Uvod u programiranje – Microsoft Small Basic 1. dio

gordana_sokol

Gordana Sokol

Preuzimanje i instalacija

Small Basic je programski jezik iz Microsoftove radionice čija je prva verzija izašla u jesen 2008. godine. Od tada je ovaj „mali – veliki“ prošao mnoga sređivanja, popravljanja i dodavanja novih naredbi tako da je najnovija verzija 0.9. Možete je besplatno preuzeti sa stranica Microsoftovog download centra.

Nakon što u svom pregledniku otvorite mrežnu stranicu Microsoftovog Download centra, kliknite na poveznicu Download. Otvorit će se dijaloški okvir za preuzimanje datoteke u kojemu možete odabrati pokretanje datoteke ili spremanje na tvrdi disk svojeg računala. U oba slučaja će slijediti postupak preuzimanja datoteke. Nakon preuzimanja pokrenite postupak instalacije. Ukoliko ste datoteku spremili na računalo, pokrenite je dvostrukim klikom na datoteku SmallBasic.msi, a inače klikom na gumb Pokreni u dijaloškom okviru sigurnosnog upozorenja preglednika Internet Explorera. Pokrenut će se Microsoft Small Basic Setup pomoću kojeg ćete u nekoliko koraka instalirati ovaj programski jezik. Želite li Small Basic na nekom drugom od ponuđenih jezika, u dijaloškom okviru Custom Setup iz padajućeg popisa odaberite željeni jezični paket i nastavite s instalacijom.

Postupak preuzimanja i instalacije možete pogledati u videoisječku.

Nakon uspješnog preuzimanja i instalacije, Small Basic pokrećemo odabirom Start > Svi programi > Small Basic > Microsoft Small Basic.

Napomena: Slike za ovaj članak rađene su u neslužbenoj hrvatskoj inačici Small Basica. Nadamo se da će ona biti dostupna za preuzimanje s novom verzijom Small Basica.

Radno okruženje Small Basica

Mnogi ga hvale, neki ga kude, no naše je mišljenje da je idealan za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja kreću s prvim koracima u programiranju.

Radno okruženje Small Basica sastoji se od tri osnovna dijela: alatne trake, okna za upis naredbi tzv. editora te radne površine.

Prilikom pisanja naredbi najprije ćete uočiti pomoć (Intellisense) koja vam predlaže naredbe i istovremeno u desnom dijelu prozora pokazuje detaljniji opis svake od njih. Po popisu predloženih naredbi lako se pomičete strelicama, a kad nađete pravu, dovoljno je pritisnuti tipku Enter i ona će se nalaziti u oknu za upis naredbi. Nakon što završite s pisanjem prvog dijela naredbe i stavite znak točke, Intellisense će odmah ponuditi naredbe koje pripadaju u tu grupu, a u desnom dijelu prozora vidjet ćete koje je vrijednosti potrebno zadati uz pojedinu naredbu.

slika14 
Intellisense – uvijek dobrodošla pomoć

Želite li odmah upoznati grupe naredbi koje možete koristiti u Small Basicu, potražite ih na stranicama Small Basic API Reference.

slika15_alatna traka

Alatna traka je izuzetno jednostavna i podijeljena u nekoliko grupa. U grupi Datoteka nalaze se naredbe za stvaranje novog programa Novo (New), otvaranje programa Otvori (Open), spremanje Spremi i Spremi kao (Save i Save As).U grupi Mreža nalaze se naredbe Objavi (Publish) za objavljivanje programa na mreži te Uvesti (Import) za preuzimanje nečijeg programa s mreže. Nadalje, u grupi Međuspremnik nalaze se uobičajene naredbe za kopiranje, rezanje, lijepljenje, poništavanje i ponavljanje radnji. U posljednjoj se grupi nalaze naredba za pokretanje Pokreni (F5) (Run, (F5)) i naredba Graduate koja će vaš program napisan u Small Basicu izvesti u Microsoft Visual Basicu.

slika16_graduate

Nakon što smo upoznali radno okruženje ovog programa, možemo krenuti u avanturu otkrivanja velikih mogućnosti „malog“ Basica.

