Udruga „Mladi informatičari Strahoninca“ (MIS)

 MIS

Udruga „Mladi informatičari Strahoninca“ (MIS) registrirana je u rujnu 2004. godine po modelu udruga koje djeluju u sklopu tehničke kulture. Time je stekla članstvo u Zajednici tehničke kulture Međimurske županije (ZTKMŽ), a iduće godine postaje punopravna članica Hrvatskog saveza informatičara (HSIN-a).

slika1

Jedan od ključnih razloga za osnivanje udruge je briga za mlade informatičare, ali udruga stvara i preduvjete proširenju svoje djelatnosti te time izravno pridonosi bogatstvu društvenih događanja u svome mjestu i županiji. Glavni „aduti“ kojima MIS raspolaže u privlačenju velikog broja školske omladine su popularnost i propulzivnost djelatnosti kojom se bavi te dostupnost relativno skupe opreme jer je pristup znanju iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti svakom mlađem članu društva garancija bolje budućnosti. Svoje djelovanje udruga uvelike usmjerava i na informatičku pismenost odraslih radi što uspješnije integracije u Europsku zajednicu.

Glavna zadaća i ciljevi udruge sastoje se u obrazovanju i odgoju mladeži, ali se udruga bavi i srodnim djelatnostima:

  • izradili smo mrežnu stranicu Općine Strahoninec i mrežne stranice „Zajednice tehničke kulture Međimurske županije“ čime su stvoreni preduvjeti promoviranja rada naše udruge,
  • šestu godinu zaredom informatički opismenjujemo građane,
  • u odgojnom djelovanju posebnu pažnju posvećujemo poboljšanju komunikacijskih sposobnosti i kulturi ophođenja u komunikaciji,
  • pažnju usmjeravamo prema internetu kao izvoru informacija i znanja te prema računalu kao stroju koji zamjenjuje velik dio pomagala koje je čovjek izmislio kako bi si olakšao život,
  • veliki značaj pridajemo brizi o zaštiti autorskih djela – softveru (računalnim programima ili aplikacijama) pa su sva računala MIS-a opremljena legalnim licencama.

Projekti i financiranje

Zahvaljujući transparentnom radu, profesionalizmu i idejama, naše su projekte prepoznale mnoge institucije. Microsoft je za rad s djecom i mladima donirao računalne programe u vrijednosti oko 46.000,00 $ (USD), radne materijale te manje poklone djeci za motivaciju u radu.

MIS je svojim projektima dao doprinos budućoj izgradnji društvenog centra u sklopu projekta „Multimedijalni centar“ koji je kandidirao Ministarstvu kulture. Udruga ostvaruje donacije od Općine Strahoninec, kao članica Zajednice tehničke kulture Međimurske županije, zahvaljujući projektima Ministarstva kulture (projekt „Promocija kulture putem interneta“), a posebnost je projekt „Škola mladih programera“ – jedinstveni projekt u našoj županiji namijenjen djeci od 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Projekt donacijama potpomažu Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa te Međimurska županija. Od medijskih sponzora valja spomenuti list Međimurje i Radio 1.

slika2

2007. godine djelovanje iz škole premještamo u prostorije Općine Strahoninec. Od tada se naše djelovanje širi na cijelo područje Međimurske županije što potvrđuje i povećanje članova. Uvjeti rada su znatno teži nego u školi, ali se našim radom, projektima te suradnjom s udrugom „MIK“ (Međimurski informatičku klub) oprema mobilna učionica s 15 vrhunskih prijenosnih računala kako bi se djeci pružila što veća kvaliteta u radu. U projekt „Škola mladih programera“ učlanjuje se sve više djece iz cijelog Međimurja.

Informatička natjecanja

Udruga svoju kvalitetu potvrđuje i slanjem djece na informatička natjecanja i to u najjačim kategorijama. Na informatičkom natjecanju učenika međimurskih škola MESAP 2008 tim od 3 učenika naše udruge (David Krištofić, Robert Kocijan i Marin Drabić) osvaja prvo mjesto i za nagradu dobiva novo računalo koje MIS donira OŠ Strahoninec. Te iste godine udruga šalje 5 učenika na županijsko natjecanje (učenica Ružica Juras osvaja 1. mjesto u kategoriji 6. razreda u programskom jeziku BASIC, a Robert Kocijan 3. mjesto u istoj kategoriji).

2009. godine dvoje učenika/članova na županijskom natjecanju u informatici osvajaju prva mjesta u svojim kategorijama (Karlo Kovačić učenik 4. razreda OŠ u kategoriji 5. razreda u programskom jeziku BASIC te Marin Drabić u kategoriji 7. razreda u programskom jeziku PASCAL). Članovi udruge se natječu i na Hrvatskom otvorenom natjecanju informatičara (HONI) te na taj način skupljaju nove ideje i iskustva.

slika3

Ostale aktivnosti

Udruga se uključuje i u Microsoftove projekte poput „Live@EDU“ i „DreamSpark“, a u suradnji s Međimurskim informatičkim klubom, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i Zajednicom tehničke kulture Međimurske županije u Općini Strahoninec 2008. godine otvara podružnicu ECDL testnog centra gdje svi zainteresirani mogu položiti ispite iz programa „ECDL Osnovni“ i „ECDL Expert“. Udruga u svojim redovima ima certificirane predavače i ispitivače te se dobivaju diploma i indeks koji se vrjednuju u više od 150 zemalja svijeta.

slika4 U 2010. godini udruga broji 40-tak djece i 20-tak odraslih članova. Gotovo tridesetero je djece tijekom cijele godine uključeno u besplatne informatičke tečajeve u kojima stječu vrhunska znanja prema svojoj dobi i mogućnosti iz programiranja u BASIC-u i PASCAL-u. Uče raditi i s alatima Microsoftovog Visual Studija korištenjem programskog jezika C# u izradi „Windows Presentation Foundation“, s alatima iz Expressiona (Design, Web i Blend), izrađuju klijentske internetske stranice u HTML-u uz JavaScript kodiranje te serverske stranice korištenjem PHP i ASP.net jezika, raditi u operacijskom sustavu Linux, s grafičkim alatima…

No, rad udruge nije usmjeren samo na učenje pa odrasli članovi za djecu organiziraju druženja popularno nazvana „GameParty“ i „LanParty“. Naši su članovi u srednjim školama izvrsni u informatičkom znanju, a mi smo uvjereni da će u budućnosti biti korak ispred drugih te tako steći boljitak za sebe i našu zajednicu.

Za kvalitetan rad neophodan je stručni kadar, prostor (učionica) i kvalitetna oprema. Nadamo se da će se san o učinonici ostvariti gradnjom društvenog centra Općine Strahoninec čime bi se ostvarila mogućnost stalnog pristupa informatičkoj opremi za mlađe, ali i starije članove udruge. U budućnosti udruga MIS svoju opstojnost vidi u suradnji sa svim članovima lokalne zajednice, ali i šire.

mis

potpis