Obrazovna tehnologija i web alati u nastavi engleskog jezika

stela

Uvod

Poučavanje jezika nije uvijek zabavno i uzbudljivo kako bismo željeli. Međutim, korištenjem računala i računalnih programa i alata kao što su Microsoft PowerPoint (program za izradu multimedijskih prezentacija), Eclipse Crossword (izrada križaljki), Hot Potatoes (izrada mrežnih kvizova i zadataka) ili „obični“ internet, taj zadatak nam je uvelike olakšan. Takav pristup nastavi jezika možda je neuobičajen – za nastavnika, ali za nekoliko generacija naših učenika ipak je nešto s čime se susreću svaki dan i što je dio njihove svakodnevice. To je nešto što će nam osvježiti nastavu, a ujedno navesti naše učenike da uče uz igru i timski rad i možda preuzmu odgovornost za svoje znanje. Cilj takve nastave jest pokazati učenicima da učenje jezika može biti jednostavno, da učiti mogu u svako doba i kad nisu na nastavi i da se u učenju mogu služiti programima i alatima koje već dugo koriste za zabavu.

Evo nekoliko ideja.

Ključne riječi: Učionica, računalo, računalni programi i alati, engleski jezik – vokabular i gramatika.

Razlozi za uvođenje računala u nastavni proces

Prije svega je to bila želja za osvježenjem nastavnog procesa tehnologijom koja je bliska učenicima. Uvođenjem računala u nastavu raste motivacija učenika. „Slabiji“ učenici dobivaju priliku za uspješno rješavanje zadataka te se tako stvara pozitivni stav prema učenju jezika. Učenicima se pruža mogućnost da samostalno uče i vježbaju pomoću online gramatičkih vježbi i vježbi vokabulara te da samostalno istražuju engleski jezik . Na taj ih se način može poticati da preuzmu odgovornost za svoje učenje te ih polako priviknuti na korištenje računala kako bi obogatili svoje znanje i pronašli informacije neophodne za proces učenja i sada i u budućnosti – za svoje cjeloživotno obrazovanje.

Pitanja… pitanja…kako početi?

Kada konačno odlučimo koristiti računalo u nastavi stranog jezika, odasvud izranjaju pitanja na koja moramo odgovoriti kako bismo uspješno ostvarili svoje zamisli i pretvorili satove jezika u zanimljive susrete i izlete u drugi svijet.

Prije svega, kako iz mora ponuđenih programa i alata odabrati one koje ćemo koristiti u nastavi? Koji će nam programi i alati omogućiti prenošenje informacija u onom obliku u kojemu će učenicima biti najrazumljivije i najprihvatljivije? Naravno, to moraju biti programi i alati koje naši učenici već koriste ili barem oni koje će vrlo brzo i lako naučiti koristiti.

Nakon iscrpljujućeg promišljanja i konačnog odabira, slijedi još kompliciraniji zadatak – uskladiti svoje želje, mogućnosti, vremenska ograničenja i Nastavni plan i program. Izrada PowerPoint prezentacija i Hot Potatoes kvizova može nam oduzeti puno vremena, ali kad na kraju dobijemo povratnu informaciju i kada nam učenici na kraju sata uzviknu: „Već je gotovo?“, nagrada dolazi sama po sebi. Kada sve uskladimo, moramo odlučiti kako ćemo raditi – na jednom računalu pomoću projektora ili u informatičkoj učionici gdje svaki učenik ima svoje računalo i pristup internetu. Sve od navedenog ima svoje mane i prednosti, ali što god odabrali, učinak i ciljevi koje smo htjeli postići, bit će jednaki – a to nam je važno.

Primjeri iz prakse

Računalo se u nastavi engleskog jezika može koristiti u obradi vokabulara, teksta i razumijevanja čitanjem te u obradi gramatike, uvježbavanju naučenih riječi i gramatičkih struktura.

Od programa i alata koje sam koristila navela bih PowerPoint, Hot Potatoes, Eclipse Crossword i elektroničku poštu. Najčešće koristim PowerPoint prezentacije: za obradu vokabulara, za učenje gramatike (The Time, Present Continuous), za obradu kulturoloških i civilizacijskih tema (Thanksgiving), za diktat (konkretnije – dictocomp) te za obradu teksta, uglavnom na početku, u dijelu nastavnog sata rezerviranog za obradu nove jedinice. Nakon toga slijede vježbe na ploči ili papiru, ponekad na računalu – samostalno, u paru ili u timu te domaća zadaća koja zaokružuje nastavni proces.

