PUP – razredništvo

prva-emina

Temu razredništva u PUP-u, Priručniku za učenje i poučavanje, spominjali smo još u prvome broju Pogleda kroz prozor. U ovom ćemo broju prezentirati preostale predloške iz PUP-a za nastavnike > Razredništvo > Predlošci.

U izborniku Podatci o učenicima nalaze se, osim predložaka za izradu dosjea učenika te popisa učenika putnika s mjestom putovanja i udaljenošću, još i Wordov predložak Oslobađanje od nastave s tekstom koji se ispisuje na poleđini svjedodžbe ukoliko je učenik oslobođen polaženja nastave, primjerice tjelesnog i zdravstvenog odgoja te Excelov predložak Alergije (slika 1) koji je koristan vodite li učenike na jednodnevni ili višednevni izlet jer se pomoću njega mogu pratiti uzroci i reakcije na pojedine alergije koje imaju učenici.

alergije slika1
Slika 1: Predložak Alergije

U izborniku Pedagoške mjere postoje predlošci za izradu potrebne dokumentacije prije i prilikom izricanja pedagoških mjera poticanja i sprječavanja. Prvi primjer i Drugi primjer su predlošci za komunikaciju s administracijom škole nakon izricanja pedagoških mjera sprječavanja na sjednici Razrednog ili Nastavničkog vijeća. Treći primjer (slika 2) je predložak poziva na razgovor s razrednikom uz isticanje razloga poziva i namijenjen je roditeljima. Četvrti primjer može služiti za izradu zapisnika razgovora s roditeljima neposredno prije izricanja neke od pedagoških mjera sprječavanja. Od petog do devetog primjera nalaze se razni uzorci diploma koji se učeniku mogu dati na razini razrednog odjela za isticanje poticajnih pedagoških mjera (redovno dolaženje na nastavu, napredak u učenju i savladavanju posebno teškog gradiva ili diploma za najboljeg učenika prethodnog mjeseca u učenju i vladanju).

poziv roditelju slika2
Slika 2: Dio teksta iz predloška Treći primjer – Poziv roditelja na razgovor

U izborniku Izvješća, osim predloška i pomoćnika za izradu Plana i programa razrednika, postoje i predlošci za izradu izvještaja o općem uspjehu razreda za osnovne i srednje škole na polugodištu, kraju nastavne i školske godine. Prvi primjer za osnovnu školu sadrži predložak za izvještaj na početku školske godine s brojem učenika, njihovim podatcima (primjerice, povratnici iz dijaspore, strani državljani, putnici, učenici s posebnim potrebama, učenici pod nadzorom Centra za socijalnu skrb i slično) te popisom učenika s izvanškolskim aktivnostima. Drugi primjer za osnovnu školu je predložak za izradu izvješća o uspjehu na kraju polugodišta, a Treći primjer za osnovnu školu za izradu izvješća za razredni odjel na kraju nastavne godine. Prvi primjer za srednju školu je Wordov predložak za izradu izvještaja o općem uspjehu razrednog odjela na polugodištu, Drugi primjer za srednju školu za izradu izvještaja o općem uspjehu razrednog odjela na kraju nastavne godine s popisom učenika koji se upućuju na popravni ispit, a Treći primjer za srednju školu za izradu izvještaja u kojem se navodi koji su učenici i iz kojih nastavnih predmeta upućeni na polaganje popravnog ispita na drugom popravnom roku. Tablica za izvješće o uspjehu učenika, 1. primjer je Excelov predložak za izradu statističkih podataka na kraju nastavne godine. Predlošci Tablica za izvješće o uspjehu učenika i Izvješće o uspjehu učenika na polugodištu uz sebe imaju pomoćnika s uputama za popunjavanje.

U izborniku Suradnja s roditeljima, osim već spomenutog predloška za izradu prezentacije za prvi roditeljski sastanak, postoji i prezentacija o Pravima roditelja (slika 3) koju možete nadopuniti prema Statutu škole. Ukoliko je potrebno, uz pomoć istoimenog predloška možete napisati pismeni poziv na roditeljski sastanak. Uz pomoć predložaka Poziv roditelju i Poziv i obavijest roditelju na suradnju možete izraditi vlastiti obrazac s ili bez navođenja razloga poziva na razgovor, a pomoću projekta Organizacija i provedba susreta s roditeljima organizirati suradnju roditelja sa školom i lokalnom zajednicom.

prava roditelja slika3
Slika 3: Naslovni slajd prezentacije Prava roditelja

U izborniku Suradnja s učenicima postoje dvije verzije predloška za izradu prezentacije za prvi sat razrednog odjela te prezentacija o Stilovima rješavanja sukoba pomoću koje možete organizirati radionice na satovima razrednog odjela. Za kraj bih preporučila prezentaciju Djeca svojim roditeljima (slika 4) koju možete doraditi zajedno s učenicima, a zatim prikazati na nekom od roditeljskih sastanaka.

Djeca svojim roditeljima slika4
Slika 4: Prikaz jednog slajda iz prezentacije Djeca svojim roditeljima

Svi navedeni predlošci su radni materijali koji se tijekom vremena mijenjaju i prilagođavaju vlastitim potrebama. Nadam se da će vam poslužiti kao inspiracija za izradu vaših digitalnih dokumenata.

Literatura: