Tesla u školi

renata_aleksandra 

slika1Stručni timovi iz Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet sustavno prate uvođenje e-obrazovanja u sustav školstva Republike Hrvatske. To podrazumijeva kontinuirani projektni rad s nastavnicima i njihovim učenicima, pružanje potpore kroz savjetodavni rad i infrastrukturu te planiranje i razvoj daljnjih aktivnosti i projekata.

Tim za posebne obrazovne programe iz CARNet-ovog Odjela za podršku obrazovanju sustavno prati i potiče primjenu digitalnih nastavnih materijala u nastavi osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Kako se od današnjeg nastavnika očekuje voditeljska uloga u procesu učenja i poučavanja, a od učenika aktivno sudjelovanje u tom procesu, velika je pozornost usmjerena na interaktivne digitalne nastavne materijale s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ (https://lms.carnet.hr) koji upravo potiču navedeno. U tim je materijalima nastavnicima i učenicima omogućeno da pomoću zvučnih i videozapisa te brojnih animacija vizualiziraju problem i njegovo rješenje. Također im je na raspolaganju uporaba jedne od najizazovnijih i najuspješnijih metoda učenja i poučavanja – samostalni istraživački rad. U brojnim su primjerima učenici stavljeni u ulogu aktivnih istraživača koji provode istraživanje u različitim okolnostima i s različitim objektima te na taj način dolaze do trajnih znanja i rješenja brojnih upita i nedoumica koje su karakteristične za njihov uzrast. Upotreba digitalnih nastavnih materijala na nastavnom satu omogućuje primjenu velikog broja nastavnih metoda. Uz metode čitanja, gledanja i pisanja, izražena je i metoda slušanja. Razvoj te vještine do sada je često zanemarivan, a od izrazite je važnosti za daljnje školovanje i poslovno okruženje. Materijali često upućuju na donošenje odluke na osnovi procjene što je još jedna vještina koju je nužno razvijati tijekom školovanja.

Iako interaktivni digitalni nastavni materijali s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ obuhvaćaju većinu cjelina predviđenih nastavnim planovima i programima predmeta Matematike, Fizike, Biologije i Kemije za srednje škole i omogućavaju online učenje i poučavanje, savjetuje se kombinirani oblik e-učenja. Primjenu je nužno osmisliti vrlo pažljivo i ugraditi je u nastavni proces vodeći brigu o primjerenim oblicima i metodama rada te o predznanju, mogućnostima i interesima svakoga učenika. Takav oblik individualizacije nastave u ovom je slučaju prilično jednostavno ostvariti jer svaki učenik ima mogućnost odabira samostalnog ritma i opsega savladavanja gradiva.

slika2 slika3
Uvodna radionica

Zbog svega navedenoga, a s ciljem uvida u mogućnosti primjene ovakvih nastavnih materijala u našim školama, CARNet je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa odlučio pokrenuti projekt „Tesla u školi“ koji je prirodan nastavak edukacije nastavnika u sklopu CARNet-ovog projekta „Nove tehnologije i digitalni nastavni sadržaji“.

Ciljevi projekta „Tesla u školi“ bili su:

  • poticanje masovnije primjene digitalnih nastavnih materijala s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“,
  • osmišljavanje najprimjerenijih nastavnih metoda i oblika rada koji omogućuju kvalitetnu primjenu IKT-a u nastavi,
  • poticanje primjene ostalih alata s ciljem informatizacije odgojno-obrazovnog sustava.

U provedbi projekta „Tesla u školi“ sudjelovalo je četrdeset i osam nastavnika matematike, fizike, biologije i kemije iz osamnaest hrvatskih srednjih škola. Jedan od kriterija izbora sudionika je bio i broj prijavljenih nastavnika iz iste škole jer se nastavnicima – sudionicima htjela osigurati stalna mogućnost suradnje i rada u timu. Projektom su također bili obuhvaćeni i ravnatelji koji su, davanjem suglasnosti, svojim nastavnicima omogućili kvalitetan rad pružanjem potpore i osiguravanjem svih potrebnih resursa. CARNet-ov projektni tim nastavnicima je osigurao i pružanje stručne pomoći u provedbi projekta u njihovim školama, a na poziv samih nastavnika.

Sve je to doprinijelo da se u vremenu od veljače 2009. godine, kada su počele prijave, pa do srpnja iste godine, kada je održan završni stručni skup, prikupi velik broj materijala koji obuhvaćaju iznimno kvalitetne radove nastavnika i informativne upitnike učenika i nastavnika.

Kako bi se nagradio najveći angažman u projektu, svi su sudionici na temelju poslanoga rada sudjelovali u natjecanju. Promatrani i ocjenjivani elementi bili su :

  • uspješnost uporabe različitih metoda i oblika rada u primjeni e-sadržaja u svrhu ostvarivanja ciljeva nastavnog sata,
  • inovativnost u upotrebi e-sadržaja u nastavi,
  • aktivna uloga nastavnika i učenika u nastavnom procesu,
  • opći dojam,
  • snimka sata.

Ocjenjivački je sud vrjednovao nastavničke priprave za sat, a još je bolji uvid u sve aktivnosti na satu imao iz poslanih videosnimki. Nagrade za najuspješnije radove podijeljene su u dvije kategorije: skupna nagrada za najaktivniju školu i pojedinačne nagrade za tri najuspješnija rada.

slika4
Tehnička škola Daruvar
slika5
Veterinarska i zdravstvena škola dr. Andrije Štampara
                           
 

slika6

Veterinarska i zdravstvena škola dr. Andrije Štampara

U kategoriji „Skupna nagrada – najaktivnija škola“ nagrada je dodijeljena školi s najvećim brojem nastavnika aktivno uključenih u projekt. Izrazito kvalitetne priprave i videozapisi nastavnih sati presudili su da nagradu za najaktivniju školu dobije Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampara iz Vinkovaca. Nastavnici Vedran Žadanj, Senka Knežević-Čeple, Ružica Kruhoberec, Manuela Murvaj i Vesna Đurković ovom su nagradom svoju školu opremili novom interaktivnom bijelom pločom.

Zbog izrazito kreativne primjene digitalnih nastavnih materijala, koja je obuhvaćala uspješnu primjenu različitih nastavnih metoda i oblika rada te inovativnosti i izrazito visoke aktivnosti nastavnika i učenika u nastavnom procesu, pojedinačne su nagrade osvojili nastavnici Vedran Žadanj (Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampara, Vinkovci) – prvo mjesto i prijenosno računalo, Goran Repinc i Nataša Vacka (Tehnička škola, Daruvar) – drugo mjesto i mini prijenosno računalo te Jasmina Horvatović (Graditeljsko-geodetska škola, Osijek) – treće mjesto i mini prijenosno računalo.

Svi pristigli radovi bit će objavljeni na CARNet-ovom Portalu za škole na adresi www.skole.hr u rubrici Nastavni materijali.

Osim samih radova, nastavnici su izradili osvrt na primjenu e-sadržaja u nastavi. Unatoč navođenja nekih otežavajućih okolnosti („tehnički problemi s mrežom i računalnom opremom“, „jako velika angažiranost nastavnika za pripremanje sata u kojem se primjenjuju e-sadržaji“), nastavnici su rad s ovim materijalima ocijenili izrazito pozitivno („pokusi koje nije moguće izvesti u učionici su lijepo snimljeni“, „mogućnost da učenici sami provjere svoje naučeno znanje“, “dostupnost u bilo koje vrijeme“, „zornost“, „povećana motivacija učenika“, „lakši pristup do učenika“, „mogućnost vizualizacije“, „jasna primjena sadržaja u svakodnevnom životu“, „učenici su aktivniji, motiviraniji te se postiže ugodna, opuštena i radna atmosfera“, „sat je dinamičniji“…).

Ništa se drugačije mišljenje nije dobilo ni iz upitnika koje su ispunjavali učenici nastavnika uključenih u projekt. Nakon detaljne obrade i analize 415 upitnika učenika, dobiveni su ohrabrujući rezultati – 75 % anketiranih učenika navelo je da su u nastavi sudjelovali puno ili malo više nego inače, 59 % ih je bilo motivirano ili jako motivirano, 76 % je nastavni sat ocijenilo kao zanimljiv ili jako zanimljiv, 84 % ih je učenje pomoću računala ocijenilo afirmativno i isto toliki je postotak ozračje na satu ocijenilo radno i opušteno ili izrazito radno i opušteno.

Detaljnija analiza predočena je u sljedećim grafikonima*:

1. Sudjelovanje na nastavi u sklopu koje su se primjenjivali digitalni materijali u odnosu na sudjelovanje u nastavi bez primjene digitalnih nastavnih materijala?

slika7

2. Koliko te način rada u nastavi (korištenje digitalnih nastavnih materijala) motivirao na veće sudjelovanje u nastavi?

slika8

3. Kako bi ocijenio/la zanimljivost nastavnog sata u kojem su se koristili nastavni digitalni materijali?

slika9

4. Sad kad si imao/imala digitalne nastavne materijale u nastavi, kako bi opisao/la učenje pomoću računala (moguće je zaokružiti više odgovora)?

slika10

5. U kojoj mjeri si savladao/la nastavno gradivo koje se tumačilo pomoću digitalnih nastavnih materijala?

slika11

6. Koliko ti se ovakav način rada (korištenje digitalnih nastavnih materijala u nastavi) čini primjeren?

slika12

7. Kako bi procijenio/la atmosferu na satu u kojem su se koristili digitalni nastavni materijali?

slika13

8. Kako bi procijenio svrhu uporabe digitalnih nastavnih materijala u nastavi i njihovu povezanost sa životom?

slika14

* Statistička obrada Ankete za učenike o primjeni digitalnih nastavnih materijala s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ u sklopu projekta „Tesla u školi“.

