Stvaranje kvalitetne prezentacije pomoću PUP-a

vesnaB

slika 1

Stvarajući Office rješenja u obliku Priručnika za učenje i poučavanje, Microsoft nas je ponovo ugodno iznenadio stvorivši materijale za nastavu 21. stoljeća. Svi sadržaji dostupni su vam na mrežnom sjedištu http://pup.skole.hr.
Već nakon površnog pregleda pojedinih stavki PUP-a (Priručnika za učenje i poučavanje ), i učenik i nastavnik brzo se osvjedočuju koliko se korisnog i poučnog materijala, strategija i zadataka nalazi na jednom mjestu.
Zavirimo i mi u taj čarobni svijet visokokvalitetnog rada! Proučimo alate za stvaranje dobre prezentacije!

slika 2-priručnik za pup

Objasnit ćemo kako napraviti uspješnu prezentaciju služeći se već gotovim predlošcima, ali i čemu služe pomoćnici i vodiči koji, poput malih digitalnih udžbenika, pružaju teoretska znanja i ideje za uspješnu izradu zadataka i projekata.

Odaberite temu Prezentacije i pogledajte Predloške i Vodiče.

Predlošci za izradu prezentacija odnose se na rad u MS PowerPointu. Učenicima omogućuju pristup raznovrsnim temama, primjerice, načinu izrade referata o književnom djelu, načinu vođenja rasprave, analizi povijesnog događaja, pristupu izumima, znanstvenim projektima, otkrićima ili prezentaciji projekta. Svaki predložak sadrži već unaprijed upisani „tekst-podsjetnik“ koji vodi do rješenja odabrane teme.

Kako koristiti predložak

Odaberimo predložak koji će služiti kao podloga za prezentaciju, primjerice “Kako nešto funkcionira“.
Nakon odabira odgovarajućeg dizajna, otvara se PowerPointov predložak koji nas vodi kroz sedam slajdova. Svaki nam slajd pomaže da unesemo sadržaje koji će dovesti do rješenja zadatka, primjerice:

 • 1. slajd ima predviđen prostor za naslov.
 • 2. slajd zahtijeva da se ukratko opiše tehnologija ili proces te kada i gdje je ova tema prvi put predstavljena.
 • 3. slajd objašnjava što je svrha predmeta obrade, kako nam olakšava ili poboljšava život.
 • 4. slajd podsjeća na glavne dijelove ove tehnologije ili procesa. Moguće je upotrijebiti dijagram (ako ga ima).
 • 5. slajd predstavlja opis samog procesa rada, objašnjava kako dijelovi funkcioniraju u cjelini.
 • 6. slajd opisuje kakvo održavanje zahtijeva predmet obrade.
 • 7. slajd sadrži izvore podataka: Korisne internetske stranice i Literatura.

Nakon što upišemo sve sadržaje, predložak spremamo kao gotovu PowerPoint prezentaciju.
Svaka odabrana tema može se koristiti u četiri različita dizajna, a ima i zasebne pomoćnike (Prezentacije > Predlošci > Kako nešto funkcionira > Pomoćnik ) koji će nam korisnim savjetima prije, tijekom i nakon izrade prezentacije na zadanu temu olakšati izradu zadatka.

Kako koristiti pomoćnika

slika 3-izgled pomoćnikaAko ostanemo kod prethodnog primjera „Kako nešto funkcionira“, pomoćnik će nam pomoću pet kartica objašnjavati sve detalje pri izradi prezentacije.

Put do ovog pomoćnika je: http://pup.skole.hr/Pomocnik.aspx?xml=/datoteke/hr/hr/Student/MS/Templates/How Things Work/HowThings Work.xml

Prva kartica: Pregled

 1. Prije pisanja: Istražite moguće teme, skupite i organizirajte podatke i ukratko skicirajte prezentaciju.
 2. Pisanje: Upotpunite slajdove podacima i dovršite prvu verziju prezentacije.
 3. Pregled i uređivanje: Izmijenite nejasne i nepotpune misli i zaključke. Provjerite gramatiku i pravopis teksta prezentacije.
 4. Dizajn slajdova: Odaberite vizualno zanimljive predloške i dizajn slajdova.
 5. Priprema i prezentiranje: Odredite vremensko trajanje slajdova i uvježbajte prikaz. Pripremite se za prezentiranje.

