Projekt „Izrada kriterija ocjenjivanja iz informatike i računalstva za osnovne i srednje škole“

viktorija_hrzica

Na sastanku više savjetnice za informatiku i računalstvo s voditeljima županijskih stručnih vijeća slavonskih županija u Osijeku u rujnu 2008. godine, za vrijeme analize rada ŽSV-a u prethodnoj godini te dogovaranju aktivnosti za predstojeću školsku godinu, postavilo se pitanje ujednačenosti kriterija ocjenjivanja. Voditelji su izrazili želju članova svojih vijeća da se ujednače kriteriji ocjenjivanja učenika jer je neujednačenost kriterija ocjenjivanja problem s kojim se stalno susreću. Tada je, na poticaj više savjetnice, donijeta odluka o provođenju projekta „Kriteriji ocjenjivanja“ kojim će se izraditi kriteriji ocjenjivanja postignuća učenika iz nastavnoga predmeta informatika/računalstvo za osnovne i srednje škole. Tijekom 2008./2009. godine na županijskim stručnim vijećima kontinuirano se radilo na izradi kriterija. Svaki voditelj je s članovima svojeg vijeća odradio osnovni posao izrade kriterija, nakon čega je uslijedilo usklađivanje kriterija na razini Slavonije. Planirano realiziranje projekta bilo je tijekom školske godine 2008./2009. U plan rada županijskih stručnih vijeća voditelji su uvrstili i rad na Projektu.

Projekt „Kriteriji ocjenjivanja“ provodio se u nekoliko faza.

1. Faza – voditelj i članovi ŽSV-a

Na 1. ŽSV-u obrađena je Bloomova taksonomija pri čemu je poseban naglasak stavljen na mjerljive glagole kao polaznu osnovu postavljanja kriterija. Dogovoreni su elementi ocjenjivanja.

Zadatak:

Korištenjem glagola i ključnih pojmova utvrditi što učenik treba znati i za koju ocjenu u elementima ocjenjivanja:

 • Usvojenost nastavnih sadržaja
 • Primjena znanja

Izrađen je obrazac za izradu kriterija s općim smjernicama.

Dovoljan (2)

 • Usvojenost nastavnih sadržaja: Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć nastavnika.
 • Primjena znanja: Radi uz pomoć i ne uočava pogreške samostalno.

Dobar (3)

 • Usvojenost nastavnih sadržaja: Poznaje osnovne pojmove.
 • Primjena znanja: Radi uz povremenu pomoć, pogreške uočava i ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

Vrlo dobar (4)

 • Usvojenost nastavnih sadržaja: Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje sa sličnim sadržajima.
 • Primjena znanja: Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava pogreške i ispravlja ih.

Odličan (5)

 • Usvojenost nastavnih sadržaja: Povezuje usvojeno znanje s drugim sličnim sadržajima.
 • Primjena znanja: Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim situacijama.

Gradivo je podijeljeno na cjeline, a one su podijeljene skupinama učitelja/nastavnika.

Osnovne škole

Srednje škole

 • Osnove informatike
 • Crtanje na računalu – bojanje
 • Obrada teksta – MS Word
 • Internet
 • Računalne mreže
 • Multimedija
 • Izrada prezentacija
 • Proračunske tablice
 • Pohranjivanje multimedijskih sadržaja, obrada zvuka
 • Baze podataka – MS Access
 • Timska izrada web stranice
 • Kritički odnos prema internetu
 • Sudjelovanje u internetskim/školskim projektima
 • Rješavanje problema i programiranje (A) – Logo 5. – 8. razred
 • Rješavanje problema i programiranje(B) – Qbasic/Pascal 5. – 8. razred
 • Osnovni pojmovi IKT-a, povijest i građa računala
 • Brojevni sustavi
 • Booleova algebra i logički sklopovi
 • Operacijski sustav, rad s datotekama i mapama
 • Mreže računala i internet
 • Obrada teksta (MS Word)
 • Izrada prezentacija (MS PowerPoint)
 • Proračunska tablica (MS Excel)
 • Baze podataka (MS Access)
 • Programiranje

