Međunarodni webinari

 

Cijeli skup dobio je i međunarodnu dimenziju uključivanjem učitelja iz Slovačke, Srbije, Grčke, Bugarske i Litve koji su svoje projekte i načine poučavanja predstavili pomoću videokonferencija. P9286793

  1. Roman Baranović, Slovačka: „Notebook for every Pupil“
  2. Krassimira Dimitrova, Teodora Varbanova, Bugarska: „Journey Through Bulgaria
  3. Andriopoulos Theodoros, Grčka: „Who Killed Mr. X?
  4. George Kontellis, Grčka: „Trial of Galileo“
  5. Tatjana Kriliuvienė, Litva: Topic Based Teaching English for International Project – VCT "Vote for Rainbow Planet ”
  6. Katarina Veljković, Srbija: Osavremenjavanje nastave računara  i programiranja.
    Programiranje LEGO NXT robota u Microsoft Robotics Studio-u

Pogledajte snimke međunarodnih webinara: