E-teach

antun_vanja

Način objedinjavanje elektroničkih izvora znanja za djecu s posebnim potrebama (2. dio)

U prethodnom članku obrazložena je potreba izrade primjerenih i prilagođenih izvora znanja namijenjenih učenicima s teškoćama. Elaborirane su prednosti koje elektronski udžbenici nude u kontekstu prilagođenih i posebnih odgojno – obrazovnih sadržaja. Predstavljena je E-teach konzola stvorena u MS PowerPointu, koja predstavlja način objedinjavanja više vrsta obrazovnih sadržaja poput kratkih obrazovnih filmova, zvučnih čitanaka, kvizova, PowerPoint prezentacija, materijala u .doc ili .pdf formatu.

U nastavku se čitateljima nudi detaljan prikaz E-teach konzole i njenih temeljnih sastavnica.

Slika1 Kao što je ranije navedeno, korištenje E-teach konzole započinje odabirom željene aktivnosti iz početnog izbornika. Aktivnosti koje se nude učeniku su:

 • film,
 • tekst,
 • kviz,
 • tekst za ispis.
   

Izbornik FILM

Ovaj izbornik korisniku nudi izbor kratkih obrazovnih filmova povezanih sa sadržajem koji se obrađuje u nastavi. Filmovi su u konzolu integrirani tako da je njihovo pokretanje brzo i jednostavno. Ukoliko učitelj nije upoznat s videotehnologijom, može koristiti obrazovne filmove iz različitih izvora, primjerice, obrazovne videosadržaje dostupne na stranici www.neok12.com.

Predlažemo da se u konzoli ne koriste hiperveze na željenu stranicu, već da se ugradi URL u postavke

flash playera koji se nalazi u E-teach konzoli. Kako to napraviti?

Pratite sljedeće korake (napominjemo da je E-teach napravljen u MS Officeu 2007):

 1. Pritisnite gumb Office.
 2. Pritisnite gumb PowerPoint mogućnosti.
 3. Odaberite karticu Prilagodba.
 4. Stavite kvačicu na Prikaži karticu Razvoj.
 5. Pritisnite gumb U redu.

PowerPoint ostavite otvorenim pa otvorite mrežni preglednik:

 1. Otvorite željeni videosadržaj na stranici www.neok12.com .
 2. Kliknite na ikonu YouTubea u donjem desnom dijelu ekrana i otvorit će se originalna videosnimka s YouTubea.
 3. Kopirajte originalni URL (koji se nalazi uz informaciju o videosnimci) u Notepad.
 4. Uredite kopirani URL tako da izbrišete dio watch? i zatim znak = zamijenite znakom /.

Nakon što ste pripremili PowerPoint i kopirali URL željenog videosadržaja, otvorite dio E-teach konzole (2. slajd) na kojem se nalazi Flash player i učinite sljedeće:

 1. Kliknite na Player i zatim na karticu Razvoj.
 2. Odaberite gumb Svojstva.
 3. U novom prozoru kliknite na Custom i zatim gumb označen znakom trotočja „“.
 4. Otvorit će se novi prozor u kojem na kartici Općenito kopirajte prije uređen URL.
 5. Kliknite gumb Primijeni i zatim U redu te zatvorite prozor Svojstva.

Slika2 Na ovaj ste način u player postavili zadani URL te će se željeni film pokrenuti svaki put kada u konzoli odaberete mogućnost Film. Napominjemo da računalo mora biti spojeno na internet.

Ako ove upute nisu dovoljno jasne ili ste „vizualni“ tip, pogledajte ih u video obliku na ovoj poveznici.

Na ovaj ste način učeniku omogućili da pogleda obrazovni materijal. Sve što on treba učiniti je da pokrene svoj E-teach i klikne na gumb Film.

Vjerujemo da, u kontekstu obrazovanja učenika s teškoćama, digitalni videosadržaji imaju potencijal da:

 • simuliraju stvarne životne situacije i djeluju kao posrednik u situacijama koje ovi učenici ne mogu iskusiti ili u njima sudjelovati (ovo je posebno značajno kada se radi o učenicima s autizmom, emocionalnim teškoćama ili specifičnim teškoćama učenja, učenicima koji imaju umanjene socijalne vještine),
 • učenicima s teškoćama omoguće gledanje i slušanje sadržaja umjesto samog slušanja (posebno značajno za učenike s govorno – jezičnim teškoćama),
 • nude mogućnosti rješavanja problemskih zadataka te mogućnost učenja u kontekstu i postizanje generalizacije,
 • potpomažu ponavljanje u multisenzornom okruženju,
 • nude mogućnost „prirodnijeg“ i raznolikog učenja,
 • ponekad apstraktno iskustvo učenja povezuju s konkretnim izvorima.

