Small Basic

TomislavT

Što je Small Basic?

Današnji programerski svijet prepun je izuzetno moćnih programskih jezika, a ono što se s njima može izvesti, ograničeno je samo maštom programera. Sve te bogate mogućnosti podrazumijevaju i kompleksnost što uzrokuje glavni problem C#-a, Visual Basic .NET-a, JAVA-e i sličnih programskih jezika – programerima početnicima su preteški za učenje.

Zbog toga početnici većinom ulaze u svijet programiranja s jezicima poput Loga, QBasica ili Pascala koji imaju zastarjeli pristup programiranju. Svi su ti jezici proceduralno orijentirani te u njima ne postoji niti najmanja povezanost s današnjim objekto orijentiranim načinom razmišljanja.

Upravo ovdje u priču ulazi Small Basic, programski jezik koji programiranje čini zabavnim i lakim. Small Basic je objektno orijentiran i objektno pisan što će programerima početnicima uvelike olakšati kasniji prijelaz na naprednije programske jezike. Kako programeri početnici preferiraju rezultat svoga rada vidjeti u vizualnom obliku, Small Basic ima izuzetno dobru podršku za grafiku te također sadrži i grafičara pomoćnika – kornjaču, dobro poznatu ljubiteljima programskog jezika Logo.

Radno okruženje

Small Basic zapravo je Windowsova aplikacija napisana u .NET-u te stoga jasno zahtijeva .NET Framework kako bi se uopće mogla pokrenuti. Radna okolina sastoji se od četiri osnovna dijela: uređivača teksta, alatne trake, okna za opis naredbi odnosno klasa te radne površine.

image

Uređivač teksta opremljen je bogatom podrškom za bojenje kôda koja uvelike olakšava snalaženje u programskome kodu. Nazivi razreda (klasa), metoda te obični tekst jasno su razlučeni pomoću različitih boja te tako programer početnik može vrlo dobro razlikovati osnovne elemente jezika. Druga velika pomoć svakako je i Intellisense – automatski pronalazak traženih naredbi, razreda ili funkcija pri pisanju koda. Kako vi pišete naziv elementa, tako vam Intellisense nudi one elemente čiji naziv počinje s vašim napisanim tekstom.

Alatna je traka iznimno jednostavna i na njoj se nalaze osnovne naredbe za rad s dokumentima, za kopiranje, rezanje i lijepljenje te pokretanje programa. Na desnoj se strani nalazi okno za opis naredbi, tj. klasa gdje detaljno možete vidjeti što naredba (klasa) koju ste trenutno odabrali radi, koje joj je parametre potrebno dostaviti te što će vratiti kao svoj rezultat.

Elementi jezika

Varijableimage

Varijable, memorijske lokacije na koje možemo smještati podatke, predstavljaju osnovni element svakog programskog jezika. U Small Basicu varijable nije potrebno deklarirati niti im određivati tip podataka. Sve što je potrebno je postaviti varijablu na neku vrijednost i Small Basic će joj automatski dodijeliti tip. Kad već govorimo o tipovima podataka, tekstualni se tip, odnosno string u Small Basicu, od ostatka programskog koda odvaja navodnicima dok se apostrof koristi za komentare.

 

Ulaz i izlaz podatakaimage

Za ulaz i izlaz tekstualnih podataka u Small Basic aplikaciju koristi se klasa TextWindow. Pri ispisu na ekran dostupne su dvije metode: Write i WriteLine pri čemu će metode Write ostaviti pokazivač za pisanje u trenutnom retku dok će ga metode WriteLine prebaciti u sljedeći.

Učitavanje teksta s tipkovnice izvodi se korištenjem metode Read() koja će vratiti učitani podatak kao svoju povratnu vrijednost.

Računske operacije

U Small Basicu dostupni su operatori za osnovne računske operacije: zbrajanje (+), oduzimanje (-), množenje (*) i dijeljenje (/). Ovdje bi još valjalo naglasiti da se operator zbrajanja (+) također koristi i za spajanje tekstualnih tipova podataka. Druge naprednije matematičke funkcije, kao cjelobrojno dijeljenje ili računanje ostatka, dostupne su putem klase Math.

image

Grananje

image

Za grananje se u Small Basicu koristi naredba If kao i u većini programskih jezika. Small Basic provjerava istinitost zadanog uvjeta te na temelju toga donosi odluku koji programski kod izvesti. Operatori usporedbe u Small Basicu su manje-od (<), veće-od (>) i jednako (=), a dostupni su i logički operatori And i Or.

