Radionica programa Mladi na djelu

darkoR-Lidija

PC087734

 

Program Mladi na djelu jedan je od programa Europske komisije (EC) namijenjen mladima (od 15 – 28 ili 13 – 30 godina), organizacijama mladih i svim osobama uključenim u rad s mladima.

Program predstavlja ključni instrument za aktivno uključivanje mladih u društvo, jačanje osjećaja europskog građanstva i tolerancije, usvajanje novih znanja i vještina te razvoj multikulturalnosti, uz financijsku potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Ciljevi programa Mladi na djelu:

 • promicanje aktivnog građanstva mladih,
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima,
 • poticanje uzajamnog razumijevanja između mladih iz različitih zemalja,
 • razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih,
 • promicanje europske suradnje u sektoru mladih.

Program ima stalne i godišnje prioritete. Stalni prioriteti su europsko građanstvo, aktivno sudjelovanje mladih u životu zajednice, kulturalna različitost, uključivanje mladih s manje mogućnosti. Prioritet za 2010. godinu je borba protiv siromaštva i društvene isključenosti.

U okviru programa Mladi na djelu u Hrvatskoj je za 2010. godinu dostupno financiranje sljedećih akcija:

 • 1.1. Razmjene mladih
 • 1.2. Inicijative mladih
 • 1.3. Demokratski pokreti mladih
 • 2. Europska volonterska služba
 • 4.3. Osposobljavanje i umrežavanje.

Prijave su moguće u tri roka: 1. veljače, 1. travnja i 1. lipnja 2010. godine.

Cjelokupan popis i opis akcija tog programa možete pročitati na ovim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a više o akcijama i natječajima za 2010. godinu ovdje. PC087745

Održane su tri radionice koje su obuhvatile sljedeće aktivnosti:

 • Razmjene mladih, inicijative mladih i demokratski projekti mladih,
 • Europska volonterska služba,
 • Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih.

Sudjelovali smo u radionicama o akcijama „Osposobljavanje i umrežavanje“ i „Demokratski projekti mladih“ koje smo prenosili i uživo. Radionicama je prisustvovalo tridesetak sudionika iz vrlo širokog spektra organizacija: iz udruga, fakulteta, srednjih škola, organizacija koje se bave zapošljavanjem, sindikata itd.

Akcija „Osposobljavanje i umrežavanje“ namijenjena je razvoju suradnje i partnerstva, obrazovanja i razmjene dobre prakse ključnih za razvoj organizacija mladih i za mlade, civilnog društva i osoba uključenih u rad s mladima.

Ciljevi akcije su:

 • Promicanje razmjena, suradnje i osposobljavanja u europskom radu s mladima,
 • Podupiranje razvoja projekata unutar programa Mladi na djelu.

Projekti se mogu temeljiti na raznim temama: jačanju civilnog društva, aktivnog građanstva i demokracije, borbi protiv rasizma i ksenofobije, međuetničkom i međuvjerskom dijalogu, aktivnoj ulozi žena u društvu, pravima manjina, regionalnoj suradnji, očuvanju baštine, zaštiti okoliša…

Projekte mogu prijaviti različite organizacije (nevladine organizacije, lokalna ili regionalna javna tijela, neformalne skupine mladih, institucije na europskoj razini) iz Hrvatske. U 2010. godini mogu se prijaviti svi tipovi projekata osim umrežavanja pri čemu barem jedna organizacija koja sudjeluje u projektu treba biti iz zemalja Europske zajednice. Isto tako, organizacije iz Hrvatske mogu samo primati, odnosno ugostiti sudionike, tj. mjesto održavanja aktivnosti mora biti u Republici Hrvatskoj.

Projekti osposobljavanja i umrežavanja prijavljuju se u jednoj od navedenih potkategorija (tipova aktivnosti):

 1. Stažiranje,
 2. Posjet izvedivosti,
 3. Sastanak evaluacije,
 4. Studijski posjet,
 5. Aktivnost izgradnje partnerstva,
 6. Seminar,
 7. Trening,
 8. Umrežavanje (nedostupno u 2010. godini).

Planirate li prijaviti projekt u okviru ove akcije, svakako pogledajte priručnik s dobrim primjerima na stranicama Europske komisije.

imageDemokratski projekti mladih podržavaju sudjelovanje mladih u demokratskom životu, njihove lokalne, regionalne ili državne zajednice i sudjelovanje na međunarodnoj razini. Ovim se projektima mladima između 13 i 30 godina omogućuje povezivanje s vršnjacima, razmjenu i širenje dobre prakse na području sudjelovanja mladih i građanstva te poticanje razmjene dobrih iskustava na području sudjelovanja mladih u javnom životu. Ti projekti moraju imati nacionalnu i međunarodnu dimenziju, a u njima moraju sudjelovati najmanje dvije države te po dva partnera (organizacije) iz svake od njih.

Primjere takvih projekata možete pogledati na stranicama centra SALTO-YOUTH, a pogledajte i nekoliko videoisječaka o projektima mladih.

Predavači su akcije predstavili na zanimljiv način i potkrijepili ih s mnogo primjera iz različitih zemalja i okruženja. Sudionici su imali priliku raspraviti mogućnosti prijave i realizacije nekog od svojih projekata, ali i čuti koji se projekti i teme mogu financirati unutar ovih akcija, a koji ne. Također su dobili i niz savjeta koji se ne mogu pročitati u priručnicima jer proizlaze iz osobnog iskustva i sudionika i predavača.

Pogledajte razgovor s Lidijom Burić i Davorom Pavičićem, voditeljima radionice, a prenosimo i njihove prezentacije s radionice.