DANI MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE 2009.

prva-zeljkaK

DMIH 09 CC žuti

 

18. dane mladih informatičara Hrvatske – DMIH 2009., Državno natjecanje i smotru softverskih radova učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske iz područja informatike-računalstva za školsku godinu 2008./2009. organiziralo je i provelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Agencija za odgoj i obrazovanje uz stručnu organizaciju Hrvatskog saveza informatičara. DSC_0092

Od 22. do 26. ožujka 2009. godine u Dubrovniku su se okupili najbolji hrvatski mladi informatičari i njihovi mentori koji su to pravo stekli postignutim rezultatima na Županijskim natjecanjima i smotrama. Na Državno natjecanje iz informatike-računalstva i smotru softverskih radova učenika osnovnih i srednjih škola pozvan je 171 učenik i 71 mentor. Najveći je broj učenika pristigao iz Grada Zagreba (82 učenika), a zatim slijede Primorsko-goranska, Varaždinska, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija. Nažalost, ove godine na Državnome natjecanju nije bilo učenika iz Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske, Virovitičko-podravske te Koprivničko-križevačke županije.

DSC_0170

Učenici su se natjecali na prijenosnim računalima marke Nela 4.15 proizvođača Končar, veličine ekrana 15.4”, vrlo visoke rezolucije, s Pentium Dual Core procesorom, 1024 MB memorije te 120 GB tvrdog diska.

Od 74 osnovnoškolaca – 35 ih se natjecalo u programskom jeziku LOGO, 39 u programskim jezicima BASIC/PASCAL/C/C++, a bilo je predstavljeno i 12 autorskih softverskih radova.

DSC_0134

 

Od 97 učenika srednjih škola – 47 se natjecalo u rješavanju problemskih zadataka u programskim jezicima PASCAL/C/C++, 37 u kategoriji Osnove informatike, a ostali su na smotri predstavili 15 autorskih softverskih radova.

DSC_0183

 

Dvadeset najuspješnijih srednjoškolaca, a među njima i najbolji osnovnoškolac, Mislav Balunović, učenik 7. razreda iz OŠ „D. Tadijanović“ iz Slavonskog Broda, steklo je pravo sudjelovanja na XV. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi – HIO 2009. održanoj u Dubrovniku 26. ožujka 2009. u organizaciji Hrvatskog saveza informatičara. Četvorica najuspješnijih učenika će kao članovi hrvatske reprezentacije u srpnju sudjelovati na XVI. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi – CEOI 2009. u Tirgu-Muresu u Rumunjskoj te XXI. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi – IOI 2009 u Plovdivu u Bugarskoj od 8. do 14. kolovoza.

Čestitke svim pobjednicima!

Više o rezultatima natjecanja, zadacima, rješenjima i primjerima testova možete pronaći na stranicama www.hsin.hr .

Upravljanje projektima: rizici

prva-daliborka

Uvod

Upravljanje rizikom još je jedno od područja koje voditelj projekta treba svladati. Iako će nam se često činiti da naš projekt nije rizičan, da je sve jasno i pod kontrolom, ne smijemo zaboraviti da su projekti i po definiciji rizični: „Jednokratni poduhvati u ograničenom vremenu i s ograničenim resursima s ciljem postizanja jedinstvenog rezultata“. Ne zvoni li već tu zvono na uzbunu?

S druge strane, rizični poduhvati provode se s ciljem postizanja određenog rezultata. Gledamo li ih tako, jasno je da smo se doveli u priliku da i postignemo taj rezultat. Ponekad priliku ne stvaramo, već ju uočavamo i hvatamo.

Rizik

Rječnik PMI organizacije rizik definira kao „neizvjestan događaj ili stanje koje, ako se pojavi, ima pozitivan ili negativan utjecaj na ciljeve projekta.“ (PMI rječnik, 2004).

Razmotrimo to na primjeru upisa učenika u određenu srednju školu. Neočekivani broj prijavljenih učenika može imati pozitivan ili negativan učinak: ukoliko se prijavi mali broj učenika, hoće li to dovesti do ukidanja određenog programa, zanimanja, a time i radnih mjesta? S druge strane, što će se dogoditi ako interes učenika za neko zanimanje naglo poraste?

