.

slika5Lipanj je bio u znaku programiranja i istraživanja mogućnosti programskog jezika Small Basic. Small Basic je obrađen u nekoliko nastavaka namijenjenih i učenicima i učiteljima u osnovnoj školi. Vjerujem da će mnoge od njih sigurno privući mogućnosti ovog jezika, a savjeti olakšati ulazak u svijet Small Basica.

   1. Uvod u programiranje – Microsoft Small Basic 1. dio
   2. Rad s varijablama i grananja programa – Microsoft Small Basic 2. dio
   3. Programske petlje i potprogrami – Microsoft Small Basic 3.dio
   4. Grafički prozor i kornjačina grafika – Microsoft Small Basic 4. dio
   5. Nizovi i interaktivnost – Microsoft Small Basic 5. dio

Vrući ljetni mjeseci su idealno vrijeme za održavanje računala i stvaranje sigurnosnih kopija za nama važne podatke. Stoga je serija ljetnih članaka bila vezana uz mnoštvo korisnih programa potrebnih za čišćenje računala od hrpa nepotrebnih podataka koje naše računalo vrijedno skuplja prilikom, primjerice, surfanja internetom. Istražila sam mogućnosti koje panorama7pružaju alati Čišćenje diska, Defragmentacija diska te alat za Provjeru ispravnosti pogona.
Kako su ljetovanja vrijeme kada se skupi najviše uspomena u obliku digitalnih fotografija i videozapisa, u kolovozu sam se bavila još jednim od programa iz paketa Windows Live, Windows Live Galerijom fotografija i njenim mogućnostima u radu s fotografijama.

 

Početak školske godine donio je još malo korisnih savjeta vezanih uz Windowse 7 i male korisne programe potrebne za održavanje računala u svakoj informatičkoj učionici. slika6Upoznali smo Ninite, programčić koji uvelike štedi vrijeme pri instaliranju mnoštva programa potrebnih svakom računalu u svega nekoliko klikova mišem. Početak rujna donio je i novosti iz radionice Microsoft Officea, izašao je novi Office 2010 te je bilo potrebno upoznati novo sučelje i njegove mogućnosti. Ima li boljeg načina od Vodiča za interaktivno upoznavanje Officea 2010?

Listopad je donio velike promjene, jedna od najvećih bila je velika seoba blogova s usluge Live Space na WordPress.com. Kako sam i sama ostala iznenađena i pomalo zabrinuta kako će proći sam tijek migracije, odlučila sam cijeli postupak slika7detaljno evidentirati kako bih olakšala migraciju ostalim korisnicima blogova na Spaceu. Cijeli tijek seobe bloga kao i mnoge male korisne savjete vezane uz objavljivanje postova na WordPressu pomoću Live Writera, možete pronaći u mojim listopadskim postovima.

slika8

Kako je u studenom Microsoft Security Essentials postao dostupan i na hrvatskom jeziku, pozabavila sam se ovim besplatnim Microsoftovim programom koji pruža zaštitu u stvarnom vremenu te štiti računalo od virusa, špijunskih programa i drugih zlonamjernih programa koji mogu ugroziti njegovu sigurnost. Budući da je program dostupan samo korisnicima koji na svom računalu imaju autentičnu verziju sustava Windows, bilo je nužno obraditi i ovu temu. Nadalje, studeni je bio mjesec kada sam istraživala mogućnosti Wall Wishera i njegovu primjenu u nastavi.

wallwisher1

I na kraju mogu reći da je kraj godine rezerviran za male savjete vezane uz Office 2010 i programiranje u programskom jeziku Kodu koji je već djelomice lokaliziran na hrvatski jezik. Kako izgleda Kodu na hrvatskom, zasada pogledajte na sljedećoj slici Smiješak.

slika9

O čitanju i knjigama, ali i o još puno toga…

zeljka_markovic_bilic

Željka Marković-Bilić

Razmišljajući kako započeti pregled jednogodišnjeg bloganja, svakakve su mi ideje padale na pamet. Jer bila je ovo, za mene, godina velikih previranja u svemu što se tiče školstva pa je možda početna rečenica mogla biti provokativna poput „Ponekad se čini da je bolje pregristi neku misao, nego otvoriti usta“ ili potpuno drugačija poput „Biti učiteljica/učitelj je cjeloživotno učenje“. I obje bi sažele ono što me je toliko zaokupljalo ove godine da sam o tome morala pisati. Kad ste učitelj, niti jedan dan nije jednak, često balansirate na tankoj liniji između oduševljenja i razočaranja tražeći sredinu koja će biti prihvatljiva za sve. Je li to dobar ili loš put, gdje se „u traženju sredine“ nalaze iznadprosječni i ispodprosječni, dilema je koju učitelj sam ne može razriješiti. Može samo pisati o tome.

Godina je započela vječitom temom – pisanjem o kreativnosti. Koje su zamke u razvoju kreativnosti i koliko je vrijeme važan faktor za njen razvoj, kako učitelj može potaknuti razvoj urođene kreativnosti, pisala sam u blogu O kreativnosti (potraga za vremenom). Kako nekoliko dana bez računala može biti povezano s imagevještinom brzog čitanja, nije ni meni bilo jasno dok nisam proučila hrpu materijala o Brzom čitanju. Nažalost, želja da svladam tu vještinu, i dalje je u ladici želja. Ponekad mi se čini da bi bilo bolje da živim bez praćenja domaćih medija jer u njima ima previše neistina, zlobe i podmetanja. Razmišljanja o tome što je i tko uzor današnjoj djeci, navelo me na temu Slika o sebi ili kakve poruke šaljemo djeci.

Krajem siječnja bilo je vrijeme za pisanje o tome Kako napisati čestitku za Valentinovo s nekoliko savjeta koji uvijek dobro dođu te za malo reklame o Školskoj televiziji na velikobukovečki način.

Veljača je donijela školska natjecanja i propitkivanje o njihovom smislu i načinu provođenja pa je Brisanje prašine ili o školskim natjecanjima iznjedrilo i imagenekoliko komentara kolega i kolegica, a ponovno čitanje teksta stvorilo dilemu oko toga što učiniti ove godine. Kako smo u šestom razredu obrađivali glagolske oblike, tako sam pisala i o Hot Potatoesu u nastavi gramatike: uvježbavanje glagolskih oblika.

Tekst Dnevnik Ane Frank i sudbina Lee Deutsch, korelacija hrvatskog jezika i povijesti, jedan mi je od najdražih jer je proizašao kao rezultat uspješne korelacije s predmetom povijesti i temelji se mnogobrojnim izvorima. Objavljen je i na Povijesnom portalu, zahvaljujući njegovom uredniku, kolegi Miljenku Hajdaroviću.

image

U ožujku je zajednička tema bila riječ: u tekstu Ponešto i digitaliziranim knjigama mogu se pronaći poveznice prema stranicama s digitaliziranim knjigama i slikovnicama, a pišući Riječ-dvije o riječi neizmjerno sam uživala u knjizi profesorice Opačić i njenom kritiziranju i ismijavanju pomodnih govornika. Opet sam se bavila i problemima koji muče svakog rimageazrednika. U tekstu Povratne informacije – muke po razredništvu, 2. dio sam na zornom primjeru iz prakse prepričala kako se daje povratna informacija prema savjetima stručnjaka. Zapis Ideja za lektiru Tajni leksikon Želimira Hercigonje uvjerljivi je rekorder po broju pregleda mojih postova, ali ne donosi učenicima najdraži oblik informacija – prepričani sadržaj Smiješak. Namijenjen je drugačijem izvođenju nastave lektire koji je mojim učenicima bio izuzetno zanimljiv.

