Poziv za radionice Agencije za mobilnost i programe Europske unije

lidija

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira tijekom prosinca radionice Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu u Puli, Rijeci, Vukovaru, Zagrebu i Zadru.

Program za cjeloživotno učenje vodeći je program Europske komisije usmjeren na sve razine obrazovanja i stručnog usavršavanja, a AMPEU organizira radionice za sljedeće programe:

  • Comenius -namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru predškolskog odgoja, osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja
  • Leonardo da Vinci -namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • Grundtvig -namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru obrazovanja odraslih.

Program Mladi na djelu najveći je program Europske unije namijenjen mladima i osobama koje rade s mladima u području neformalnog učenja. Radionice obuhvaćaju aktivnosti:

  • Razmjene mladih, inicijative mladih i demokratski projekti mladih
  • Europska volonterska služba
  • Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih.

U nastavku pročitajte cjeloviti tekst poziva na radionice s terminima za pojedine gradove.