Composica Enterprise – alat za izradu sadržaja za e-učenje

sasa dumic

Započinjete li razvoj sadržaja za e-učenje, jedna od najvažnijih odluka koje morate donijeti je odabir alata za razvoj. To uključuje autorske alate čija je namjena izrada strukture modula koji će se isporučivati kao i stvaranje samog sadržaja učenja (tekst, slike, multimedijalni i interaktivni elementi i sl.). Organizacije i tvrtke koje se profesionalno bave izradom sadržaja, često će posegnuti za specijaliziranim alatima poput Flasha, Silverlighta, ranije Authorwarea ili čak alatima za razvoj softvera. Iako ti alati pružaju praktički neograničene mogućnosti razvoja sadržaja, njihov glavni nedostatak je što za korištenje zahtijevaju veliko znanje i iskustvo, odnosno specijalizaciju.

S druge strane, danas su vrlo popularni tzv. Learning Content Management sustavi (LCMS) poput Moodlea ili WebCT-a, koji nude jednostavan i brz razvoj sadržaja, njegovu isporuku i praćenje. Iako na prvi pogled ovaj pristup izgleda prihvatljiviji i jednostavniji od koncepta u kojem se koriste vanjski alati za razvoj sadržaja i Learning Management sustav (LMS) za isporuku i praćenje, LCMS nije uvijek najbolje rješenje. Za jednostavnije i kraće module e-sadržaja ovi će sustavi biti vrlo korisni, međutim za izradu složenijeg sadržaja, kao i u situacijama kad na razvoju radi više članova tima, LCMS će taj razvoj znatno otežati ako ne i onemogućiti.

Srećom, na tržištu je prisutan čitav niz jednostavnih specijaliziranih alata za izradu animacija, simulacija, softverskih simulacija i testova za stvaranje sadržaja za e-učenje. Posebna kategorija su autorski alati (autoring)koji su, s jedne strane, dovoljno jednostavni i intuitivni za korištenje, ne zahtijevaju dugotrajno učenje i pripremu, a s druge strane, uvažavaju sve zakonitosti e-learninga kao metode, pružaju velike mogućnosti za razvoj i otvoreni su za korištenje u kombinaciji s drugim alatima. Od niza kod nas trenutno aktualnih alata, izdvojili smo alat Composica Enterprise zbog mogućnosti koje pruža, ali i činjenice da je, zahvaljujući tvrtki Cognita, u potpunosti prevedena na hrvatski jezik.

Composica Enterprise je autorski alat kojem se pristupa pomoću interneta, što donosi čitav niz prednosti u odnosu na alate namijenjene lokalnom, osobnom računalu. Na ovaj se način svi projekti nalaze na istom mjestu, može im se pristupati s bilo kojeg računala, a najvažnije je što je omogućeno da na istom projektu radi više članova tima. Moguć je paralelni rad, ali i suradnja između članova tima s različitim ulogama (voditelj projekta, stručnjak za sadržaj, scenarist, razvojni stručnjak, dizajner, tim za testiranje itd.). Članovi tima kao što su voditelj projekta, stručnjak za sadržaj i tim za testiranje na ovaj način mogu pregledavati sadržaj i prije nego je razvijen do kraja i uz pojedine dijelove sadržaja postavljati vlastite komentare, odnosno zadavati zadatke članovima tima zaduženima za unošenje sadržaja.

composica

Prvo što vas dočeka nakon logiranja na sustav je „nadzorna ploča“ koja pruža jasan uvid u stanje projekta u bilo kojem trenutku. Informacije poput: tko je online, kome je dodijeljen koji zadatak i u kojoj je fazi izvođenja, prostori za rasprave – individualne ili zajedničke, znatno ubrzavaju proces razvoja i pospješuju suradnju unutar tima. Svaki autor pristupa svom dijelu projekta, odnosno zadatcima koji su mu dodijeljeni.

properties Sučelje Composice podsjeća na uobičajene desktop aplikacije i vrlo je intuitivno. Svatko s iskustvom rada u Officeu neće imati nikakav problem odmah krenuti s izradom sadržaja. Sam proces stvaranja tečaja teče od odabira grafičkog i funkcionalnog predloška i postavljanja osnovnih parametara projekta nakon čega autor gradi njegovu strukturu. Svaki tečaj može sadržavati proizvoljan broj razina poglavlja i potpoglavlja, a svako poglavlje sastoji se od stranica ili scena. U tečaj je, naravno, moguće ugraditi i proizvoljan broj testova. Navigacija unutar tečaja ugrađuje se automatski, a autor bira između ponuđenih elemenata navigacije, njihovog rasporeda, izgleda i sl.

Svaka scena (stranica, slajd) uređuje se slično kao u PowerPointu, uz mogućnost dodavanja elemenata koji su specifični za e-learning. Na scenu je moguće dodati tekst, slike, zvučne i videosadržaje, Flash animacije, gumbe, poveznice, tablice, grafičke elemente, ali i tzv. okvir objekt koji može sadržavati sve što je moguće prikazati u internetskom pregledniku, što vam zapravo pruža neograničene mogućnosti. Na ovaj način Composica omogućava korištenje objekata koji su stvoreni drugim alatima, prikazivanje mrežnih stranica i postojećih dokumenata (npr. doc, pdf, xls…). Svaki element ima set svojstava koji određuju njegov izgled, položaj i ponašanje što autorima daje potpunu kontrolu.

Naravno, Composica donosi nekoliko interaktivnih objekata koji omogućavaju izradu testova, tj. koje je moguće ugraditi na scene u svrhu prenošenja znanja. Ovi elementi uključuju pitanja s više ponuđenih odgovora, pitanja s unosom teksta, pitanja „povuci i spusti“ te Hot Spot, Hot Object i Hot Word interakcije.

composica1

Posebnost Composice je i nekoliko jednostavnih igara koje imaju mogućnost ugradnje pitanja čime učenje postaje zabavnije. Svi elementi su potpuno funkcionalni istog trenutka kad ih ubacite na scenu i ne zahtijevaju nikakvo programiranje, što razvoj čini brzim i jednostavnim.

composica2

Composica je nedavno u svojoj novoj inačici 4.0 donijela nekoliko elemenata koji omogućavaju komunikaciju između polaznika i mentora, odnosno polaznika međusobno, kao što su blogovi, diskusijske grupe, mogućnost ocjenjivanja i sl.

Razvijene module moguće je objaviti u obliku pogodnom za Web, CD, L(C)MS ili kao instalacijski paket. U slučaju objave za LMS, paket je SCORM (u verziji 1.2 ili 2004) kompatibilan što omogućava njegovo postavljanje na većinu dostupnih sustava poput Moodlea, IBM LMS-a ili Cognita eLearner LMS-a. Polaznici tečajeva razvijenih Composicom za pregled moraju imati jedino internetski preglednik.

 

Više informacija možete saznati na mrežnim adresama www.cognita.hr i www.edukacija.net.

composica3