Upravljanje rizicima

Kao i ostalim elementima u projektu, rizicima se može i treba upravljati, bez obzira imaju li pozitivan ili negativan utjecaj. Upravljanje uključuje izradu plana, utvrđivanje i analizu rizika (kvalitativnu i kvantitativnu), plan reakcije na rizike, nadzor i kontrolu.

Plan upravljanja rizicima dio je plana upravljanja projektom. Uzimajući u obzir moguće predefinirane postupke vezane uz zakone, pravila i naputke koji vrijede za nas, izradit ćemo plan upravljanja rizicima. Na primjer, ako u projektu za neke radne aktivnosti koristimo prostor školske zgrade, u slučaju prirodne nepogode rukovodit ćemo se unaprijed propisanim pravilima za školsku zgradu u slučaju krizne situacije (plan evakuacije i slično). Ovakva ekstremna situacija možda uopće nema veze s našim projektom, no situacije koje predstavljaju mogući rizik, bilo za rezultate ili za strane uključene u projekt, moraju se na početku uzeti u obzir.

Utvrđivanje rizika

Rizici su često vezani uz područje/sektor/industriju u kojoj se projekti obavljaju, ali nije nužno da će se i pojaviti. Kada bismo bili sigurni da će se određeni događaj dogoditi i imati utjecaj na ciljeve projekata (a time i na trošak, vrijeme, resurse ili kvalitetu), tada to više ne bi bio rizik, nego bi postao siguran događaj koji uključujemo u planiranje te bismo ga smatrali ograničenjem za projekt. Postoje i opći rizici kojih moramo biti svjesni u svim projektima, a najčešće su vezani uz projektni tim.

Prilikom utvrđivanja rizika koristit ćemo se svojim znanjem, iskustvom i poznavanjem određenog područja, ali i znanjem i iskustvom članova tima i kolega, čitanjem različite relevantne literature, izvještaja, propisa, zakona i standarda.

Možemo se koristiti i popisom vrsta rizika. Za svaku se pojedinu vrstu može procijeniti koliko je bitna za projekt, a razmišljanje o vrstama rizika pomoći će pri osvješćivanju procesa koji se događaju tijekom provedbe projekta kao i onih koji se mogu događati paralelno s projektom te imati određeni utjecaj na njega. Takvo osvješćivanje doprinosi osjećaju kontrole, boljem planiranju i, u konačnici, uspješnijem projektu. Popis se može nadopunjavati vrstama i primjerima i čuvati za korištenje u drugim projektima.

Vrste rizika:

Politički – promjena vlade ili resornog ministra, donošenje značajnih političkih odluka (pr. promjena monetarnog sustava);

Zakonodavni – promjena državne politike, zakona o obaveznom školovanju i slično;

Tržišni – temeljna promjena u ponudi ili potražnji, trendovi, konkurencija;

Stručni – povezani su s prirodom svake struke, nova dostignuća i spoznaje;

Ekonomski – sposobnost privlačenja i zadržavanja radne snage, utjecaj promjene tečajnih lista na troškove u međunarodnim transakcijama, utjecaj globalne ekonomije na lokalnu;

Socio-kulturološki – demografske promjene, promjene socijalno-ekonomske strukture korisnika;

Zdravlje i sigurnost – školska zgrada, opremljenost, okolina, buka, vibracije, azbest, sigurnost hrane, promet, stres;

Tehnološki – zastarijevanje postojećih informatičkih sustava, trošak nabave najbolje dostupne tehnologije, prilike koje nastaju iz tehnološkog razvoja i njegovih mogućnosti;

Ugovorni – povezani s neizvršenjem ugovornih obaveza dobavljača ili izvođača u dostavi robe ili usluge u dogovoreno vrijeme i unutar dogovorenog troška i specifikacija;

Okoliš – građevine moraju zadovoljavati standarde koji se mijenjaju, odlaganje otpada i višak opreme prema standardu koji se mijenja;

Fizički – krađa, vandalizam, palež, oluje, poplave, druge štete vezane uz vremenske (ne)prilike;

Radni – vezani uz procese u tijeku – promjene u izvođenju nastave (prelazak na smjenski rad i obrnuto), zauzetost nastavnika drugim projektima.