Na županijskim stručnim vijećima učitelji/nastavnici podijeljeni su u skupine, a svaka skupina je dobila zaduženje za izradu kriterija za određenu cjelinu. Skupine su dobile određeno vrijeme za izradu kriterija, nakon čega su svoje uratke slali voditelju ŽSV-a. Posljedica ovakvoga rada bila je neujednačenost pri izradi kriterija – neki od učitelja/nastavnika nisu odradili svoj dio posla u potpunosti. Izrađeni kriteriji (dostavljeni voditeljima) podijeljeni su po skupinama/timovima na prvi pregled. Svaki član tima unio je svoje komentare u Wordov dokument (učitelji/nastavnici koji nisu izradili kriterije za dodijeljene im nastavne cjeline – izrađuju kriterije). Nakon prvog pregleda voditelji uvažavaju komentare i unose ih u dokument. Slijedi drugi pregled dokumenata – svaki član vijeća unosi svoje komentare u dokumente (u one dokumente koje nisu pisali i koje nisu komentirali u prvom pregledu).

Poteškoće s kojima smo se suočili:

Osnovne škole:

Srednje škole:

 • Informatika je izborni predmet – potrebno je voditi računa o primjenjivosti kriterija (i o Pravilniku o ocjenjivanju)
 • Raspodijeliti malu nastavnu cjelinu na 4 ocjene (neke nastavne cjeline zastupljene su s malim brojem sati)

Problemi:

 • Različite škole: gimnazije i strukovne škole
 • Različit broj sati po nastavnim cjelinama u različitim školama

Rješenje problema:

 • Napravljen jedan opći obrazac kriterija po cjelinama koji je moguće primijeniti uz korekcije (s obzirom na broj sati po cjelini u pojedinoj školi)
 • Svaki profesor treba sebi (programu) prilagoditi kriterije

2. Faza – voditelji ŽSV-a i viša savjetnica

Na sastanku više savjetnice i voditelja županijskih stručnih vijeća 10. prosinca 2008. godine u Osijeku, predstavljeni su radni materijali s pojedinačnih županijskih stručnih vijeća. Zajedničkim radom materijali su kritički pročitani i prokomentirani. Dogovorena je daljnja strategija rada – svaki voditelj bio je zadužen za određenu cjelinu ili razred. Voditelji potom prikupljaju materijale sa svih županijskih vijeća (po zaduženjima) koje uvrštavaju u jedinstveni dokument. Dogovoreno je da se za osnovne škole materijali objedine po razredima (5., 6., 7. i 8. razred) te po programskome jeziku (A ili B svi razredi), a za srednje škole po cjelini.

Na sljedeći radni sastanak, 13. veljače 2009. godine u Đakovu, voditelji dolaze s obrađenim materijalima. Učitelji/nastavnici su podijeljeni u dvije skupine – osnovne škole i srednje škole te zajedno prolaze sve kriterije, još jednom dajući kritičke komentare o kojima raspravljaju i uvrštavaju u kriterije – treći pregled. Na ovome sastanku je dogovoreno da se jednoj osobi za osnovne i srednje škole, nakon obrade i uvrštenja komentara i prijedloga, pošalju gotovi materijali te da ih ona oblikuje, ujednači i ujedini u jedinstveni dokument – Kriterije ocjenjivanja za osnovne škole i Kriterije ocjenjivanja za srednje škole. Jedan od zaključaka ovoga radnog sastanka bio je da se na Državnome stručnom skupu za voditelje županijskih stručnih vijeća, mentore i savjetnike od 5. do 7. ožujka 2009. godine u Vukovaru predstavi rad na Projektu. Dogovoreno je da će se Kriteriji predstaviti u radionici – radu u skupinama, gdje će svaki voditelj iz Slavonije raditi sa skupinom od 5 do 6 sudionika. Svaka skupina je kritički pročitala Kriterije te su potom iznosili komentare i prijedloge kako bi se oni poboljšali (četvrti pregled).

3. Faza – recenzija i objava Kriterija

Nakon Državnoga skupa u Kriterije su uneseni svi komentari i prijedlozi. Tako dorađeni dokumenti šalju se na recenziju višoj savjetnici, nakon čega su spremni za objavu. Na međužupanijskim stručnim skupovima koji su organizirani 24. 8. 2009. u Požegi, 25. 8. 2009. u Vukovaru i 26. 8. 2009. u Pitomači, Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole i Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole predstavljeni su svim učiteljima/nastavnicima te su im ponuđeni kao materijal za pomoć u izradi njihovih kriterija ocjenjivanja.