Raspisan Poziv na Natječaj za sudjelovanje u Programu Mladi na djelu za 2010. godinu

agencija 

agencija Agencija za mobilnost i programe Europske unije je na svojim mrežnim stranicama objavila Poziv na Natječaj za sudjelovanje u Programu Mladi na djelu za 2010. godinu. Program Mladi na djelu namijenjen je udrugama mladih i za mlade, javnim tijelima te neformalnim grupama mladih. Nudi mogućnosti poput razmjena i inicijativa mladih s različitim temama u svom fokusu, provedbu konkretnih projekata povezanih s demokratskim procesima i procesima donošenja odluka, volontiranja, studijskih posjeta, stažiranja u području neformalnog obrazovanja, umrežavanja i ostvarivanja partnerstava s organizacijama izvan Hrvatske te organizaciju različitih seminara i osposobljavanja. Navedene aktivnosti dostupne građanima Republike Hrvatske financiraju se iz europskih fondova. Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje natječaj za Program Mladi na djelu drugu godinu zaredom.

Program Mladi na djelu je program Europske komisije usmjeren na sve mlade osobe (13 – 30 godina) i organizacije mladih u području neformalnog i informalnog obrazovanja. Pokriva razdoblje od 2007. do 2013. godine, a za njegovu je provedbu predviđen ukupan proračun od 885 milijuna eura. Cilj programa je poticanje osjećaja aktivnog europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima te uključivanje mladih u stvaranje budućnosti Europske zajednice. Program predstavlja ključni instrument za neformalno i informalno učenje (učenje kroz svakodnevne aktivnosti, učenje uz rad, samostalno učenje, učenje kroz druženje, čitanje, volontiranje i sl.) mladih s europskom dimenzijom. Aktivnosti neformalnog i informalnog učenja iz programa Mladi na djelu nadopuna su formalnom obrazovanju i sustavu osposobljavanja.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u sklopu programa Mladi na djelu u 2010. godini provodi sljedeće akcije:

Akcija 1.1. Razmjene mladih: projekti koji skupinama mladih iz različitih zemalja omogućuju da se sastanu i provedu razne aktivnosti oko teme od zajedničkog interesa.

Akcija 1.2. Inicijative mladih: projekti na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u kojima mladi aktivno i izravno sudjeluju u aktivnostima koje su sami osmislili i u kojima igraju ključnu ulogu kako bi razvili svoje inicijative, poduzetnost i kreativnost.

Akcija 1.3. Demokratski projekti mladih: projekti koji podupiru sudjelovanje mladih u demokratskom životu njihove lokalne, regionalne ili nacionalne zajednice ili na međunarodnoj razini.

Akcija 2. Europska volonterska služba: mladima u dobi od 18 do 30 godina omogućuje da provedu od 2 do 12 mjeseci u nekoj drugoj zemlji sudjelujući u neprofitnim, neplaćenim aktivnostima.

Akcija 4.3. Osposobljavanje i umrežavanje: projekti koji pomažu osposobljavanje i umrežavanje osoba koje rade s mladima ili u organizacijama mladih. Kroz 8 dostupnih aktivnosti ova Akcija potiče razmjenu iskustva, stručnosti i dobre prakse u polju mladih i neformalnog učenja, kao i aktivnosti koje vode do novih projekata unutar programa Mladi na djelu.

Sveukupna sredstva namijenjena projektima iz Hrvatske u 2010. godini iznose 436.849,00 eura te će se putem javnog natječaja dodjeljivati prema uvjetima natječaja. Svi zainteresirani za provedbu ovih aktivnosti u Hrvatskoj, bilo udruge, neformalne skupine mladih (od najmanje 4 člana) ili lokalna i regionalna javna tijela mogu prijaviti projekt direktno Agenciji za mobilnost i programe Europske Unije za projekte koje bi organizirali u Republici Hrvatskoj.

Izvannastavne aktivnosti, razni učenički klubovi te druge aktivnosti neformalnog učenja u srednjim školama (i osnovnim za učenike od 13 godina nadalje samo za određene aktivnosti) projekte prijavljuju u ime škole. Aktivnosti i projekti koji se tiču formalnog obrazovanja nisu prihvatljivi za program Mladi na djelu.

Prijave projekata podnose se do roka prijave ovisno o datumu početka projekta. U 2010. godini predviđena su tri roka za prijavu: 1. veljače, 1. travnja i 1. lipnja. Odobreni projekti mogu započeti 3 mjeseca nakon roka za prijavu.

Za više informacija o programu Mladi  na djelu, dostupnim aktivnostima te postupku prijave, pogledajte puni tekst Poziva na Natječaj dostupan na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske Unije  ili kontaktirajte djelatnike Agencije na yia@mobilnost.hr.

footer_left_1 footer_left_2footer_left_3