Druga kartica: Pisanje

 1. Prvi slajd: Naslov prezentacije: Odaberite snažan naslov. Budite kreativni i upotrijebite slikovit rječnik.
 2. Drugi slajd: Pregled: Ukratko opišite tehnologiju ili proces. Kada i gdje je ova tema prvi put predstavljena?
 3. Treći slajd: Svrha: Što je svrha predmeta obrade? Kako nam olakšava ili poboljšava život?
 4. Četvrti slajd: Glavni dijelovi: Koji su glavni dijelovi ove tehnologije ili procesa? Upotrijebite dijagram ako ga imate.
 5. Peti slajd: Rad: Kako dijelovi funkcioniraju u cjelini?
 6. Šesti slajd: Održavanje: Kakvo održavanje zahtijeva?
 7. Sedmi slajd: Korisne internetske stranice. Literatura

Treća kartica: Pregled i uređivanje

 1. Čitanje
  Nakon što ste napisali prvu verziju, pogledajte ju ponovno nakon nekog vremena. Izmijenite sve što vam se čini nejasno ili nepotpuno. Zamolite barem još jednu osobu da pregleda vaš uradak.
 2. Ideje
  Jeste li se usredotočili na ključne ili najvažnije aspekte teme? Jeste li uključili dovoljno podataka i pojedinosti usko vezanih za temu?
 3. Kompozicija
  Jesu li svi podaci navedeni logičnim slijedom?
  Jeste li na početku jasno naznačili temu i tako privukli pažnju publike?
  Jeste li u glavnom dijelu prezentacije iznijeli važna stajališta?
  Jeste li u zaključku saželi temu ili zaokružili misao?
 4. Stil pisanja
  Odajete li dojam upućenosti u temu i zainteresiranosti temom?
 5. Izbor riječi
  Mogu li se riječi na slajdovima jasno pročitati?
  Jeste li provjerili pravopis i gramatiku? Jeste li se koristili vlastitim riječima? Jeste li pojasnili nepoznate, nove ili teške riječi i pojmove?
 6. Interpunkcija
  Jeste li svaku rečenicu završili odgovarajućom interpunkcijskom oznakom (točka, upitnik, uskličnik)? Jeste li pravilno koristili zareze?
  Za engleski jezik: Jeste li se koristili apostrofom pri označavanju vlasništva i pripadnosti?
 7. Pisanje velikog i malog slova
  Jeste li započeli svaku rečenicu velikim početnim slovom?
  Jeste li sve vlastite imenice napisali velikim početnim slovom?
 8. Pravopis
  Jeste li provjerili pravopis pomoću računalne provjere pravopisa?
  Jeste li provjerili sve riječi koje je računalna provjera pravopisa izostavila?
 9. Gramatika
  Jeste li upotrijebili pravilne oblike glagola i pravilna glagolska vremena?
  Slažu li se subjekti i predikati u broju, rodu i padežu?
 10. Korigiranje pogrešaka
  Nakon što ste ispravili pogreške, još jednom pregledajte prezentaciju i ispravite moguće pogreške prije samog prezentiranja.

Četvrta kartica: Dizajn slajdova

 1. Odaberite izgled slajdova
  Odaberite izgled slajda iz okna „Izgled slajdova”. Razmislite o tekstu i slikama koje ćete upotrijebiti u slajdu i pronađite izgled koji vam najviše odgovara s obzirom na položaj rezerviranih mjesta.
 2. Umetnite znakove nabrajanja
  Podatke navedite u obliku liste i označite ih znakovima nabrajanja kako bi pregled bio što razumljiviji. Slajd ne bi trebao imati više od 6 natuknica, a svaka natuknica ne bi trebala imati više od 6 riječi ili jedne rečenice.
 3. Umetnite slike
  Umetnite isječke crteža i slike kako biste prezentaciju učinili zanimljivijom i ilustrirali ključne podatke. Upotrijebite isključivo slike koje služe svrsi.
 4. Primijenite predloške dizajna
  Odaberite dizajn slajda iz okna „Dizajn slajda: Predlošci dizajna”.
 5. Primijenite shemu boja
  Odaberite shemu boja slajda iz okna „Dizajn slajda: Sheme boja”. Shemu boja određuje primijenjeni predložak dizajna. Predložak dizajna uključuje zadanu shemu boja i dodatne sheme boja prilagođene tome predlošku dizajna.
 6. Promijenite matricu slajda
  Nakon što ste primijenili predložak dizajna, stil dizajna se pohranjuje na posebnom slajdu koji se zove matrica slajda. Ukoliko želite nešto promijeniti na svim slajdovima (npr. font ili boju), to ćete najbrže postići promjenom na matrici slajda.
 7. Prilagodite fontove
  U većini prezentacija je dobro koristiti jedan font za naslove, a drugi za ostatak teksta slajda. Odaberite boju fonta koja je u kontrastu s bojom pozadine kako biste olakšali čitanje teksta.
 8. Usavršite dizajn slajda
  Pregledajte podatke na slajdovima. Neka vam je tekst što kraći i što je više moguće usredotočen na temu.

