Matematika i prirodoslovlje

marjanaS

Matematika i prirodoslovlje su znanosti, ali i dijelovi naših života koji ne bi postojali bez istraživanja, mjerenja i pokusa.

Istraživačko učenje

Istraživačko učenje je najteže provoditi. Zahtijeva dobru pripremu i učenika i nastavnika. Sadržaji u PUP-u mogu nam poslužiti kao predlošci za istraživanje ili kao ideja kako se sve nastavni sadržaji mogu zornije prikazati pomoću PowerPointa, Excela ili Worda.
Pomoć u istraživanju i prezentiranju istraživanja pružaju nam predlošci sa svojim pomoćnicima. Predlošci nam pomažu napisati sve što je potrebno, a pomoćnici nas vode i upozoravaju na sve korake koje bismo trebali prijeći.
Sposobnost pronalaženja pravih informacija je temelj uspjeha gotovo svih vrsta formalnog pisanja. Ako naučimo kako saznati ono što nam treba, a zatim i kako te podatke logičkim slijedom prikazati u prikladnom obliku, tada smo na pola puta do uspjeha.

clip_image003

Vodič Pristup istraživanju će nam pomoći na početku našeg istraživanja.

Slika 1. Umna mapa u vodiču

 

 

 

 

Pokusclip_image005

Planiranje i provođenje pokusa ima četiri važne faze i u svakoj nam mogu pomoći predlošci u Wordu:

 

Slika 2. Predlošci pokusa

Svaki korak pokusa prate vrlo detaljni pomoćnici. Prvi pomoćnik objašnjava korake pokusa na sljedeći način:

  • Naslov i pregled projekta.clip_image007
  • Utvrđivanje problema i planiranje projekta.
  • Prikupljanje podataka.

o Ako prikupljate preliminarne podatke, možete to činiti promatranjem, razgovorom, anketiranjem, izvođenjem pokusa.

  • Obrađivanje, predstavljanje i analiza podataka.
  • Tumačenje rezultata.

o Zaključke izvedite iz provedenih izračuna, a rezultate potkrijepite dijagramima.

  • Zaključak i dodatni zadaci.

o U zaključku se osvrnite na sljedeće pitanje: Potvrđuju li rezultati vašu početnu hipotezu? Ne brinite ako iz provedene analize ne možete izvesti zaključak – i to može biti valjan rezultat uratka.

Ostali nam pomoćnici uz pokus pomažu procijeniti razinu do koje su učenici stigli u svom radu.

Izvještaj o pokusu opisuje pokus koji smo izveli, navodi zaključke koje je moguće izvesti iz rezultata, a možemo ga napisati pomoću Izvještaja o pokusu.

Znanstveni projekt i istraživanje

clip_image009

Prezentaciju o pokusu ili projektu možemo izraditi koristeći predložak Znanstveni projekt, a o važnom znanstvenom otkriću predložak Znanstveno otkriće.

Slika 4: Predlošci znanstvenog projekta

Pomoćnici uz predloške sadrže savjete poput: odaberite temu, istražite temu, prikupite podatke i podijelite ih po grupama i kategorijama, napišite odlomak u kojem ćete naznačiti svrhu i poruku prezentacije. Ovaj dio istraživanja neiskusnim učenicima često nedostaje. Pomoćnik nam savjetuje da tek tada krenemo na izradu prezentacije pomažući nam i dalje savjetima što je još potrebno napraviti.

Pomoćnik uz znanstveni projekt traži da izaberemo snažan naslov, definiramo problem, opišemo pokuse, iznesemo zaključke našeg pokusa i promatranja.
Pomoćnik uz znanstveno otkriće za slajdove predviđa: opis otkrića, što su istraživači tražili, do kojih su otkrića došli i kakav značaj je otkriće imalo.
Naravno, važno je prezentaciju i lijepo urediti. Za kraj je važno navesti literaturu koju će učenici sigurno koristiti kod svakog istraživanja.

Ideje

clip_image011
Pomoću Worda, Excela i PowerPointa možemo „oživjeti“ matematiku, dokaze i pokuse. Slijede ideje kako sadržaje prikazati zanimljivije.

Excel nam omogućava izradu grafa funkcija. Detaljno je prikazana izrada grafa funkcije sinus prema podacima dobivenim mjerenjem. Pogledajte kako izraditi grafikon u vodiču trigonometrijske funkcije.

Slika 5: Trigonometrija u Excelu

Animacije u PowerPointu omogućit će da važno objašnjenje „oživi“. Okretanjem, mijenjajući veličinu i položaj, možemo dokazati Sličnost trokuta.

clip_image013

Spojimo li animacije, slike, tekst i zvukove u PowerPointu i imamo li puno mašte, mogućnosti su neograničene. Pogledajte vodič koji vas vodi kroz kruženje vode u prirodi.

Slika 6: Kruženje vode pomoću PowerPointa

 

 

Spojimo li mogućnosti Worda i Excela, dobit ćemo klimatski dijagram.
Za brže snalaženje u koordinatnom sustavu pomoći će nam Koordinatni sustav za uređivanje i ispis.

Literatura

http://pup.skole.hr
http://pup.skole.hr/default.aspx?locale=hr,hr&app=teacher