Sigurnost i zaštita djece na internetu

marina_mirkovic

Tehnička škola, Požega

Uvod

Slika 1Budući da je internet danas sastavni dio obrazovanja i života, osobito djece i mladih, uloga škole u upoznavanju djece sa sigurnim načinima njegove primjene iznimno je važna. Djeca koja se „kreću“ virtualnim prostorom nesvjesna su opasnosti, a često i bez nadzora odraslih. Vlada RH se donošenjem Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine uključila u brigu i zaštitu djece na tom području. U okviru Plana definirana je izrada programa zaštite djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, interneta i drugih sredstava za komuniciranje na daljinu.

Slika 1. Poziv na predavanje
„Internet i djeca – trebamo li brinuti?“

Internet i djeca – trebamo li brinuti?

Povodom Svjetskog dana dječjih prava, 20. studenog 2009. godine, doc. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, u Požegi je održala predavanje Internet i djeca – trebamo li brinuti? Sveprisutni i privlačni internet, uz sve dobre strane, otvorio je i nove oblike nasilja, agresije i opasnog utjecaja na djecu. U novom okruženju se pred mnoge roditelje postavlja zahtjev da svojoj djeci omoguće sigurno korištenje interneta, a ponajprije topao i povjerljiv odnos te znanje i obaviještenost.

 „Zapanjujući su podaci istraživanja prema kojima se sve veći broj djece susreće s različitim oblicima cyberbullyinga i drugih oblika nasilja – skoro svako treće dijete je primilo neprimjerene fotografije ili je traženo da pošalje svoje fotografije. Veliki broj djece odlazi samo na sastanak s „prijateljem“, a to je posebno opasno. Djeci se ne može zabraniti internet i to ne bi bilo dobro. Potrebno ih je obrazovati, treba im objasniti prednosti i opasnosti interneta, a roditelji moraju pokazivati interes za takve djetetove aktivnosti. Nasuprot tome, preventivni programi na državnoj razini su posve nedovoljni jer to država svojim sredstvima niti ne omogućava. Tim više je potrebno da svi koji rade s djecom doprinesu prevenciji svojim svakodnevnim radom i Slika 2utječu na roditelje. Kako lokalna zajednica može potaknuti struku, a potom i roditelje, pokazuje primjer Grada Požege. Roditelji su često zbunjeni različitim savjetima, ali stručnjaci mogu animirati da se takve akcije prošire“, ocijenila je dr. Buljan Flander.

Slika 2. Doc. dr. sc. Gordana Buljan Flander i Zdravko Ronko, gradonačelnik Požege

Upitnik o iskustvima djece na internetu

To me predavanje potaklo na pokretanje istraživanja i prikupljanja podataka o iskustvima učenika u radu na internetu i to među učenicima Tehničke škole Požega. Koristili smo Upitnik o iskustvima djece na internetu koji su sastavili stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba. Upitnik sadrži pitanja o navikama djece pri korištenju suvremenih tehnologija, o njihovim iskustvima vezanim uz nepoželjna izlaganja seksualnim sadržajima i neposrednim reakcijama nakon istih te o iskustvu elektroničkog nasilja kako iz pozicije doživljenog, tako i onog počinjenog prema drugim korisnicima.

U suradnji s pedagoginjom Tehničke škole, gospođom Ksenijom Romanić, odabrala sam i oblikovala anketu prema pitanjima koja su nam bila važna za istraživanje, tako da je upitnik obuhvatio 42 pitanja. Tijekom ispunjavanja upitnika s učenicima su bili pedagog i profesori kako bi se osigurali uvjeti za očuvanje anonimnosti i pružila podrška djeci ukoliko ih neka pitanja uznemire.

Istraživanje je provedeno u skladu s Etičkim kodeksom istraživanja s djecom te će rezultati istraživanja biti korišteni uz poštivanje principa anonimnosti. Učenici su se uključili u anketiranje nakon predaje potpisane Izjave o suglasnosti roditelja za sudjelovanje djeteta/štićenika u projektu.

Mrežne stranice o sigurnosti na internetu

Nakon što su ispunili upitnik, učenici su se upoznali sa sadržajima dviju mrežnih stranica koje pružaju informacije vezane za sigurnost rada na internetu. Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba na svojoj mrežnoj stranici pruža savjete djeci, roditeljima i nastavnicima o problemima koji djecu i mladež prate u njihovu odrastanju. Među brojnim publikacijama učenici sSlika 3u pažnju posvetili temi Cyberbullying – nasilje preko interneta (priručnik postoji i u tiskanom obliku). Prikazane su opasnosti i nasilja na chatu, na blogu, pruženi su savjeti za učenike, roditelje i nastavnike te popis institucija kojima se učenici mogu javiti za pomoć.

Slika 3. Mrežna stranica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

Slika 4Na mrežnoj stranici nalazi se online priručnik Sigurnost djece na internetu koji je pisan jednostavnim, razumljivim jezikom i obiluje praktičnim savjetima za učenike i roditelje kako bi rad na internetu bio sigurniji.

 

Slika 4. Priručnik „Cyberbullying – nasilje preko interneta“

U priručniku su obrađene teme:

  • kako djeci blokirati pristup neprimjerenim stranicama
  • 10 pravila za roditelje
  • 10 pravila za djecu Slika 5
  • igre primjerene djeci svih uzrasta
  • specijalni internetski preglednici za djecu
  • servisi za e-poštu za djecu
  • kako pregledavati povijest surfanja
  • sve o socijalnim mrežama.

Slika 5. Online priručnik „Sigurnost djece na internetu“

Autori projekta su „Večernji list“, NetAkademija i tvrtka Grejp d.o.o., a priručnik se može preuzeti u pdf obliku.

Slika 6Kako bi učenici što više saznali o pravilnom i sigurnom radu na internetu, uputila sam ih na online tečaj „Osnove računalne sigurnosti na internetu“ na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“. U tečaju učenici upoznaju internet kao medij, njegove opasnosti i savjete za sigurnost u praksi.

Slika 6. Online tečaj „Osnove računalne sigurnosti na internetu“

 

Zaključak

Različite aktivnosti vezane za temu „Sigurnost i zaštita djece na internetu“ ubuduće treba svakako uključiti u Nastavni plan i program. Učenici su s velikom pažnjom i zanimanjem sudjelovali u radu, diskusiji, pregledu sadržaja koji zbog velikog obima nastavljaju proučavati i obrađivati kod kuće preko online tečaja i priručnika. U anketiranju je uspješno sudjelovala većina učenika. Rezultati ankete će nakon obrade biti analizirani i prezentirani.