Mogućnost dodatnog usavršavanja u europskim državama – otvorene nove perspektive za hrvatske građane

stela

Uvod

rujan-listopad2009 065 U petak, 23. listopada, krenula sam u Zagreb na Informativne dane Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), s groznim osjećajem da će i ovaj, ne tako kratak put, biti uzaludan kao i mnogi u posljednje vrijeme. Naime, već dugo nisam prisustvovala stručnom skupu ili nekakvim „informativnim danima“ a da se nisam vratila s još većim neznanjem ili još zbunjenija. Međutim, ili bolje rečeno, hvala Bogu, vratila sam se s jasnim i preciznim informacijama, s jasnim slikama u glavi i jasnim ciljem pred sobom. Informativni dani organizirani su gotovo besprijekorno, s jasno strukturiranim predavanjima popraćenim jasnim i preglednim prezentacijama i u odgovarajućem ambijentu – Europskom domu. Bio je to jedan u ciklusu informativnih dana koje Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira u listopadu u cilju informiranja hrvatske javnosti o mogućnostima koje joj se pružaju.

 

Domaćini informativnih dana bile su voditeljice pojedinih programa i akcija koje provodi AMPEU – Ana Šimunović, moderatorica cijelog događaja, Maja Mušnjak, zadužena za Programe cjeloživotnog učenja, Sanja Živoder, voditeljica programa Mladi na djelu te četiri korisnice grantova (odobrenih novčanih sredstava od strane Agencije) iz prethodnog razdoblja – četiri primjera dobre prakse. Željka Jelavić, kustosica u Etnografskom muzeju u Zagrebu, je u sklopu programa Grundtvig posjetila seminar u Italiji vezan uz obrazovanje odraslih u etnografskim muzejima, Nikolina Reder, učiteljica engleskog i njemačkog jezika, usavršavala je jezik i metode rada u Walesu u Velikoj Britaniji, a dvije korisnice grantova iz programa Mladi na djelu predstavile su svoje projekte i svoja postignuća. Odaziv na informativne dane bio je prilično velik, dakle ima puno zainteresiranih za vlastiti napredak i usavršavanje, a bilo je stručnjaka skoro svih profila koji su se spominjali u sklopu programa koji nam se nude: učitelja i profesora iz osnovnih i srednjih škola, profesora iz ustanova za obrazovanje odraslih te predstavnika udruga koje se bave mladima.

 

O čemu se, zapravo, radi?

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je agencija koju je Vlada Republike Hrvatske osnovala u listopadu 2007. godine shvativši važnost cjeloživotnog učenja, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju te jačanja konkurentnosti hrvatskih građana na europskom tržištu rada. Agencija je, zapravo, javna ustanova koja provodi europske obrazovne programe (formalno, neformalno i informalno učenje) koristeći fondove Europske zajednice. Ulaže u obrazovanje i učenje hrvatskih građana, modernizaciju i reformu obrazovnog sustava i internacionalizaciju obrazovanja te provodi programe Europske zajednice koji su namijenjeni predškolskoj dobi, osnovnom i srednjem obrazovanju, visokoškolskom obrazovanju, obrazovanju odraslih, udrugama mladih i znanstvenicima te poticanju njihove mobilnosti.

Misija i vizija AMPEU-a i programi koje provodi

image

Glavna misija Agencije je pružanje prilike za međunarodno obrazovanje i iskustvo svim hrvatskim građanima, a vizija postati središnje mjesto za aktivnosti mobilnosti u RH, prepoznatljivo po svojoj kvaliteti, transparentnosti i odgovaranju na potrebe obrazovanja i tržišta rada.

Svoje zadaće Agencija ostvaruje provodeći dva najveća programa Europske zajednice u području formalnog i neformalnog učenja: Program za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu. Svake godine raspisuje natječaje za sudjelovanje u spomenutim programima te dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti mobilnosti i projekata s partnerima iz Europske zajednice. Uz te programe, Agencija je zadužena i za promociju drugih inicijativa Europske zajednice kao što su Europass i Erasmus Mundus kao i za rad EURAXESS uslužnog centra koji podržava mobilnost istraživača i znanstvenika.

Djelatnici Agencije smatraju da je u današnje vrijeme neophodno poticati suradnju hrvatskog i europskog obrazovnog sustava te na taj način doprinjeti razvoju društva utemeljenog na znanju, toleranciji, multikulturalnosti, društvenoj uključenosti kao i pripremi sudionika za uspješno natjecanje i konkurentnost na europskom tržištu rada.

rujan-listopad2009 067                                 rujan-listopad2009 060

Sanja Živoder, koordinatorica programa Mladi na djelu                          Maja Mušnjak, koordinatorica programa Cjeloživotnog učenja

Program cjeloživotnog učenja je program Europske komisije usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stručnog usavršavanja. Podrazumijeva četiri potprograma – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig od kojih je svaki namijenjen korisnicima koji su sudionici određenog dijela obrazovanja. Comenius je namijenjen sudionicima predškolskog, školskog i srednjoškolskog općeg obrazovanja, Erasmus sudionicima visokoškolskog obrazovanja, Leonardo da Vinci strukovnom obrazovanju i osposobljavanju dok je Grundtvig namijenjen obrazovanju odraslih.

 

Što je mobilnost u obrazovanju?

Mobilnost u obrazovanju podrazumijeva provođenje određenog razdoblja života na mjestu različitom od mjesta boravka, a sa svrhom stjecanja novih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija. Agencija treba biti posrednik između Europske komisije i hrvatskih korisnika, a provođenje programa koji su u njenoj nadležnosti, omogućuje:

 • studentima – studiranje u inozemstvu,
 • učenicima – sudjelovanje u međunarodnim projektima, odlaske na razmjene ili obavljanje prakse,
 • sveučilišnim profesorima – predavanje na stranim sveučilištima, rad na međunarodnim projektima i stručna usavršavanja u obliku prakse, treninga, seminara ili konferencije u inozemstvu,
 • školama – sudjelovanje u zajedničkim projektima s drugim školama Europske zajednice,
 • mladima – razmjene, volontiranje i učenje o demokratskim procesima,rujan-listopad2009 074
 • odraslim učenicima – stjecanje novih znanja,
 • zaposlenima i nezaposlenima – stjecanje stručnih znanja i vještina u inozemstvu,
 • istraživačima i znanstvenicima – olakšavanje mogućnosti istraživačkog rada u drugim državama Europske zajednice.
 •  

   

   

  Arijana Vela, Europski dom Dubrovnik – voditeljica projekta Trilateralni susret mladih „Zajednička prošlost, zajednička budućnost“

   

Što Agencija financira?

Sredstva koja Agencija koristi kako bi svojim korisnicima omogućila provođenje njihovih ideja i projekata dolaze iz pristupnih fondova Europske zajednice, državnog proračuna i tzv. Fp7, odnosno Framework programa, glavnog instrumenta Europske zajednice za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja.

Financijska potpora koju Agencija dodjeljuje korisnicima na osnovi javnog natječaja uključuje troškove kotizacije, puta i života te jezičnu pripremu, prema pravilima Europske komisije.

Što to znači za nas učitelje?

Učiteljima je najzanimljiviji Comenius. Namijenjen je svima koji su na bilo koji način uključeni u predškolski odgoj i školsko obrazovanje: vrtićima, školama, učenicima, nastavnom i nenastavnom osoblju (učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima, pedagozima, odgajateljima, knjižničarima, prosvjetnim savjetnicima i ostalima). Ciljevi potprograma su promicanje razvoja znanja o raznolikosti europskih kultura kroz suradnju škola i vrtića europskih država, poticanje osobnog razvoja sudionika, razvoj i usavršavanje vještina i kompetencija te njegovanje ideje o europskom građanstvu. Sudjelovanjem u Comeniusu utječe se na poboljšanje kvalitete školskog obrazovanja, ističe se europska dimenzija obrazovanja, potiče se mobilnost i učenje jezika kao i veća uključenost u europsko društvo.

Aktivnosti Comenius programa u 2010. godini u Hrvatskoj podrazumijevaju:

 • stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja te odgajatelja u nekoj od europskih država u trajanju od jednog dana do 6 tjedana u obliku tečaja, seminara ili obavljanja prakse,
 • pripremne posjete mogućoj partnerskoj ustanovi i kontaktne seminare radi pronalaženja partnerske ustanove u trajanju do 5 dana,
 • partnerstva među školama, vrtićima i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama iz europskih država,
 • internetski portal eTwinning – www.etwinning.net koji omogućuje suradnju škola iz svih europskih država pomoću interneta.

 

Koristi

Koristi od Comenius aktivnosti su mnogostruke – od učenja i usavršavanja stranih jezika, korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, usavršavanja vještina, tehnika i metoda poučavanja i odgoja, razmjene iskustava i dobre prakse s kolegicama i kolegama iz inozemstva, suradnje sa školama, vrtićima i ustanovama iz europskih država do internacionalizacije i davanja europske dimenzije ustanovi.

rujan-listopad2009 062

 

Željka Jelavić, kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, korisnica granta u programu Grundtvig

 

 

 

 

 

 

Konkretni primjer

Obrazovanje u Republici Hrvatskoj stalno se mijenja, prate se kretanja u Europi, donose se standardi, norme i kodeksi.
U svojem ste radu sigurno naišli na učenike koji su bili talentirani za nešto, ali je njihov talent ostao neiskorišten. Htjeli ste im pomoći i možda ste imali i ideje, ali ih niste znali uobličiti i provesti. A možda ste samo zalutali u potrazi za informacijama ili ste naišli na kulturno-jezične, a prije svega i financijske barijere. Isto tako, složit ćete se sa mnom u tvrdnji da ne možemo ostati na znanju koje smo stekli tako što smo 5 (ili u nekim slučajevima i 10) godina sjedili u predavaonicama hrvatskih ustanova visokoškolskog obrazovanja, kad nam učenici rastu uz računala, programe i tehnologije za koje nismo niti čuli, a kamoli koristili. Sve se više govori o cjeloživotnom učenju. Pa, potaknuti takvim kretanjima i idejama, odlučili ste i vi nešto napraviti, naučiti nešto novo, usavršiti svoje znanje ili možda samo popričati s kolegama iz drugih europskih država o njihovom iskustvu.

 

Nude vam se sljedeće mogućnosti:

1. internetski portal eTwinning preko kojega možete ostvariti suradnju između učenika i učitelja vaše škole i učenika i učitelja neke od tisuća škola širom Europe. Možete raditi na nizu projekata koji se nude ili možda ponuditi neki svoj projekt ili podijeliti svoju ideju sa školama zainteresiranima za takav vid suradnje. Raspon projekata je velik, a teme su nepresušne: od nacionalnih specijaliteta, upoznavanja nacionalne kulture, upoznavanja učenika i njihovog načina života, legendi, povijesnih događaja, geografskih karakteristika… Da dalje ne nabrajam – najbolje je posjetiti mrežne stranice www.etwinning.net gdje ćete dobiti najbolji uvid u ono što se nudi. Registracija je vrlo jednostavna, a ako to ne možete sami jer je većina na engleskom jeziku, uvjerena sam da će vam kolegica ili kolega, učitelji engleskog jezika, rado pomoći u ostvarenju ideja. Posljedica može biti jedna lijepa suradnja s nekom od europskih škola, nova saznanja, nova prijateljstva, nova iskustva, a možda i kakvo putovanje…

2. Druga mogućnost je akcija Mobilnost koja vas vodi na stručno usavršavanje, tečaj, seminar ili obavljanje prakse u neku od zemalja Europske zajednice. Ako znate što želite, imate u vidu nekakav tečaj na koji ste bacili oko, ali je – predaleko, preskupo i još nekoliko pre za koje nemate mogućnosti – možete se javiti divnim i strpljivim voditeljicama aktivnosti pri AMPEU-u koje će vas uputiti kako i kamo dalje. Ako ne znate što želite, a znate da želite usavršiti svoje znanje na bilo koji način, možete pretražiti bazu tečajeva, stručnih usavršavanja i sličnih podataka na mrežnim stranicama AMPEU-a www.mobilnost.hr te odabrati nešto što vam odgovara. Sljedeći korak je, pogađate, obraćanje strpljivim voditeljicama aktivnosti pri AMPEU-u koje će vam pomoći ispuniti papire (kojih, prema riječima već postojećih korisnika, tzv. grantova, ima poprilično).

3.  Partnerstvo – kako pronaći partnera i povezati se sa školama diljem Europe, najlakše ćete saznati na mrežnim stranicama Agencije gdje uz par klikova mišem možete pretražiti bazu partnera ili prisustvovanjem nekom kontaktnom seminaru koje također organizira AMPEU, a koje otvara i četvrtu mogućnost – pripremne posjete.

Nakon što odredite što vas zanima, pričekajte da Europska komisija raspiše natječaj za predlaganje projekata koji Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama i u dnevnom tisku. Zatim se obratite na adresu Agencije i prikupite papire te slijedi prijava na natječaj. Za stručno usavršavanje postoje rokovi u siječnju, travnju i rujnu. Za pripremne posjete rok za predaju prijave je najmanje 30 dana od početka provedbe posjeta.
Zatim treba i malo strpljivosti dok vam Agencija ne javi jeste li odabrani za potporu za provođenje svog projekta. Novčana sredstva za mobilnost pokrivaju put, životne troškove, smještaj, jezičnu pripremu i troškove tečaja (troškovi života izračunavaju se prema dnevnim ili tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija). Maksimalni iznos novčanih sredstava za partnerstva ovisi o broju planiranih mobilnosti, a mora se koristiti za mobilnost i lokalne projektne aktivnosti. Jedan veći dio odobrenog iznosa dobivate prije puta, a drugi dio isplatit će vam se nakon što završi vaše stručno usavršavanje i nakon što Agenciji predate izvještaj o onome što ste napravili i naučili.

U svakom slučaju, kao prvi korak, savjetovala bih vam posjet mrežnim stranicama AMPEU-a www.mobilnost.hr i portalu eTwinning www.etwinning.net . Dalje koraci slijede logičkim redoslijedom.

Na kraju dvije male napomene: prva – sve organizirate sami (put, prijavu, kotizaciju, obavljate telefonske razgovore, rezervirate karte i sve ono što proizlazi iz vaše odluke da odete na neki seminar u inozemstvo) i druga – sve je na engleskom. Ali, da se poslužim riječima Victora Hugoa koje su na kraju svojeg izlaganja lijepo ispisale voditeljice programa:

„Usuditi se: to je cijena napretka“.