CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

Treća radionica o osnovama mrežne forenzike

Početkom prosinca u sjedištu CARNeta u Zagrebu održana je treća radionica u suradnji Nacionalnog CERT-a i Ministarstva unutarnjih poslova RH na temu Osnove mrežne forenzike. Povod za održavanje radionice je brzi napredak i konstantna mijena internetskih komunikacijskih tehnologija i usluga te predstavlja nastavak obrazovanja i suradnje Nacionalnog CERT-a i Ministarstva unutarnjih poslova RH započete 2009. godine. Više

Nova usluga – Homebox CARNet

CARNet je u suradnji s Vipnetom svojim korisnicima omogućio novu metodu pojedinačnog pristupa CARNetovoj mreži u kombinaciji s fiksnom linijom – uslugu Homebox CARNet. Riječ je o usluzi koja se nudi isključivo CARNetovim korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge te ustanovama članicama CARNeta. Više

Edu.hr portal

Novi CARNetov portal Edu.hr objavljen je na adresi http://www.edu.hr. Portal Edu.hr je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, dostupan uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom na ovom portalu korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima. Više

Uspostavljena još jedna IPv6 veza

22. studenog 2010. godine CARNet je preko Hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa – CIX (Croatian Internet eXchange – CIX) uspostavio još jednu IPv6 vezu, ovoga puta s Optima Telekomom. Riječ je o trećoj vezi takvog tipa, a prva IPv6 veza ostvarena je između CARNeta i Iskona 18. veljače ove godine. Više

Jedna misao o “CARNetove vijesti

  1. Povratni ping: Pogled s veseljem | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.