Na početku nove međunarodne suradnje s francuskim učiteljima i nastavnicima

ivana3

IMG_1684 Iako je danas engleski jezik dominantan u međunarodnoj komunikaciji kao globalna lingva franca, pogrešno je i štetno zanemariti vrijednosti i korist koju, kao obrazovna zajednica, možemo dobiti od kolega iz inozemstva koji svoja iskustva i spoznaje razmjenjuju na drugim svjetskim jezicima.

U Francuskoj su se, primjerice, učitelji i nastavnici ujedinili u udrugu ProjeTICe (TIC = technologies d’information et de communication) s ciljem razvoja uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Članovi Udruge djeluju na predškolskoj i školskoj razini svih područja obrazovanja i pomažu pedagoškoj primjeni tehnologije u ostvarivanju nastave potpomognute tehnologijom te pronalaze rješenja za kvalitetno, stručno i pedagoško, djelovanje školske ustanove uporabom tehnologije.

IMG_1689Spoznavši na primjerima Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Irske i Finske da se korištenje računalne i programske opreme u školama treba poticati preko projekata i prezentacijama mogućnosti i uporabe novih programskih alata, Udruga potiče dobru suradnju s kompanijama iz gospodarstva pri čemu je značajan suradnik i pomagač i Microsoft svojim globalnim projektom „Suradnici u učenju“. Ta suradnja s Microsoftom bila je spona za susret s članovima udruge ProjeTICe u njihovom prostoru na Europskom salonu obrazovanja u Parizu održanom od 27. do 30. studenog 2008. Voditelji udruge, Sebastien Cathala, profesor povijesti i geografije u gimnaziji i učiteljica razredne nastave Maryvonne Blais, bili su vrlo susretljivi i otvoreni za sve mogućnosti suradnje s učiteljima i nastavnicima u Hrvatskoj. Voljni su ustupiti svoje nastavne materijale, komunicirati i prenositi pedagoš ka iskustva uporabe IT videokonferencijama, podržati projekte suradnje škola i drugo. Komunikacija s njima moguća je i na engleskom jeziku, iako su obrazovni sadržaji i dokumentacija na francuskom. IMG_1701

Neke od postignuća francuskih kolega okupljenih oko udruge ProjeTICe predstavit ćemo detaljnije u sljedećim brojevima „Pogleda“. U međuvremenu, svi zainteresirani mogu pogledati njihove mrežne stranice na adresi: http://www.projetice.fr !

A sad nešto o događanjima u Parizu krajem studenog prošle godine.
Europski salon obrazovanja je, kako ga najavljuju domaćini, događanje u sustavu školstva i visokog obrazovanja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva nacionalnog obrazovanja te Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja Republike Francuske. Međutim, ono što ovo događanje čini jedinstvenim i posebnim, jest otvorenost i korisnost za sve sudionike u sustavu obrazovanja kao i one koji sebe smatraju dijelom tog sustava. Salon je otvoren za učenike, učitelje i nastavnike, profesore i djelatnike fakulteta, stručnjake i savjetnike iz sustava cjelokupnog obrazovanja, predstavnike državnih tijela iz velikog broja europskih zemalja, IT stručnjake i, naravno, roditelje čija je uloga u sustavu obrazovanja sve važnija.

Biti sudionikom tih događanja, bilo da se sudjeluje u programu debata u Velikom amfiteatru ili prezentacijama računalnih programa, uključuje spoznaju da su učitelji i nastavnici svuda prisutni, da aktivno sudjeluju u svim događanjima, dapače, pozvani su predlagati i komentirati stanje u obrazovnom sustavu koje su izložili predstavnici zemalja Europske unije. A kad se vidi koliki broj učenika je prisutan i zainteresiran za prezentacije i mogućnosti upoznavanja s mogućim zanimanjima (profesionalna orijentacija), onda je očigledno da je događanje Europskog salona obrazovanja korisno za sve u obrazovnom sustavu.

IMG_1698

Na portalu Salona, na adresi: http://www.salon-education.org/ na francuskom jeziku te na stranici http://www.educatec-educatice.com/main.php (koja ima inačicu i na engleskom jeziku) zainteresirani nastavnici i učitelji mogu detaljno pregledati svekolikost predstavljenih sadržaja i popratnih aktivnosti.

Vjerujem da će nam suradnja s francuskim nastavnicima i učiteljima s početkom ove kalendarske godine otvoriti nove horizonte, a na nama je da zadatak osmišljavanja i provođenja suradnje što prije započne.