Pisanje – zapostavljena vještina u učenju jezika

gabi

Učenje jezika, materinskog ili stranog, sastoji se od razvijanja četiri jezične vještine: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. PUP – Priručnik za učenje i poučavanje može vam pomoći u razvijanju jedne od produktivnih vještina, tj. pisanja. PUP za učenike sadrži mnoge Vodiče koji predstavljaju pomoć u pisanju, predloške koji su spremni za uporabu ili vam mogu poslužiti kao inspiracija za vlastite kreacije, kao i Pomoćnike koji su osmišljeni kao desna ruka kod pisanja.

Vodiči kao pomoć u pisanju

U PUP-u za učenike > Jezici i društveni predmeti > Vodiči pronaći ćete šest Vodiča koji vam nude pomoć u pisanju, počevši od osnova pisanja, etapa pisanja, različitih oblika pismenih uradaka pa sve do pisanja novina, organizacije kreativnih projekata i obrade demografskih podataka.
Počet ćemo od Vodiča Osnove pisanja. Vodič Izlagačko pisanje nudi načine iznošenja podataka, a pripadajuSlika1će ilustracije dodatno olakšavaju osmišljavanje uratka. Kako ispričati priču, saznajte u Vodiču Pripovjedačko pisanje uz slikovite primjere iz hrvatske književnosti. U učenju jezika učenik često treba napisati sažetak ili kratko izvješće, a upravo to možete naučiti u Vodiču Istraživačko pisanje u kojemu su ponuđene smjernice za oblikovanje referata kao i za navođenje korištenih izvora podataka. Ono što je učenicima mrsko, ali je neizbježno u nastavi hrvatskog jezika jest čitanje i obrada lektire. PUP za učenike nudi Vodič Analiza književnog djela u kojemu se učenika usmjerava na najbitnije elemente u obradi književnog djela kao što su opisivanje likova i organizacija djela. Svaki od ovih Vodiča upućuje učenika na predloške koji mogu uvelike olakšati sam postupak pisanja.

 

Nadalje, u PUP-u za učenike > Jezici i društveni predmeti > Vodiči od velike pomoći su Vodiči skupine Etape pisanja koji pisanje dijele u četiri dijela: aktivnosti prije pisanja (odabir teme, organizacija i sl.), samo pisanje, pregled i završno uređivanje uratka. Kao što vidite, ovi koraci vas vode od odabira teme za uradak do njegove konačnice.
U PUP-u za učenike > Jezici i društveni predmeti > Vodiči > Pišem… možete pronaći kratke ilustrirane Vodiče o pisanju dnevnika i pisama, pjesme, službenog pisma i kratke priče dok se u PUP-u za učenike > Jezici i društveni predmeti > Vodiči > Novine nudi pomoć pri organizaciji i pisanju novinskog članka, oglasa i plakata. U PUP-u za učenike > Jezici i društveni predmeti > Vodiči > Kreativni projekti izdvojila bih Vodiče Novinski članak i Izgled i dizajn dokumenta. Prvi vas uči kako napisati novinski članak u MS Wordu, a drugi kako organizirati elemente dizajna u dokumentu da biste prenijeli svoje ideje određenoj vrsti publike na privlačan način.

Slika2
Slika 2. Vodič: Pišem…

Na kraju bih spomenula pomoć pri pisanju bibliografije, tj. popisa izvora korištenih podataka. PUP nudi nekoliko predložaka za navođenje izvora kao i pripadajući vodič u PUP-u za učenike > Referati i eseji > Vodiči > Bibliografija.

Predlošci i pomoćnici

Kao što sam već spomenula, Vodiči upućuju na pripadajuće predloške koji su organizirani po temi i svrsi. Počet ćuSlika3 od predložaka u PUP-u za učenike > Jezici i društveni predmeti > Predlošci. Ovdje možete pronaći čak sedam različitih predložaka referata u MS Wordu, a svaki dolazi u četiri različita dizajna. A ako ni to ne zadovoljava vaše potrebe, svaki od njih možete sačuvati na svom računalu i uređivati po vlastitom ukusu. Ovdje se nalaze predlošci za pisanje biografije, skice o liku, priče, osobne priče, za sažetak radnje književnog djela, referat, analizu teme kao i predlošci za pisanje letka i brošure. Uz svaki predložak dolazi i pripadajući pomoćnik koji vas podsjeća na sve detalje pisanja određene vrste pisanog uratka.
Predlošci u PUP-u za učenike > Referati i eseji > Predlošci također dolaze u četiri različita dizajna, a podijeljeni su prema tematici vašeg uratka, tako da ovdje možete pronaći predloške za uspoređivanje dvije teme, objašnjenje, izlaganje, iznošenje vlastitog mišljenja, rješenje problema, iznošenje prednosti i nedostataka određene teme, a koristan je i predložak za strukturni pogled koji otkriva tajne pogleda na vaš tekst.

 

Neke od alata koji vam mogu uvelike olakšati prikupljanje podataka, organizaciju pregleda likova književnog djela, skiciranje priče, organizaciju kronološkog slijeda priče i mnoge druge slične zadatke i aktivnosti možete naći u PUP-u za učenike > Istraživanje i učenje > Predlošci.

Svi navedeni Vodiči i predlošci nisu jedini način pristupa razvijanju vještine pisanja tijekom učenja jezika, već samo smjernice za kreativnije i učinkovitije usvajanje i razvijanje ove vještine. Također, kao i svi ostali sadržaji PUP-a, i ovi sadržaji slijede trend neizbježne uporabe računala u nastavi.

Literatura:

http://pup.skole.hr/