Peta kartica: Priprema i prezentiranje

 1. Pripremite mjesto održavanja prezentacije i smjestite se
  Stanite lijevo od zaslona projektora i okrenite se prema svojoj publici. Računalo ili prijenosno računalo na kojemu pokrećete prezentaciju bi trebalo biti između vas i publike.
 2. Uvježbajte i vremenski isplanirajte svoju prezentaciju
  Uvježbajte prezentaciju tako da se dobro upoznate s materijalom. Koristite se ispisanim bilješkama kako biste vježbali čitanje i istovremeno se kretali kroz dijaprojekciju.
  Kako biste dobro vremenski isplanirali prezentaciju, kliknite Probu vremena prezentacije u izborniku Dijaprojekcija.
 3. Podijelite ispisane materijale
  Ukoliko ste unaprijed pripremili materijale, podijelite ih prije nego započnete prezentaciju kako biste publici ostavili dovoljno vremena za pogledati materijal prije početka prezentacije.
 4. Prezentiranje
  Svaki slajd popratite dodatnim podacima. Prezentaciju dovršite na vrijeme!
  Prilikom prezentacije zaustavite se kako biste spomenuli i pokazali predmete ili knjige koji se spominju u prezentaciji. Pri tome zabijelite zaslon projektora ako želite da publika obrati pažnju na ono što pokazujete.
  Uspostavite kontakt s publikom. Ostvarite kontakt očima kako biste se povezali s pojedincima u publici.
 5. Pišite po slajdovima
  Tijekom prezentacije možete zaokruživati, podcrtavati, crtati strelice ili na druge načine označavati dijelove slajdova kako biste naglasili ili povezali pojedine dijelove. Kliknite na „Mogućnosti strelice”, odaberite olovku ili alat za isticanje i pomičite pokazivač miša kako biste mogli crtati ili pisati po slajdovima.

slika 4-osnove prezentiranja
Slika 4. Osnove prezentiranja

Potrebno je samo čitati i „listati“ stranice vodiča na kojima možete proučiti tri teme:

1. Izrada prezentacije (što je dizajn slajda, izgled slajda, boje, prijelazi između slajdova, kako upotrijebiti sheme animacije i sl.).

Put do ove prezentacije je : http://pup.skole.hr/VodicHTML.aspx?xml=/datoteke/hr/hr/Student/MS/Tutorials/Slide Design/Slide Design.xml.

slika 5-izrada prezentacije
Slika 5. Izrada prezentacije

2. Pripremanje za prezentaciju (tehnička priprema, trajanje prezentacije, bilješke predavača, savjeti).

Put do ove prezentacije je: http://pup.skole.hr/VodicHTML.aspx?xml=/datoteke/hr/hr/Student/MS/Tutorials/Preparing to Present/Prepare.xml.

slika 6-pripremanje za prezentaciju
Slika 6. Pripremanje za prezentaciju

3. Prezentiranje nas poučava, između ostalog, kako se voditelj prilikom izlaganja prezentacije treba približiti publici, kako nije dobro prekoračivati vrijeme dobiveno za izlaganje i sl.

Put do ove prezentacije je: http://pup.skole.hr/VodicHTML.aspx?xml=/datoteke/hr/hr/Student/MS/Tutorials/Presenting/Present.xml.

slika 7-prezentiranje
Slika 7. Prezentiranje

Zaključakslika 8

Izrada prezentacija pomoću PUP-a zanimljiva je i kreativna. Program je koncipiran na način da korisnik razmišlja, stvara i uči potpuno samostalno, maksimalno koristeći svoje intelektualne potencijale.
Istovremeno je dopuštena vlastita kreativnost i maštovitost.

Literatura

http://pup.skole.hr/učenik/prezentacije