Interaktivno upoznavanje sučelja Microsoft Officea 2010

gordana_sokol

Gordana Sokol

slika1

Početak nove školske godine pravo je vrijeme za upoznavanje s mogućnosti koje nam nudi paket Microsoft Office 2010. Microsoft Office 2010 već je neko vrijeme dostupan školama za preuzimanje s mrežnih stranica Centra za preuzimanje Microsoftovog softvera za škole u Republici Hrvatskoj. Naravno, preuzeti ga mogu školski administratori resursa prijavljivanjem u sustav pomoću svog AAI@Edu elektroničkog identiteta.

slika2Moramo napomenuti da se radi o inačici Office Professional Plus 2010 x86 English te da nije dostupna hrvatska lokalizacija paketa. Ukoliko želite provjeriti na kojim je sve jezicima paket dostupan, posjetite mrežne stranice Office 2010 language options.

Na prvi pogled Office 2010 se ne razlikuje mnogo od svog prethodnika Officea 2007, no ukoliko ste jedan od korisnika koji su još uvijek vjerni sučelju Officea 2003, zasigurno vam prvi susret neće biti lak. Vjerujemo da ćete morati malo pretraživati novo sučelje kako biste pronašli gdje se nalaze one dobre stare naredbe koje ste dosad koristili gotovo automatski.

slika3

slika4 Kako bismo vam olakšali snalaženje u novom sučelju, upoznat ćemo vas s Microsoftovim vizualnim interaktivnim vodičima pomoću kojih ćete lako i brzo naučiti gdje se što nalazi u Officeu 2010. Na raspolaganju su vodiči za Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Project, Access, InfoPath, Publisher, Visio i nezaobilazni OneNote, naravno, u inačici 2010. Vodiče možete isprobati online, odnosno pokrenuti ih na Microsoftovim mrežnim stranicama.

Kako rade vodiči? Nakon što pokrenete vodič, kliknite na gumb Start. Otvorit će se prozor sa sučeljem programa Office 2003. Postavite li pokazivač miša na neku od naredbi, pored nje će se pojaviti tekstualni okvir s porukom gdje se u novom sučelju nalazi tražena naredba. Ukoliko pak i dalje niste sigurni gdje se ona točno nalazi, kliknite na naredbu koju želite pronaći u novom sučelju. Nakon što odaberete naredbu, izvršit će se animacija koja će pokazati točno mjesto tražene naredbe u novom sučelju. Pri prikazu animacije interaktivni vodič će otvoriti prozor programa u sučelju Officea 2010 i u njemu će pomoću crveno obrubljenih kvadrata biti istaknuta mjesta gdje se nalazi tražena naredba. Također se u okviru s porukom mogu pročitati usporedbe gdje se nalazi tražena naredba u starom i novom sučelju. U ovom okviru nalazi se i gumb Try another command – kliknete li na njega, interaktivni vodič vratit će vas u sučelje programa Office 2003 i omogućiti odabir nove naredbe. Na ovaj ćete način lako i brzo pronaći i naučiti gdje se nalaze gotovo sve naredbe.

Svaki od ovih vodiča možete preuzeti i instalirati na svoje računalo kako bi vam bili dostupni i kad niste spojeni na internet. Na raspolaganju su dvije mogućnosti instalacije vodiča na računalo.
Prvi je da ih instalirate prilikom pregledavanja online interaktivnog vodiča i to klikom na gumb Install koji se nalazi u desnom gornjem kutu prozora pokrenutog vodiča. Nakon što kliknete na gumb Install, otvorit će se dijaloški okvir Instaliraj aplikaciju u kojemu ćete morati odabrati mjesto na koje će biti smješten prečac te kliknuti na U redu kako biste računalu dozvolili preuzimanje i instalaciju vodiča. Postupak instalacije ne traje dugo, a nakon njega će interaktivni vodič biti dostupan na vašoj radnoj slika5površini ili u izborniku start, ovisno o vašem odabiru.
Ukoliko vodiče želite instalirati na više računala, primjerice na sva računala u školskoj informatičkoj učionici, naš je savjet da s mrežnih stranica Microsoftovog Download Centra preuzmete njihove instalacijske datoteke te pomoću njih instalirate vodiče na sva računala.

Više o preuzimanju i instalaciji vodiča pročitajte u članku Preuzimanje i instalacija vodiča za interaktivno upoznavanje Officea 2010.

Napomenut ćemo da je za pravilan rad vodiča potrebno na računalu imati Adobe Flash Player 7.0 ili noviji.

Želite li usporediti ove dvije inačice Officea, uz interaktivne su vam vodiče na raspolaganju i Excelove radne knjige u kojima se nalaze popisi svih izbornika i alatnih traka te njihova nova mjesta. Radne knjige možete preuzeti s Microsoftovih mrežnih stranica, a za njihovo korištenje na računalu morate imati instaliran program Microsoft Excel.
Radna knjiga s referencama izbornik – vrpca organizirana je tako da se u svakom radnom listu nalazi popis svih naredbi iz pojedinog izbornika s njihovim novim mjestima. Pregledavajući radne knjige, lako je uočiti da mnoge naredbe iz Officea 2003 nisu našle svoje mjesto u programima Officea 2010.

slika6

I na kraju ćemo napomenuti još jednu vrlo zgodnu mogućnost – sortiranje radnih listova koji olakšavaju posao prilikom pregledavanja radne knjige. Želite li sortirati radni list prema nekim svojim kriterijima, otvorite padajući izbornik klikom na strelicu s desne strane trake s naslovom, primjerice Word 2003 Location, i odaberite neku od mogućnosti.

Nadamo se da će vam ovi interaktivni vodiči i radne knjige s popisima naredbi pomoći u upoznavanju sučelja novog Microsoft Officea 2010.

Nastavne metode sustava kritičkog mišljenja u informatici/računalstvu

marina_mirkovic 

Marina Mirković

Cilj je svakog nastavnika u nastavnom procesu postići dobru nastavu koja obuhvaća raznolikost metoda, zanimljivu koncepciju, jasna pravila, dobru radnu atmosferu i primjerenu stručnu razinu. Nužna je dobra suradnja nastavnika i učenika na stručnoj i osobnoj razini. Učenici trebaju biti aktivni kako bi se formirali kao osobe. Osnovne metode u informatici/računalstvu su:

 1. metoda usmenog izlaganja,
 2. metoda demonstracije,
 3. metoda razgovora,
 4. metoda vježbi (praktičnog rada) i
 5. metoda čitanja i rada na tekstu.

Kako u nastavi ne bi dominiralo nastavničko predavanje kao kombinacija metode usmenog izlaganja i metode demonstracije te bi se omogućila primjena i ostalih metoda, Forum za slobodu odgoja nastavnicima pruža obrazovanje za primjenu novih, atraktivnih metoda.Forum za slobodu odgoja (Forum ili FSO) je nevladina, neprofitabilna ogranizacija aktivna u Hrvatskoj od 1992. godine. Forumov osnovni cilj je predstaviti, upoznati i ohrabriti uvođenje obrazovnih standarda suvremenog demokratskog društva u hrvatski obrazovni sustav. Članovi Foruma su obrazovni stručnjaci, profesori i učitelji, ali i roditelji, studenti i učenici zainteresirani za probleme u obrazovanju te oni koji planiraju postati učitelji. Forumov cilj usredotočen je na uspostavu obrazovnog okvira i uvjeta za razvoj mladih ljudi kao kreativnih i informiranih pojedinaca što uključuje otvorenost i kritičko mišljenje.

Projekt „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ (Reading & Writing for Critical Thinking Project – RWCT), čiji je nositelj FSO, namijenjen je podučavateljima koji traže načine kojima bi potaknuli i poboljšali proces obrazovanja. Poučavanje nastavnika ostvaruje se u osam cjelodnevnih Slika1radionica. Projekt pruža pomoć kojom se u nastavu uvode nove metode poučavanja čijom se primjenom potiče kritičko mišljenje. Te metode mogu se primijeniti u svim predmetima i na svim razinama obrazovanja pa tako i u nastavi informatike/računalstva. Cilj primjene novih metoda je uspostaviti razred u kojemu će se poticati i ohrabrivati otvorena i odgovorna interakcija. Korištenjem palete efikasnih metoda promiče se kritičko mišljenje te neovisno učenje u okviru cijelog kurikuluma. Učenici postaju odgovorni za svoje učenje, rade i uče u suradnji s drugima, pripremaju se za cjeloživotno učenje.

Slika 1: Promotivni letak projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ 

Sustav kritičkog mišljenja ne sadrži, kao tradicionalni nastavni sat, uvodni, glavni i završni dio sata, već ga čini okvirni sustav koji je obrazac metoda poučavanja primjerenih za početak, sredinu i završetak nastavnog sata: evokacija, razumijevanje značenja i refleksija pa ga zovemo ERR sustav.

Evokacija

Evokacija je prva etapa ERR sustava u kojoj se vrši nekoliko važnih kognitivnih aktivnosti. Učenici se aktivno prisjećaju svega što znaju o nekoj temi, preispituju vlastito znanje i ujedno povezuju poznato s nepoznatim. Učenike treba aktivirati kako bi došli do sadržajnog, trajnog i kritičkog razumijevanja. U ovoj etapi se od njih traži da razmisle što znaju o nekoj temi, da o njoj postavljaju pitanja i odrede svrhu učenja. Kroz početnu aktivnost izlučuju temelje osobnog znanja na koje se može dograditi novo znanje.

Razumijevanje značenja

U drugoj etapi učenici dolaze u kontakt s novim informacijama ili idejama. Zadaća je održati aktivnost, zanimanje i zamah postignut u etapi evokacije. Treba podržati pokušaje učenika da prate svoje razumijevanje. Od njih tražimo da istražuju i preispituju spoznaje te smisleno povezuju novo s poznatim. Rezultat ovog procesa je zaključivanje ili shvaćanje značenja.

Refleksija

Refleksija je treća etapa u kojoj učenici stvarno usvajaju novo znanje i u njoj dolazi do trajnog učenja. Od učenika se očekuje da vlastitim riječima počnu izražavati nove postavke i informacije jer najbolje pamte ono što razumiju u vlastitom kontekstu. Potrebno je omogućiti razmjenu ideja između učenika, čime se proširuje njihov rječnik te ih izložiti raznim shemama dok grade vlastitu. Od učenika se traži da iznova razmišljaju o idejama s kojima su se susreli i značenju koje su shvatili, te da propituju, tumače, primjenjuju, raspravljaju i proširuju to značenje na novo područje aktivnosti.

Metode ERR sustava

Početna metoda brain storming
Pisani razgovor
Petominutni sastav (slobodno pisanje)
Razmisli/u paru razmijeni
Grozdovi
Metoda INSERT
Kategorizacijski pregled
Vennov dijagram
Kockarenje
Konceptualna tablica
T-tablica
Ispremiješane rečenice
KWL tablica
Mreža diskusije
Debata
Suradničko učenje
Metoda slagalice

Slika2 Slika3
Slika 2. Učenici izmjenjuju iskustva i odgovore u paru      Slika 3. Prikaz grozdova vezanih uz pojam datoteka

      Slika4
Slika 4. Vennov dijagram s usporedbom svojstava datoteka i mapa

Slika5 Slika7 Slika 5. Izrada konceptualne tablice programskih petlji   Slika 6. Radovi ekspertnih grupa s temom oblikovanja teksta

           Slika6 
Slika 7. Debata s afirmacijskom i negacijskom ekipom

Analiza primjene novih metoda u nastavi

Nastavne metode EER sustava koriste se u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima. Sve je veći broj nastavnika koji završavaju RWCT seminar Foruma za slobodu odgoja prema preporukama kolega i ravnatelja škola. Premda navedene metode imaju veću primjenu u nastavnim predmetima jezične i društvene kategorije, uz određenu prilagodbu mogu se primijeniti i u tehničkim i prirodnim predmetima. Više pažnje treba posvetiti ocjenjivanju i vrjednovanju učeničkoga rada odnosno učeničkog samovrjednovanja.

Najpopularnije metode u nastavi su oluja mozgova, grozdovi, INSERT metoda, suradničko učenje, slagalica i KWL tablica. Njihovom su primjenom u nastavi i radu nastavnika uočene promjene: ostvarena je ležernija i zanimljivija nastava, opće poboljšanje, veće sudjelovanje i motiviranost učenika, bolja komunikacija s učenicima te bolja radna atmosfera. Nažalost, sve metode zahtijevaju više vremena za pripremu nastave.Nastavnici su aktivniji i zauzetiji u pripremi i provedbi nastave. Pomažu učenicima u njihovim projektima, potiču individualni i rad u grupama, potiču i slušaju diskusije učenika na zadanu temu.