Izbornik TEKST

Slika3 E-teach konzola omogućuje perceptivnu prilagodbu teksta na način koji će zadovoljiti potrebe svakog pojedinog učenika. Tekst se može uređivati tako da se mijenja veličina slova ili, primjerice, boja teksta i pozadine. Moguće mu je pridružiti i zvučne datoteke za učenike s teškoćama vida ili s nespecifičnim ili specifičnim teškoćama učenja poput disleksije. Nudi se i mogućnost naglašavanja ključnih riječi i pojmova te brojni drugi načini kojima se može povećati čitljivost i tekst prilagoditi potrebama pojedinog učenika. Napominjemo da će se klikom na gumb Tekst otvoriti PowerPoint prezentacija koja omogućava prilagodbu zadanog teksta na opisani način.

Odabir izbornika TEKST učenika vodi do sadržaja konzole (skripte). Učenik može odabrati (samostalno ili uz pomoć) željeni tekst tako da klikne na njegovu hipervezu. Sa svake stranice skripte može se vratiti na stranicu sa sadržajem ili na glavni izbornik iz kojeg može odabrati neku od ponuđenih mogućnosti (film, kviz ili tekst za ispis).

Ključne riječi u tekstu povezane su s pojmovnikom što pomaže boljem razumijevanju samog sadržaja. Moguće je koristiti hiperveze na ranije obrađene sadržaje kako bi se učenici prisjetili ranije obrađenog gradiva – imajući na umu da se većina učenika s teškoćama otežano prisjeća nečega što su ranije učili. Ostalim sadržajima, koji su povezani s tekstom, učenik može pristupiti izravno iz samog teksta ili pomoću glavnog izbornika.

Tekst prate ilustracije koje se također mogu prilagođavati u smislu bolje percepcije (obično se iz teksta izdvajaju ilustracije kako ne bi remetile čitljivost). Tekst može biti obogaćen poveznicama sa sadržajima na internetu ili s ostalim izvorima znanja (poput enciklopedija) za učenike koji ih mogu i znaju koristiti.

KVIZ

Slika4 Izbornik KVIZ učeniku nudi mogućnost ponavljanja i provjere znanja. Ovisno o mogućnostima pojedinog učenika, kvizovi mogu predstavljati različite aktivnosti. Mogu se koristiti svime, od bojanki, slagalica pa do pitanja s višestrukim izborom.

Može se prilagoditi i razina podrške svakom učeniku, od osiguravanja pomoći do podsjećanja na točan odgovor. Tip zadataka također je prilagođen, kao i vrijeme potrebno za rješavanje zadatka, broj zadataka i način njihove prezentacije. Pogledajte naš tekst o programu za izradu kvizova Hot Potatoes.

TEKST ZA ISPIS

Slika5U ovom dijelu konzole učenik ima mogućnost ispisa određenih dijelova teksta.

Vrlo je značajna mogućnost prilagodbe veličine tiska i isticanja ključnih riječi koju nudi E-teach. Na taj se način učeniku osigurava tekst koji je prilagođen njegovim specifičnim potrebama i koji se može koristiti i u situacijama kad učenik nema pristup računalu.

 

 

 

ZAKLJUČAK

Najveća prednost E-teacha u usporedbi s ostalim elektronskim udžbenicima (osim činjenice da isti u našoj zemlji ne postoje, a poglavito ne oni prilagođeni učenicima s teškoćama), je u činjenici da je ovaj sustav otvoren za različite vidove modifikacija i na taj način prilagodljiv svakom pojedinom učeniku i nastavnom predmetu.

Za razliku od standardnih udžbenika, ovaj sustav predstavlja platformu za učenje koja je u potpunosti individualizirana i koja poštuje sve metodičke principe edukacije učenika s teškoćama.

To nam ujedno omogućuje poštivanje prava svakog učenika na informacije i način njihova usvajanja koji je prilagođen njegovim sposobnostima i koji je u suglasju s individualiziranim odgojno-obrazovnim programom kao osnovom za učenje.