Mogućnosti za nastavnike: stručna usavršavanja i pripremni posjeti u zemljama EU

agencija

Program Europske zajednice za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) usmjeren je prema svim stupnjevima obrazovanja i stručnog usavršavanja. Ciljevi programa su doprinos razvoju Europe kao naprednom društvu znanja s održivim gospodarskim razvojem i jačom društvenom povezanošću te povećanje broja kvalitetnih radnih mjesta. Kako bi se ciljevi ostvarili, Program potiče razmjenu i suradnju između obrazovnih ustanova, ali i individualnu mobilnost učenika, studenata i obrazovnih stručnjaka. U Hrvatskoj je Agencija za mobilnost i programe Europske unije 2007. godine započela pripremne mjere za punopravno sudjelovanje u Programu koje će se provoditi do 2013. godine. Punopravno sudjelovanje započet će nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma između RH i Europske komisije te uplate nacionalnog doprinosa RH Europskoj uniji.

Unutar Programa postoje četiri potprograma: Comenius – za predškolski odgoj, osnovno i srednje opće obrazovanje, Leonardo da Vinci – za srednje strukovno obrazovanje, Erasmus – za visoko školstvo i Grundtvig – za obrazovanje odraslih.

17. veljače 2009. godine objavljen je Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za 2009. godinu. U potprogramu Comenius mogu sudjelovati vrtići, osnovne i srednje škole, odnosno pojedinci iz tih ustanova: odgajatelji, nastavnici, ravnatelji i nenastavno osoblje, zatim nezaposleni nastavnici i oni koji se nakon nekog vremena ponovno vraćaju u nastavu. Cilj je povećati mobilnost učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja, poticati učenje stranih jezika, razumijevanje različitosti europskih kultura i njihovih vrijednosti te međunarodnu suradnju. Na taj će se način razvijati znanje i usavršavati vještine, a ustanove će dobiti europsku vrijednost.

Aktivnosti se financiraju iz pretpristupnog fonda IPA-e, a ove se je godine moguće prijaviti za stručno usavršavanje i pripremne posjete.
Stručno usavršavanje provodi se u obliku tečaja, europskih konferencija i seminara, stručne prakse “job shadowing” ili čistih jezičnih tečajeva i moguće je u inozemstvu. Rok za prijavu je 15. rujan 2009. godine.
Za pripremne posjete treba se prijaviti najkasnije 45 dana prije početka aktivnosti. Pripremni posjeti omogućuju posjet ustanovama-partnerima s kojima se želi započeti suradnja, a mogu se odvijati i u obliku kontakt-seminara na kojima se predstavnici škola ili vrtića upoznaju s kolegama i EU i dogovaraju međunarodnu suradnju.

U potprogramu Leonardo da Vinci mogu sudjelovati ustanove koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem kao što su srednje strukovne škole, pučka učilišta, gospodarske komore, trgovačke organizacije ili tijela zadužena za politiku strukovnog obrazovanja. Leonardo projekti namijenjeni su osobama u početnom strukovnom obrazovanju i obuci: naučnicima, učenicima u strukovnom obučavanju, vježbenicima, ali i stručnjacima u strukovnom obrazovanju i obučavanju: nastavnicima, obučavateljima, osoblju strukovnog obučavanja, savjetnicima, vodećim osobama u ustanovama za obuku i planiranje obuke, savjetnicima za zanimanja unutar ustanova, voditeljima kadrovskih službi u poduzećima i ostalima.

Nakon ispunjavanja prijavnog obrasca, ali prije same prijave, moguće je doći na savjetodavni sastanak u Agenciju za mobilnost i programe Europske unije gdje će vas stručni suradnici dodatno informirati i savjetovati kako obrazac napisati što kvalitetnije.

Nekoliko savjeta za kvalitetnije ispunjavanje obrasca:

  • jasno i detaljno objasnite kakav će učinak aktivnost imati na vas i vašu ustanovu;
  • konkretno obrazložite kako će se aktivnost uklopiti u vaš profesionalni rad;
  • jasno objasnite kako će aktivnost utjecati na osobni i profesionalni razvoj prijavitelja;
  • jasno i detaljno objasnite kako prijavitelj namjerava širiti rezultate posjeta u svojoj ustanovi i izvan nje. Potrebno je navesti konkretne primjere, npr. objavljivanje članka na mrežnoj stranci, izlaganje na stručnim aktivima i slično;
  • jasno objasnite kako će i hoće li aktivnost utjecati na razvoj buduće međunarodne suradnje.

Kako Comenius izgleda u praksi, možete provjeriti u brošuri Programa na adresi http://mobilnost.hr/?lang=hr&content=257.logo

Svi natječaji koji se tiču Programa cjeloživotnog učenja objavljeni su na internetskim stranicama Agencije www.mobilnost.hr gdje možete pronaći i detaljnije informacije o samoj Agenciji i drugim aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje.