Projekti Ekonomske škole „Katarina Zrinski“

obrazovna_grupa

Obrazovna grupa Zrinski

EU_zastava_hrEkonomskoj školi „Katarina Zrinski“ su 27. rujna 2010. godine odobrena dva projekta ugovorena s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u okviru dodjele nepovratnih sredstava strukovnim školama. U sklopu IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za projekt Implementacija novih kurikuluma, školi „Katarina Zrinski“ i školama-partnerima, dodijeljeno je ukupno više od pola milijuna eura za uvođenje inovacija u obrazovni proces.

Projekt „Modularni kurikulum za vježbovne tvrtke“ (Modular curriculum for Trainig Firms) nastao je na osnovi 14-godišnjeg iskustva u obrazovanju za poduzetništvo naše škole, uz partnerstvo sa Srednjom ekonomskom školom Celje (Slovenija), a u projektu Budući naraštaj (Next generation) „Katarina Zrinski“ sudjeluje kao partner uz Industrijsko-obrtničku školu „Silvije Strahimir Kranjčević“ iz Vinkovaca, Agenciju za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i uz vodstvo Poljoprivredne šumarske škole Vinkovci.

Dodjelom nepovratnih sredstava Europska zajednica strukovne škole potiče na moderniziranje postojećih kurikuluma koji trebaju biti temeljeni na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada, odnosno na jačanje sustava strukovnog obrazovanja kako bi se pri izvođenju nastavnog procesa pružila moderna znanja, vještine i kompetencije.

Poduzetnička je kompetencija ugrađena u sve europske nacionalne planove i programe kao jedna od osam ključnih kompetencija. Hrvatski „Nacionalni okvirni kurikulum“ slijedi primjer te prakse pa poduzetničko učenje navodi kao jednu od temeljnih kompetencija. Učenje za poduzetništvo prepoznato je kao imperativ razvoja i napretka cjelokupnog gospodarstva te je Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2010. godine usvojila „Strategiju učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. godine“ koja nalaže da se sustavan razvoj učenja za poduzetništvo najdjelotvornije ostvaruje kroz formalni sustav odgoja i obrazovanja, a dobiveni IPA projekti su primjer kako doprinijeti razvoju strukovnog obrazovanja u RH. U izradi navedene Strategije sudjelovala su tri eksperta iz Obrazovne grupe Zrinski čija je članica i škola „Katarina Zrinski“.

Projekt „Modularni kurikulum za vježbovne tvrtke“

U sklopu postojećeg kurikuluma, u okviru predmeta Poslovanje vježbovne tvrtke, Ekonomska škola „Katarina Zrinski“ provest će pilot-projekt novog Modularnog kurikuluma za vježbovne tvrtke koji će započeti u siječnju 2011. godine. U projekt će biti uključeni učenici drugih i trećih razreda u trajanju od jednog polugodišta. U projektu će sudjelovati i svi nastavnici kako bi identificirali područja gdje se njihov nastavni predmet može sinergijski povezati s predmetom Poslovanje vježbovne tvrtke da bi se unaprijedili rezultati učenja.

Partner-škola na projektu je Srednja ekonomska škola Celje, škola sa stogodišnjom tradicijom u području poslovnog obrazovanja, koja će novim rješenjima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u rukovođenju vježbovnim tvrtkama poslužiti kao podloga za razvoj hrvatskog kurikuluma vježbovnih tvrtki. U okviru celjske škole od 2003. godine djeluje slovenski Centar za vježbovne tvrtke osnovan s ciljem koordiniranja i povezivanja rada vježbovnih tvrtki, obrazovanja voditelja, uključivanja u međunarodnu mrežu EUROPEN te organizacije sajmova vježbovnih tvrtki.

Partnerstvo dviju strukovnih škola logičan je slijed s obzirom na aktivnosti „Katarine Zrinski“ vezane uz dugogodišnji angažman na polju međunarodne suradnje. Ekonomska škola „Katarina Zrinski“ od 2003. godine organizira Međunarodni sajam učeničkih vježbovnih tvrtki sa svrhom razvoja obrazovanja učenika i nastavnika te usvajanja multikulturalne suradnje. Jednom godišnje u okviru škole odvija se Međunarodni tjedan odgoja i obrazovanja s ciljem povezivanja učenika i nastavnika partnerskih škola diljem Europe.

U postojećem Nastavnom planu i programu, u predmetu Poslovanje vježbovne tvrtke, svaki učenik formira vježbovnu tvrtku već u prvom razredu i prolazi sve korake kao da doista osniva stvarno poduzeće. Tijekom prvog i drugog razreda vježbovne tvrtke, uz savjete i nadzor nastavnika, posluju međusobno na razini škole. Treći i četvrti razred formira zajedničku tvrtku koja posluje s drugim vježbovnim tvrtkama nastalim unutar škole i u sustavu sličnih škola na nacionalnoj i međunarodnoj razini te se predstavljaju na Međunarodnim sajmovima.

Pristup koji učenika stavlja u središte pažnje, aktivnim metodama poučavanja pomoću novog Modularnog nastavnog plana i programa za vježbovne tvrtke, potaknut će hrvatsko gospodarstvo jer će učenici steći kompetencije koje su u skladu s trenutnim zahtjevima tržišta rada i informatičke pismenosti te će time dobiti dodatnu vrijednost konkurentnosti pri zapošljavanju. Učenici će stjecati sposobnost individualne kritičke procjene, sposobnost donošenja odluka te sposobnost odgovornog ponašanja i upravljanja.

Takvim će se pristupom poboljšati poduzetnička klima, kompetencije i znanja u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Učenicima će se pružiti podrška kroz poduzetničke aktivnosti, pro-aktivnost, inovacije i kreativnost u direktnoj korelaciji s potrebama tržišta rada na lokalnoj i regionalnoj razini. U tom smislu, „Katarina Zrinski“ na projektu usko surađuje i s drugim gospodarskim interesnim stranama kao što su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Zagreb i Zagrebačka županija te poduzeća „Mesnice Fiolić d.o.o.“ i „Rudan d.o.o.” kako bi se na najbolji način povezalo stvarno stanje potrebe tržišta s Nastavnim planom i programom.

Najveća blagodat Modularnog kurikuluma je mogućnost njegove primjene u svim ekonomskim te u mnogim neekonomskim usmjerenjima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Kako ulazak u Europsku zajednicu zahtijeva promjene u strukovnom obrazovanju, ovakav se model može upotrijebiti kao primjer dobre prakse za skraćivanje tranzicijskog perioda.

Po završetku pilot-projekta novi će Modularni kurikulum biti izrađen za sva četiri razreda ekonomske škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Stručnjaci Visoke škole „Nikola Šubić Zrinski“ – mentori u poduzetničkom inkubatoru, će kao suradnici u projektu davati smjernice za formiranje i razvoj inkubatora za škole strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji će obuhvatiti sve vježbovne tvrtke u školi „Katarina Zrinski“ te će biti dostupni na internetskom portalu i kao softver svim ostalim ekonomskim i neekonomskim strukovnim školama.

„Budući naraštaj“

Projektu Budući naraštaj (Next generation) u kojem Ekonomska škola „Katarina Zrinski“ sudjeluje kao partner-mentor, cilj je promicanje i jačanje kapaciteta strukovnih škola za stvaranje novog kurikuluma. Kurikulum će se temeljiti na ishodima učenja s obzirom na obrazovanje, a u skladu s promjenama na lokalnom i regionalnom tržištu rada. Danas se nužno nameće potreba za uvođenjem novih metoda i mehanizama kao temelj razvoja novog Plana i programa za školske zadruge u srednjim strukovnim školama s ciljem podizanja samopoštovanja, samouvjerenosti i motivacije učenika.

Iako škole, Hrvatska obrtnička i gospodarska komora, Zavod za zapošljavanje i županije, surađuju u pitanjima stručnog planiranja, još uvijek postoji značajan raskorak između onog što tržište treba i što obrazovni sustav pruža.

Novi će Nastavni plan i program u Industrijsko-obrtničkoj školi „Silvije Strahimir Kranjčević“ te u Poljoprivrednoj šumarskoj školi Vinkovci, biti usmjeren na razvoj interdisciplinarnih znanja i poduzetništva s atraktivnijim pristupom materiji, a u radu svake učeničke zadruge sudjelovat će barem jedan poduzetnik. Zadruge su mjesta namijenjena razvoju i njegovanju radnih navika, vrijednosti i kreativnosti, stjecanju znanja i podizanju svijesti o načinima očuvanja prirode i narodnog blaga – mjesta gdje teorija prelazi u prasku.

Između ostalog, projekt će se provoditi i kroz radionice koje će služiti za obuku nastavnika. Učenicima orijentirane nastavne metode izgradit će i ojačati njihove poduzetničke kompetencije. „Katarina Zrinski“, kao primjer dobre prakse, koordinirat će pilot-projektom i pritom obučiti profesore navedenih škola kako bi po završetku projekta mogli preuzeti uloge mentora i koordinatora učeničkih zadruga. Formiranje i uspostavljanje zadruga te njihovo funkcioniranje poslužit će kao instrument za uvođenje i promoviranje poduzetništva u školama.

Napredak pri izradi novog Nastavnog plana i programa će se u procesu pripreme kurikuluma postići i uključivanjem razmišljanja i potreba učenika te šire lokalne zajednice kako bi se stekao potpun uvid u ekonomsku situaciju i zahtjeve tržišta rada.

Jedna misao o “Projekti Ekonomske škole „Katarina Zrinski“

  1. Povratni ping: Pogled s motivacijom | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.