Obilježavanje dana matematičkih konstanti e i p

marina_mirkovic

Učenici Tehničke škole u Požegi, kao i učenici velikog broja škola u Republici Hrvatskoj, posljednjih godina obilježavaju Dan broja p. Običaj se proširio iz škola zapadnog dijela svijeta gdje se datum piše u obliku m.dd, stoga je najjednostavnija aproksimacija broja p: 3.14. Posebno značajan trenutak u danu je 1 sat i 59 minuta (ujutro ili poslije podne) jer tada broj izgleda: 3.14 1 59 što je približno broju p u 5 znamenki. 

Slika1Pi ili p je matematička konstanta, danas široko primjenjivana u matematici i fizici. Njena približna vrijednost je 3,14159, a definira se kao odnos opsega i promjera kruga.

14. ožujka se među matematičarima i fizičarima pokreću različite aktivnosti pa je tako bilo i Tehničkoj školi u Požegi. Matematička je grupa pod vodstvom profesora Radoice Popovića pripremila prigodnu izložbu, a dodatni razlog slavlju je činjenica da je fizičar Albert Einstein rođen 14. ožujka 1879. u Ulmu (Njemačka). Konstanta p spominje se i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj.

Slika 1. Prigodni pano povodom Dana broja p u Tehničkoj školi Požega

 

Slika2Mnogi su učenici pokušali zapamtiti i izreći što više znamenki broja p, smišljali i izrađivali prigodne plakate.

Prema proceduri o obilježavanju Dana broja p, Tehnička škola u Požegi je na poticaj profesora Popovića 2007. godine prva u svijetu proslavila Dan broja e, a tako je bilo i ove godine, 7. veljače. Broj e, još nazvan Eulerov broj ili Napierova konstanta, je baza prirodnog logaritma i jedan je od najznačajnijih brojeva u današnjoj matematici čija približna vrijednost iznosi 2.71828.

Slika 2. Plakati broja p

Slika3
Slika 3. Proslava Dana broja e u Tehničkoj školi Požega

Povodom Dana broja e cijela škola je bila u njegovom znaku, a iz mnogobrojnih su panoa i izložaka učenici na zanimljiv način mogli naučiti mnogo o njemu, njegovoj matematičkoj povijesti i uporabi. Zbivanja su se mogla pratiti i na Facebook grupi e-day 7.2.

Slika4
Slika 4. Učenici Tehničke škole Požega s prigodnim majicama povodom Dana broja e

Vezu broja e i p prikazuje jedan od najljepših teorema u matematici, Eulerov identitet, ponekad nazvan i Eulerova jednadžba.

clip_image002Eulerov identitet mnogi matematičari smatraju izuzetnim jer na jednostavan način povezuje tri osnovne matematičke operacije (zbrajanje, množenje i potenciranje) te povezuje čak pet temeljnih matematičkih konstanti i to brojeve 0, 1, p, e i imaginarni broj i. Svaka od tih konstanti na poseban je način temeljna u teoriji brojeva, geometriji i trigonometriji, statistici, području kompleksnih brojeva i drugdje.

Raduje nas učeničko promoviranje matematike kao znanosti koja se nalazi u segmentima svakodnevnog života.

S matematikom se je povezala i glazba pa učenici mogu zapjevati i slaviti broj p prigodnim pjesmama. Tekstove pjesama napisao je LaVern Christianson, nastavnik matematike iz grada Windom u Minnesoti (SAD).

Happy Pi Day (izvodi se na melodiju „Happy Birthday“)

Happy Pi day to you,
Happy Pi day to you,
Happy Pi day everybody,
Happy Pi day to you.

Oh, Number Pi (izvodi se na melodiju „Oh, Christmas Tree“)

Oh, number Pi

Oh, number Pi
Your digits are unending,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
No pattern are you sending.
You’re three point one four one five nine,
And even more if we had time,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
For circle lengths unbending.

Oh, number Pi
Oh, number Pi
You are a number very sweet,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
Your uses are so very neat.
There’s 2 Pi r and Pi r squared,
A half a circle and you’re there,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
We know that Pi’s a tasty treat.

Pi Day Song (izvodi sa na melodiju „Jingle Bells“)

Circles in the snow,
Around and round we go.
How far did we have to run?
Diameter times pi!

Pi day songs
All day long.
Oh, what fun it is,
To sing a jolly pi day song
in a fun math class
like this.