Vremenske crte

gogaS

Gotovo u svim predmetima u osnovnoj školi, prije ili kasnije, naći ćete se pred zadatkom da grafički prikažete neki niz događaja poput, primjerice, dnevnih radnji učenika prvog razreda. U stvari, naći ćete se pred zadatkom izrade vremenske crte.

Stvaranje vremenske crte

slika1Vremensku crtu možete izraditi u gotovo svim programima Microsoftovog Officea i to upotrebom grafikona SmartArt. Želite li izraditi vremensku crtu, primjerice, u Microsoft Office PowerPointu 2007, na kratici Umetni u grupi Ilustracije kliknite na gumb SmartArt. Otvorit će se dijaloški okvir Odabir SmartArt grafike u kojemu birate vrstu grafikona. Za stvaranje vremenske crte upotrijebite grafikone iz grupe Postupak. Za našu vremensku crtu odabrat ćemo oblik Osnovne vremenske trake. Nakon odabira željene vrste grafikona pritisnite gumb U redu.

 

slika2 
Dijaloški okvir za odabir vrste grafikona SmartArt

slika3 Na slajdu će se prikazati strelica s točkama koje će predstavljati događaje. Svakome od njih treba dati naziv koji će biti ispisan u predviđenim tekstualnim okvirima.

slika4
Kako biste dodali tekst, kliknite na [Tekst] u prozoru predviđenom za njegovo upisivanje. Može se dogoditi da prozor za upisivanje teksta nije vidljiv pa kliknite na kontrolu koja se nalazi na lijevom rubu okvira s grafikom kako biste ga otvorili.

Otvaranje okvira za upisivanje teksta

Dodavanje događaja na vremensku crtu

Osnovna vremenska traka kao zadanu vrijednost sadrži samo tri događaja. U većini slučajeva to neće biti dovoljno, već ćemo morati dodati nove događaje. To napravite tako da prvo označite grafiku SmartArt kojoj želite dodati događaj. Grafiku označujete klikom na nju. Zatim kliknite na događaj koji se nalazi u neposrednom susjedstvu s budućim događajem. Na kartici Dizajn ispod SmartArt alata u grupi Stvori grafiku kliknite na strelicu ispod gumba Dodaj oblik. Otvorit će se izbornik u kojem odaberite jednu od ponuđenih naredbi za dodavanje oblika, odnosno dodajte oblik nakon ili ispred odabranog događaja.

slika5
Dodavanje oblika

Nakon što ste dodali potreban broj oblika, možete ponovo otvoriti prozor za upis teksta kako biste upisali nove događaje. Ukoliko ste dodali prevelik broj oblika, možete ih jednostavno obrisati s vremenske crte – kliknite na suvišni događaj te na tipkovnici pritisnite tipku Enter.

Premještanje događaja na vremenskoj crti

slika6Ponekad se može dogoditi da nakon izrade vremenske crte uočimo nepravilnosti u redoslijedu događaja. Da bismo popravili vremensku crtu, nije potrebno brisati događaje i dodavati nove jer se jednostavno mogu premjestiti na željeno mjesto. Za premještanje opisa pojedinog događaja, kliknite na njega lijevom tipkom miša te ga, držeći pritisnutu tipku, odvucite na novo mjesto.
Ukoliko s opisom događaja želite premjestiti i točku događaja, označite oba oblika držeći pritisnutu tipku Ctrl te ih zajedno odvucite na novo mjesto.

 
Premještanje događaja postupkom povlačenja pomoću miša

Oblikovanje vremenske crte

Pomoću nekoliko klikova mišem u potpunosti možete promijeniti izgled, boju i dizajn svoje vremenske crte. Izgled mijenjate odabirom nekog od ponuđenih izgleda iz grupe Izgledi na kartici Dizajn koja se nalazi ispod SmartArt alata.

Kad postavite pokazivač miša na neki od ponuđenih izgleda, vremenska crta će na slajdu automatski promijeniti svoj izgled. Ova mogućnost pretpregleda olakšava odabir odgovarajućeg izgleda vremenske crte.

Na isti način u grupi SmartArt stilovi možete promijeniti stil grafike. Za dodavanje boje vremenskoj crti i privlačenje pažnje gledatelja, upotrijebite gumb Promijeni boju koji se također nalazi u grupi SmartArt stilovi. 

Uz promjenu boje grafike, može se promijeniti i boja ispune oblika u kojem se nalazi tekst, ali i oblikovati tekst upisan u tekstualne okvire. Za promjenu boje ispune oblika s upisanim tekstom događaja, kliknite na željeni oblik desnom tipkom miša te iz izbornika prečica odaberite naredbu Oblikovanje lika. U dijaloškom okviru Oblikovanje oblika odaberite neku od ponuđenih ispuna s kartice Ispune. U istom dijaloškom okviru iz ostalih kartica možete odabrati boju i stil crta, dodati sjenu obliku i sl.

 slika10 slika11
Dijaloški okvir Oblikovanje oblika

Ovo nije jedini način stvaranja vremenskih crta. O drugim načinima i upotrebi drugih alata govorit ćemo više nekom drugom prilikom. Napominjemo da navedene postupke možete upotrijebiti u Microsoft Office Wordu 2007, Microsoft Office Excelu 2007 kao i u Microsoft Office PowerPointu 2007.