Organizacijski alati

vesnaB

Početak je kolovoza, vrućine još nesnosne, a vrijeme do početka nove školske godine izgleda daleko. Pripremajući članak o organizacijskim alatima, shvatila sam da će upravo termin druge polovice kolovoza biti idealan za objavljivanje ove teme. Kraj kolovoza mnoge će zateći u traženju rješenja kako sastaviti dobar životopis prilikom predaje zamolbe za posao, na koji način prikupiti prave informacije za nastavak školovanja ili kako u već gotov raspored sati upisati predavanja i vježbe.

Pred nastavnicima su nebrojeni pripremni materijali za kvalitetno izvođenje nastave ili
odgojnih aktivnosti. Pored obvezatnog Operativnog i izvedbenog godišnjeg plana i programa, potrebno je isplanirati i Program individualnog stručnog usavršavanja, Program stažiranja za nastavnika – početnika u dogovoru s mentorom, Operativni plan i program dodatne i dopunske nastave te brojne druge materijale za osobni i stručni razvoj.

Sadržaji Priručnika za učenje i poučavanje kojii se, kao što je već poznato, nalaze na mrežnom sjedištu PUP-a, pojavljuju se kao veoma koristan priručnik za učenje i poučavanje jer sadrže teme namijenjene učenicima i učiteljima u obliku praktičnog i poučnog materijala, strategija i zadataka na jednom mjestu.

U ovom ćemo članku proučiti organizacijske alate koji učenicima i učiteljima pomažu u pripremi poslovnih obveza koje ih očekuju tijekom godine.

Ponovo ćemo se služiti gotovim predlošcima i pomoćnicima. Svaki predložak sadrži već unaprijed upisan „tekst-podsjetnik“ koji vodi do rješenja odabrane teme i uglavnom su pisani u Wordu ili Excelu. Pomoćnici detaljnije objašnjavaju predloške. Pa, krenimo redom!

alati za nastavnike za stručni razvoj

Nakon što otvorimo PUP – Priručnik za učenje i poučavanje – Učenik, u izborniku uočavamo područje Organizacijski alati koje sadrži sljedeće Predloške:

   • Nastavak školovanja,
   • Posao,
   • Životopis,
   • Klupske aktivnosti,
   • Planiranje.

 

Slika 1. Organizacijski alati

 
biografijaPredlošci Nastavak školovanja odnose se na „Prikupljanju ideja“ za donošenje kvalitetnih odluka te „Istraživanje“ o mogućoj budućoj tvrtki.

„Prikupljanje i analiza ideja“
korisnicima pomaže da stvore jasniju sliku zašto nešto žele učiniti. Pojedinci često ne znaju odgovoriti na pitanja tipa:

Zašto me zanima neki posao?
Kako će odabir posla utjecati na moju budućnost?
Zašto sam upravo ja dobar kandidat za taj posao? Kakvo iskustvo imam?
Koji bi mi hobiji i interesi mogli pomoći u ovom poslu?
Koje bi osobine bile korisne za posao?

Slika 2. Nastavak školovanja

posao U „Istraživanju“ se proučavaju buduća zaposlenja, tvrtke, interesi, očekivanja, posebne vještine poput informatičke pismenosti ili dobro snalaženje s brojevima.

Predlošci se otvaraju u Wordu i sadrže osnovne natuknice koje olakšavaju razmišljanje. Možete ih pogledati na poveznicama: Prikupljanje i analiza ideja i Istraživanje.

Predlošci u grupi Posao odnose se na „Prikupljanje ideja za odabir zanimanja“ i „Istraživanje“.

Slika 3. Posao

Primjer predloška za „Prikupljanje ideja za odabir zanimanja“ potiče na razmišljanje o razlozima odabira pojedine studijske grupe ili zanimanja. Detaljan prikaz potražite ovdje.

Zašto sam zainteresiran/a za ovu studijsku grupu?

Pokušajte navesti barem 3 razloga.

Primjer: volim analizu književnih djela, zanima me na koji način funkcionira moja okolina, obožavam otkrivati zašto ljudi rade to što rade…

Na koji način ostvarujem svoju zainteresiranost?

