Kako prepoznati sumnjive poruke elektroničke pošte?

lidija_kralj

Osnovna škola Veliki Bukovec

Pripremajući ovogodišnje aktivnosti na temu sigurnijeg interneta za djecu, s učenicima 7. razreda posebno sam obratila pažnju na sumnjive poruke elektroničke pošte. To su poruke kojima nas pošiljatelji žele prevariti, mameći nas pričom o dobitku na nagradnoj igri ili bogatstvom koje žele podijeliti, koristeći osobne podatke koje su našli na mrežnim profilima i društvenim mrežama.
Često takve poruke prođu kroz filtre za neželjenu poštu i tada svaki pojedinac mora razlučiti sumnjivu poruku od stvarne i poduzeti odgovarajuće korake.

Primjeri koje sam odabrala i pripremila za nastavu stvarne su poruke koje su mi na e-adresu pristizale prošli mjesec. Radi se o nizu sumnjivih poruka različitog sadržaja, a mogu se pogledati u dokumentu objavljenom na Slideshareu. Primjeri sadrže niz karakterističnih sumnjivih elemenata: adresu elektroničke pošte koja se ne može povezati s osobom, pogreške u pravopisu koje su posljedica računalnog prevođenja, ime i adresu koji sliče podacima stvarne tvrtke, različite priče o nagradama, ljubavne poruke, poslovne prijedloge itd.

 

Učenici su radili u parovima, a svaki je par imao drugačiji primjer. Trebali su napraviti plakat slijedeći ove korake:

  1. Pažljivo pročitajte primjer koji ste dobili.
  2. Na plakatu napišite naslov.
  3. Zalijepite primjer na sredinu plakata.
  4. Označite sumnjive dijelove poruke i sa strane napišite zašto su sumnjivi.
  5. Napišite savjete i upute na što treba pripaziti kako bismo se zaštitili od opasnih i lažnih poruka elektroničke pošte.
  6. Potpišite se na plakat.

Za uvodni dio i izradu plakata bio nam je potreban jedan školski sat. Na drugom je školskom satu svaki par objašnjavao koje su sumnjive dijelove poruka uočili, kako prepoznati lažne poruke te koje bi savjete dali osobi koja primi takvu poruku.
Svaki primjer smo zajednički raspravili, naglasili još neke sumnjive elemente u porukama pa su ih učenici istaknuli i na plakatima. Plakate smo zatim izložili u školskom hodniku da ih mogu vidjeti svi učenici i učitelji.

Plakate možete pogledati i sami.

Glavni dio ove aktivnosti zapravo je bila rasprava jer su tako učenici dobili priliku jedni drugima objašnjavati zašto je poruka sumnjiva, koliko su male šanse da im stvarno stiže nagradni dobitak, ali i kako trebaju pripaziti koje podatke o sebi objavljuju na društvenim mrežama jer se ti podaci mogu iskoristiti za stvaranje privida vjerodostojnosti poruke koja je prijevara.

Zadovoljna sam kako su prošla ta dva sata i vjerujem da su učenici razumjeli i usvojili načine na koje se mogu zaštititi od takvih prevarantskih poruka. Plakate u hodniku komentirali su i učenici i učitelji, vidjeli su ih i roditelji i kolege iz Stručnog vijeća pa se nadam da su pouke iz primjera na plakatima doprle i do šireg kruga ljudi.