Primjeri korištenja programa OneNote u nastavi

natalija

OneNote 2007 je program za stvaranje i korištenje elektroničke bilježnice. Na nastavnim satovima može poslužiti za različite zadatke: prilikom planiranja i organiziranja posla, istraživanja pojedine teme, vođenja bilježaka ili prezentiranja teme. OneNote je i suradnički alat jer omogućuje korištenje zajedničke bilježnice između više sudionika ili članova tima te zajednički rad u stvarnom vremenu.

Pokazat ćemo neke primjere u kojima su učenici koristili OneNote u nastavnom procesu.

1
Slika 1. Program OneNote – korisne mogućnosti

Pomoću programa OneNote učenici su planirali i prikupili materijale za temu projekta, zajednički ih uredili, vodili potrebne bilješke tijekom rada i prezentirali temu.

OneNote im je omogućio smještaj različitih oblika podataka na jedno mjesto: u elektroničku bilježnicu (skenirane slike, slike s interneta, dokumenti u Wordu, zaslonski isječci, videozapisi, bilješke i drugi oblici podataka).

2

 

Slika 2. Različiti oblici podataka smješteni su u elektroničku bilježnicu (zvučni zapis, slika ispisa PowerPoint prezentacije, bilješka)

 

 

 

Dijeljenje bilježnice

3
Prilikom timskog rada u projektu Kako radi računalo?, učenici su OneNote koristili u istraživanju kako bi radili bilješke, komentirali i usklađivali pripremljene materijale. Program im je pružio mogućnost da više učenika istovremeno uređuje istu bilježnicu.
Prvi zadatak bio je da na svim računalima instaliraju OneNote 2007.

Na početku je pomoću Čarobnjaka za novu bilježnicu stvorena nova dijeljena bilježnica na mrežnom računalu. Učenici su izabrali predložak Istraživanje (iako su mogli izabrati i predložak Prazno) koji im je pomogao u istraživanju i provođenju projekta jer sadrži korisne savjete.

 

Slika 3. Predložak Istraživanje

Čarobnjak za novu bilježnicu vodio ih je do stvaranja bilježnice pomoću niza koraka. Kako su odlučili da će bilježnicu zajednički koristiti više osoba, spremili su je na mrežno mjesto, u mapu koja je unaprijed podijeljena i namijenjena za zajedničko korištenje.

4 5
Slika 4. Tko će koristiti bilježnicu?

Nakon stvaranja bilježnice, stvorena je pozivnica za njeno dijeljenje.

 

Slika 5. Pozivnica za dijeljenje bilježnice

Pozivnica je porukom elektroničke pošte poslana na učeničke adrese.
Učenici su otvorili dijeljenu bilježnicu po uputama iz pozivnice tako da su u izborniku uz Office gumb kliknuli na Otvori te u Nazivu mape kopirali put do dijeljene bilježnice.

6
Slika 6. Učitavanje dijeljene bilježnice

Kada je bilježnica podijeljena, svatko je na svom računalu istraživao zadanu temu i prikupljene materijale umetao u novu stranicu dijeljene bilježnice.

OneNote je u određenim vremenskim razmacima sinkronizirao bilježnice na računalima učenika s bilježnicom na dijeljenom mjestu. Nakon uspješno provedene sinkronizacije, svi su učenici vidjeli promjene.

7
Slika 7. Sinkronizacija bilježnice

Program im je omogućio davanje komentara i da jedni drugima daju sugestije o prikupljenim materijalima.

 

 

 

Proces dijeljenja u stvarnom vremenu

Drugi tim učenika prikupljao je materijale i pripremao projekt korištenjem zajedničke sesije uživo. U izborniku Zajedničko korištenje izabrali su naredbu Sesija za zajedničko korištenje uživo, Pokretanje zajedničkog korištenja trenutne sekcije…

8 9
Slika 8. Pokretanje Sesije za zajedničko korištenje uživo

Kada su na jednom računalu pokrenuli zajedničko korištenje trenutne sesije, i ostali članovi tima su pozvani da zajedno uređuju sekciju dostupnu svim sudionicima.

 

10

Slika 10. Pozivnica za Sesiju zajedničkog korištenja uživo

Članovi tima su na svojim računalima iz izbornika Zajedničko korištenje izabrali naredbu Sesija za zajedničko korištenje uživo te Pridruživanje postojećoj sesiji. U okno zadatka za pridruživanje sesiji uživo unijeli su adresu sesije (moguće je unijeti i zaporku) za sudionike na istoj mreži i pridružili joj se.

11
Slika 11. Adresa sesije

Sve unesene promjene bile su odmah vidljive svim sudionicima sesije u stvarnom vremenu (uneseni podaci prenose se u stvarnom vremenu kao da promatrate nekoga da radi na svom računalu).

12
Slika 12. Podaci se prenose u stvarnom vremenu

Imena sudionika u Sesiji zajedničkog korištenja uživo navedena su u oknu zadatka Trenutno aktivna sesija.