Kad utvrdimo koji nam rizici prijete, za svaki od njih treba odrediti vjerojatnost i utjecaj na posao, vrijeme, resurse, trošak i kvalitetu u projektu. Možemo izraditi i matricu rizika kao na donjoj slici:

clip_image002

* Slajd s predavanja Upravljanje rizicima,16. listopad, 2008, V. Vrga Perović za L3A

Odgovor na rizike

Postoje različite strategije odgovora na rizike. Na rizike s negativnim utjecajem možemo odgovoriti izbjegavanjem, prebacivanjem ili ublažavanjem: utvrdimo li da rizik ima neprihvatljivo velik utjecaj na projekt, možemo odustati od aktivnosti koja bi mogla dovesti do rizične situacije, možemo ga prebaciti na nekog drugog (npr. osiguravajuće društvo) ili ga ublažiti i prihvatiti tako da pri planiranju aktivnosti ostavimo veće vremenske rezerve ili veći budžet.

Treba biti spreman i na pozitivne rizike jer su to prilike koje se mogu iskoristiti, podijeliti ili proširiti. Vratimo li se na primjer upisa učenika u srednju školu, možemo zaključiti da preveliki broj prijavljenih može biti prilika za upis dodatnog razreda i angažiranje novih nastavnika, a s vremenom novoangažirane nastavnike možemo uključiti u razvoj novog programa i povećanje dodatnih upisa itd.

Umjesto zaključka

Rizici su svakodnevna pojava i bolje je naučiti nositi se s njima, nego zatvarati oči pred mogućnošću da se dogodi nešto nepredviđeno. Sposobnost suočavanja s rizicima i prihvaćanja ili pokretanja rizičnijih projekata bit će odraz i naše zrelosti kao voditelja projekata. Zamislite samo do kakvih se kreativnih rješenja može doći upustimo li se u rizik uvođenja novih tehnologija i metoda u obrazovanju učenika! I mali projekti ponekad nose veliki rizik, ali zato i veliku motivaciju korisnika i sudionika.

Literatura:

  • Gojšić, J. et al. (2008): Upravljanje projektima (ilustrirani vodič). Incremedia. Zagreb.
  • Max’s project management wisdom. R. Max Wideman P. Eng. http://www.maxwideman.com. Pristupljeno 17. 4. 2009.
  • Project Management Institute (2004): A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Third Edition (PMBOK Guide): Project Management Institute.
  • Project Management Institute: Combined Standard Glossary. Lokalizirana verzija – hrvatski, verzija 1.1. Udruga za projekt menadžment – PMI ogranak Hrvatska. http://pmi.cikac.com/glossary.aspx. Pristupljeno 15. 4. 2009.

PUP – razredništvo

prva-emina

Temu razredništva u PUP-u, Priručniku za učenje i poučavanje, spominjali smo još u prvome broju Pogleda kroz prozor. U ovom ćemo broju prezentirati preostale predloške iz PUP-a za nastavnike > Razredništvo > Predlošci.

U izborniku Podatci o učenicima nalaze se, osim predložaka za izradu dosjea učenika te popisa učenika putnika s mjestom putovanja i udaljenošću, još i Wordov predložak Oslobađanje od nastave s tekstom koji se ispisuje na poleđini svjedodžbe ukoliko je učenik oslobođen polaženja nastave, primjerice tjelesnog i zdravstvenog odgoja te Excelov predložak Alergije (slika 1) koji je koristan vodite li učenike na jednodnevni ili višednevni izlet jer se pomoću njega mogu pratiti uzroci i reakcije na pojedine alergije koje imaju učenici.

alergije slika1
Slika 1: Predložak Alergije

U izborniku Pedagoške mjere postoje predlošci za izradu potrebne dokumentacije prije i prilikom izricanja pedagoških mjera poticanja i sprječavanja. Prvi primjer i Drugi primjer su predlošci za komunikaciju s administracijom škole nakon izricanja pedagoških mjera sprječavanja na sjednici Razrednog ili Nastavničkog vijeća. Treći primjer (slika 2) je predložak poziva na razgovor s razrednikom uz isticanje razloga poziva i namijenjen je roditeljima. Četvrti primjer može služiti za izradu zapisnika razgovora s roditeljima neposredno prije izricanja neke od pedagoških mjera sprječavanja. Od petog do devetog primjera nalaze se razni uzorci diploma koji se učeniku mogu dati na razini razrednog odjela za isticanje poticajnih pedagoških mjera (redovno dolaženje na nastavu, napredak u učenju i savladavanju posebno teškog gradiva ili diploma za najboljeg učenika prethodnog mjeseca u učenju i vladanju).

poziv roditelju slika2
Slika 2: Dio teksta iz predloška Treći primjer – Poziv roditelja na razgovor

