Jethro Tull mi je napokon dostupan!

srecko

Par riječi o CDex-u i Audacityju

Kupujem samo BUG. Ostale informatičke časopise ponekad prelistam, pregledam ili pak pročitam, no ne kupujem ih jer redovito objavljuju jednake ili vrlo slične informacije, članke (i reklame) kao i časopis koji kupujem. Dakako da ovime ne recenziram ili kritiziram časopise, znanje i trud ljudi koji u njima rade. Ljudi iz moje društvene mreže ne kupuju ni BUG ni druge časopise, reklame u novinama redovito preskaču, a na moje pitanje zašto ponekad ne pročitaju nešto o novoj „strojevini i mekušju“, kažu mi da im je sve nerazumljivo, netransparentno i nejasno. Jasno mi je da svaki časopis ima svoju publiku i da časopis koji se naziva informatičkim piše diskursom koji nije privlačan neinformatičarima. Tako se, primjerice, vladaju i Glorija ili Sportske novosti: prilozi su im napisani i grafički složeni tako da privlače određenu ciljanu publiku.

Ipak, znam da bi ljudi voljeli pročitati neku recenziju, prikaz ili uputu i u informatičkom časopisu, no već razvijeni metajezik je odbojan, a uporaba kratica kojima se označuju sastavnice hardvera ili drugi tehnologijski pojmovi nisu čitki većini ljudi. Nadam se, stoga, da će čitatelji moći uporabiti neke savjete iz ovoga teksta.

Nastavnici hrvatskoga jezika prilagođuju svoje nastavne planove temeljnim kompetencijama (slušanju, čitanju, pisanju i govorenju) pa je slušanje nečega i govorenje jedno od temelja nastave oko kojega se stvaraju priprave, metodički obrasci, priređuju nastavna sredstva i pomagala. Provode se besane noći i bezbrojni sati u traženju različitih materijala koji bi se mogli uporabiti na nastavnomu satu, a čini mi se da im najviše problema stvaraju baš zvučne snimke. Hrvatski su glumci malo toga snimili, neki od njih naplaćuju honorare tako da im valja platiti nemali iznos po stihu, a ono što je snimljeno, jednim dijelom nije osobito dobro (mislim da djeca na smotri Lidrano bolje govore stihove od nekih naših glasovitih umjetnika!). Tek posljednjih godina hrvatski nakladnici stidljivo priređuju zvučne materijale za nastavu hrvatskoga jezika, ali na tzv. glazbenim diskovima, što mnogim nastavnicima stvara poteškoće. Nekima je problem pustiti treću pjesmu/snimku s CD-a, neki žele samo ulomak iz snimke, a mnogi bi željeli više puta ponoviti ono što se čulo. Nije beznačajan zahtjev da se pusti jedna rečenica ili jedan stih, primjerice, pet puta. S glazbenim CD-om takvi bi zahtjevi pretvorili nastavni sat u nespretne pokušaje da izvedba djeluje pripremljeno i strukturirano i brzo bi se odustalo od svega te bismo se vratili na metodiku tipa „ja govorim, vi tiho i pozorno slušajte i pamtite što sam rekao“.

Srećom, postoji mnoštvo računalnih programa kojima jednostavno možemo prilagoditi sve svoje zahtjeve. Neki su komercijalni, no neki su besplatni i sjajno napravljeni. Između mnogih koje sam probao (a o nekima samo čitao recenzije), odlučio sam se za CDex i Audacity.

CDex se može preuzeti sa stranice, stranica Download. Spremljenu izvršnu datoteku pokrećete dvostrukim klikom (ili klikom na gumb Pokreni) i CDex se instalira na računalo.

CDex

Slika 1. Prozor programa CDex s popisom pjesama na CD-u

Glazbeni CD stavite u CD ili DVD-ROM uređaj računala i pokrenite program CDex. Nakon toga CDex će automatski prepoznati sve zvučne datoteke i označiti ih plavom bojom. Ukoliko na računalu imate više od jednog uređaja za rad s CD-ovima, možda ćete morati odabrati odgovarajući uređaj u padajućem izborniku gore – desno.
WAV datoteka je „ripana“ glazbena datoteka dobivena pretvaranjem glazbenog ili nekog drugog zvučnog zapisa s izvornoga diska u računalnu datoteku, stvarajući točnu (i kvalitetnu!) kopiju zapisa. Prednost takvog zapisa je što ga možete računalno uređivati (slušati, kopirati, mijenjati, obrađivati raznim programima, jednostavno prenositi na drugo računalo itd.). WAV oblik zvučnog zapisa, međutim, zauzima dosta memorijskog prostora, datoteka je povelika pa ako se želi uštedjeti na prostoru, bolje je koristiti MP3 oblik zvučnog zapisa. MP3 je dio tzv. MPEG-1 formata, nudi dobru kakvoću zvuka, a u stvarnosti nudi sve ono što ljudsko uho može čuti. Naime, sažimanje u MP3 format radi tako da iz zvučnog zapisa izbacuje sve ono što naše ljudsko uho ne može čuti (baš me zanima kako psi ili šišmiši čuju MP3, nedostaje li im što?). Zbog toga je memorijski zapis u MP3 obliku desetak puta manji od zapisa u obliku WAV datoteke. To je učinilo MP3 najpopularnijim formatom, kojemu su se odavno prilagodili svi, od proizvođača automobila do proizvođača kabina za tuširanje.

 

Kako zvučni zapis s CD-a preoblikovati u WAV ili MP3?

 

Želimo li sve zvučne zapise s CD-a preoblikovati u WAV oblik, dovoljno je pritisnuti funkcijsku tipku F8, dok za preoblikovanje u MP3 trebamo pritisnuti F9. Za oba postupka možete koristiti i naredbe iz izbornika Convert ili alate s desne strane programskog prozora. Želite li preoblikovati samo treću pjesmu, označite je mišem pa pritisne F8 ili F9.

CDex1Slika 2. Označena je samo jedna pjesma koju ćemo preoblikovati

Označavanje više pjesama se u CDex radi na uobičajen način: drži se pritisnutim CTRL i mišem označavaju one pjesme koje se žele preoblikovati.

CDex ne treba posebno podešavati na početku jer su sve postavke namještene prema potrebama većine ljudi. Naime, dok on konvertira glazbeni CD, možete piti kavu laganim gutljajima ne razmišljajući što program radi! On će sve preoblikovane datoteke spremiti u mapu „Moji dokumenti/moja glazba/MP3“ iz koje ih možete kopirati ili premjestiti na uobičajen način. Želite li promijeniti mapu u koju se spremaju snimke, otvorite izbornik Options, u njemu odaberite Settings (F4) i onda u kartici Filename promijenite putanju do zadane mape u okvirima: WAV -> MP3 i Recorded Tracks.

CDex3 Slika 3. Promjena mape za spremanje datoteka

CDex ukratko:

  1. Preoblikovanje zvučne datoteke u WAV (memorijski velika datoteka): F8.
  2. Preoblikovanje zvučne datoteke u MP3 (memorijski mala datoteka, preporučeno): F9.
  3. Preoblikovanje svih glazbenih datoteka – pokrenuti CDex, staviti CD u CD-ROM čitač računala i pritisnuti F8 ili F9.
  4. Preoblikovanje odabranih datoteka – držati pritisnutom tipku CTRL i mišem označiti željene datoteke; pritisnuti F8 ili F9.
  5. Sve datoteke spremaju se u mapu „Moji dokumenti/moja glazba/MP3“.

Dakako da su ovdje opisane samo temeljne funkcije programa, no za preoblikovanje zvučnih datoteka u MP3 ovo je dovoljno. MP3 datoteke sada možemo uređivati za nastavu: možemo ih kratiti, spajati s drugim zvučnim datotekama, snimati nešto, dodavati im ili pak rezati citate (ulomke) iz njih. Za to nam je potreban program Audacity.


Audacity

 

Audacity se može preuzeti na ovoj adresi. O njemu na internetu postoji veliki broj foruma, recenzija, uputa i sl. Besplatan je i izvanredan, a za priređivanje zvučnih datoteka za nastavu hrvatskoga jezika dovoljan u mogućnostima. Ipak, nešto je složeniji od CDex-a pa će i upute za njega biti drukčije. Preuzimanje, instalacija i prvo pokretanje je jednako svim ostalim programima za Windowse – valja pripaziti na inačicu, odnosno s interneta preuzeti najnoviju stabilnu inačicu programa (u vrijeme pisanja ovoga teksta to je Audacity 1.2.6, a moguće je preuzeti i beta verziju Audacity 1.3.9).

Prvo pokretanje i postavljanje

 

Audacity se pokreće kao i ostali programi, klikom na ikonu na radnoj površini ili odabirom u izborniku Start. Da bi Audacity mogao snimiti radove u MP3 formatu, potrebno mu je postaviti codec lame_enc.dll. Ovaj codec valja preuzeti na internetu, primjerice na: LAME download page gdje u okviru „For Audacity on Windows“ kliknete na poveznicu „libmp3lame-win-3.98.2.zip“ i spremite sažetu „zip“ datoteku bilo gdje na računalo. Poslije preuzimanja datoteku treba raspakirati odgovarajućim programom i zapamtiti gdje je spremljena datoteka lame_enc.dll (preporučam u Moje dokumente). Ta datoteka zatrebat će nam prilikom prvog spremanja svog rada u obliku MP3 datoteke, kada ćemo Audacityju trebati pokazati gdje je spremljena lame_enc.dll. Nakon početnog označavanja tražene datoteke, Audacity nas više ne će pitati za ju.

Otvaranje i uređivanje zvučnog zapisa (pjesme/recitacije…)

audicity

Slika 4. Prozor programa Audacity s označenim najvažnijim alatima

Audacity radi kao i svi ostali Windowsovi programi: u glavnom dijelu programa (gdje se vide zvučne krivulje) dovoljno je kliknuti mišem na bilo kojem odabranom mjestu te povući pokazivač miša lijevo ili desno, otpustiti ga i – označili smo dio zvučnog zapisa. Označeni dio možemo izbrisati pritiskom na tipku Delete, kopirati tipkama CTRL + C (ili naredbom Copy u izborniku Edit). Ako otvorimo dva zvučna zapisa, primjerice jednu recitaciju i jednu instrumentalnu skladbu, možemo kopirati dio skladbe i zalijepiti je (CTRL + V ili Paste), primjerice, na početak recitacije. Neki zvuk možemo ponoviti (zalijepiti) više puta itd. Dakako, ako nam trebaju samo prve dvije strofe, a recitacija ima snimljenu cijelu pjesmu, označit ćemo je od kraja druge strofe do kraja pjesme i izbrisati označeno.

Tako priređene zapise spremamo u obliku MP3 datoteke odabirom naredbi: File > Export > Save As Type: MP3 Files. Ukoliko niste ranije pripremili datoteku s codecom lame_enc.dll , prije spremanja ćete morati odraditi i taj dio.

Uređivanje početka i kraja pjesme

Tijekom nastave je poželjno da se zvuk postupno pojačava na početku i postupno smanjuje na kraju. To se postiže uporabom filtra Fade In i Fade Out. Filtri su smješteni u izborniku Effect. Postavimo pokazivač miša na otprilike 8. sekundu od početka i označimo zapis do početka (dakle, označujemo unatrag – ulijevo), odaberemo Effect > Utility > Fade In i zvuk će se prvih osam sekunda postupno pojačavati. Isto možemo uraditi na kraju (pod uvjetom da govor ne traje sve do kraja). Osam do deset sekunda prije kraja postavimo pokazivač miša, označimo do kraja (prema naprijed – udesno) i odaberemo Effect > Utility > Fade Out – našoj pjesmi će se jačina zvuka postupno stišavati. Ako nam to nije dovoljno, isti efekt možemo primijeniti na označeni dio više puta.

Što se tiče ostalih efekata, preporučam ih isprobati, ali ne i upotrijebiti za nastavu (osim ako je potrebno očistiti šumove).


Snimanje mikrofonom

 

Mikrofon valja priključiti na zvučnu karticu računala i – to je sve. Crvenim pucetom na Audacityju pokrećemo snimanje, a istim pucetom prekidamo snimanje zvuka. Snimljeni zvuk spremimo kao MP3 datoteku (File > Export…) i sada ga možemo uređivati. Ponovno ga otvorimo u Audacityju (File > Open…) i uređujemo. Obično početak i kraj treba odrezati, dodati im neke druge zvukove, nešto glazbe i sl. Nakon uređivanja sve valja spremiti pod drugim imenom jer je dobro da nam sirova snimka ostane u pričuvi.

audacity1 Slika 5. Odabir mikrofona kao ulaznog uređaja

Za snimanje je još bolji program Nero Wave Editor koji dolazi u paketu komercijalnog programa Nero. S njim je snimanje još jednostavnije, a uređivanje vrlo slično ovdje opisanom. Nero se može preuzeti sa sljedeće stranice.

Svi zvučni zapisi potrebni za nastavu hrvatskoga jezika mogu se (i trebaju) obraditi ovim programima. Tako priređene datoteke rabimo u PowerPointu ili u MS Produceru. U sljedećem nastavku bavit ćemo se grafikom i filmom – priredit ćemo fotografije, a nakon toga kratki film.


Literatura