Online pripreme za državnu maturu iz informatike

vesna-tomic 

Državna matura jedna je od najvećih i najvažnijih promjena u našem obrazovnom sustavu. Većina učenika neće morati otići izvan zidova škole da bi se upisali na fakultet. Neće biti stajanja u redu za prijavu na fakultet ni prijemnih ispita u njima nepoznatim gradovima, bit će dovoljno nekoliko klikova mišem i dobra priprema za maturu kako bi se upisali na željeni fakultet.

slika1Da bi bili sigurni u uspjeh, velik broj učenika je već na početku četvrtog razreda proučio koji su izborni predmeti potrebni za fakultet koji ih zanima pa su se počeli raspitivati o mogućnosti priprema za maturu.
Najveći problem predstavljaju im predmeti koje su odslušali u prijašnjim godinama školovanja, kao što su informatika u općim, jezičnim i klasičnim gimnazijama te psihologija, sociologija, logika i ostali predmeti koji se u srednjoj školi slušaju jednu ili dvije godine ili ih u nekim strukovnim školama uopće nema.

Jedno od mogućih rješenja za ovakve probleme su online pripreme za maturu. Učenici im mogu pristupiti u vrijeme koje im najbolje odgovara, pratiti vlastiti tempo, a mogu i komunicirati međusobno i s nastavnikom.

Slika 1. Prijava u CARNetov Moodle sustav

 

slika2

Izrada svih materijala nastavnicima je znatno olakšana jer je dovoljno da se pomoću svojeg AAI@Edu.hr elektroničkog identiteta prijave na CARNetov Moodle server (https://moodle.carnet.hr) i popune obrazac za prijavu. Nakon prijave popunjava se zahtjev za novi tečaj u kojemu treba navesti naziv tečaja i kratak opis i u vrlo kratkom roku na adresu e-pošte stići će poruka da je tečaj odobren.

Kada je tečaj odobren, na raspolaganju je velik broj mogućnosti realizacije koje pruža Moodle: od najjednostavnijeg pisanja teksta ili mrežnih stranica do uploada datoteka u bilo kojem formatu, poveznica na vanjske stranice ili izrade testova za provjeru znanja. Ukoliko na svom računalu imate kvizove napravljene u HotPotateosu, pitanja iz tih kvizova možete jednostavno unijeti u Moodle bazu.

Slika 2. Zahtjev za odobravanje tečaja u Moodleu

U Gimnaziji A. G. Matoša u Đakovu jedini sam profesor informatike i još prošle školske godine bila sam svjesna činjenice da ću vrlo teško pronaći termin koji će odgovarati i meni i učenicima koji žele ponoviti gradivo i pripremiti se za ispit iz informatike na maturi.
Tako sam već u ljeto 2009. godine tražila odobrenje za ovaj tečaj i počela ga osmišljavati i izrađivati materijale.
U uvodu sam pripremila potrebne dokumente i informacije o državnoj maturi (ispitni katalog, ogledni ispiti i pomoćne tablice) te popis literature korištene za izradu materijala i pripremu za maturu za učenike koji više vole učiti iz tiskanih materijala.

Nakon uvoda slijede cjeline koje prate teme na državnoj maturi: Građa računala, Prikaz brojeva i znakova u računalu, Booleova algebra i logički sklopovi, Operacijski sustavi, Rješavanje problema programiranjem, Mreže računala i internet i Korisnički programi. Svaka cjelina, osim lekcija s obradom gradiva, sadrži i pitanja za vježbu i test za provjeru znanja. Većina lekcija nadopunjena je i kvizom ili križaljkom napravljenim u Hot Potateosu.

Pitanja za vježbu i provjeru znanja većinom su preuzeta s različitih razina natjecanja iz Osnova informatike i iz materijala vezanih uz državnu maturu (oglednih ispita, nacionalnih ispita, probne državne mature).

slika3                          slika4
Slika 3. Jedna od cjelina online priprema za maturu                      Slika 4: Križaljka u sklopu online priprema za maturu

Na kraju, kao zadnja cjelina u tečaju, nalazi se provjera znanja koja simulira test iz informatike na maturi. Sastoji se od 32 pitanja podijeljenih po cjelinama prema ispitnom katalogu. Vrijeme rješavanja testa ograničeno je na 90 minuta kao i na samom testu.
Najveći naglasak u izradi ovih priprema stavila sam na gradivo s kojim učenici imaju naviše problema: prikaz brojeva i znakova u računalu, Booleovu algebru i rješavanje problema programiranjem. Algoritamski pristup rješavanju problema i pseudojezik su dijelovi gradiva koje u redovnoj nastavi općih, jezičnih i klasičnih gimnazija uspijevamo tek dotaknuti, tako da upravo to gradivo čini okosnicu ovih priprema.

Koji su se problemi pojavili prilikom izrade priprema?

 

Najveći problem, osim nedostatka vremena, bio je zapis logičkih formula na način koji se koristi u ispitu državne mature, odnosno kako unijeti pitanja iz tog dijela gradiva u bazu pitanja jer u Moodle ne možete dodati sliku kao odgovor. Slika se može unijeti samo u pitanje.

slika5_1Izgubila sam dosta vremena tražeći najbolje rješenje sve dok mi na CARNetovom tečaju „Izrada online tečajeva pomoću Moodlea“ mentorica Maja Cvitković nije otkrila da Moodle podržava LaTeX sintaksu. Jednostavno se izraz zapisan u LaTeX-u upiše između znakova $$ i $$. Za mene je to bilo pravo otkriće!

slika6
Slika 5. Pitanje iz lekcije „Složeni logički izrazi“

Iako su za pisanje logičkih izraza dovoljne samo naredbe \overline i \cdot, da bih bila sigurna u to da sam izraz zapisala potpuno ispravno, pomogao mi je i LaTeX Equation Editor for the Internet. To je besplatni online uređivač teksta koji omogućuje upisivanje LaTeX sintakse i prikazuje izraz u obliku u kojemu će biti prikazan na zaslonu. Osim samog prikaza, omogućuje kopiranje koda u mrežnu stranicu ili stvara sliku u nekom od slikovnih formata. Ako ne poznajete LaTeX sintaksu, na vrhu stranice nalaze se simboli čijim odabirom se sintaksa sama dodaje u okvir. Adresa stranice je http://www.codecogs.com/components/equationeditor/equationeditor.php.

Slika 6. LaTex Equation editor

Kako su učenici prihvatili ovaj način učenja?

 

Na samom početku većina je učenika više voljela klasičan način učenja: dolazak u učionicu, objašnjavanje gradiva f2f i rješavanje zadataka. Online pripreme koristili su većinom za provjeru rješenja zadataka ili za rješavanje testova.
Kako je vrijeme prolazilo, učenici su se bolje snalazili u online okruženju te su materijale koristili onako kako je bilo i zamišljeno: za samostalno savladavanje gradiva, vježbanje i provjeru znanja.
U pripremanje i realizaciju ovih materijala uloženo je puno truda i vremena. Zbog toga sam gostima ostavila otvoren pristup i pozvala svoje kolege da materijale koriste i sa svojim učenicima.
Nažalost, gosti u Moodle tečaju mogu samo pregledavati sadržaj, tj. ne mogu rješavati testove i sudjelovati u diskusijama. Da bi svi zainteresirani učenici i njihovi nastavnici dobili potpuni pristup materijalima, CARNetov Moodle tim je napravio poseban korisnički račun za ove pripreme pod nazivom Državna Matura.

slika7 
Slika 7. Prijave korisnika Državna Matura

S korisničkim imenom dmatura i zaporkom Dmatura,9 učenici i nastavnici iz bilo koje hrvatske škole mogli su pristupiti materijalima na adresi http://moodle.carnet.hr. Prema informacijama koje sam dobila, tu su mogućnost mnogi i iskoristili. Dokaz tome je i Slika 7. na kojoj su prikazane posjete korisnika Državna matura online pripremama za maturu iz informatike. Naravno da je dan s najvećim brojem posjeta bio dan prije ispita iz informatike. To se odnosi i na ostale korisnike ovih priprema.

Što i kako dalje?

 

Online pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi nisu završen projekt. Budući da su ti materijali u prvom redu bili namijenjeni za internu upotrebu, nisu lektorirani, niti recenzirani. Potrebno ih je još jednom detaljno pročitati i pročistiti, ispraviti pogreške koje su nastale (a sam autor ih uvijek teško pronalazi) te nadopuniti novim informacijama i zadacima. Na početak svake cjeline dodat će se pregled sadržaja i aktivnosti, a na kraj sažetak.
Nakon toga je planirano da se materijali upotpune i animacijama koje će podići kvalitetu ovih priprema.
Bilo bi lijepo kada bi ove pripreme mogle postati dostupne svim zainteresiranim nastavnicima koji bi pomoću nastavničkih ovlasti mogli svoje učenike dodavati u svoje virtualne razrede.

Rad Vesne Tomić bio je među deset najboljih na natjecanju „Primjena računala u nastavi“. Pogledajte snimku predstavljanja rada sa završnog skupa u Zagrebu u ožujku 2010. godine.