Uočene su i znatne promjene kod učenika: aktivnije sudjelovanje, veći interes za nastavni predmet, bolja komunikacija i radna atmosfera, opušteniji pristup nastavi. Poboljšao se je i odnos prema nastavniku, želja za učenjem, veća je zainteresiranost. Učenici ostvaruju bolju suradnju s razrednim kolegama i imaju bolji pristup prezentiranim informacijama. Za vrijeme nastave svi učenici imaju priliku izraziti što misle ili znaju, učiti u suradnji s drugima, koristiti literaturu i aktivno sudjelovati u zanimljivoj nastavi.

Navedene nastavne metode i strategije najbolje potiču kreativnost učenika i nastavnika. Nastavnici koji koriste alternativni oblik poučavanja bolji su poticatelji kreativnosti svojih učenika od učitelja koji još uvijek koriste tradicionalan način poučavanja.Svim nastavnicima savjetujem da završe RWCT seminar. Primjena novih metoda pridonosi boljoj nastavi u kojoj je aktivnije sudjelovanje učenika, veći interes za nastavni predmet, bolja komunikacija i radna atmosfera. U komibnaciji s e-učenjem omogućeno je dodatno poboljšanje nastavnog procesa u kojemu dominira učenik i njegove aktivnosti uz mentorstvo nastavnika.

Literatura:

 • E. Terhart: Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001.
 • J. L. Steele, K. S. Meredith, C. Temple, S. Walter: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, vodiči kroz projekt (I.-VIII.), Forum za slobodu odgoja, Zagreb, 2001. 
 • E. Jensen: Super-nastava (Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje), Educa, Zagreb, 2003. 
 • W. Mattes: Nastavne metode (75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike), Naklada Ljevak, Zagreb, 2007. 
 • Forum za slobodu odgoja, mrežna stranica http://www.fso.hr/forumM/

Korištenje mrežnog servisa Slideshare za objavljivanje dokumenata

gordana_lohajner

Gordana Lohajner

logoJeste li se zapitali na koji biste način mogli podijeliti svoje misli i ideje s cijelim svijetom, a da pri tome naučite nešto novo? Naravno, postoji više mogućnosti, a u ovom prilogu predstavit ćemo SlideShare, mrežni program, uslugu – servis koji se smatra najvećom svjetskom zajednicom za dijeljenje prezentacija i dokumenata. U prilog tome govori brojka od oko 23 milijuna posjetitelja i oko 60 milijuna pregledanih datoteka mjesečno, a iz mjeseca u mjesec broj zainteresiranih i korisnika raste.

Sve što je potrebno za korištenje Slidesharea je internetska veza i mrežni preglednik. Za pregledavanje uradaka ostalih korisnika ne moramo biti registrirani, a usluga je besplatna.

slika1

Neke od mogućnosti Slidesharea su:

 • slanje prezentacije svojim prijateljima (Email),
 • spremanje u omiljene prezentacije (Favorite),
 • spremanje prezentacije na lokalno računalo (Download),
 • povezivanje s drugim mrežnim programima: Facebookom, Twitterom, MySpaceom… 
 • i, što je najvažnije, možemo očekivati komentare i povratne informacije o uratku.

Kako biste se što lakše snašli u „hrpi“ prezentacija i dokumenata, one su organizirane prema:

 1. slika2kategorijama – automobili (Automotive), knjige (Books), ljubimci (Pets), slike (Photos) itd.
 2. popularnostima – najčešće posjećene (Most Viewed ), najviše umetane (Most Embedded), najomiljenije (Most Favorited), najviše preuzimane (Most Downloaded).

Kako otvoriti novi korisnički račun?

slika3Na početnoj stranici kliknite na poveznicu Prijavi se (Signup) kako bi se otvorila stranica na kojoj treba popuniti sljedeća polja:

slika4

 • Korisničko ime (Username) – pripazite kako ćete dodijeliti korisničko ime jer ne postoji mogućnost mijenjanja.
 • Elektronička adresa (Email Address) – mora biti valjana.
 • Zaporka (Password) – sadrži minimalno 5 znakova, a maksimalno 40.
 • Tip računa (Accounty Type) – odaberite radi li se o organizaciji, fakultetu/školi, marketinškoj agenciji ili možete postaviti Neodređeno (Default). 

Kada popunite polja, kliknite na gumb Pridruži se (Join Now). Ubrzo ćete primiti potvrdu na navedenu adresu e-pošte te klikom na poveznicu koja se nalazi u elektroničkoj pošti, potvrdite valjanost svoje adrese čime ćete postati registrirani korisnik.

Objavljivanje prezentacija i dokumenata u samo 2 koraka

Prilikom objavljivanja prezentacija i dokumenata treba pripaziti na vrstu datoteka. Datoteke koje se mogu koristiti su:

 • datoteke Microsoft PowerPointa (.ppt, .pptx, .pps i .pptsx),
 • Microsoftovi dokumenti (.doc, .docx, .rtf i .xls),
 • datoteke OpenOffice.org ( .odp, .ods i .odt),
 • PDF datoteka i
 • prezentacije izrađene u Keynotu. Keynote je jednostavan alat za izradu prezentacija na Apple računalima.

Ako koristite vrste datoteka koje nisu na navedenom popisu, prije objavljivanja ih treba spremiti u PDF oblik i problem je riješen. Smiješak

Korak 1.

slika5Za učitavanje datoteke kliknite na UPLOAD… i sa svog računala odaberite jednu ili više datoteka istovremeno tako da prilikom odabira držite pritisnutu tipku Control (Ctrl). Tijekom prvog koraka pripazite da veličina datoteke ne prelazi 100 MB, dok na broj prezentacija i dokumenata ne postoji ograničenje.

Tijekom učitavanja vidljiv je napredak učitavanja datoteke u postocima.

Korak 2.

Drugi korak je pretvaranje učitane datoteke u flash format, odnosno format koji se prikazuje online. Proces pretvaranja obično traje oko 30 sekundi do minute, ali slika6može potrajati i duže ukoliko se radi o većoj datoteci. Za to vrijeme dodajte naslov (Title), oznake (Tags), opis (Description) i kategoriju (Category). Oznake su ključne riječi ili kratki izrazi koji opisuju ili kategoriziraju prezentaciju te korisnicima olakšavaju pronalazak prezentacije određene teme. U ovom dijelu se može odrediti hoćemo li dopustiti preuzimanje (Download) datoteke i kome će ona biti dostupna.

Kako se pretvorba događa u pozadini, za to se vrijeme bez problema može pregledavati sadržaj stranice te se kasnije vratiti da pogledamo je li pretvaranje uspješno završeno. Ukoliko nije, ponovite postupak.
slika7

Važno je napomenuti da Slideshare ne podržava prijelaze slajdova i animacije kao ni ugrađeni zvučni ili videozapis u prezentaciji pa će tijekom pretvorbe biti izgubljeni.

slika8

Objavljena prezentacija se naknadno može uređivati odabirom Edit/Delete pomoću sljedećih mogućnosti:

 1. slika9Promjena podataka prezentacije (Edit presentation details).  
 2. Zamjena objavljene prezentacije novom (Replace presentation). 
 3. Umetanje zvučnog zapisa (Create Slidecast).
 4. Umetanje videoisječaka objavljenih na YouTubeu (Insert YouTube Videos).
 5. Brisanje prezentacije (Delete presentation).

Prilikom umetanja zvučnih zapisa potrebno je voditi računa da Slideshare podržava samo mp3 format i da koristite zvučne datoteke za koja imate autorska prava, npr. snimku svog glasa. Zvučne datoteke možete prenijeti sa svojeg računala ili se povezati na stranicu koja sadrži digitalne snimke za preuzimanje. Jedna od takvih stranica je Internet Archive koja sadrži više od dvije stotine tisuća različitih digitalnih snimki od kojih su mnoge besplatne za preuzimanje. Kako umetnuti zvučni zapis i videoisječak, možete pogledati na Slideshare prezentacijama.

 

SlideShare prezentacija na mojoj web stranici ili blogu

Prezentacije mogu biti „umetnute“ na druge stranice u samo nekoliko klikova. Prvo otvorite stranicu na SlideShareu gdje se nalazi željeni dokument ili prezentacija koju želite preuzeti. Iznad prezentacije nalazi se gumb Embed (umetnuti) u kojem se nalazi kôd koji treba kopirati. Taj kôd zalijepite u html kôd na stranici, blogu ili slično i možete pregledavati prezentacije i dokumente bez odlaska na Slideshare stranice. smile

Primjer koda:

<div style=”width:425px;text-align:left” id=”__ss_3018160″><a style=”font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;” href=”http://www.slideshare.net/PogledKrozProzor/intervju-za-posao&#8221; title=”Intervju za posao”>Intervju za posao</a><object style=”margin:0px” width=”425″ height=”355″><param name=”movie” value=”http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=intervju-za-posao-100128170434-phpapp01&stripped_title=intervju-za-posao&#8221; /><param name=”allowFullScreen” value=”true”/><param name=”allowScriptAccess” value=”always”/><embed src=”http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=intervju-za-posao-100128170434-phpapp01&stripped_title=intervju-za-posao&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”425″ height=”355″></embed></object><div style=”font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;”>View more <a style=”text-decoration:underline;” href=”http://www.slideshare.net/”>presentations</a&gt; from <a style=”text-decoration:underline;” href=”http://www.slideshare.net/PogledKrozProzor”>Pogled kroz prozor</a>.</div></div> 

Napomena: Ako se dokument dijeli privatno, a mi nismo vlasnik, onemogućeno je preuzimanje sadržaja „Embed“ polja jer ono nije dostupno.

Literatura: http://slideshare.zendesk.com/home

Sigurnost na internetu

marinaK_viktorijaH

Marina Kulaš i Viktorija Hržica

Od ove će školske godine na portalu Suradnici u učenju biti puno zanimljivih sadržaja vezanih uz temu sigurnosti na internetu. Jedan od njih kreće uskoro – forum o sigurnosti. Kad se spomene sigurnost, svi odmah pomisle na sigurnost računala, ali to nije naša preokupacija. Mi ćemo se baviti sigurnošću osoba, u prvom redu djece.

Roditelji, a i učitelji i nastavnici, većinom puštaju djecu da sami surfaju internetom, bez nekog cilja ili teme. Jasno, nismo ni mi tu da djecu baš uvijek tutoriziramo što i kada će pratiti na internetu, ali ponekad uđu u „prostore“ neprimjerene njihovoj dobi ili dožive blizak susret s osobom ne baš prijateljskih stavova. Ne mora to biti ni neka starija osoba, dovoljno je da ih počne omalovažavati, vrijeđati ili ucjenjivati, a onda se to može pretvoriti u „noćnu moru“ djeteta, a da roditelj ili učitelj to ni ne slute.

Na forumu ćemo razgovarati o vašim doživljajima i iskustvima. Neke od tema o kojima ćemo pričati su:

 • sigurnost djece,
 • sigurnost odraslih,
 • chat – siguran ili ne,
 • igranje igrica – jesmo li sami ili u društvu,
 • nepoželjne stranice, koje su i kako reagirati,
 • spriječiti ili liječiti,
 • rame za plakanje – moje neugodno iskustvo,
 • Facebook – siguran ili ne? …

Vrlo rado ćemo otvoriti i neku temu na temelju vaših sugestija.

Osim foruma, održavat ćemo webinare, pisati o sigurnosti, u planu je i izrada kvizova koji će djeci pomoći. Najviše događanja bit će u veljači 2011. godine kada je i Svjetski dan sigurnijeg interneta.

Cilj nam je s temom sigurnosti na internetu upoznati nastavnike i učitelje, a pomoću njih i djecu i roditelje.

Voditeljica foruma je Marina Kulaš, koja će uz suradnju kolegice Viktorije Hržice i uz stručnu pomoć psihologinje Ane Ivaković pokretati teme i pokušati internet svima učiniti još zanimljivijim i sigurnijim.

Veselimo se suradnji sa svima vama jer uz vašu pomoć će i naša djeca surfati sigurnije!