Pokušajte navesti barem 5 misli.

Primjer: pročitao/la sam djela Miroslava Krleže, volontirao/la sam na arheološkim iskapanjima, pretplaćen/a sam na razne znanstvene časopise…

Kada sam osjetio/la zainteresiranost za ovo područje?

Pokušajte navesti barem 5 misli.

Primjer: otkrio/la sam da sam dobio/la odgovore na mnoga pitanja, neki moji prijatelji i članovi obitelji imaju drugačija vjerska uvjerenja pa sam htio/htjela razumjeti i njihov pogled…

Kako će odabir ove studijske grupe utjecati na moju budućnost?

Pokušajte navesti barem 3 razloga.

Primjer: želim biti inženjer / raditi u odnosima s javnošću…

Koji su moji hobiji i interesi? Žele znati kakvi ste kao osoba. Navedite aktivnosti koje pokazuju da ste dobri u timskome radu, komunikaciji, neovisnome radu, da ste kreativni itd.

Primjer: igram nogomet za školski nogometni klub, volontiram u lokalnome staračkom domu, igram šah, sviram trubu …

Predložak „Istraživanje“ treba osigurati da osoba koja bude čitala vašu zamolbu ima osjećaj da se obraćate upravo njoj, a ne bilo kome. Radi se o podatcima u kojima prezentirate svoje razmišljanje o zaposlenju, tvrtki, očekivanjima.

Zaposlenje

Primjer

Pomoćnik prodaje

Naziv tvrtke

Primjer

Top Shop

Važni podatci

Što se od vas očekuje?
Hoćete li biti u doticaju s kupcima?

Trebate li posebne vještine poput informatičke pismenosti? Dobro se snalazite s brojevima?

Važni podatci o tvrtci

Je li tvrtka tradicionalnih ili modernih nazora?

Jesu li slavni zbog nečega?

Detaljniji podatci o ovoj temi mogu se pogledati na poveznici: Zaposlenje- istraživanje.

Sljedeća grupa predložaka odnosi se na pisanje životopisa.

Tko se od nas nije našao u situaciji da treba napisati životopis, a da pri tome nije siguran koje sve podatke treba navesti? Predložak PUP-a pruža gotova rješenja.

životopisPotrebno je znati da pisanje životopisa zahtijeva unos podataka poput:

OSOBNIH PODATAKA (ime i prezime, datum rođenja, stalna adresa, tel./fax, e-pošta, bračno stanje),

OBRAZOVANJA,

RADNOG ISKUSTVA,

DODATNOG OBRAZOVANJA,

INTERESA,

PREPORUKA.

Slika 4. Životopis

Postoji nekoliko načina prezentiranja životopisa, a najčešći su životopis tipa stupac i životopis tipa redak. Detaljan izgled CV stupca s konkretnim primjerom možete pogledati ovdje, a CV-a tipa redak ovdje.

Pogledajte i europski oblik životopisa te dvojezični europski životopis.

europass
Europass Curriculum Vitae

U PUP-u možete pronaći i predloške Klupske aktivnosti.

klupske aktivnosti1

Ovi predlošci mogu poslužiti profesorima tjelesne i zdravstvene kulture ili voditeljima raznovrsnih sportskih aktivnosti za praćenje prisustvovanja treninzima ili za evidentiranje osnovnih podataka o članovima kluba ili grupe. Predlošci se mogu birati u više boja, a izrađeni su kao Excel tablica. Uz njih se nalaze i pomoćnici koji objašnjavaju postupak rada. Pogledajte detaljniji prikaz i praćenje podataka o članovima.

 

 

 

 
 

Slika 5. Klupske aktivnosti 1

Predložak Dnevnik donacija omogućuje praćenje podataka o donatorima/tvrtkama kao i o visini vrijednosti donacija.

klupske aktivnosti2

Dostupni su i predlošci za gotove „Plakate“ neke aktivnosti (prvenstva).

