Pravila ponašanja na internetu

vesna_loncar_cindric

Osnovna škola “Mato Lovrak”, Nova Gradiška

Uvod

OŠ „Mato Lovrak“ iz Nove Gradiške od ove je školske godine uključena u UNICEF-ov projekt „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ kojime se osvješćuje problem vršnjačkog zlostavljanja na razini cijele škole. U sklopu akcije „Sigurniji internet za djecu“ u osvješćivanje problema elektroničkog zlostavljanja bili su uključeni učenici šestog razreda.

Pravila ponašanja na internetu

Na satu informatike smo razgovarali o pravima koja učenici imaju na internetu te o njihovim obvezama. Učenici su zaključili da su pravila ponašanja na internetu slična onima u svakodnevnom životu, da su oblici agresivnog i uvredljivog ponašanja te povrede privatnosti neprihvatljivi. Internetski bonton pregledali su na mrežnoj stranici.

Na stranici kroz priče Peripetije na mreži krenuli smo u osvješćivanje samog problema. Analizirajući pojedinu priču, utvrdili su što na internetu smiju, a što ne. Posebno su ih se dojmile priče „Koga briga“ i „Novi prijatelj na mreži“ koje su povezali s pričama koje su nedavno čuli u različitim medijima. Kroz priče smo došli do pojma elektroničkog zlostavljanja. Shvatili su da je za pravilno postupanje na mreži važna informiranost kako bi zaštititi sebe od drugih te odgovornost da zaštitite druge od sebe.

a) Grupni rad

Nakon toga sam učenike podijelila u tri grupe i svaka je grupa dobila svoj zadatak. Prva grupa trebala je utvrditi po čemu se elektroničko zlostavljanje razlikuje od vršnjačkog, druga grupa definirati pravila djece na internetu, a treća istražiti pravila za roditelje tako da oni sami predstavljaju roditelje. Koristili su mrežne stranice pravobraniteljice za djecu, MUP-a i TVZ-a.

  • Grupa koja je definirala pravila za djecu utvrdila je da krši gotovo sva pravila. Prvo pravilo: nikad nemojte nepoznatim ljudima preko interneta ili mobitela davati podatke o sebi, svojoj obitelji i prijateljima, ne otkrivajte svoje prezime ni adresu – prekršili su gotovo svi na Facebooku.
  • Grupa koja je predstavljala roditelje nakon predstavljanja svog rada zaključila je da se njihovi roditelji pridržavaju samo nekolicine pravila, dok većinu ne primjenjuju. Dakle, i učenici i roditelji krše predložena pravila.

b) Anketa

Kako bih dobila relevantne podatke vezane uz ovu problematiku, provela sam anketu sa svim učenicima šestih razreda: i onima koji pohađaju nastavu informatike i onima koji je ne polaze – ukupno 105 učenika. Rezultati ankete ukazuju na prisutnost elektroničkog zlostavljanja, pomanjkanje povjerenja učenika prema roditeljima, nedovoljnu informiranost roditelja i učenika …

c) Prezentacija „Sigurnost djece na internetu“

Neki od rezultata ankete nalaze se u prezentaciji „Sigurnost djece na internetu“ koju sam 9. veljače 2010. godine u sklopu obilježavanje Dana sigurnijeg interneta održala u Zagreb.

Zaključak

Kao krajnji rezultat provedene akcije dobili smo osviješteni problem elektroničkog zlostavljanja, uklonjeni su važni podatci s Facebooka i sličnih mjesta, na oglasnoj ploči (predvorje i učionica) izložena su pravila ponašanja za učenike i roditelje te je u predvorju postavljena kutiju povjerenja vezana uz elektroničko zlostavljanje.

Namjera nam je da s ovom problematikom upoznamo sve učitelje i učenike koji nisu uključeni u nastavu informatike, na roditeljskim sastancima i roditelje, da uključimo Centar za socijalnu skrb i MUP te kontinuirano progovaramo i osvješćujemo javnost o ovom problemu.
 

Završit ću s učeničkim zaključcima:

  • budimo pametni na internetu, odgovorni i savjesni,
  • izgradimo povjerenja u roditelje i nastavnike – oni nas štite,
  • podsjećajte nas na opasnosti i pravila – ipak smo djeca i brzo zaboravljamo.