U izborniku Izvješća, osim predloška i pomoćnika za izradu Plana i programa razrednika, postoje i predlošci za izradu izvještaja o općem uspjehu razreda za osnovne i srednje škole na polugodištu, kraju nastavne i školske godine. Prvi primjer za osnovnu školu sadrži predložak za izvještaj na početku školske godine s brojem učenika, njihovim podatcima (primjerice, povratnici iz dijaspore, strani državljani, putnici, učenici s posebnim potrebama, učenici pod nadzorom Centra za socijalnu skrb i slično) te popisom učenika s izvanškolskim aktivnostima. Drugi primjer za osnovnu školu je predložak za izradu izvješća o uspjehu na kraju polugodišta, a Treći primjer za osnovnu školu za izradu izvješća za razredni odjel na kraju nastavne godine. Prvi primjer za srednju školu je Wordov predložak za izradu izvještaja o općem uspjehu razrednog odjela na polugodištu, Drugi primjer za srednju školu za izradu izvještaja o općem uspjehu razrednog odjela na kraju nastavne godine s popisom učenika koji se upućuju na popravni ispit, a Treći primjer za srednju školu za izradu izvještaja u kojem se navodi koji su učenici i iz kojih nastavnih predmeta upućeni na polaganje popravnog ispita na drugom popravnom roku. Tablica za izvješće o uspjehu učenika, 1. primjer je Excelov predložak za izradu statističkih podataka na kraju nastavne godine. Predlošci Tablica za izvješće o uspjehu učenika i Izvješće o uspjehu učenika na polugodištu uz sebe imaju pomoćnika s uputama za popunjavanje.

U izborniku Suradnja s roditeljima, osim već spomenutog predloška za izradu prezentacije za prvi roditeljski sastanak, postoji i prezentacija o Pravima roditelja (slika 3) koju možete nadopuniti prema Statutu škole. Ukoliko je potrebno, uz pomoć istoimenog predloška možete napisati pismeni poziv na roditeljski sastanak. Uz pomoć predložaka Poziv roditelju i Poziv i obavijest roditelju na suradnju možete izraditi vlastiti obrazac s ili bez navođenja razloga poziva na razgovor, a pomoću projekta Organizacija i provedba susreta s roditeljima organizirati suradnju roditelja sa školom i lokalnom zajednicom.

prava roditelja slika3
Slika 3: Naslovni slajd prezentacije Prava roditelja

U izborniku Suradnja s učenicima postoje dvije verzije predloška za izradu prezentacije za prvi sat razrednog odjela te prezentacija o Stilovima rješavanja sukoba pomoću koje možete organizirati radionice na satovima razrednog odjela. Za kraj bih preporučila prezentaciju Djeca svojim roditeljima (slika 4) koju možete doraditi zajedno s učenicima, a zatim prikazati na nekom od roditeljskih sastanaka.

Djeca svojim roditeljima slika4
Slika 4: Prikaz jednog slajda iz prezentacije Djeca svojim roditeljima

Svi navedeni predlošci su radni materijali koji se tijekom vremena mijenjaju i prilagođavaju vlastitim potrebama. Nadam se da će vam poslužiti kao inspiracija za izradu vaših digitalnih dokumenata.

Literatura:

Primjeri korištenja programa OneNote u nastavi

natalija

OneNote 2007 je program za stvaranje i korištenje elektroničke bilježnice. Na nastavnim satovima može poslužiti za različite zadatke: prilikom planiranja i organiziranja posla, istraživanja pojedine teme, vođenja bilježaka ili prezentiranja teme. OneNote je i suradnički alat jer omogućuje korištenje zajedničke bilježnice između više sudionika ili članova tima te zajednički rad u stvarnom vremenu.

Pokazat ćemo neke primjere u kojima su učenici koristili OneNote u nastavnom procesu.

1
Slika 1. Program OneNote – korisne mogućnosti

Pomoću programa OneNote učenici su planirali i prikupili materijale za temu projekta, zajednički ih uredili, vodili potrebne bilješke tijekom rada i prezentirali temu.

OneNote im je omogućio smještaj različitih oblika podataka na jedno mjesto: u elektroničku bilježnicu (skenirane slike, slike s interneta, dokumenti u Wordu, zaslonski isječci, videozapisi, bilješke i drugi oblici podataka).