Obrada vokabulara

Obrada, ponavljanje i uvježbavanje vokabulara nije uvijek zabavno onoliko koliko bi to učenicima odgovaralo. Možemo ga učiniti zabavnim i novim kombinacijom nekoliko postupaka – računala i prezentacije u PowerPointu (Clothes.pps), grupnog rada te nekoliko papirića i omotnica za pisma. Priprema ove aktivnosti od nastavnika zahtijeva poprilično vremena, ali se isplati kad vidite da učenici u tome uživaju. Zabavljaju se, natječu u grupama i – što je najvažnije – uče i uvježbavaju riječi.

clip_image003

clip_image001 Napravite PowerPoint prezentaciju sa slikama i riječima koje želite obraditi, ponoviti i utvrditi. Neka bude jedan slajd – jedna slika i riječ. Slike za stvaranje takve prezentacije najlakše možete pronaći na internetu.

clip_image001[1] Prikažite djeci prezentaciju koristeći računalo i projektor u učionici – ispitujte, koristite svaki slajd za razgovor o boji, veličini, obliku ili za diskusiju. Nakon toga prikažite prezentaciju još jednom, ovaj put u tišini, napominjući djeci da upamte što je moguće više pojmova.

clip_image001[2] Grupirajte djecu (podjelom šarenih papirića) i recite da se sjete što više riječi i napišu ih na papiriće u njihovoj boji – svaku riječ na odgovarajući papirić. Dajte im vremensko ograničenje (5 – 10 minuta, ovisno o dobi djece). Za to vrijeme polijepite omotnice s naslovima po razredu (to mogu biti grupe kao što su – voće, povrće, meso, piće ili gornji dio tijela, donji dio tijela, ruke, noge – ako se radi o odjeći i slično).

clip_image001[3] Kada istekne vrijeme, predstavnik grupe rasporedi papiriće u omotnice – možete im dati vremensko ograničenje od 5 minuta.

clip_image001[4] Kad završe, pokupite omotnice i prebrojite riječi koje je svaka grupa stavila u svaku omotnicu. Grupa s najviše točno raspoređenih riječi pobjeđuje.

clip_image005
Sljedeća aktivnost može biti vježba napravljena pomoću programa Hot Potatoes ili križaljke napravljene u istom programu ili programu Eclipse Crosswords. To su besplatni programi koje možete „skinuti“ s interneta. Vježbe možete prikazati pomoću računala i projektora te ih rješavati prema uputama učenika ili ako ste pristalica pismenih vježbi, ispisati na pisaču te podijeliti učenicima koji ih onda mogu riješiti ili u grupama kako su radili prethodnu vježbu ili u paru.

 

Hot Potatoes vježbe vokabulara – spajanje slike i riječi: animals1, animals2, animals3, animals4, animals5.

Spomenute programe možete pronaći i preuzeti s interneta na adresama:

Oba programa su besplatna, ali zahtijevaju registraciju, jednostavni su za korištenje, a u vašu učionicu unose malo suvremenosti i zabave.

Obrada teksta – dictocomp

Na sličan način, korištenjem PowerPoint prezentacije, može se obraditi neki novi tekst iz udžbenika. Dijelove teksta pisane velikim slovima prepišite na slajdove te uz pauze (koje koristite za diskusiju o onome što su pročitali ili za objašnjenje nepoznatih riječi) prikažite kao prezentaciju. Nakon posljednjeg slajda možete krenuti ponovno, ovaj put djeca u tišini gledaju i čitaju tekst. Na kraju u grupama pokušavaju rekonstruirati tekst. Čitajući svoj uradak zajedno s drugim grupama i ponovno gledajući prezentaciju, učenici uočavaju što su propustili i dodaju te dijelove svojoj priči. Slijede kviz pitanja pomoću programa Hot Potatoes ili zadaci koje mogu sami izraditi i zadati susjednoj grupi ili timu.

Obrada gramatike

Osnova je slična kao i za prethodne aktivnosti – PowerPoint prezentacija. Može se obraditi gotovo sve: vremena, oblici glagola, komparacija pridjeva, množina imenica, bilo što.

clip_image007PP prezentacija dobar je način da djeca vide kako se osnove i nastavci fizički spajaju, a svaku konstrukciju možete vrlo jednostavno odvojiti te prikazati svaku posebno. Ubrzo nakon što shvate, učenici će sami preuzeti i vašu ulogu koordinatora i voditelja te sami izgovarati konstrukcije i prije no što se pojave na ekranu.

Aktivnosti koje slijede mogu biti pismene – podijelite zadatke na papiru koje treba riješiti pojedinačno, u paru ili grupi. Ako imate sreće pa imate na raspolaganju informatičku učionicu, priuštite učenicima da rješavaju on-line gramatičke zadatke. Ima mnogo mrežnih stranica s gramatičkim vježbama koje će vaši učenici rado rješavati. Velika je prednost takvih zadataka neposredna povratna informacija, često i s gramatičkim objašnjenjem tako da učenici odmah znaju koliko su zadataka točno riješili, što su riješili netočno kao i zašto je to netočno. Slabiji učenici mogu raditi s boljim učenicima ili mogu zadatke rješavati samostalno, ali u svakom trenutku potražiti pomoć suučenika, što oni vrlo često i čine. Na kraju dobivate zadovoljne učenike koji su učili na zabavan način, koristili internet u vježbanju i na kraju poželjeli da sat traje malo duže.

clip_image009               clip_image011

What’s the time?                          Online gramatičke vježbe na stranici: http://www.englisch-hilfen.de/

Obrada tema iz civilizacije i kulture

Sve što morate učiniti je odabrati temu – iz povijesti USA, UK, London, Disney World i pronaći materijal na internetu, u enciklopedijama, zemljopisnim kartama i iz sličnih izvora. Napravite prezentaciju koristeći te materijale, a ako predajete učenicima koji su zainteresirani za dodatni rad, možete i njih zaposliti da naprave prezentaciju – vrlo će rado to učiniti, usput će učiti, a vi ćete dobiti prezentaciju koju ćete moći koristiti za naredne generacije. Prezentaciju prikažite svojim učenicima, a zatim igrajte igre (Noughts and crosses), kvizove (Hot Potatoes), rješavajte križaljke ili pišite diktat ili sastavak. Učenici mogu izraditi i plakat u timovima na temu koju ste obradili.

clip_image013
         Thanksgiving – prezentacija; Thanksgiving kvizovi: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

I na kraju… zaključak!

Stvaranje i provođenje ovakvih nastavnih sati ima mnogo prednosti. Ukoliko svaki učenik radi na svom računalu, takav način rada im omogućava da sami određuju svoj tempo rada, daje mogućnost ponovnog pokretanja, pregledavanja ili rješavanja zadataka dok se svi zadaci ne riješe sa 100%-tnom točnosti, omogućava neposrednu povratnu informaciju, a povrh svega još je i zabavno. Učenici koriste tehnologiju koju inače koriste za zabavu u slobodno vrijeme i, možda i neprimjetno – uče. Ako uz to steknu naviku da sami u svoje slobodno vrijeme potraže on-line gramatiku ili vježbe za uvježbavanje vokabulara, to je samo dodatni plus na ono što se već pokazalo kao prednost.

Ukoliko koristimo jedno računalo i pomoću projektora učenicima prikazujemo sadržaj, nastava nam je opet dinamičnija i različitija, učenici mogu raditi individualno ili u grupi. Imaju dovoljno vremena da se uključe u rad u skladu sa svojim mogućnostima (neće svi učenici početi preuzimati ulogu voditelja u isto vrijeme – nekima treba više vremena, volje i rušenja barijera – ali će ipak, poneseni ostatkom razreda, popustiti i raditi zajedno sa ostalima). Da ne spominjem zabavu i smijeh ako odaberete zanimljive i smiješne sličice!

Primijetit ćete da nisam spominjala nedostatke ovakvog načina rada. Osobno smatram da ih nema mnogo. Možda jedan – trebate više vremena za pripremu – ali ako kao rezultat dobijete „zanimljivije satove“ i zadovoljne učenike koji na kraju pokažu više znanja i sigurnosti u izražavanju na stranom jeziku, nedostaci se zaboravljaju.