Program webinara „Učimo zajedno“

prva-daliborka

Program webinara „Učimo zajedno“ pokrenut je u okviru Microsoftovog programa Suradnici u učenju (Partners in Learning). Ostvaruje se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te tvrtkom Aquilonis i namijenjen je učiteljima i nastavnicima svih predmetnih skupina, ali i onima koji se bave primjenom IKT-a u obrazovanju, a ne sudjeluju izravno u nastavi.

Webinari se odvijaju pomoću programa Microsoft Office Live Meeting 2007 koji omogućava komunikaciju i suradnju u stvarnom vremenu s bilo kojeg mjesta na svijetu pomoću računala i internetske veze. Sve smo webinare iz programa „Učimo zajedno“ snimili kako bi snimke predavanja bile dostupne nastavnicima i učiteljima koji nisu u mogućnosti sudjelovati u webinaru. Snimke su dostupne na portalu zajednice „Suradnici u učenju” na adresi www.ucitelji.org .

Webinari su od 1. siječnja 2009. godine uvršteni u Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje.

O posjećenosti webinara

Prvi je webinar održan 21. studenog 2008., a do početka lipnja održano ih je 48. U webinarima je sudjelovalo 592 učitelja i nastavnika što je prosječno 12 sudionika po webinaru.
Najposjećeniji je bio webinar Stvaranje zajednice u koji se uključilo 42 sudionika.
Broj naknadno pogledanih snimki webinara do 1. lipnja 2009. iznosi 661 ili prosječno 13,77 po webinaru, a najviše je puta preuzeta snimka webinara HotPotatoes kvizovi ili o suradnji, prijevodu i primjeni u nastavi i to ukupno 72 puta.

Ocjene sudionika

Nakon svakog webinara sudionici ispunjavaju upitnik kako bi procijenili korisnost pojedinog sadržaja i cjelokupnog webinara te kako bismo prikupili podatke o strukturi samih sudionika. Ocjene i postoci koje donosimo zbroj su ocjena svih 48 webinara iz anketnih upitnika. Ankete je ispunilo 304 sudionika, odnosno 51,4% sudionika pojedinačno uključenih u webinar. Dio sudionika uključivao se putem zajedničkog računala i jednog pristupa.

Procjena korisnosti sadržaja:

104 sudionika sadržaj webinara smatra iznimno korisnim, 124 korisnim, dok 6 sudionika smatra da njima određeni webinar nije bio od koristi, ali bi mogao biti njihovim kolegama.

Procjena kvalitete prezentacije sadržaja webinara (govor, prezentacija, primjeri, ritam…):

54 sudionika ističe da je sadržaj webinara izuzetno kreativno, jasno, zanimljivo i strukturirano prezentiran, 68 sadržaj procjenjuje zanimljivo, jasno i strukturirano prezentiranim dok njih 5 kaže da je sadržaj jasno strukturiran, ali nezanimljivo prezentiran.

Razlozi sudjelovanja u webinarima:

193 sudionika se uključilo u webinar jer je temu smatralo zanimljivom, 93 zbog zanimljivih predavača, 98 zbog želje za unaprjeđivanjem poučavanja, a 119 zbog želje da sazna više o primjeni tehnologija u obrazovanju. Kako izgleda webinar, željelo je saznati 25 sudionika.

Jasnu želju za sudjelovanjem u webinarima izrazilo je 158 sudionika.

Struktura polaznika

Od ukupnog broja polaznika koji su ispunili anketu (295), 119 je zaposleno u srednjoj školi, 19 su učitelji razredne nastave, a 135 predmetne nastave u osnovnoj školi. Jedan sudionik zaposlen je u vrtiću, petoro na visokim učilištima, dvoje u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a jedan u Ministarstvu znanosti i visokog školstva. 21 polaznik dolazi iz drugih organizacija.

Webinare su najviše posjećivali nastavnici informatike – 224, zatim matematike – 65, tehničke kulture – 60, hrvatskog jezika – 4, likovne kulture – 3, povijesti – 3, fizike – 1 te stranog jezika, stručnih predmeta i geografije 2.

Prema broju godina radnog staža u školi, 118 sudionika je iz kategorije 10-19 godina, 111 s 20 i više godina staža, 41 iz kategorije 5-9 godina te 30 učitelja s radnim stažem do 4 godine.

Ukupna ocjena

Na kraju ankete polaznici ocjenjuju webinar. Odličnu ocjenu dao je 181 nastavnik, vrlo dobru 109, a dobru 13. Prolaznu ocjenu dao je tek jedan sudionik.

Dakle, možemo zaključiti da je program webinara „Učimo zajedno“ školsku godinu 2008./2009. završio s odličnim uspjehom.