2

 

Slika 2. Različiti oblici podataka smješteni su u elektroničku bilježnicu (zvučni zapis, slika ispisa PowerPoint prezentacije, bilješka)

 

 

 

Dijeljenje bilježnice

3
Prilikom timskog rada u projektu Kako radi računalo?, učenici su OneNote koristili u istraživanju kako bi radili bilješke, komentirali i usklađivali pripremljene materijale. Program im je pružio mogućnost da više učenika istovremeno uređuje istu bilježnicu.
Prvi zadatak bio je da na svim računalima instaliraju OneNote 2007.

Na početku je pomoću Čarobnjaka za novu bilježnicu stvorena nova dijeljena bilježnica na mrežnom računalu. Učenici su izabrali predložak Istraživanje (iako su mogli izabrati i predložak Prazno) koji im je pomogao u istraživanju i provođenju projekta jer sadrži korisne savjete.

 

Slika 3. Predložak Istraživanje

Čarobnjak za novu bilježnicu vodio ih je do stvaranja bilježnice pomoću niza koraka. Kako su odlučili da će bilježnicu zajednički koristiti više osoba, spremili su je na mrežno mjesto, u mapu koja je unaprijed podijeljena i namijenjena za zajedničko korištenje.

4 5
Slika 4. Tko će koristiti bilježnicu?

Nakon stvaranja bilježnice, stvorena je pozivnica za njeno dijeljenje.

 

Slika 5. Pozivnica za dijeljenje bilježnice

Pozivnica je porukom elektroničke pošte poslana na učeničke adrese.
Učenici su otvorili dijeljenu bilježnicu po uputama iz pozivnice tako da su u izborniku uz Office gumb kliknuli na Otvori te u Nazivu mape kopirali put do dijeljene bilježnice.

6
Slika 6. Učitavanje dijeljene bilježnice

Kada je bilježnica podijeljena, svatko je na svom računalu istraživao zadanu temu i prikupljene materijale umetao u novu stranicu dijeljene bilježnice.

OneNote je u određenim vremenskim razmacima sinkronizirao bilježnice na računalima učenika s bilježnicom na dijeljenom mjestu. Nakon uspješno provedene sinkronizacije, svi su učenici vidjeli promjene.

7
Slika 7. Sinkronizacija bilježnice

Program im je omogućio davanje komentara i da jedni drugima daju sugestije o prikupljenim materijalima.

 

 

 

Proces dijeljenja u stvarnom vremenu

Drugi tim učenika prikupljao je materijale i pripremao projekt korištenjem zajedničke sesije uživo. U izborniku Zajedničko korištenje izabrali su naredbu Sesija za zajedničko korištenje uživo, Pokretanje zajedničkog korištenja trenutne sekcije…

8 9
Slika 8. Pokretanje Sesije za zajedničko korištenje uživo

Kada su na jednom računalu pokrenuli zajedničko korištenje trenutne sesije, i ostali članovi tima su pozvani da zajedno uređuju sekciju dostupnu svim sudionicima.

 

10

Slika 10. Pozivnica za Sesiju zajedničkog korištenja uživo

Članovi tima su na svojim računalima iz izbornika Zajedničko korištenje izabrali naredbu Sesija za zajedničko korištenje uživo te Pridruživanje postojećoj sesiji. U okno zadatka za pridruživanje sesiji uživo unijeli su adresu sesije (moguće je unijeti i zaporku) za sudionike na istoj mreži i pridružili joj se.

11
Slika 11. Adresa sesije

Sve unesene promjene bile su odmah vidljive svim sudionicima sesije u stvarnom vremenu (uneseni podaci prenose se u stvarnom vremenu kao da promatrate nekoga da radi na svom računalu).

12
Slika 12. Podaci se prenose u stvarnom vremenu

Imena sudionika u Sesiji zajedničkog korištenja uživo navedena su u oknu zadatka Trenutno aktivna sesija.

13
Slika 13. U oknu su vidljivi sudionici sesije

Pretraživanje interneta

Nakon što su se pripremili za timski rad pomoću dijeljenja bilježnice ili zajedničkom sesijom u stvarnom vremenu, učenici su prionuli na istraživanje za zadani projekt. S mrežnih su stranica slali određene informacije u OneNote koristeći program Internet Explorer u kojemu su u izborniku Alati odabrali Pošalji u OneNote.