Dnevnik učiteljice

suzana_delic

Suzana Delić

Kada sam bila mlada učiteljica, mijenjala sam kolegice u nizu škola, ponekad samo na dan ili dva. U jednoj zagrebačkoj školi radila sam u svim nižim razredima. I tako 5 godina prije stalnog zaposlenja u školi gdje sada radim. Nije bilo lako, ali stekla sam vrijedno iskustvo u prilagodbi učenicima, roditeljima, ali i kolegama u zbornici.

Svaka je generacija učenika bila drugačija, upečatljiva na svoj način, draga na svoj način i svaku ću rado pamtiti. Svakoj je trebalo pristupiti na njima prihvatljiv način, a danas je prilagodba važnija no ikad.
Od onda je prošlo 20 godina, sada imam mnogo više iskustva, ali prije prijema svakog novog prvog razreda trese me ista trema. Kako započeti prvi dan? Što je roditeljima važno čuti na roditeljskom sastanku, a što bismo mi željeli reći? Koje dodatne sadržaje ponuditi učenicima? Kako prilagoditi sadržaje, ali i kako prilagoditi sebe svakoj situaciji u odjelu koji vodimo? Kako organizirati izvanučionične sadržaje s kojima ćemo svi biti zadovoljni…

Neka DNEVNIK UČITELJICE bude mjesto na kojem ćemo zajedno puno toga doznati, dobiti odgovore na mnoga pitanja, saznati za mnoge zanimljive sadržaje i natjecanja, izmijeniti mnoga iskustva… svaki dan, tjedan, kad god je to potrebno…
Budimo uz DNEVNIK tijekom cijele školske godine.

Najave webinara

zeljkaK_ivaB

Željka Knezović i Iva Bosiljevac

Za listopad najavljujemo nekoliko domaćih i međunarodnih webinara.

Webinar Obrazovna prava i potrebe djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj – perspektiva Ureda pravobraniteljice za djecupetak, 1. 10. 2010. u 12.30 sati

Sudionici webinara bit će upoznati s nekoliko važnih područja vezanih uz obrazovne potrebe i prava djece s teškoćama u razvoju te informirani o saznanjima i stavovima Ureda pravobraniteljice za djecu. 
U uvodnom će se dijelu pojasniti međunarodna i nacionalna pravna polazišta ostvarivanja obrazovnih prava djece s teškoćama u razvoju, ali i govoriti o obrazovanju kao o općem i neotuđivom pravu svakog ljudskog bića, ciljevima odgoja i obrazovanja u kontekstu obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, dimenzijama prava na obrazovanje te nužnosti inkluzivnog obrazovanja.
U drugome će dijelu biti riječi o obvezama države i društva u zaštiti prava na kvalitetno i primjereno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju te o saznanjima i uvidima Ureda pravobraniteljice za djecu o stvarnom izvršavanju tih obveza. Govorit ćemo o aktualnim poteškoćama u praksi i problemima koje je uočio Ured pravobraniteljice za djecu.
Razmotrit će se i načelo jednakosti u ostvarivanju odgojno-obrazovnih prava djece s teškoćama u razvoju, govoriti o sustavu podrške djeci s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu, ulozi roditelja i sudjelovanju djece s teškoćama u procesu donošenja odluka koje se tiču njihova obrazovanja.

Webinar će voditi Tanja Opačak, prof. defektologije – rehabilitator, savjetnica pravobraniteljice za djecu.
Za ulazak u „prostoriju“ webinara slijedite ovu poveznicu:
https://www.livemeeting.com/cc/usergroups/join?id=Djete999&role=attend&pw=Teskoce001

Dodatni podaci za webinar:
Meeting ID: Djete999
Entry Code: Teskoce001
Location: https://www.livemeeting.com/cc/usergroups

Webinar Društvene mreže i sigurnost, četvrtak, 7.10. 2010. u 18.30 sati

U webinaru će se govoriti o sigurnosti i privatnosti na društvenim mrežama, temi koja je u zadnje vrijeme vrlo aktualna. Upoznat ćemo društvene mreže i pravila ponašanja koja ondje vladaju te probleme koji se na njima pojavljuju.

Najviše ćemo se zadržati na Facebooku koji je, s 1,2 milijuna korisnika, najzastupljenija i najpopularnija društvena mreža u Hrvatskoj. Pokazat ćemo kako ga podesiti po svojim afinitetima i željama te vidjeti primjere za razne postavke.

