MOODLE – Kako sam otkrila Moodle?

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

clip_image002 je program za izradu i održavanje online kolegija pomoću interneta te može služiti za samostalno učenje ili kao nadopuna klasičnoj nastavi. Moodle, odnosno Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, u prijevodu znači modularna objektivno-orijentirana dinamična okolina za učenje. To je projekt otvorenog koda (engl. open source) što znači da je korisnicima omogućen uvid u izvorni kôd, uz mogućnost promjene programa i prilagodbe vlastitim potrebama. Program je besplatan i može se preuzeti sa službene Moodleove mrežne stranice http://moodle.org/.

Njegov je osnivač Martin Dougiamas, WebCT, administrator na Sveučilištu Curtin u Australiji. Podaci iz listopada 2010. kazuju kako je u svijetu 49 952 registriranih Moodle sustava, preko 3,7 milijuna kolegija te da ga upotrebljava više od 37 milijuna korisnika (zabilježen je godišnji porast broja korisnika i broja kolegija od oko 20 % u odnosu na prethodnu godinu).

clip_image004Svjesna činjenice kako daroviti učenici traže autoritet znanja koje im se ne smije nametati jer s njima treba surađivati, kao i rezultata istraživanja koja su pokazala da daroviti učenici kod svojih učitelja najviše mrze strogost u pridržavaju plana i programa rada jer im je tada nastava dosadna i znaju većinu sadržaja nastave, ali i kako ti isti učenici kod svojih učitelja najmanje vole to što se strogo pridržavaju nekih nastavnih rituala i plana rada i kad se ponašanju šablonski i unaprijed znano, odlučila sam dodatnu nastavu koncipirati na drugačiji način.

Poznato je da darovitim učenicima smeta i to što uglavnom znaju većinu sadržaja koje usvajaju ili uvježbavaju na satu i da ne vole da ih se pusti na miru, već su najzadovoljniji kad ih potičemo na rješavanje glavolomki, problemskih zadataka, istraživačkih zadataka, nesvakidašnjih i neuobičajenih problema, ali i na izradu malih projekata pa sam odlučila klasičnu nastavu kombinirati s jednim od oblika e-učenja.

Razmišljanje na koji bih način svoje učenike još više uključila u dodatnu nastavu matematike, zainteresirala ih za rad i u njima potaknula kreativni i „borbeni“ matematičko-natjecateljski duh, istodobno svjesna činjenice da mi je rad u dodatnoj nastavi matematike jedan od najkreativnijih i najljepših dijelova posla u kombinaciji s mogućnostima informacijsko-komunikacijske tehnologije, rezultiralo je nastankom tečaja u Moodleu – „Dodatna matematika za 2. razred osnovne škole“ https://moodle.carnet.hr/. Na taj sam način svojim učenicima omogućila diferencijaciju i individualizaciju u radu što je preduvjet rada u dodatnoj nastavi, odnosno rada s marljivim odličnim učenicima i učenicima visokorazvijenih, natprosječnih sposobnosti logičkog razmišljanja koji i pohađaju ovaj vid nastave.

Ove sam godine započela rad na drugom tečaju – „Dodatna matematika za 4. razred osnovne škole“. U planu je tečajevima za dodatnu nastavu matematike pokriti sve razrede primarnog obrazovanja.

clip_image006

Tečaj sadržajno prati nastavni program matematike za 2., odnosno 4. razred tako da prezentirani zadaci produbljuju znanja i aktiviraju kognitivne sposobnosti učenika. U izboru zadataka vodila sam se i spoznajama o emotivnom razvojnom stupnju pa sam zadatke sadržajno prilagodila interesnoj sferi učenika.

Primjeri zadataka iz tečaja za 4. razred, glavolomke:

1. Koliko različitih vrsta sendviča s bijelim i crnim kruhom možeš napraviti ako imaš sir, tunjevinu, rajčicu i jaje?
2. Iva i Ana putuju u super brzom vlaku. Iva je u 17. vagonu brojeći od lokomotive, a Ana u 34. vagonu brojeći od kraja. Iznenađene su jer se nalaze u istom vagonu. Koliko vagona ima taj super vlak?
3. Marko želi kupiti nekoliko flomastera. Ako kupi 6 flomastera, ostat će mu 7 kuna, a ako kupi 10, nedostaje mu 10 kuna. Kolika je cijena jednog flomastera? Koliko je novca imao Marko?

Primjeri zadataka iz tečaja za 2. razred:

1. Koliko ima dvoznamenkastih brojeva kojima je umnožak znamenaka 8?
2. Brat i sestra imaju po 60 kuna. Kad brat dâ sestri četvrtinu svoga novca, koliko će kuna više imati sestra od brata?
3. U Lego gradu ima 10 ulica i 5 trgova. U 4 ulice je po 5 kuća, na svakom je trgu po 10 kuća. U gradu ima ukupno 94 kuće. Koliko kuća ima u ostalim ulicama ako je u svakoj od njih jednak broj kuća?

Prvi korak u uvođenju učenika u Moodle napravljen je na roditeljskom sastanku kad sam roditeljima podijelila učeničke elektroničke identitete u sustavu AAI@Edu.hr, upoznala ih s Moodleom, prezentirala ga i objasnila im cilj i svrhu rada u njemu. Učenicima sam na Matematičko-informatičkoj radionici, školskoj izvannastavnoj aktivnosti koju vodim, detaljno objasnila i pokazala prvu prijavu u sustav i način rada s programom. Ti su učenici, kao peer-tutori, ostalim učenicima u razredu objasnili postupak prijave i uputili ih u način rada u Moodleu.

