Microsoft Windows 7 u Download centru uskoro dostupan i školama

gogaS

slika1

 

Download centar za preuzimanje Microsoftovog softvera na koji osnovne i srednje škole imaju pravo temeljem ugovora o licenciranju Microsoftovih proizvoda "Microsoft Campus and School Agreement" potpisanog između MZOŠ-a i tvrtke Microsoft će uskoro biti dostupan svim školama.
Na ovom portalu moći će se preuzeti sve verzije Microsoftovih programa na koje škole imaju pravo korištenja poput Windowsa Viste, Visual Studija Profesional 2008, Officea 2007, ali i novog Microsoft Windowsa 7.
Download centar će se nalaziti na adresi http://msdc.skole.hr.  Za ulaz u centar potrebno je posjedovati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr s ovlastima školskog administratora.

Kako ćete preuzeti softver?

slika2

Kako biste preuzeli softver, primjerice nove Windowse 7, prijavite se svojim AAI podacima na naslovnici Download centra. Nakon otvaranja portala u popisu pronađite željeni program te ga preuzmite na lokalni disk svojeg računala klikom na poveznicu. Sam postupak preuzimanja, uz brzu internetsku vezu, potrajat će oko dva sata.

No, posao ne završava preuzimanjem. Dostupne instalacije nalaze se ili u .exe ili u .iso formatu te je nakon preuzimanja potrebno stvoriti instalacijski medij. Ovisno o vrsti preuzetog softvera, za stvaranje instalacijskog medija bit će vam potrebni odgovarajući CD ili DVD mediji kao i neki od programa za snimanje CD/DVD medija.

Za prijavu na portal upotrijebite AAI@EduHr identitet

Kako izraditi instalacijski medij?

slika3

Prije nego krenete u stvaranje instalacijskih medija, morate raspakirati arhivu koju ste preuzeli s portala. Ukoliko koristite WinRAR, kliknite na arhivu desnom tipkom miša te odaberite jednu od Extract naredbi, primjerice onu koja će vam raspakirati arhivu u novu mapu. Sada vam je na raspolaganju datoteka u .iso formatu koju je potrebno snimiti na DVD medij.

 

Raspakiravanje arhive pomoću programa WinRAR

slika4

U nekoliko sljedećih koraka opisat ćemo postupak izrade instalacijskog medija iz ISO datoteke pomoću programa Nero Burning ROM. Između mnoštva programa za snimanje CD/DVD medija, koje također možete upotrijebiti, odabrali smo Nero Burning ROM jer se koristi u većini škola te ga možemo smatrati standardnim programom kojim su opremljena školska računala.
Da biste izradili instalacijski medij za primjerice, Windows 7, najprije ubacite prazan DVD medij u uređaj za snimanje medija.

Pokrenite program Nero Burning ROM odabirom Start > Svi programi > Nero > Nero Burning ROM. Nakon pokretanja programa otvorit će se prozor kao na slici desno.

 

Dijaloški okvir New Compilation programa Nero Burning ROM

Ukoliko je vaš Nero postavljen tako da se kod pokretanja otvara tzv. Nero Express, za prebacivanje u klasični oblik rada na početnoj stranici Nero Expressa odaberite naredbu Switch to Nero Burning ROM. Ne vidite li naredbu, proširite prozor Nero Expressa klikom na gumb sa strelicom koji se nalazi na lijevom rubu prozora Nero Expressa.

slika5 Okvir Nero Express slika6

Sada biste trebali imati prikaz Nera u klasičnom obliku rada. Za nastavak izrade instalacijskog medija u dijaloškom okviru New Compilation kliknite na gumb Cancel.

Kako biste iz slike (Image) proizvoda stvorili instalacijski medij, odaberite naredbu Burn Image… iz izbornika Recorder. U dijaloškom okviru Otvori pronađite ISO datoteku koju ste ranije raspakirali iz preuzete arhive, označite je te kliknite na gumb Otvori.

 slika7a
Naredba Burn Image iz izbornika Recorder i dijaloški okvir Otvori

Nakon toga, otvorit će se dijaloški okvir Burn Compilation u kojem je potrebno namjestiti sljedeće postavke:

  • U okviru Action uključite mogućnosti Write i Finalize disc (No further writing possible!).
  • U okviru Writing odaberite Write speed, tj. brzinu snimanja medija koja će ovisiti o vrsti uređaja za snimanje. Broj kopija instalacijskog medija odabrat ćete upisivanjem broja u okvir Number of copies.

Nakon što ste postavili sve mogućnosti, kliknite na gumb Burn te započnite proces snimanja instalacijskog medija iz odabrane ISO datoteke. Trajanje samog procesa snimanja ovisi o veličini ISO datoteke koju snimate kao i o odabranoj brzini snimanja medija.

 

slika8                                   slika9
Dijaloški okvir Burn Compilation                                                        Snimanje instalacijskog medija

Nakon što ste uspješno izradili instalacijski medij, možete krenuti u novu avanturu zvanu Windows 7.

slika10 Instaliranje sustava Windows