Učenička razmišljanja o Facebooku prezentirat ćemo na primjeru ankete provedene u OŠ Vladimir Nazor u Čepinu na uzorku od 229 učenika od 5. do 8. razreda.

Pokazat ćemo što možemo učiniti sami te kome se obratiti u slučaju problema.

Webinar će voditi Maja Jurić-Babaja, prof. matematike i informatike u OŠ Vladimir Nazor u Čepinu, učiteljica mentorica i voditeljica ŽSV-a za informatiku Osječko-baranjske županije.

11. listopada 2010. u 12.30 sati webinar Debata kao metoda u nastavi informatike vodit će
Natalija Stjepanek.

12. listopada 2010. u 18 sati webinar Empatija vodit će Vesna Lončar-Cindrić.

U listopadu vas očekuje i nekoliko međunarodnih webinara. Za početak najavljujemo Lindu Stojanovsku iz Makedonije i Antuna Zupanca iz Hrvatske.

Sve detalje o webinarima s najavama novih webinara možete pronaći na naslovnici portala „Suradnici u učenju“, na stranicama posebno pripremljenim za webinare i u kalendaru webinara. Informacije o snimkama pronaći ćete na spomenutim mjestima te u Arhivi webinara.

CARNETove vijesti

CARNet

CARNet

Počele registracije na CUC 2010.

24. rujna 2010. godine počele su registracije za 12. CARNetovu korisničku konferenciju CUC 2010. Svi zainteresirani mogu se registrirati online prijavnicom dostupnom na adresi https://secure.kompas-travel.hr/Reg/cucreg2010/. Više

Još par dana za prijavu škola na CMS natjecanje „Skockajte web!“

S obzirom da su prijave škola na CMS natjecanje „Skockajte web!“ otvorene do 30. rujna 2010. godine, podsjećamo vas da je za prijavu preostalo još svega nekoliko dana. Na natjecanje se mogu prijaviti sve škole koje imaju ili će do 30. rujna otvoriti svoje web stranice u CARNetovom CMS-u za škole. Više

Započinje nastava 8. generacije CARNetove E-learning akademije

S početkom nove akademske godine s nastavom započinje još jedna, osma po redu, generacija polaznika CARNetove E-learning akademije (ELA-e). Više

Imate kolegij u Moodleu? Prijavite ga na Webfestival 2010. i osvojite nagradu!

Webfestival 2010. nagrađuje autore obrazovnih sadržaja objavljenih u sustavu za e-učenje Moodle. Do 24. rujna 2010. prijavite svoje online kolegije u Moodleu na Webfestival 2010. i osvojite jednu od vrijednih nagrada. Više

Nova brošura o računalnoj sigurnosti

„Sigurnije na internetu“ je nova CARNetova brošura, odnosno vodič za računalne laike koji im pomaže prepoznati opasnosti na internetu i aktivno se zaštititi od njih. Namijenjena je korisnicima interneta svih dobnih skupina, a posebno onima s manje iskustva. Više

CARNet organizira predavanja za brucoše

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet pokrenula je seriju predavanja na fakultetima i visokim učilištima kako bi studente informirali o svojim uslugama. Predavanja su većinom uklopljena u orijentacijski sat („nulto predavanje“) koji svaka ustanova organizira za svoje studente. Više

Povoljniji Iskonovi CARNet paketi

Povodom početka nove školske godine Iskon je učenicima, studentima, učiteljima i profesorima osigurao popust od 30 % na svoje CARNet pakete koji omogućuju brzi pristup internetu, povoljnije telefoniranje te gledanje digitalne televizije s velikim brojem atraktivnih TV programa. Više

Online Burza udžbenika ponovno aktivna

Svi učenici osnovnih i srednjih škola, kao i njihovi roditelji, i ove godine školske udžbenike mogu nabaviti uz pomoć Burze udžbenika na stranici http://burza.skole.hr. Više

Otvorene prijave na online tečajeve u listopadu i studenom 2010. godine

I ove školske godine CARNetov obrazovni centar organizira održavanje online tečajeva uz podršku online mentora za korisnike iz školske, akademske i istraživačke zajednice. Više