Poziv na Natječaj za sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje za 2010. godinu

agencija

ZAGREB, 23. studeni 2009. – Danas je Agencija za mobilnost i programe Europske unije na svojim mrežnim stranicama objavila Poziv na Natječaj za sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje za 2010. godinu. Program za cjeloživotno učenje namijenjen je nastavnicima, profesorima, odgajateljima, studentima, učenicima, andragozima, donositeljima odluka u obrazovanju, predstavnicima obrazovnih ustanova, gospodarskog sektora i tržišta rada. Program nudi mogućnosti za ostvarivanje partnerstava sa stranim ustanovama, stručna usavršavanja u inozemstvu u području obrazovanja, mobilnost osoba uključenih u opće obrazovanje, ali i strukovni sektor kao i nezaposlenih, mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse, mobilnost nastavnog osoblja, posjete i razmjene te pripremne i studijske posjete. Navedene aktivnosti dostupne građanima Republike Hrvatske financiraju se iz europskih fondova. Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje natječaj za Program za cjeloživotno učenje drugu godinu zaredom.

Program za cjeloživotno učenje je program Europske komisije usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stručnog usavršavanja. Pokriva razdoblje od 2007. do 2013. godine, a za njegovu je provedbu predviđen ukupan proračun od 7 milijardi eura na europskoj razini. Cilj Programa je doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, jačom društvenom kohezijom te većim brojem kvalitetnih radnih mjesta. U svrhu postizanja tog cilja Program potiče razmjenu, suradnju među obrazovnim ustanovama kao i individualnu mobilnost učenika / studenata, obrazovnih stručnjaka te daljnja usavršavanja osoba već prisutnih na tržištu rada. U Programu sudjeluje 27 država članica Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska. Od 2009. godine i Republika Hrvatska sudjeluje u određenim aktivnostima Programa.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u sklopu Programa za cjeloživotno učenje provodi potprograme Comenius (za sudionike predškolskog i školskog obrazovanja), Erasmus (za sudionike visokoškolskog obrazovanja), Leonardo da Vinci (za sudionike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja), Grundtvig (za sudionike obrazovanja odraslih) te Studijske posjete (za donositelje odluka u cjelokupnom sustavu obrazovanja) na koje se svi zainteresirani prijavljuju direktno Agenciji. Nadalje, sveukupna sredstva namijenjena za sudjelovanje Hrvatske u natječaju iznose 1.9 milijuna eura, koja će se putem javnog natječaja dodijeliti obrazovnim ustanovama te ostalima koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

Povodom raspisivanja drugog za redom Poziva na Natječaj Programa za cjeloživotno učenje, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, gđa. Tina Šarić izjavila je: „Provođenjem Programa za cjeloživotno učenje nastojimo građanima Republike Hrvatske pružiti priliku za međunarodno iskustvo i dodatno usavršavanje. Sudjelovanje u ovakvom programu doprinosi razvoju društva utemeljenog na znanju, toleranciji, multikulturalnosti, društvenoj uključenosti, kao i pripremi sudionika za uspješno natjecanje i konkurentnost na europskom tržištu rada kroz usvajanje onih znanja i vještina koje su na tom tržištu potrebna. Time se obrazovanje povezuje s poslovnim sektorom te se osigurava održivi napredak hrvatskog društva. Natječaj za 2010. godinu za hrvatske građane donosi velike mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima Programa koja će zasigurno pružiti dodatnu priliku kako za profesionalni tako i za osobni razvoj, čak i onima koji su izašli iz sustava formalnog obrazovanja, a imaju želju za daljnjim razvojem.“

Dostupne aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje te svi uvjeti i rokovi podnošenja prijave, kao i upute za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je državna ustanova koja provodi europske programe obrazovanja (formalno, neformalno i informalno učenje). Koristeći fondove Europske unije, Agencija ulaže u obrazovanje i učenje hrvatskih građana, modernizaciju i reformu obrazovnog sustava i internacionalizaciju obrazovanja. Agencija promiče ideju mobilnosti u obrazovanju kao načina jačanja stručnih vještina i znanja te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu rada. Agencija ostvaruje svoju zadaću kroz provedbu dva najveća programa Europske zajednice u području formalnog i neformalnog učenja: Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Agencija svake godine raspisuje javne natječaje za sudjelovanje u spomenutim programima, putem kojih dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti mobilnosti i projekata s EU partnerima. Uz navedene programe, Agencija je zadužena za promociju drugih inicijativa i programa Europske unije, kao što su Europass i Erasmus Mundus, kao i za rad EURAXESS uslužnog centra koji podržava mobilnost istraživača i znanstvenika.

footer_left_1 footer_left_2 footer_left_3