O programiranju

Prije nego krenemo s ozbiljnim programiranjem, objasnit ćemo nekoliko osnovnih pojmova. Što je, u stvari, program? Program je skup naredbi koje računalu govore što od njega očekujemo, odnosno što računalo točno mora učiniti. Kako bi računalo razumjelo što se od njega očekuje, naredbe moraju biti napisane na njemu razumljivom jeziku, takozvanom programskom jeziku. Small Basic je jedan od programskih jezika koje računalo razumije.

Program napisan u Small Basicu sastoji se od brojnih naredbi koje zapisujemo svaku u njen red, a svaka od njih ima točno definiranu sintaksu. Za razliku od starije programske braće poput QBasica, Pascala, C++ i sl., Small Basic pruža trenutnu pomoć kod pisanja naredbi, tzv. Intellisense. Stoga nije potrebno pamtiti potpune nazive svih naredbi, već će biti dovoljno znati prvih nekoliko slova kojima započinje naredba, a Intellisense će se pobrinuti za ostalo.

Naredbe za ispis podataka

U upoznavanje naredbi najlogičnije je krenuti s naredbama za ispisivanje podataka. Stoga, ukoliko još slika17niste, pokrenite Small Basic i upišite sljedeći program:

TextWindow.WriteLine(”Ovo je moj prvi program”)

Prvi program

Radi se o vrlo jednostavnom programu koji sadrži samo jednu naredbu i ispisuje rečenicu ”Ovo je moj prvi program”. No, pogledamo li bolje ovu naredbu, lako ćemo uočiti da se ona slika18može rastaviti na tri manja dijela.

Tekstualni prozor s izlaznim rezultatima prvog programa

Prvi dio, TextWindow, označava da će se zadana naredba izvršiti u tekstualnom prozoru. Unutar ove klase možete koristiti mnoge naredbe. Jedna od njih je i naredba WriteLine koja ispisuje zadani tekst ili broj u tekstualnom prozoru te nakon završenog ispisa sljedeći ispis započinje u novom redu. Da biste ispisali tekst, potrebno ga je navesti unutar navodnih znakova, dok navodni znakovi nisu potrebni za ispis broja. Primjerice, naredba TextWindow.WriteLine(123) će ispisati broj 123.

Write je naredba vrlo slična naredbi WriteLine. Razlika između njih je u tome što Write sljedeći ispis započinje odmah nakon prethodnog, u istom retku.

Ove dvije naredbe možemo i kombinirati. Primjerice, želite li ispisati izraz poput „123+321=“ te nakon ispisa prijeći u novi red, morat ćete upotrijebiti sljedeće naredbe:

TextWindow.Write(123)
TextWindow.Write(“+”)
TextWindow.Write(321)
TextWindow.WriteLine(“=”)

Ovo je samo primjer kako možemo kombinirati naredbe Write i WriteLine. Isti izraz mnogo jednostavnije možemo ispisati i uz pomoć samo jedne WriteLine naredbe na sljedeći način: TextWindow.WriteLine(123 + “+” + 321 + “= “). Primijetite da smo ovdje upotrijebili kombinaciju ispisivanja brojeva koji ne trebaju biti navedeni unutar navodnih znakova i teksta koji se nalazi unutar znakova. Nadalje, Small Basic kao znak spajanja koristi znak + (plus) koji nije naveden unutar navodnih znakova.

Nakon naredbi za upis podataka logičkim slijedom potrebna nam je naredba pomoću koje ćemo očistiti tekstualni prozor – Clear koja se također nalazi među naredbama klase TextWindow.

Kako biste obrisali sav sadržaj koji ste ispisali u tekstualnom prozoru, dovoljno je da upišete naredbu: TextWindow.Clear().

