Doniranje Microsoftove računalne opreme neprofitnim i dobrotvornim udrugama

darko-jurekovic

U obrazovnom sustavu postoji veliki broj nastavničkih i strukovnih udruga koje se s puno entuzijazma bave različitim aktivnostima, od organiziranja stručnog usavršavanja i skupova, tiskanja stručnih časopisa, rada s darovitima ili onima s posebnim potrebama, do promocije struke, uključujući i promicanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Čitatelje „Pogleda kroz prozor“ želimo upoznati s mogućnostima dobivanja Microsoftovih računalnih programa za potrebe njihovih društvenih i strukovno-korisnih aktivnosti.

Na globalnoj razini postoji program doniranja Microsoftovih računalnih programa (softvera) neprofitnim i dobrotvornim udrugama u koji je uključena i Republika Hrvatska. Donacije su omogućene zahvaljujući suradnji s odabranim nevladinim i neprofitnim udrugama. Na globalnoj je razini Microsoftov partner TechSoup Global, a u Republici Hrvatskoj za provedbu programa TechSoup je kao lokalne partnere odabrao Zakladu Partneri u dobru i Udrugu za nezavisnu medijsku kulturu.

Te udruge zaprimaju i obrađuju zahtjeve za donacijama te osiguravaju isporuku doniranih programa udrugama kojima je zahtjev odobren.

Detaljne obavijesti o programu donacija Microsoftovih računalnih programa, kao i upute o prijavi zahtjeva za donaciju, objavljene su na mrežnim stranicama na hrvatskom jeziku.

Za donacije Microsoftovih računalnih programa mogu se prijaviti organizacije (udruge) koje se bave pružanjem sljedećih vrsta usluga:

 1. Pomoć siromašnima.
 2. Unaprjeđenje obrazovanja.
 3. Unaprjeđenje socijalnog blagostanja i blagostanja zajednice.
 4. Unaprjeđenje kulture.
 5. Očuvanje i unaprjeđenje prirodnog okoliša.
 6. Druge usluge koje koriste zajednici.

Udruge koje su u Hrvatskoj registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama, a bave se nekom od spomenutih aktivnosti, mogu se prijaviti za dobivanje donacije različitih Microsoftovih softverskih proizvoda, pri čemu postoje sljedeća pravila i ograničenja:

 1. Udruge ovim programom mogu (što se operacijskog sustava tiče) dobiti samo nadogradnju (upgrade) za svoja računala namijenjena dobrotvornom radu. To znači da na svojim računalima već trebaju imati instaliran (stariji) operacijski sustav s valjanom licencom.
 2. Udruge mogu (osim u iznimnim slučajevima) zahtjeve za donacijom postavljati svake dvije godine, a količina je ograničena na ukupno 300 licenci raspoređenih u 6 grupa proizvoda s do 50 licenci u svakoj.
 3. Udruge koje obrađuju zahtjeve i dostavljaju računalne programe naplaćuju određenu cijenu za svoju uslugu (obično u vrijednosti 6-8 % od komercijalne vrijednosti programa koji donira Microsoft). Ovaj oblik naknade troškova udrugama – partnerima primjenjuje se temeljem globalnog aranžmana o suradnji tvrtke Microsoft s organizacijom TechSoup u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama.

Sljedeće organizacije i njihove aktivnosti nemaju uvjete za sudjelovanje u ovom programu donacija:

 1. Neprofitne organizacije koje nisu registrirane kao nevladine organizacije prema propisima države u kojoj djeluju.
 2. Privatne zaklade – „grant making“ organizacije koje primaju ili su većinu svojih prihoda primale od pojedinaca ili su pod kontrolom pojedinaca, obitelji, vlada ili tvrtki/korporacija.
 3. Vladine organizacije ili agencije, uključujući međunarodne vladine organizacije i tijela Ujedinjenih naroda (za njih postoji program licenciranja za tijela javne vlasti i javne službe).
 4. Obrazovne institucije (za njih postoji drugi povoljan program akademskog licenciranja).
 5. Zdravstvene ustanove i mreže – zdravstvene organizacije i mreže, uključujući bolnice, specijalističke mreže, ambulantne službe, službe za kućnu njegu i organizacije za osobnu asistenciju nemaju uvjete za ove donacije (za navedene ustanove postoji poseban program licenciranja).
 6. Zdravstveno-istraživačke organizacije i istraživački laboratoriji.
 7. Komercijalna i trgovinska udruženja bez dobrotvornih ciljeva ili aktivnosti.
 8. Sponzoriranje događaja, skupova, izložbi ili aktivnosti.
 9. Događaji organizirani sa svrhom prikupljanja sredstava kao što su:  radni ručkovi, večere, šetnje, trčanje ili sportska natjecanja.
 10. Političke, radne ili bratske organizacije.
 11. Službe za podršku koje će instalirati donirane računalne programe ili ih reinstalirati na računala koja će biti raspoređena ili donirana neprofitnim organizacijama ili školama (za njih postoji poseban program povoljnog nabavljanja računalnih programa pod nazivom Microsoft Authorised Refurbisher).
 12. Religijske organizacije koje nisu registrirane kao neprofitne i koje nisu sekularnog opredjeljenja i zasebne od crkve ili religijske organizacije.
 13. Pojedinci (individualni zahtjevi za donaciju računalnih programa ne mogu se rješavati u okviru ovog programa).
 14. Organizacije koje zagovaraju i podržavaju diskriminaciju ili diskriminiraju na osnovi dobne starosti, etničke pripadnosti, spola, nacionalnog porijekla, invalidnosti, rase, religije, seksualne orijentacije ili socio-ekonomskog porijekla. Da bi dobile donacije, organizacije moraju biti spremne i sposobne dokazati da nikoga ne diskriminiraju ni po kojoj osnovi.

Kako bi što širi krug mogućih korisnika bio obaviješten o mogućnostima koje program nudi, najavljujemo njegovo javno predstavljanje na Danu udruga, 22. siječnja 2010. godine.

Planirano je okupljanje predstavnika udruga u nekoliko hrvatskih gradova uz istovremeni videokonferencijski prijenos predavanja i predstavljanja. Detaljnije obavijesti pronaći ćete tijekom siječnja na stranicama Microsofta Hrvatska i na portalu www.ucitelji.org.