 

 

 

Petlje (ponavljanja)

Pri ponavljanju određenog koda u programiranju dvije su moguće situacije:

  • poznat nam je broj ponavljanja bilo kao statička vrijednost, bilo kao izraz koji možemo izračunati;
  • broj ponavljanja nije izvjestan i kod je potrebno ponavljati sve dok je ispunjen određeni uvjet.

Sukladno ovim dvjema situacijama, Small Basic nam nudi dvije naredbe za ostvarivanje ponavljanja: For i While.

For petlja je petlja s poznatim brojem ponavljanja. Sintaksa je relativno jednostavna, a jedino što je potrebno je jedna varijabla koja će predstavljati brojač koraka. For petlja ima i mogućnost povećanja odnosno smanjivanja koraka za što se koristi naredba Step.

image image

While je petlja s nepoznatim brojem ponavljanja koja se ponavlja sve dok je ispunjen uvjet u zagradama. Taj se logički uvjet definira na isti način kao i uvjet kod If naredbe. Pri izradi uvjeta za while petlju potrebno je pripaziti da on u nekom trenutku prestane biti ispunjen (istinit) kako aplikacija ne bi otišla u beskonačnu petlju.

 

Grafika

Kako je već u samom uvodu napomenuto, Small Basic dolazi s bogatom podrškom za rad s grafikom. U osnovi postoje dva principa rada. Jedan način rada s grafikom je korištenje klase GraphicsWindow koja u sebi sadrži potrebne metode za cimagertanje različitih grafičkih likova.

Klasa GraphicsWindow, kako joj i samo ime kaže, predstavlja grafički prozor. Prozoru se mogu dodavati određeni atributi koji utječu na njegov izgled. Tako se, primjerice, može postaviti naslov prozora(Title), boja pozadine (BackgroundColor), širina (Width), visina (Height) i još neka druga svojstva.

Osnovni grafički elementi dostupni u Small Basicu su linija (metoda DrawLine), pravokutnik (metoda DrawRectangle) i elipsa (DrawElipse). Moguće je postavljati određena svojstva onome što crtate. Tako, primjerice, atribut PenColor kontrolira boju linije, a PenWidth debljinu. Ispunjavanje pravokutnika radi metoda FillRectangle dok će metoda FillElipse ispuniti elipsu. Boju ispune kontrolira atribut BrushColor.

image
Drugi je način poznat još iz programskog jezika Logo, a to je crtanje uz pomoć crtača – u konkretnom slučaju kornjače, kojoj se različitim metodama zapovijeda kuda da se kreće, za koji kut da se zakreće, da spušta ili diže olovku i slično. Za rad s kornjačom dostupna je klasa Turtle koja sadrži sve potrebne metode za upravljanje kornjačom.

Kornjača će spustiti olovku na metodu PenDown. Atributom Angle kontrolira se kut zakretanja dok se metodama Move i MoveTo kornjača pomiče za određenu vrijednost odnosno na određenu poziciju.

 

Literatura

Small Basic je još uvijek u ranim razvojnim stadijima, ali je već sada izuzetno stabilan te zbog toga i prihvatljiv za korištenje. Poveznicu za preuzimanje posljednje verzije aplikacije, kao i sve detaljne upute vezane uz Small Basic, naći ćete na stranicama projekta http://msdn.microsoft.com/en-us/devlabs/cc950524.aspx ili na Small Basic blogu (http://blogs.msdn.com/smallbasic/). Također postoji i API Reference, detaljan opis svih naredbi jezika, na adresi http://www.smallbasic.com/smallbasic.com/doc/. Small Basic zajednica na internetu je u porastu sa svakom novom verzijom programskog jezika. Kako se jezik bude razvijao, tako će rasti i količina dostupnih izvora.

Pri instalaciji same aplikacije pripazite da na računalu imate instaliran .NET Framework 3.5 i neće biti nikakvih problema te ćete već danas imati priliku zakoračiti u svijet jednostavnog i brzog učenja objektnog programiranja u Small Basicu!