Projekti u nastavi književnosti

alina 
Srednja škola Tudor Vladimirescu, Targovişte, Rumunjska

Svaki učitelj književnosti traži načine kako će svoje učenike potaknuti da uživaju u čitanju. Jedan od ugodnih i uvažavajućih načina na koji se to može učiniti je korištenje metode „Projekt čitanja” koji uključuje učenike u nizu aktivnosti.
Kao profesorica književnosti pokušala sam uključiti učenike u različite vrste aktivnosti i različite projekte. Moji učenici i ja bili smo uključeni u 27 međunarodnih projekata, najvećim dijelom preko portala eTwinning. U jednom projektu napravili smo časopis u kojem su učenici objavljivali svoje osvrte na pročitana djela, pjesme te članke o različitim aktivnostima. Neke od projekata možete vidjeti na stranicama didactic.ro Slava versului romanesc.

Dakle, Projekt čitanja, odnosno učenje kroz projekte, je način organizacije učenja koji omogućava različite međudisciplinarne i transdisciplinarne aktivnosti učenja u kojemu su učenici u središtu, a na problemima koji proizlaze iz svakodnevnog života.

Primjer jednog projekta

 1. Ideja
  Učenici interpretiraju odlomke koje smatraju značajnima ili koji im se sviđaju.
  Tijekom razgovora fokusiramo se na rasprave o knjizi i na čitanje učeničkih osvrta. Možemo započeti pitanjima: Zašto si odabrao tu knjigu?, Koji dio ti se najviše svidio?, Zašto? Učenici čitaju dio koji im se najviše svidio, iznose svoja razmišljanja i osjećaje o poruci knjige.
 2. Plan rada
  Za bolju organizaciju važno je dogovoriti kalendar i rokove za različite faze projekta tako da učenici budu svjesni svojih zadataka i odgovornosti te da im središnji problem bude stalno pred očima.
 3. Praćenje
  Učenike treba savjetovati, poticati i ohrabrivati tijekom ostvarivanja projekta.
 4. Vrjednovanje
  Potrebno je pripremiti obrasce za vrjednovanje i upoznati učenike s kriterijima vrjednovanja. Važno je da bude uključena i samoprocjena učenika te njihova ocjena projekta.
 5. Vrijeme za promišljanje vrlo je važno kako bi učenici mogli sintetizirati što su naučili. Osvrti mogu biti pismeni, primjerice dnevnik čitanja ili usmeni – grupni razgovor.
  Sve aktivnost u projektu trebaju biti objavljene bilo u obliku prezentacija, izložbe u školi ili slično.

Rezultati ovog projekta bili su prikazani u obliku postera i portfolija u kojima su učenici predstavili svoje dojmove, slike, opise,…
Učenici su predložili i novi projekt „Moja knjiga” u kojemu bi samostalno izrađivali cjelovite knjige.

Prijedlozi aktivnosti za projekt poticanja interesa za čitanje

 

 • Literarni blog u kojemu učenici predstavljaju dojmove i razmišljanja o pročitanim djelima
 • Literarni časopis koji izrađuju sami učenici
 • Čitanje knjige dojmova
 • Suradnja među učenicima iz različitih škola iz jedne ili više država
 • Čitanje i pisanje knjige
 • Predlaganje posebnih tema za razgovor i raspravu
 • Reklamiranje knjige – učenici prezentiraju knjige na atraktivan način
 • Književne izložbe – najbolja pjesma, crtež i slično koji ilustrira poruku knjige
 • Aktivnosti za i protiv, slaganje/neslaganje
 • Crtanje simbola knjige
 • Igra „Pogodi koja je knjiga“ – čita se odlomak ili neka izjava
 • Dijeljenje dnevnika čitanja, čitanje nečijih dojmova pa pisanje svojih komentara nakon čitanja knjige
 • Poistovjećivanje s likom – sličan/slična sam mu jer…
 • Lik – Što bih ja učinio/učinila da sam…
 • Koji lik bih htio/htjela biti? Zašto?
 • Napraviti crtež ili dijagram koji prikazuje razvoj lika u knjizi
 • Da sam ja autor knjige, napravio/napravila bih…
 • Promijeniti kraj priče
 • Poruke, razmišljanja, izjave prezentirane porukama na javnim mjestima, školskom hodniku i slično
 • Nacrtati/napraviti portret lika prema njegovom opisu u knjizi
 • Slažeš li se s načinom kako se lik ponašao?
 • Igra s kockicom – jedan učenik postavlja pitanje, a drugi mora brzo odgovoriti
 • Sličnosti i razlike između mene i lika iz knjige – Ja bih napravio/napravila, ja ne bih napravio/napravila…
 • Jesi li bio zabrinut/zabrinuta za neki lik?
 • Pisanje dnevnika čitanja svaki dan – Pročitao/pročitala sam, svidjelo mi se…
 • Točno/Netočno – učenik ispriča neki događaj iz knjige, a ostali trebaju odgonetnuti je li stvaran ili ne te koji dio je izmišljen
 • Predstavljanje knjige na listu A4 papira – poruka, simbol, činjenice

Više o našim projektima možete pročitati na sljedećim adresama:

 1. didactic.ro Slava versului romanesc
 2. didactic.ro Pasii copilariei
 3. Blog o našim književnim aktivnostima
 4. Projekt Virtual journey through European countries
 5. Primjer časopisa nastalog tijekom eTwinning projekta