Natjecanje „Opisujemo sustave“

marina_mirkovic

Ove je školske godine natjecanje „Opisujemo sustave“ za učenice i učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj održano po četvrti put. Tema natjecanja je uočavanje, opisivanje i razumijevanje sustava iz naše okoline. U projektu se primjenjuje predznanje iz prirodoslovlja, tehnike i društveno-humanističkih znanosti, a natjecanje se provodi zbog opće koristi razumijevanja sustava te doprinosa daljnjem razvoju kreativnosti, intelektualnih i društvenih sposobnosti zainteresiranih učenika.

Organizator natjecanja je Hrvatsko interdisciplinarno društvo (HID), neprofitna, nevladina organizacija koja okuplja entuzijaste, pedagoge i stručnjake zainteresirane za obrazovni, stručni i znanstveni rad vezan uz sustave iz naše okoline i napredne tehnologije.

Učenici razrađuju određeni sustav kako bi odgovorili na unaprijed postavljeno pitanje vezano uz promjenu sustava ili njegovog dijela, uz promjenu djelovanja sustava u njegovoj okolini ili uz promjenu cjelina koje sustav uzima iz okoline. Razradu prikazuju u obliku eseja koji se sastoji od obveznog dijela u obliku dijagrama uzročno-posljedičnih veza i interpretacije procesa do kojih dolazi prilikom unaprijed zadane promjene određenog elementa u sustavu.

Prijave radova trajale su do 1. prosinca 2009. godine, a eseji su se slali do 15. siječnja 2010. godine poštom ili e-poštom na adresu Hrvatskog interdisciplinarnog društva. Više…

Na završni se susret pozivaju učenice i učenici čije radove povjerenstvo ocijeni kvalitetnima te se ti radovi predstavljaju pred članovima Povjerenstva i pozvanim predstavnicima drugih radova. Tri rada najveće prosječne ocjene nagrađuju se prigodnim darom.

Ciljevi natjecanja su :

• razviti shvaćanje ideje sustava

• obrazovati zainteresirane o proučavanju sustava

• razvoj etičnosti za odnose u društvu i prema okolini

• poticati na modeliranje sustava

• poznavanje tehnika pisanja znanstvenog i stručnog teksta

• osposobiti nove generacije za konkurentni rad u dinamičkom okruženju

• osposobiti učenike i učenice za pravilni izbor budućeg zanimanja

Slika1 Slika2
Slika 1. Javno izlaganje učenika Tehničke škole iz Požege              Slika 2. Prezentacija rada učenica Srednje škole „Ivan Švear“ iz Ivanić Grada

Na završnom je natjecanju sudjelovalo 10 najboljih od 22 prijavljene ekipe iz Republike Hrvatske. Javno izlaganje sastojalo se od prezentacije i odgovora na pitanja članova povjerenstva.

Slika3
Slika 3. Sudionici završnog susreta natjecanja „Opisujemo sustave“

Članovi Povjerenstva na završnom susretu bili su:

  • mr. sc. Željko Jakopović, Agencija za odgoj i obrazovanje
  • mr. sc. Maja Rujnić-Sokele, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Tomislav Janović, Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru
  • prof. Renata Špehar, Srednja škola Čazma

Slika4Voditelj natjecanja bio je dr. sc. Josip Stepanić, predsjednik Povjerenstva za organizaciju, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.  

Slika5

 

 

 

 

Slika 4. Članovi Povjerenstva dodjeljuju priznanja,
diplome i nagrade na  završnom susretu

Ekipa Tehničke škole iz Požege je s radom „Sustav videonadzora škole“ osvojila 1. mjesto. Autori su učenici Daniel Devčić i Dinko Jakovljević (3. f razredni odjel, zanimanje tehničar za računalstvo), a mentorica profesorica Marina Mirković.

Slika 5. Ekipa Tehničke škole iz Požege, učenici Daniel Devčić i Dinko Jakovljević te mentorica Marina Mirković

Esej požeških učenika ocijenjen je kao rad visoke kvalitete. U njemu su učenici opisali videonadzor u Tehničkoj školi Požega, nabrojili i izdvojili ključne varijable nužne za izradu i analizu uzročno-posljedičnog dijagrama, naveli razloge uvođenja videonadzora u škole, opisali vrste sustava videonadzora te njegove elemente. Pažnju su posvetili i zaštiti privatnosti, propisima i normama, a analizirali su i podatke dobivene anketiranjem učenika o uvođenju videonadzora u školu.

Prenosimo dio njihovog eseja.

“ Sustavi videonadzora mogu pravovremeno otkriti nepoželjne događaje na objektu ili snimljenim materijalima poslužiti kao dokaz počinjenog kaznenog djela ili nastale štete.

U modernom poslovanju umrežavanje informatičkog i telekomunikacijskog sustava predstavlja standard, tako i moderni sustavi videonadzora prate taj trend i u potpunosti se daju integrirati u postojeće informatičke mreže. Podaci se pohranjuju na jednome mjestu i zaštićeni su od bilo kakvog pristupa neovlaštenim osobama. Ravnatelj škole i druga ovlaštena osoba vide sadržaj s kamera koje su postavljene na školi. Pohranjeni snimljeni materijal prema potrebi može se brzo pretraživati. Svrha videonadzora je praćenja događanja u zonama nadziranja s jednog udaljenog mjesta.

Složenost ovog sustava daje niz varijabli čiji se odnosi mogu analizirati u cilju ostvarivanja efikasne zaštite i veće sigurnosti učenika i djelatnika škole. Neke od varijabli su: stabilnost sustava, pristup internetu/mreži, infrastruktura škole, cijena sustava, broj kamera, senzori, kvarovi, tajnost podataka, vrijeme snimanja, program za pregledavanje podataka, osjećaj sigurnosti, učenik, nastavnik, utjecaj kamera na ponašanje učenika, smanjenje šteta, sigurnost štićenog objekta i zaposlenika, spremanje podataka na uređaje za pohranu. “

Slika6 
Slika 6. Uzročno-posljedični dijagram sustava videonadzora škole

 

slika7