Predavanja, radionice i okrugli stolovi

prva-lidija

Tema 6. stručno-metodičkog skupa bila je Didaktička dokimologija. Predstavljeno je 28 radova, 18 radionica i 2 okrugla stola.

Popis radova:

 • BRANKA ANTUNOVIĆ PITON: Matematika je “nešto” više
 • MIRKO POLONIJO: Hoćemo li studirati matematiku?
 • DUBRAVKA GLASNOVIĆ GRACIN: Uloga udžbenika u nastavi matematike u osnovnoj školi
 • TINA TORTIĆ: Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika s teškoćama u osnovnoj školi
 • SENKA SEDMAK: Tehnička izvedba ili umjetnički dojam? (Što ocjenjujemo?)
 • VESNA ERCEG: Ocjenjivanje i motivacija
 • VESNA VUJASIN ILIĆ, ROBERT GORTAN: Praćenje i ocjenjivanje učenika – način ili načini?
 • NIVES JOZIĆ: Pisane provjere znanja i teorija kaosa
 • IVAN MRKONJIĆ, VELIMIR TOPOLOVEC: Vanjsko ocjenjivanje znanja
 • VINKO BAJROVIĆ: Ocjenjivanje srednjoškolaca – polugodišnji (ne)uspjeh školske godine 2008./2009. – predavanje za nastavnike srednjih škola
 • IRENA MIŠURAC ZORICA: (Ne)ujednačenost sustava matematičkog obrazovanja u osnovnoj školi
 • DRAŽIĆ IVAN: Seminarski rad kao metoda ocjenjivanja u nastavi matematike
 • ZDRAVKO KURNIK: Psihologija nastavnog sata matematike. Ocjenjivanje
 • ROBERT GORTAN, VESNA VUJASIN ILIĆ: Izrada kvalitetnog pismenog ispita (analiza metodičke radionice)
 • ŽELJKA BJELANOVIĆ DIJANIĆ: Provjera osnovnih matematičkih znanja zadatcima objektivnog tipa (ZOT) – na papiru i na računalu
 • LIDIJA KRALJ: Vrjednovanje i provjeravanje znanja pomoću računala
 • IVANA KRIŽANAC: Razvoj online dodatne nastave matematike
 • NENAD KUZMANOVIĆ: Statistika ekipnog natjecanja Festivala matematike
 • ŽELJKA MILIN ŠIPUŠ: Matematika u NOK-u
 • TOMISLAV ŠIKIĆ: Jedan mali primjer istraživačke iskre u nastavi matematike
 • KATICA JURASIĆ: Bolonjski proces i promjene u ocjenjivanju matematičkih kolegija
 • MARTA PERAK: Matematika može biti vizualno lijepa i sadržajno zanimljiva
 • LIDIJA KRALJ: Suradnici u učenju i Pogled kroz prozor
 • ŽELJKO KRALJIĆ: Nedostaci ocjenjivanja
 • BOŽICA VUJAKLIJA: Projekt Petrinjski perivoj – Primjena znanja iz matematike u svakodnevnom životu
 • SNJEŽANA STARČEVIĆ: Tko želi biti odlikaš?

Pogledajte kratki isječak s predavanja dr. sc. Željke Milin-Šipuš docentice na PMF-u, o matematici u Nacionalnom okvirnom kurikulumu.

 

Pogledajte kratki isječak i prezentaciju s predavanja Nives Jozić, više savjetnice za matematiku, o Pisanim provjerama znanja i teoriji kaosa.

Metodičke radionice

 • NIKO GRGIĆ: Geometrijska tijela u dinamičnom okruženju GeoGebre
 • DUBRAVKA GLASNOVIĆ GRACIN: Analiza zahtjeva u nastavi matematike
 • IVANA KRIŽANAC: Primjena Bloomove taksonomije u vrjednovanju učeničkih postignuća
 • MAJA MARIĆ, TAMARA NEMETH: Ispravljanje rješenja geometrijskih zadataka
 • ZDRAVKO KURNIK: Problemi ocjenjivanja
 • DARKO JUREKOVIĆ, LIDIJA KRALJ: Aktivno sudjelovanje u zajednici „Suradnici u učenju“
 • VESNA VUJASIN ILIĆ, ROBERT GORTAN: Zaključivanje ocjena
 • TINA TORTIĆ: Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika s teškoćama u osnovnoj školi
 • IVANA KRIŽANAC: Uporaba Moodlea u online dodatnoj nastavi matematike
 • MAJA MARIĆ, TAMARA NEMETH: Odabir vrsta zadataka za vrjednovanje znanja učenika
 • EVA ŠPALJ: Kriterijsko ocjenjivanje
 • NIVES JOZIĆ: Sastavljanje i vrjednovanje ispita znanja
 • VINKO BAJROVIĆ: Pismeno ispitivanje učenika – bodovi i ocjene
 • ŠIME ŠULJIĆ: GeoGebra: funkcije i proračunske tablice
 • NENAD KUZMANOVIĆ: Geometrijske radionice
 • SENKA SEDMAK: Prije formule
 • MARINO JURINOVIĆ: Beskonačna zbirka zadataka
 • ROBERT GORTAN, VESNA VUJASIN ILIĆ: Pismeni ispiti znanja

Pogledajte kratke isječke s radionica.

 

 

Okrugli stolovi:

 • Popravni ispiti – učeniku motivacija ili prisila na rad
 • Pitanja – zajedno iznađimo najbolje odgovore

Materijale s predavanja i radionica i snimke pogledajte na stranicama HMD Istra www.hmd-istra.org i na portalu www.ucitelji.org.