„Rijeka u budućnosti“

sinisa
Siemens d.d. je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa pokrenuo projekt „Create the Future – Gradovi budućnosti“ s ciljem da učenici hrvatskih osnovnih i srednjih škola pokažu kako vide održivi razvoj i prevladavanje infrastrukturnih izazova naših gradova u budućnosti.

s1 U suvremenom i brzom industrijskom i urbanom razvoju veoma je teško predvidjeti što će biti u najskorijoj budućnosti. Čovjek velikom brzinom uništava prirodna staništa i remeti prirodnu ravnotežu često misleći samo na novac i moć. Uništene su i iskrčene šume na velikim površinama, isušene močvare, reguliraju se i mijenjaju tokovi rijeka i stvaraju velika akumulacijska jezera, grade se prometnice te brojna naselja i industrijska središta. Primjenom velikih količina pesticida i umjetnih gnojiva u suvremenoj agrokulturi onečišćuju se tokovi rijeka i mora. Izgaranjem fosilnih goriva oslobađa se golema količina otpadnih plinova koji doprinose zagrijavanju atmosfere što može izazvati posljedice kojih još ni sami nismo svjesni.

 

s3Tek povremeno se zapitamo kamo će nas odvesti taj napredak. Moramo postati svjesni činjenice da promjene na lokalnoj razini imaju globalne posljedice.

Stoga smo odlučili potaknuti naše učenike i prijatelje da počnu više razmišljati o svakodnevnim aktivnostima kojima mogu doprinijeti poboljšanju stanja našega okoliša.    Napravili smo anketu kako bismo saznati koliko je razvijena ekološka svijest školske djece i njihovih roditelja. Obradili smo ju, a rezultate predočili u obliku prezentacije koja obiluje savjetima, ima mogućnost testiranja naučenog, a može pomoći i u promjeni neke naše loše navike. Jer, kako je jedna naša učenica odgovorila na pitanje Što još može učiniti po pitanju ekološke osviještenosti:

s2

„ … pa, zapravo, ne mnogo toga: skupljati papir, boce, limenke, baterije, plastiku i stavljati ih u posebne kontejnere, ne bacati papiriće po podu… Možda ipak to i nije tako malo jer kada bi svatko na zemlji učinio samo toliko, okoliš bi bio čišći…“.

 

Pri planiranju realizacije projekta kao model istraživanja izabran je grad Rijeka pa je projekt nazvan „Rijeka u budućnosti“. U osmišljavanju vizije moglo se usmjeriti na jedno, više ili sva područja infrastrukture grada. Navodimo nekoliko primjera za svako područje:

PROMET

  • Kako će se razvijati promet u gradu (promet osobnih vozila i javni gradski prijevoz; podzemni, nadzemni promet)? Hoće li se promet moći nadzirati pomoću videokamera kako bi se građanima dojavljivao najbolji smjer puta za posao? Je li moguć ekološki prihvatljiv javni prijevoz?

ENERGETIKA

  • Kako sigurno opskrbiti grad dovoljnom količinom električne energije? Je li rješenje u prirodnim izvorima energije poput sunca, vjetra? Treba li poticati uporabu štednih žarulja u kućanstvima? Jesu li nuklearne elektrane optimalno rješenje za budućnost?

EKOLOGIJA

  • Kako smanjiti emisiju CO2 u gradu? Može li se drugačijom uporabom kućanskih aparata smanjiti potrošnja električne energije? Kako smanjiti zagađenje otpadom? Kako riješiti problem postojećeg otpada na ekološki prihvatljiv način? Što mogu učiniti građani sami? Kako poboljšati kakvoću zraka u gradovima?

VODE

  • Kako smanjiti potrošnju pitke vode u kućanstvima i industriji? Prema podacima iz 2003. godine gubitci vode iz vodovoda u hrvatskim gradovima su iznosili 46 % zbog zastarjelosti ili slabog održavanja vodovoda. Kako riješiti taj izazov?

s4Tim osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ iz Matulja, Andrea Šepić, David Medić, Dino Ilić, Jasmin Slomić, Margareta Maloča te mentori Siniša Topić i   Gordana Begić, osmislio je istraživanje koje je obuhvatilo jednostavne svakodnevne aktivnosti današnjeg čovjeka. Iz toga je proizašao moto naše prezentacije: „Malim koracima do velikih stvari“.

Tim je osmislio i proveo istraživanje na razini škole, a rezultate predočio putem atraktivne multimedijalne prezentacije. Prezentacija je rađena u Flashu, a zamišljena je tako da središnji dio zaslona prikazuje rezultate istraživanja i istaknute loše navike suvremenog čovjeka (ispitanici prilikom pranja zubi ne zatvaraju vodu, ne gase TV kad ne gledaju program, bacaju baterije u kućni otpad, kućanstva ne posjeduju sunčane kolektore…).

Na dnu zaslona nalaze se izbornici: Mapa, Kviz, Prava, Autori, Škola. 

Mapa se sastoji od četiri kategorije: Šume, Vode, Energija, Zrak. Svaka od njih prikazuje ovisnost između količine skupljenog starog papira i očuvanja šume, uštede vode, energije i zagađenosti zraka. Jednostavnim pomicanjem potenciometra gore-dolje povećava se ili smanjuje količina skupljenog papira u tonama, a na mapi se proporcionalno tome prikazuje ušteda u stablima, vodi, energiji ili zagađenju zraka na području grada Rijeke.

s5Kviz – nakon uvida u provedeno istraživanje i rada s mapom, naučeno se može provjeriti u interaktivnom kvizu, u kojem se za točan odgovor dobije zaslužena gesta prezentera („Bravo!“ za točno, „Neeeee“ za netočno).

Prava – otvara prozor koji govori o autorskim pravima.

Autori – osnovni podatci o autorima projekta.

Škola – osnovni podatci o školi.

 

Što su učenici radili: s6

  • Sastavili anketu.
  • Proveli istraživanje na razini škole (od 5. – 8. razreda).
  • Izvršili analizu rezultata i zorno ih prikazali pomoću prezentacije.
  • S mentorom su osmislili dizajn prezentacije, izradili i pripremili potrebne tekstualne, grafičke i multimedijalne elemente.

Pri izradi prezentacije koristio se čitav niz alata: Photoshop za obradu slika, Illusion za specijalne efekte, GoogleEarth za satelitske fotografije riječkog područja, Audition za obradu zvuka i Flash za povezivanje svega u jednu cjelinu.

Projekt je izabran među 10 najboljih radova u Hrvatskoj (osvojeno je 8. mjesto). Učenici su se rado odazvali i bili su izuzetno motivirani te su odlično surađivali u timu i s mentorom.

Poveznice: