Narodne knjižnice u funkciji cjeloživotnog učenja – iz newslettera AMPEU

agencija

Poštovani nastavnici,

donosimo vam iskustvo knjižničarke Dijane Sabolović-Krajine koja je primila financijsku potporu Agencije za mobilnost i programe EU kroz potprogram Grundtvig te dodatna sredstva od njemačkog Društva knjižničara kako bi učila od svojih europskih kolega. Gospođa Sabolović-Krajina posjetila je četiri njemačke knjižnice u tjedan dana. Ovaj članak dio je newslettera Agencije.

Kako biste bili redovito informirani o mogućnostima koje su vam dostupne, ostavite svoje podatke na stranici Agencije.

Narodne knjižnice u funkciji cjeloživotnog učenja

U pet radnih dana posjetila sam knjižnice u Stuttgartu i okolnim gradovima – Ulmu, Freibergu (Neckar), Ludwigsburgu i Karlsruheu. Promatrala sam rad u deset knjižnica, a vrijedna saznanja stekla sam u razgovorima s dvadesetak knjižničara. Prvenstveno su me zanimali načini njihovog rada u suočavanju s izazovima suvremenoga društva u području cjeloživotnog učenja (posebice odraslih) i knjižnične organizacije.

P6165780 P6165792 P6165793

Svrha posjeta je prenijeti stečena saznanja zainteresiranim kolegama knjižničarima u Hrvatskoj, javnosti općenito te ih P6165797primijeniti u radu knjižice u kojoj radim kao ravnateljica. Knjižnice koje sam posjetila provode cjeloživotno učenje osiguravajući ponajprije pristup informacijama, knjigama i ostalim medijima za svaku dob i svaki dio života, formalno i neformalno učenje i razonodu. Glavna im je zadaća izgradnja i ponuda kvalitetnih knjižničnih zbirki multimedijalne građe – knjiga, časopisa, zvučnih knjiga, glazbenih CD-ova, filmova na DVD-ima te njihova organizacija u prostoru tako da se potiče „učenje svim čulima” (knjižnice kao mjesta inspiracije i poticaja). Uz to, velika se pozornost posvećuje animacijsko-obrazovnim programima koji promiču čitanje i pismenost od najranije dobi s naglaskom na informatičkoj i informacijskoj pismenosti. Gradska knjižnica Stuttgart slovi kao vodeća narodna knjižnica u Njemačkoj u strateškom usmjerenju na poticanje cjeloživotnog učenja u najširem smislu (formalnom i neformalnom). Jezgra te orijentacije je motivacija na čitanje i samostalno traženje informacija, tj. poučavanje kako učiti od najranije dobi. Ova knjižnica djeluje kao institucija informacija i znanja koja podupire cjeloživotno učenje, a ujedno ne zanemaruje svoju kulturnu zadaću – most je između kulture i obrazovanja. Uz mnogobrojne programe za djecu i mlade, nudi lepezu programa koji podupiru cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih – središnja gradska knjižnica podupire znanstveno i književno obrazovanje odraslih, glazbena knjižnica obrazovanje odraslih u glazbi, grafoteka obrazovanje u suvremenoj umjetnosti, mediateka obrazovanje o korištenju raznih medija kako bi se došlo do savjeta i informacija, knjižnični ogranci na gradskoj periferiji podupiru socijalnu inkluziju, posebice imigranata – bliski su svakodnevnom životu i svakodnevnim potrebama građana (npr. tečajevi njemačkog u knjižnici, književni caféi za žene, radionice za učitelje i vrtićke odgajatelja i dr.).

P6165795

Za razliku od tradicionalnog knjižničara koji razmišlja kako pohraniti građu, moderni knjižničar pomaže korisnicima kako se orijentirati među medijima i informacijama – ne u pedagoškom, nego u informacijskom smislu te im pomoći da u tome budu samostalni. Glavna orijentacija je multimedijski pristup učenju za djecu, škole i odrasle, a moderna tehnologija je medij za dostizanje cilja – dobiti informaciju i učiti.