Svaki sat dodatne nastave matematike koristim zadatke s tečaja upućujući učenike na aktivnosti koje se dodatno nude u Moodleu, poput sudjelovanja u forumu i pisanja domaćih zadaća kao offline aktivnosti kada se zadaća predaje u tiskanom, pisanom obliku.

U tečaj planiram uvesti i neke od dostupnih i odgovarajućih igara, npr. sudoku. S učenicima primarnog obrazovanja nije moguće u potpunosti iskoristiti sve raspoložive resurse koje nudi Moodle jer svi učenici nemaju internetsku vezu, a ni svi nisu elementarno informatički opismenjeni i nemaju odgovarajuću i potrebnu podršku roditelja u sudjelovanju u ovoj aktivnosti.

Učenicima sam približila matematiku i dodatnu nastavu matematike jer se na tečaj uključuju i oni koji ne pohađaju dodatnu nastavu. Sudionici u tečaju vidljivi su u istoimenom izborniku s lijeve strane. Najljepši su trenuci kada e-poštom od svoje učenice/učenika dobijem ovakvu poruku:

> Dobrodosli na online kolegij Dodatna matematika za 4.razred OŠ!
> Ako to vec niste ucinili do sada, trebali biste azurirati podatke o sebi
> (vidljivi u izborniku lijevo kada ste unutar kolegija), kako bi sto
> lakse medjusobno komunicirali.
Hvala učiteljice!

M.

Istovremeno, takva nastava udovoljava načelima suvremene nastave u kojoj učenje nije samo „konzumiranje“ sadržaja, već se odvija kroz suradnju i stvaranje vlastitih sadržaja. Udovoljava i zahtjevima NOK-a koji u međupredmetnoj temi Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije kao jedan od ciljeva ima razložno i učinkovito korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, istovremeno ispunjavajući i neke od ciljeva Tehničkog i informatičkog područja u prvom ciklusu. Na taj se način IKT koristi kao nadopuna klasičnoj nastavi i stvara se tzv. otvorena škola u kojoj je e-učenje u interakciji s ljudskim čimbenikom i ulogom učitelja pridonoseći i razvoju pozitivnog odnosa prema učenju unaprjeđivanjem načina na koji učenici prikazuju svoj rad.

Moodle se može upotrebljavati u svakoj obrazovnoj zajednici, a izvodljivost ovisi o resursima. Namijenjen je cjelokupnoj akademskoj zajednici koja uključuje i učitelje osnovnih škola koji mogu sudjelovati u stvaranju i radu navedenog obrazovnog programa tako da u tečaj mogu postavljati svoje online kolegije kao nadopunu klasičnoj nastavi. E-učenje u osnovnoj školi u konceptu Moodlea obuhvaća sve učitelje i škole tako da je svakome od njih ostavljena mogućnost stvaranja i izvedbe profesionalnih sadržaja.

Kako je Moodle mrežni program, okruženje je dostupno iz nekog od standardnih mrežnih preglednika poput Internet Explorera, Mozilla Firefoxa, Opere… Korisnik se u CARNetov Moodle prijavljuje upisivanjem korisničkog imena i zaporke AAI@EduHr elektronskog identiteta, a zaporku za ulaz na tečaj potrebno je zatražiti od autorice J.

Online kolegij je najčešće strukturiran po logičkim cjelinama koje mogu imati tematski, tjedni, socijalni ili neki drugi oblik. U sučelje se vrlo jednostavno umeću kalendar i događaji. Resursi u Moodleu su sve datoteke, mape i poveznice pri čemu datoteke moraju prethodno biti napravljene na lokalnom računalu. Lekcije su složeni nastavni materijali s mnoštvom postavki pri čemu svaki korisnik može sam birati putove učenja, tj. načine na koje će prolaziti kroz sadržaje nastave.

Komunikacijski alati i alati za suradnju su diskusijske grupe – forumi, chat kao sinkrona metoda komunikacije pri čemu korisnici trebaju biti online u isto vrijeme, Wiki aktivnosti i izrada ankete. Zadaće i provjere znanja omogućavaju dodjelu različitih vrsta zadataka polaznicima, prikupljanje i pohranjivanje rješenja te brzo i jednostavno unošenje ocjena (koje ulaze u cjelokupnu skalu ocjenjivanja). Izrada testova vrlo je kompleksna aktivnost u Moodleu s mnoštvom postavki, vrsta pitanja, dodataka i mogućnosti i pri tome je važno razlikovati pojam testa od pojma skupa pitanja. Postoji devet vrsta pitanja i u svim se pitanjima može upisati povratna informacija polazniku, ovisno o odabranom odgovoru. Pri tome je moguće samostalno definirati sustav za ocjenjivanje.

Ovako koncipirano e-učenje je prostorno i vremenski neovisno te svakom korisniku omogućuje individualni pristup. Elektronička komunikacija pomoću foruma, e-pošte ili chata korisnicima omogućuje stalnu dostupnost jer su resursi postavljeni u elektroničkom obliku.

Cjelokupni je projekt u razvoju, ali osnove su zadane:

  • Razvoj digitalne kompetencije, jedne od osam ključnih kompetencija europskog kompetencijskog okvira.
  • Tehnologija informacijskog društva u službi najsuvremenijeg nastavnog pomagala i sredstva.
  • Moodle u stjecanju razvoja učeničkih sposobnosti samostalnog učenja i suradnje s drugima.
  • Matematika kao kraljica znanosti iznad svega.

Naučite više:

Moodle mrežna stranica
Moodle mrežna stranica na hrvatskom jeziku
Priručnik Ivane Bosnić za pomoć u radu s Moodleom
Moodle i matematika
Moodle na Wikipediji
Moodle YouTube prezentacija
Moodle u razredu

Jedna misao o “MOODLE – Kako sam otkrila Moodle?

  1. Povratni ping: Pogled s veseljem | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.