Korak bliže Europi – radionice Agencije za mobilnost i programe Europske unije

prva-lidija

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) organizirala je tijekom prosinca radionice iz Programa za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu u Puli, Rijeci, Vukovaru, Zagrebu i Zadru s ciljem informiranja polaznika o natječajima za oba programa u 2010. godini te pružanja pomoći oko prijava na njih.

Za oba je programa bilo pripremljeno nekoliko radionica pa su polaznici mogli odabrati ono što ih je najviše zanimalo. Interes za radionice bio je bio izuzetno velik, a onima koji nisu mogli osobno doći, omogućili smo praćenje prijenosa uživo te naknadno gledanje snimke radionice o programu Comenius.

Tijekom radionica zamolili smo ravnateljicu Agencije za mobilnost i programe Europske Unije, Tinu Šarić, za kratko predstavljanje rada Agencije te planova i aktivnosti za 2010. godinu.

 

Program za cjeloživotno učenje namijenjen je učiteljima i nastavnicima, profesorima, odgajateljima, studentima, učenicima, andragozima, donositeljima odluka u obrazovanju, predstavnicima obrazovnih ustanova, gospodarskog sektora i tržišta rada. Program nudi mogućnosti za ostvarivanje partnerstava sa stranim ustanovama, stručna usavršavanja u inozemstvu u području obrazovanja, mobilnost osoba uključenih u opće obrazovanje, ali i u strukovni sektor kao i mobilnost nezaposlenih, mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse, mobilnost nastavnog osoblja, posjete i razmjene te pripremne i studijske posjete. Sve navedene aktivnosti dostupne su građanima Republike Hrvatske i financiraju se iz europskih fondova.

Program za cjeloživotno učenje vodeći je program Europske komisije usmjeren na sve razine obrazovanja i stručnog usavršavanja, a AMPEU je organizirala radionice za programe:

  • Comenius – namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru predškolskog odgoja, osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja,
  • Leonardo da Vinci – namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
  • Grundtvig – namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru obrazovanja odraslih.

O radionicama iz programa Comenius pročitajte više u zasebnom članku gdje ćete pronaći i poveznice na njihove snimke.

Program Mladi na djelu najveći je program Europske unije namijenjen mladima i osobama koje rade s mladima u području neformalnog učenja. Program predstavlja ključni instrument za aktivno uključivanje mladih u društvo, jačanje osjećaja europskog građanstva i tolerancije, usvajanje novih znanja i vještina te razvoj multikulturalnosti, uz financijsku potporu Agencije.

Održane radionice obuhvatile su sljedeće aktivnosti:

  • Razmjene mladih, inicijative mladih i demokratski projekti mladih.
  • Europska volonterska služba.
  • Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih.

Više o radionici „Osposobljavanje i umrežavanje te demokratski projekti mladih“ pročitajte u zasebnom članku.

Broj sudionika na radionicama, njihovo aktivno sudjelovanje te pitanja koja su postavljali govore da su zainteresirani za međunarodne projekte i suradnju te da će u 2010. godini AMPEU imati „pune ruke posla“, a mi svi biti za korak bliže Europi.

Sve informacije o programima i aktivnostima Agencije za mobilnost i programe Europske unije te o natječajima za 2010. godinu možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije www.mobilnost.hr .