U travnju me je, s povratkom lijepog vremena, zaokupljala tema Igra – smisao života svakog djeteta. Kako ostati u razredu i uspješno raditi kad vas to isto sunce mami van, a sva osjetila upravo „divljaju“ od želje za aktivnošću, pročitajte u postu Uhvatimo sunce – interpretacija pjesme Tratinčica Ljubice Balog.

Lijepo nas je vrijeme pratilo i na Izletu u Krapinu koji je moja škola organizirala za sve učenike koji su sudjelovali u natjecanjima. Što osmaši misle o knjigama koje su čitali za lektiru, tema je teksta O ukusima ne raspravlja!. Krajem imagesvibnja iz većine se predmeta ponavlja gradivo za završno ispitivanje pa je dobro to ponavljanje učiniti što zanimljivijim. Tražeći kako, na različitim sam stranicama naletjela na različite Online kvizove za male i malo veće (hrvatski jezik) i skupila ih na jedno mjesto.

U lipnju sam prenijela dvije najave: U svijetu bajki o ogulinskom Festivalu bajki potaknutom stvaralaštvom Ivani Brlić-Mažuranić te o akciji Mozaik knjige Kuna po kuna do Antuntuna.

Srpanj je bio mjesec posvećen radionicama za djecu u organizaciji Obiteljskog centra Varaždinske županije – Ljeto u gradu – daleko od mora J u kojima su mame-učiteljice uživale jednako kao i njihova djeca. Priprema i objava posta Što smo slušali kad smo mi bili djeca u mojoj je obitelji izazvala pravo oduševljenje i višemjesečno pjevušenje pojedinih pjesama. U kolovozu smo se nastavili igrati pa je nastao tekst Ljetno prijepodne – recept za radionicu.

Nova školska godina započela je i prije samoga početka, praćenjem Škole medijske kulture u Čakovcu te proučavanjem eLektire o čemu sam pisala u Pogledu kroz prozor. Kako to izgleda kad se učiteljica osim za svoj prvi tjedan, priprema i za prvi tjedan 1. razreda svog djeteta, možete pročitati u postu koji sam, naravno, imagenazvala Prvi tjedan. O pisanju SMS-ova bila je riječ u tekstu Jesmo li esemesovski pismeni ili ne?. Kako se mijenja perspektiva o težini školskih torbi, ali i što sve one sadrže i mogu li dodatni materijali zamijeniti ulogu roditelja, zaokupljalo me u tekstu Promjena perspektive ili o školskim torbama. Rujan je zaokružen temom Što očekujemo od početka? u kojoj je bilo riječi i o programu predškole i o početku prvog i petog razreda.

Listopad je donio traženje novih ideja i motivacija za nastavu jer je upravo motivacija ono što nas pokreće. U postu Nekoliko ideja za korištenje računala u nastavi hrvatskoga jezika podsjetila sam i samu sebe čime bih nastavu mogla učiniti zanimljivijom. Uslijedio je reklamni post Suradnici u učenju u emisiji eHrvatska sa snimkom priloga o našoj zajednici.

Razmišljanja o školskoj zadaći, temama i pripremi za nju, pročitajte u tekstu Školska zadaća, a razmišljanja o različitim aktivnostima koje se nude djeci u postu Izvanškolske aktivnosti ili druženje s roditeljima?. Kako izraditi Plakat u nastavi hrvatskoga jezika, zadnji je post u listopadu.

Zadnja dva mjeseca nekako su svojim temama najviše bila odraz mene kao učiteljice, ali i osobe jer su tekstovi kojima sam se bavila često bili isprovocirani onime što se događalo oko mene i oko učitelja u cjelini. Najprije me izrazito pogodio jedan slučaj u kojemu se našlo dijete koje postiže odlične rezultate – Biti odličan učenik – ponos ili sramota?. Sljedeći je tekst isprovocirala izjava jednog roditeljima o obavezama učenika pa je nastao tekst U savršenom svijetu osim prava postoje i obaveze. Uslijedio je post o manifestaciji Milenijsko čitanje bajki u SOS Dječjem selu Lekenik u koju se uključila i moja škola snimivši čitanje jedne bajke.

Kraj mjeseca dočekala sam u odličnom raspoloženju – moj je, teško motivirajući razred briljirao na satu lektire! O uzrocima zašto, ali i lektiri te problemu i kulturi čitanja općenito, pisala sam u tekstu Iz velegradskog podzemlja – opet o lektiri.

Prosinac je donio famozni tekst o učiteljima u jednim dnevnim novinama i potrebu da kažem što me sve tišti – Biti učitelj – ponos ili sramota?. Sredina mjeseca bila je rezervirana za traženje stranica s E-knjigama, a posebno su me razveselile stranice sa slikovnicama na engleskom jeziku.

Tu završava pregled, dva tjedna prije isteka tekuće godine. Ova je bila šarolika, a moje pisanje najčešće uzrokovano vanjskim poticajima, ponekad pozitivnima, ponekad ne. Kakva će biti sljedeća godina? Voljela bih da svi imaju više vremena za djecu, i roditelji i učitelji, jer smo zajedno u istoj misiji – odgoju i obrazovanju djece. Voljela bih i da medijima postane važnije isticati pozitivne primjere od negativnih. Voljela bih da svi imamo više razumijevanja jedni za druge i želju da si međusobno pomažemo. I da, za kraj, da budemo zdravi i puni radnog elana Smiješak.

Multimedija u punom sjaju s PowerPointom 2010!

tomislav_curic

Tomislav Ćurić

Umetanje videozapisa u prezentaciju na jednostavan način nešto je što smo svi s nestrpljenjem očekivali. Pokazat ćemo kako ga možete umetnuti sa svog računala, ali i s nekog internetskog servisa, primjerice, YouTubea.

Najprije na računalo preuzmite videozapis, primjerice, o uporabi interaktivne ploče s CARNetovih stranica na ovoj poveznici. Spremite ga na neko mjesto na tvrdom disku. Kako bi PowerPoint prilikom umetanja videozapisa u prezentaciju prepoznao njegov format, svaki format videozapisa koji ste preuzeli s interneta konvertirajte u mpeg format (prilikom pripremanja ovog članka morali smo konvertirati VP6 format u mpeg format). Besplatan probni program za promjenu formata videozapisa možete pronaći na ovoj poveznici. slika 1.

Otvorite novu prezentaciju u PowerPointu te novi slajd u koji ćete umetnuti videozapis sa svojeg računala.

 

slika 2.

 

Na alatnoj traci odaberite karticu Insert pa kliknite na Video te na Video from file.

 

slika 3.

Otvorit će se prozor u kojem će se tražiti da umetnete videozapis sa svog računala. Kada pronađete spremljeni videozapis, odaberite ga i kliknite na Insert u donjem desnom kutu prozora za umetanje videozapisa.

Nakon što ste u prezentaciju umetnuli videozapis, bit će prikazan na cijelom slajdu. Želite li vidjeti kako izgleda reprodukcija, kliknite na naredbu Play. Želite li ga uređivati, na kartici Video tools pronađite željene mogućnosti.

Kako bi se videozapis automatski pokrenuo prilikom prikazivanja prezentacije, na kartici Video tools odaberite Playback. Kada kliknete na nju, s lijeve strane će se pojaviti mogućnost odabira započinjanja videozapisa. Na raspolaganju su dvije mogućnosti: na klik miša ili automatski. Odaberete li automatski, videozapis će se pokrenuti prilikom prikazivanja slajda na kojem se nalazi. Na kartici Video tools nalazi se mnoštvo drugih mogućnosti za uređivanje umetnutog videozapisa.