Analizirajući prioritete, želje, potrebe i vrijednosti djece uzrasta od 12 do 16 godina, brojna su istraživanja pokazala da kao vrijednosti uglavnom ističu samostalnost, istinitost, originalnost, kreativnost, povezivanje i dijeljenje te stalnu motiviranost. Isto tako, od prioriteta na prvo mjesto stavljaju prijatelje, zatim zabavu, glazbu, interakciju u realnom vremenu i predstavljanje sebe samoga putem socijalnih mreža, a kao odbojne elemente ističu složenost i loš dizajn.

Sve to potvrdili su i učenici anketirani u projektu „Tesla u školi“. Na opisno pitanje „Što ti se prilikom izvedbe nastavnog sata s digitalnim nastavnim materijalima najviše svidjelo?“, učenici su izdvojili „videozapis, tekst koji je bio kratak i jednostavan i zanimljive slike“, „manje sadržaja, slike, ne mora se čitati, videozapis sa zvukom“, „što smo puno toga sami radili i naučili uz pomoć digitalnih sadržaja“, „to što smo svi sudjelovali na satu“, „izlaganje grupa“, „sve je čitko i precizno objašnjeno te uz objašnjenje profesora još sam bolje shvatio gradivo“, „brzina, točnost, svježina podataka“, „jednostavnost korištenja“.

Kako je bilo zanimljivo utvrditi i uvjete u kojima se izvodi ovaj projekt, rađena je i analiza oblika rada s obzirom na broj računala u učionici. Prilično velik broj učenika imao je priliku sudjelovati u nastavi radeći samostalno ili u paru na računalu (67%) što ukazuje da je u školama moguće organizirati i provesti nastavu i u ovakvim uvjetima.

slika15

slika16

slika17

                               

Tehnička škola Daruvar                                   Veterinarska i zdravstvena škola dr. Andrije Štampara

Nastavnici su, između ostaloga, na završnom skupu imali priliku procijeniti cijeli projekt što je upotpunilo cjelokupnu sliku provedbe projekta u cjelini. Pored poteškoća, u kojima su se najčešće osvrtali na nedovoljnu opremljenost škola informatičkom opremom i manjak računala s priključkom na internet, iznijeli su i elemente koji su im najviše koristili. Najčešće su isticali novo iskustvo pri korištenju tehnologije u nastavi, obradu pokusa koje prije nije bilo moguće izvoditi na satu, mogućnost prikazivanja apstraktnih sadržaja, puno korisnih informacija na stručnim skupovima te izrazito povećanje motivacije učenika.

slika18Zadovoljstvo i motiviranost učenika odrazili su se i na nastavnike tako da su i oni element zadovoljstva u radu na projektu ocijenili najvišim ocjenama. U školama u kojima je bilo više nastavnika uključenih u projekt, istican je i timski, interdisciplinarni rad u pripremi nastavnika za sat. To je rezultiralo razvijanjem međupredmetnog suodnosa u ostvarivanju nastavnog procesa što se ističe kao jedan od prioriteta suvremenog pristupa odgoju i obrazovanju.slika20

 

 

slika19Nastavnici su također imali priliku napisati poruku voditeljima projekta na osnovu čega je zaključeno da je projekt ostvario sve svoje ciljeve uz izrazito pozitivno ozračje i zadovoljstvo u radu („vrlo lijepo, edukativno i korisno“, „hvala na podršci, vođenju i druženju“, „samo tako dalje“, „projekt je jako dobro osmišljen i trebao bi se promovirati po školama“, „zahvaljujem voditeljima tima na dobrim savjetima“, „sretna sam što kvalitetno radite ovako koristan i primjenjiv sadržaj. Samo tako nastavite“).

Veterinarska i zdravstvena škola dr. Andrije Štampara

Uz kvalitativne i kvantitativni su pokazatelji također pozitivni. Osim kontinuiranog porasta ukupnog broja jedinstvenih korisnika koji pristupaju ovim nastavnim materijalima, broj pristupa lekcijama je od ožujka do lipnja porastao sa 7 993 na 18 244 pristupa mjesečno što još jednom potvrđuje nužnost ovakvog projektnog rada i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika u razvoju odgojno-obrazovnog sustava.

slika21 slika22
Završni stručni skup i dodjela nagrada

Uz sve ove poticaje i s iskazanom željom sudionika za nastavak suradnje s CARNet-om na ovakvim i sličnim projektima, a dodatno potaknuti izjavom nastavnika da su „učenici zadovoljni napuštali učionicu“, projektni je tim odlučio nastaviti s provedbom projekta „Tesla u školi“ i u sljedećoj školskoj godini. Uvažavajući mišljenje svih subjekata uključenih u projekt i u težnji za kontinuiranim podizanjem kvalitete, planira se primjena novih aktivnosti u nastavku projekta. Detaljne informacije o svim aktivnostima vezanim uz ovaj projekt mogu se naći na adresi http://www.carnet.hr/teslauskoli.

Projektni timslika23