Spremanje programa

Za spremanje programa koristimo naredbe s alatne trake Spremi i Spremi kao (Save i Save As). Naredbu Spremi upotrijebit ćemo kod prvog spremanja programa. Nakon što mišem kliknete na Spremi, otvorit će se dijaloški okvir slika19Spremi kao. U okviru Spremi u: odaberite mapu u koju ćete spremiti program, a u okviru Naziv datoteke: upišite naziv programa i kliknite na Spremi. Datoteke napisane u Small Basicu prepoznajemo po nastavku .sb. Ukoliko program želite naknadno spremiti na neko drugo mjesto ili mu samo promijeniti ime, upotrijebite naredbu Spremi kao.

Dijaloški okvir Spremi kao

Tekstovi i pozadine u boji

Kako bismo se još malo zabavili i poigrali sa Small Basicovim mogućnostima ispisa podataka, crno-bijelom svijetu dodat ćemo i malo boje. Imamo dvije mogućnosti:

  • promijeniti boju pozadine teksta ili
  • promijeniti boju samog teksta.

Naravno, ove dvije mogućnosti prema želji možemo i kombinirati. Kako bismo promijenili boju pozadine, upotrijebit ćemo naredbu iz klase TextWindow, BackgroundColor te joj pridružiti vrijednost boje koju želimo, primjerice žutu, odnosno Yellow. Naš program sada čine sljedeće naredbe:

TextWindow.BackgroundColor=”Yellow”
TextWindow.WriteLine(“Evo i malo boje!”)

Kao što smo već rekli, možemo promijeniti i boju teksta. U tu svrhu upotrijebit ćemo naredbu ForegroundColor koja se također nalazi u klasi TextWindow. Naredba koja mijenja boju teksta u crveno ima oblik: TextWindow.ForegroundColor=”Red”. U našem primjeru upotrijebili smo crvenu boju (Red).

U obje naredbe važno je da naredbi znakom jednakosti pridružimo vrijednost boje, engleski naziv naveden unutar navodnih znakova. Naredbe kojima mijenjamo boju teksta i pozadine možemo upotrebljavati kombinirano unutar jednog programa. Programske kodove primjera nekoliko takvih programa pogledajte na sljedećim poveznicama:

Primjer 1. (.sb / .exe)
Primjer 2. (.sb / .exe)
Primjer 3. (.sb / .exe)
Primjer 14. (.sb / .exe)

Napomena: Spremite primjere na svoje računalo pa ih otvorite pomoću Small Basica.

Kodovi programa u Small Basicu i Kodovi programa Word dokument.

Nazive boja koje možemo upotrijebiti za tekst i pozadine nalaze se u sljedećoj tablici.

Black

Blue

Cyan

Gray

Green

Magenta

Red

White

Yellow

DarkBlue

DarkCyan

DarkGray

DarkGreen

DarkMagenta

DarkRed

DarkYellow

Naslov tekstualnog prozora i još neke sitnice

U prethodnim primjerima upotrijebili smo još dvije naredbe iz klase TextWindow. Riječ je o naredbi Title pomoću koje ćemo našem tekstualnom prozoru promijeniti naslov. Za zadavanje naslova tekstualnom prozoru upotrijebite naredbu TextWindow.Title te joj pridodajte neki tekst pomoću znaka jednakosti i navodnih znakova na sljedeći način: TextWindow.Title=”Naslov prozora”.

Druga naredba je PauseWithoutMessage() koja će prilikom izvođenja programa sakriti tekst Press any key to continue… koji se ispisuje na dnu tekstualnog okvira, sve dok korisnik ne pritisne neku tipku.

I na kraju ovog dijela još jedna sitnica. Prilikom pisanja programa vrlo često ćete imati potrebu da u sam kôd programa ubacite neki komentar, primjerice objašnjenje neke naredbe ili objašnjenje što i kako radi sljedeći dio programskog koda. Upravo ovakve komentare možete pronaći i u našim primjerima programa. Prepoznat ćete ih po ukošenim slovima zelene boje i jednostrukom navodniku na početku retka. Jednostruki navodnik Small Basicu naznačuje da se radi o nečemu što nije dio programskog koda i što može preskočiti prilikom izvršenja programa.