Želite li videozapis prikazati preko cijelog zaslona, postavite kvačicu pokraj naredbe Play full screen.

slika 4.slika 5.

Umetanje videozapisa s YouTubea

Power Point 2010 nudi vrlo korisnu mogućnost: korištenja videozapisa s YouTubea bez prethodnog preuzimanja sadržaja na svoje računalo, odnosno izbjegavanje različitih opasnosti koje ovakvo preuzimanje nosi sa sobom.
Da biste takav videozapis pokrenuli nakon umetanja u prezentaciju, morate imati stabilnu internetsku vezu. Spora internetska veza može dovesti do nemogućnosti reprodukcije pa je savjet da se ovom mogućnošću ne koristite u važnim prezentacijama.

slika 8.Za umetanje videozapisa s interneta morate na računalu imati instaliran Windows Media Player 11. Bez njega videozapis koji želite pokrenuti s YouTubea neće raditi. Na ovoj poveznici možete besplatno preuzeti taj program. Napominjemo da za instalaciju Windows Media Playera 11 na svom računalu morate imati instaliranu originalnu verziju Windowsa.

slika 6.Pokrenite Internet Explorer i otvorite stranicu YouTubea na kojoj je videozapis koji želite umetnuti. Kliknite na naredbu Dijeli/Ugradi i kopirajte kôd za umetanje (embed kod) koji će se pojaviti s lijeve strane, označen plavom bojom.

slika 7.

 

Za umetanje videozapisa s YouTubea kliknite na karticu Insert pa odaberite Video i zatim Video from Web site.

 

Pojavit će se izbornik Insert video from web site i u njega zalijepite kôd za umetanje s YouTubea.

slika 9.slika 10.

Nakon toga bi na sredini slajda vaše prezentacije trebao biti umetnut videozapis. Možete povećati njegov prikaz povlačenjem rubnih kvadratića.

slika 11.

I ovaj videozapis možete uređivati istim mogućnostima iz kartice Video tools kao i u primjeru umetanja videozapisa s tvrdog diska. Jedina razlika je u tome što ovaj videozapis ne može biti prikazan preko cijelog ekrana. Nakon pokretanja prezentacije to izgleda otprilike kao na Slici 12.

slika 12.

Ostale mogućnosti PowerPointa 2010 možete sami istražiti i pritom uživati u umetanju multimedije u atraktivne i zanimljive prezentacije.

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

Treća radionica o osnovama mrežne forenzike

Početkom prosinca u sjedištu CARNeta u Zagrebu održana je treća radionica u suradnji Nacionalnog CERT-a i Ministarstva unutarnjih poslova RH na temu Osnove mrežne forenzike. Povod za održavanje radionice je brzi napredak i konstantna mijena internetskih komunikacijskih tehnologija i usluga te predstavlja nastavak obrazovanja i suradnje Nacionalnog CERT-a i Ministarstva unutarnjih poslova RH započete 2009. godine. Više

Nova usluga – Homebox CARNet

CARNet je u suradnji s Vipnetom svojim korisnicima omogućio novu metodu pojedinačnog pristupa CARNetovoj mreži u kombinaciji s fiksnom linijom – uslugu Homebox CARNet. Riječ je o usluzi koja se nudi isključivo CARNetovim korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge te ustanovama članicama CARNeta. Više

Edu.hr portal

Novi CARNetov portal Edu.hr objavljen je na adresi http://www.edu.hr. Portal Edu.hr je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, dostupan uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom na ovom portalu korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima. Više

Uspostavljena još jedna IPv6 veza

22. studenog 2010. godine CARNet je preko Hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa – CIX (Croatian Internet eXchange – CIX) uspostavio još jednu IPv6 vezu, ovoga puta s Optima Telekomom. Riječ je o trećoj vezi takvog tipa, a prva IPv6 veza ostvarena je između CARNeta i Iskona 18. veljače ove godine. Više