Računalo u školi XIV – Panel rasprave

viktorijaH_marinaK

Viktorija Hržica i Marina Kulaš

U raspravi su sudjelovali Mariana Nieminen iz Microsofta Finska, Magdalena Babić, OŠ Vrbani Zagreb, Zlatka Markučič, XIV. gimnazija Zagreb i Ivana Turčić – Prstačić, Agencija za odgoj i obrazovanje, a vodio ju je Nenad Prelog iz Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja.

Marianna Nieminen govorila je o kurikulumu u Finskoj koji je donesen 2004. i traje do 2014. godine. Finski kurikulum ne govori o metodama, već o sadržajima. Posebno je važan školski kurikulum kao dokument koji dovodi do različitosti i prepoznatljivosti škola. U hrvatskom Nacionalnom okvirnom kurikulumu zadivilo ju je to što su njega ugrađene IKT vještine jer se u finskom kurikulumu one ne nalaze.

Magdalena Babić, članica radne skupine za izradu NOK-a, istaknula je da je rad u radnoj skupini bio mukotrpan i težak, posebno pri usuglašavanju s drugim strukama. Istaknula je da učitelji i nastavnici moraju promijeniti svoje ponašanje i stil rada da bi se prilagodili učeniku 21. stoljeća, kroz pomak s prijenosa znanja na razvoj vještina. Našim je učiteljima i nastavnicima zaželjela da njihovo zanimanje postane cijenjeno kao u Finskoj.

Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrjednovanje obrazovanja, osvrnuo se na vrjednovanje u obrazovnome sustavu. Naveo je da „Ono što se poučava, a nije propisano programom i nije vrjednovano – onda se ne poučava“. Istaknuo je da je NOK tek početak, da nas sve očekuje još puno posla, a da će se rezultati NOK-a pratiti kroz ostvarivanje ishoda.

Spomenuo je i zastarjelost provjeravanja znanja iz informatike papirnatim provjerama. Centar planira provesti testiranja iz informatike na uzorku škola, na računalima koja će dostavljati u škole kako bi se osigurali isti uvjeti za sve učenike. Posebno je istaknuo da temeljna pismenost bez uporabe tehnologije više nije moguća.

Ivana Turčić Prstačić istaknula je da Nacionalni okvirni kurikulum stavlja pred učitelje i nastavnike puno izazova, od kojih su najveći odgojiti dijete i razviti njegove kompetencije. O učiteljima ovisi kakvo će biti dijete kada izađe iz škole. Spomenula je da NOK donosi odnos prema alatima, okolišu, prema zajednici – razrednoj zajednici, školskoj zajednici i društvenoj zajednici, a na učiteljima i nastavnicima je izazov da se ciljevi i zadaće kurikuluma što bolje ostvare i kroz nove tehnologije.

Panel rasprava o ulozi nastavnika u profesionalnom usmjeravanju učenika

U raspravi su sudjelovali Vjeran Bušelić, ravnatelj Visoke škole za primijenjeno računarstvo, Katarina Cvitanović iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb, Petar Mladinić, ravnatelj Pete gimnazije iz Zagreba, Josip Zimet, System Engineer Manager iz tvrtke Cisco, a raspravu je vodio Franjo Ridjan.

Panel rasprava bila je osmišljena kao „Priča o Peri“ koji je učenik i koga vodimo kroz razne životne faze – od srednje škole do zaposlenja. Voditelj Franjo Ridjan je na vrlo duhovit i veseo način približio problem današnjih učenika pri odabiru budućeg zanimanja.

Na pitanje „Koji je bitan faktor pri odabiru budućeg zanimanja?“, svi su se složili da je to, osim roditelja koji imaju glavnu ulogu, i nastavnik koji dijete, osim podučavanja predmetu, podučava i osnovnim ljudskim vrednotama te ga, ponekad i nenamjerno, usmjeri k budućem zanimanju.

U raspravi o tome što se očekuje od mladih ljudi koji se žele baviti informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, istaknuto je da se od njih odmah očekuju praktična iskustva, komunikacijske vještine, te cjeloživotno učenje. U godišnjoj anketi Zavoda za zapošljavanje vidi se da je velika potreba baš za računalnim vještinama i cjeloživotnim učenjem.