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6. Klupske aktivnosti 2


„Raspored sati“, koji se nalazi u području predložaka Planiranje, otvara se u Wordu.

planiranjeSlika 7. Planiranje

Dostupan je i nalazi se i Excelov predložak za planiranje Mjesečnih prihoda i troškova“.

korisni linkovi

 

 

 

Niste li zadovoljni ponuđenim rješenjima, u Korisnim linkovima možete odabrati Microsoft Office pa Microsoft Office Online i potražiti dodatne alate s predlošcima kao što su Kalendar, Predlošci za posjetnice itd.

 

 

Slika 8. Korisni linkovi

 

dodatni alati

Prikazali smo organizacijske alate korisne učenicima. Učiteljima su također dostupni brojni sadržaji i alati za za organizaciju odgojno – obrazovnoga rada.

 

 

 

 

Slika 9. Dodatni alati

 

osobni i stručni razvoj nastavnikaPodručje Osobni i stručni razvoj sadrži predloške za pisanje „Biografije“ (CV) koje smo već vidjeli u području namijenjenom učenicima pa otvorimo predloške i podsjetimo se kako se to radi!  biografija

 

 

 

 

Slika 10. Osobni i stručni razvoj nastavnika

 
Slika 11. Biografija
 

Mladim nastavnicima koji se upućuju na polaganje stručnog ispita, bit će korisni gotovi predlošci koji prate sadržaje i obveze sudionika tijekom pripravničkog staža.

stručni ispitMoguće je koristiti Wordov predložak koji u obliku „Inicijalnog listića za izradu programa stažiranja“ prikazuje sadržaje i obveze sudionika tijekom pripravničkog staža:

obveze, zadaće sudionika: imenovanje školskog povjerenstva, curricum vitae pripravnika, utvrđivanje potreba i očekivanja, prijava stažiranja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, izrada programa pripravničkoga staža, evidencija prisustvovanja mentora na satu, pripremanje recentne literature, vođenje evidencije, sastavljanje izvješća itd.

sadržaji pripravničkoga staža: ustav, zakonski akti, školske obveze, organizacija i planiranje, upotreba nastavnih sredstava i pomagala, stručna literatura, komuniciranje s učenicima, praćenje i vrjednovanje postignuća itd.  

Slika 12. Stručni ispit

Predložak Program pripravničkog staža“ detaljno razrađuje program stažiranja.

U njemu su, pored ostalog, navedene Temeljne odredbe, Zakon o srednjem školstvu i Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita (N.N. br. 89/95. i NN 88/2003.), Program stažiranja pripravnika, Praćenje realizacije programa u suradnji s tajnicom, ravnateljem, pedagogom, knjižničarkom, prikazuje Operativni program izvođenja nastavnog procesa – mentor, Plan nazočnosti pripravnika na nastavi mentora i obratno.

stručno usavršavanje Nastavničko zanimanje zahtijeva kontinuirano usavršavanje. U PUP-u se može pronaći niz predložaka na temu Stručnog usavršavanja.

Plan i program osobnog usavršavanja sadrži tablicu s poljima za upis teme, područja, izvora, literature, planiranih broja sati, načina realizacije i sl.

Individualni plan i program usavršavanja je predložak s podatcima o mjestu i obliku usavršavanja, planu i programu, izvorima i vremenu.

Prijava za sudjelovanje na stručnom skupu je dokument koji ispunjava sudionik skupa prema rednome broju skupa u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Predložak Osobni podatci za ugovor o djelu sadrži gotov predložak s poljima za upis svih potrebnih podataka.  

Slika 13. Stručno usavršavanje

 

prijava na stručni skupSlika 14. Primjer prijave za sudjelovanje na stručnom skupu

Zaključak

Tema „Organizacijski alati“ pokazala je svu raznolikost i korisnost Priručnika za učenje i poučavanje (PUP-a) u rješavanju velikog broja zahtjeva koje praktični rad i usavršavanje postavljaju pred učenike i nastavnike na početku, ali i tijekom školske godine. Gotovi predlošci u Wordu i Excelu nezamjenjivi su alati jer ubrzavaju rad tijekom cijelog nastavnog procesa.

Kada jednom upoznate mrežno sjedište Priručnika za učenje i poučavanje, uvjereni smo da ćete mu se uvijek rado vraćati.


Literatura i izvor podataka:

PUP, učenički dio

PUP, učiteljski dio