13
Slika 13. U oknu su vidljivi sudionici sesije

Pretraživanje interneta

Nakon što su se pripremili za timski rad pomoću dijeljenja bilježnice ili zajedničkom sesijom u stvarnom vremenu, učenici su prionuli na istraživanje za zadani projekt. S mrežnih su stranica slali određene informacije u OneNote koristeći program Internet Explorer u kojemu su u izborniku Alati odabrali Pošalji u OneNote.

OneNote je omogućio umetanje slika, rezanje slike zaslona i umetanje u bilježnicu. Da bi se rezala slika zaslona, treba otvoriti mrežnu stranicu čiji sadržaj želimo izrezati. Naredbom Stvori zaslonski isječak snima se dio zaslona što se može napraviti i bez prethodnog pokretanja OneNotea tako da se desnom tipkom miša klikne na ikonu OneNotea u traci zadataka i izabere naredba Stvori zaslonski isječak.

14
Slika 14. Naredba Stvori zaslonski isječak15

OneNote će snimiti označenu površinu kao sliku i umetnuti je u novu praznu stranicu poglavlja Nearhivirana bilježnica. S tog se mjesta slika može premjestiti na bilo koju drugu stranicu bilježnice.

 

Slika 15. Nearhivirana bilježnica

Umetanjem hiperveze i stvaranjem kratkih bilješki uz hiperveze u bilježnici, OneNote korisnicima omogućuje brzi povratak na mrežne stranice.

Uređivanje prikupljenih materijala

Prilikom pripremanja materijala za projekt, učenici su koristili sve mogućnosti za snimanje slika, fotografija i dijelova zaslona te unos teksta. Slike su u OneNoteu dodatno uređivali i pisali preko njih, a sve ostale podatke oblikovali pomoću brojnih mogućnosti iz izbornika i alatnih traka koje se odabiru u izborniku Prikaz. 16

Vođenje bilješki

U kratke bilješke pisali su svoje ideje, misli, pitanja ili umetali potreban tekst. Važne dijelove bilješki označavali su dodatnim oznakama u izborniku Umetanje odabirom naredbe Oznake, kako bi ih bolje istaknuli i kasnije lakše pretraživali.

 

Nearhivirana bilježnica

Kad je brzim snimanjima i stvaranjem bilježaka stvorena Nearhivirana bilježnica, učenici su grupirali, premještali i preimenovali njene stranice u bilježnicu za projekt.

Snimanje zvučnih i videozapisa

17
Učenici su snimali i zvučne i videozapise. Zvučne i videosnimke umetnute su u bilješke koje su se radile istovremeno dok je trajalo snimanje.

Slika 17. Zvučni zapis

To je omogućilo pretraživanje prema ključnim riječima iz bilježaka ili zvučnih zapisa.

18
Slika 18. Pretraživanje zvučnih snimaka

Da bi stvorili zvučnu ili videosnimku, učenici su kliknuli na strelicu pokraj gumba Snimaj na alatnoj traci Standardno, a zatim Snimi samo zvuk ili Snimi videozapis.

Objavljivanje na blogu i oblikovanje konačnog dokumenta u MS Wordu ili PDF formatu

OneNote je omogućio da se dokumenti automatski objave na blogu.19

Kada se u Microsoft Wordu 2007 registrira račun za blog (recimo na Windows Live Spaces prostoru), tada se bilježnica iz OneNotea može poslati u blog preko Worda 2007 korištenjem naredbe Objavi.

Jedna grupa učenika objavila je svoj projekt na blogu, a druge su ga predale u obliku referata korištenjem naredbe Pošalji.

Slika 19. Objavljivanje na blogu

Povezivanje s drugim programima

20 Nakon što smo na satu obradili MS Outlook: stvorili pozive za sastanak, bilješke, zadatke i događaje te slali poruke elektroničke pošte, povezali smo te aktivnosti s OneNote programom.

Učenici su poruke e-pošte slali u OneNote.

Slika 20. Slanje poruka e-pošte u OneNote

Stvarali su nove kontakte i sastanke preko OneNotea te ih povezivali s bilješkama.

U izborniku Alati su naredbama Stvori obaveze programa Outlook ili Stvori kontakte programa Outlook stvarali novi sastanak ili novi kontakt.

21
Slika 21. Stvaranje novog sastanka pomoću OneNotea

Osim Outlooka, učenici su u OneNoteu koristili datoteke i iz ostalih programa.

Uređivali su gotove PowerPoint prezentacije ili Excelove datoteke i dodavali vlastite bilješke nakon što su umetnute u OneNote kao slike ispisa. U PowerPointu su odabrali Ispiši pa u padajućem izborniku uz naziv pisača odabrali Pošalji u OneNote 2007.

Ovo su samo neki primjeri korištenja OneNote programa u radu s učenicima. Nadamo se da ćete nam i vi uskoro poslati svoje primjere dobre nastavne prakse u radu s ovim programom.