OneNote je omogućio umetanje slika, rezanje slike zaslona i umetanje u bilježnicu. Da bi se rezala slika zaslona, treba otvoriti mrežnu stranicu čiji sadržaj želimo izrezati. Naredbom Stvori zaslonski isječak snima se dio zaslona što se može napraviti i bez prethodnog pokretanja OneNotea tako da se desnom tipkom miša klikne na ikonu OneNotea u traci zadataka i izabere naredba Stvori zaslonski isječak.

14
Slika 14. Naredba Stvori zaslonski isječak15

OneNote će snimiti označenu površinu kao sliku i umetnuti je u novu praznu stranicu poglavlja Nearhivirana bilježnica. S tog se mjesta slika može premjestiti na bilo koju drugu stranicu bilježnice.

 

Slika 15. Nearhivirana bilježnica

Umetanjem hiperveze i stvaranjem kratkih bilješki uz hiperveze u bilježnici, OneNote korisnicima omogućuje brzi povratak na mrežne stranice.

Uređivanje prikupljenih materijala

Prilikom pripremanja materijala za projekt, učenici su koristili sve mogućnosti za snimanje slika, fotografija i dijelova zaslona te unos teksta. Slike su u OneNoteu dodatno uređivali i pisali preko njih, a sve ostale podatke oblikovali pomoću brojnih mogućnosti iz izbornika i alatnih traka koje se odabiru u izborniku Prikaz. 16

Vođenje bilješki

U kratke bilješke pisali su svoje ideje, misli, pitanja ili umetali potreban tekst. Važne dijelove bilješki označavali su dodatnim oznakama u izborniku Umetanje odabirom naredbe Oznake, kako bi ih bolje istaknuli i kasnije lakše pretraživali.

 

Nearhivirana bilježnica

Kad je brzim snimanjima i stvaranjem bilježaka stvorena Nearhivirana bilježnica, učenici su grupirali, premještali i preimenovali njene stranice u bilježnicu za projekt.

Snimanje zvučnih i videozapisa

17
Učenici su snimali i zvučne i videozapise. Zvučne i videosnimke umetnute su u bilješke koje su se radile istovremeno dok je trajalo snimanje.

Slika 17. Zvučni zapis

To je omogućilo pretraživanje prema ključnim riječima iz bilježaka ili zvučnih zapisa.

18
Slika 18. Pretraživanje zvučnih snimaka

Da bi stvorili zvučnu ili videosnimku, učenici su kliknuli na strelicu pokraj gumba Snimaj na alatnoj traci Standardno, a zatim Snimi samo zvuk ili Snimi videozapis.

Objavljivanje na blogu i oblikovanje konačnog dokumenta u MS Wordu ili PDF formatu

OneNote je omogućio da se dokumenti automatski objave na blogu.19

Kada se u Microsoft Wordu 2007 registrira račun za blog (recimo na Windows Live Spaces prostoru), tada se bilježnica iz OneNotea može poslati u blog preko Worda 2007 korištenjem naredbe Objavi.

Jedna grupa učenika objavila je svoj projekt na blogu, a druge su ga predale u obliku referata korištenjem naredbe Pošalji.

Slika 19. Objavljivanje na blogu

Povezivanje s drugim programima

20 Nakon što smo na satu obradili MS Outlook: stvorili pozive za sastanak, bilješke, zadatke i događaje te slali poruke elektroničke pošte, povezali smo te aktivnosti s OneNote programom.

Učenici su poruke e-pošte slali u OneNote.

Slika 20. Slanje poruka e-pošte u OneNote

Stvarali su nove kontakte i sastanke preko OneNotea te ih povezivali s bilješkama.

U izborniku Alati su naredbama Stvori obaveze programa Outlook ili Stvori kontakte programa Outlook stvarali novi sastanak ili novi kontakt.

21
Slika 21. Stvaranje novog sastanka pomoću OneNotea

Osim Outlooka, učenici su u OneNoteu koristili datoteke i iz ostalih programa.

Uređivali su gotove PowerPoint prezentacije ili Excelove datoteke i dodavali vlastite bilješke nakon što su umetnute u OneNote kao slike ispisa. U PowerPointu su odabrali Ispiši pa u padajućem izborniku uz naziv pisača odabrali Pošalji u OneNote 2007.

Ovo su samo neki primjeri korištenja OneNote programa u radu s učenicima. Nadamo se da ćete nam i vi uskoro poslati svoje primjere dobre nastavne prakse u radu s ovim programom.